Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

08 Ekim '13

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
429
 

"Dindar ve Kindar" gençlik yetiştirmek için İmam Hatip okullarının sayısı ne kadar arttı?

"Dindar ve Kindar" gençlik yetiştirmek için İmam Hatip okullarının sayısı ne kadar arttı?
 

2002 yılından bu güne kadar nelerin 5 kat arttığını biliyor musunuz?

Birincisi benzin fiyatları!

İkincisi ise İmam Hatip Okulları!

Biliyorsunuz Benzin’in fiyatı 5 lirayı buldu. Ham petrol fiyatları düşse bile bizde benzin fiyatları hep arttı.

Sonunda “İmam Hatip Okulları”da bu alanda en fazla artışı gösteren kurumlarımız arasında!

İmam hatip okullarının sayısı, 11 yılda tam 5 kat arttı!

AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de Tür­ki­ye­’de imam ha­tip li­se­si pat­la­ma­sı ya­şan­dı.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ve­ri­le­ri­ne gö­re; AK­P’­nin ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002 yı­lın­da Tür­ki­ye­’de 450 imam ha­tip li­se­si fa­ali­yet gös­te­ri­yor­du. Öğ­ren­ci sa­yı­sı ise 71 bin­di.

O günden bu güne köprülerin altından çok sular aktı!

“Dindar ve Kindar” bir nesil yetiştirmek için önce ortam uygunlaştırıldı, sonra düğmeye basıldı ve normal liseler kapatılarak, meslek lisesi adı altında bu okullar imam hatip okullarına dönüştürüldü.

İmam hatip okullarının sayıları her yıl art­tı.

AKP ile hayata geçen 4+4+4 ile imam ha­tip­le­rin or­ta kı­sım­la­rı­nın açıl­ma­sıy­la okul sayısı rekor kırdı. 2011-12yılları ara­sın­da Tür­ki­ye­’de 537 imam ha­tip var­ken, 4+4+4 ile bir­lik­te bu sa­yı patladı. Bu yıl ise yak­la­şık 250 ye­ni imam ha­tip okulu eğitime başladı.

Böylece 2013-2014 öğretim yılında 2074 imam hatip okulunda 450 bin öğrencimiz oldu.

Bu arada yeni imam hatip okullarının açılım ve temel atma törenleri de tüm hızıyla sürüyor.

Sa­de­ce son bir haf­ta­da ik­ti­da­rın üç tem­sil­ci­si üç imam ha­ti­bin te­mel at­ma ve açı­lı­şı­na ka­tıl­dı. AKP Ge­nel Baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Nu­man Kur­tul­muş, Ga­zi­an­te­p’­te imam ha­tip li­se­si açtı. Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, İs­tan­bul­’da imam ha­tip li­se­si­nin te­me­li­ni at­tı. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun eşi Sa­re Da­vu­toğ­lu da Va­n’­da imam ha­tip yur­du in­şa­atı­nı in­ce­le­di.

Böylece “Dindar ve Kindar” gençliği temelleri daha sağlam atılmış oldu.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 3065
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster