Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Ağustos '12

 
Kategori
Okullar
Okunma Sayısı
15260
 

“E-okul”a “e-kayıtlar” ve Sağlık Raporları

“E-okul”a “e-kayıtlar” ve Sağlık Raporları
 

e-okul'a e-kayıtlar başladı.


4+4+4 sisteminde, “e-okul”a “e-kayıt”lar başladı.

             4+4+4 sisteminde  “e-okul sistemiyle ilkokula kayıtları otomatik yapılan 66-72 ay arasındaki çocukların,  okula kayıt için uygun olup olmadığının belirlenmesi ve ilkokula kayıtlar” konusunu paylaşmak istedim.

Her çocuğun genetik olarak, fiziksel ve ruhsal gelişmesi farklıdır. Kimileri normal hızdadır. Kimilerinin de gelişme süreçleri yavaştır. Bu durumda “zamanı geldi” diyerek, tümünün kaydının da yapılması yanlış olur. Tek başına tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamayan,  ailesinden  ayrı, yalnız kalmaktan korkan, çevresiyle uyum sorunları olan ve bu nedenle ilkokula başlatmak istemeyen çocukların durumu ne olacak?

İlkokul 1.sınıfa yeni başlayanlar için “bir haftalık uyum programı” olması sorunu tamamen kaldırıyor mu? Yıllardır süregelen okula başlama yaşından ne gibi zarar görüldü ki?  Gelişimini tam olarak tamamladıktan sonra okula giden öğrencilerin daha başarılı olduklarına da tanığım. Bu nedenle,  gelişimini tamamlamayan bu durumdaki çocukların okula bir yıl sonra başlaması yerinde olur.

Okul öncesi özel eğitim bunların dışındadır.

66 ay sonunda çocuklarının okula hazır olmadıklarını, bu nedenle onları okula göndermek istemediklerini belirten velilere para cezası ile yaptırımlar uygulanacağı da Milli Eğitim Bakanlığı’nca  açıklanmıştı.

Buna uymayan velilerden (anne - babanın gözlemleri sonucunda gelişmesi okula gitmesi için uygun olmayan çocuklar için)  “tıbbi tanılı sağlık raporu” isteneceği de belirtilmişti. Ancak, sağlık kurumlarından alınacak bu sağlık raporu  hangi kriterlere göre, hangi uzmanlarca   verileceği belli değil.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre; Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da Kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecektir.

Burada izlenmesi gereken yol fiziksel ve ruhsal açıdan çocuğun incelenerek, istenen tıbbi raporun sadece doktorlardan değil, pedagog, psikolog gibi uzmanların da bulunduğu bir  komisyonca  değerlendirilerek verilmesi  olacaktır.

Yoksa, Lise son sınıf öğrencilerine (sağlam olmasına rağmen) - üniversite sınavlarına  daha iyi hazırlanabilsinler diye -  rica, minnet ve torpille verilen raporlar gibi  olmamalıdır.

Pedagog Derneği Başkanı Mehmet Teber’in dediği gibi” 66-72 ay arasındaki çocuklardan bazılarının fiziksel, duygusal, zihinsel, psikomotor, sosyal nedenlerle okula hazır olmayabileceği” göz önünde bulundurulmalıdır. Sayın Teber’in de değindiği gibi, anne-babaların çocuklarını çok iyi gözlemlemesi gerekir.

“Eğer anne-baba olarak gözlemlerinde ya da psikologların gözlemlerine dayanarak çocuğun okula hazır olmadığı kanaatine varıldıysa, çocuğun okula başlaması bir yıl geciktirilmelidir”

Raporun verilmesinde,oluşturulacak komisyonlarda mutlaka pedagoglar, olmayan yerlerde de uzman rehber öğretmenlerden de yararlanılması yerinde olacaktır. “e-okul” sistemiyle kayıtları otomatik yapılan 66-72 ay arasındaki çocuklara, okula uygun olup olmadığına yönelik testlerin uzmanlarca  uygulanması gerekir.

 Bunun için de“Rehberlik Araştırma Merkezleri”psikolojik danışmanlar” vepsikologlardan yardım alınmalıdır.

İlkokullara kayıtlarla ilgili yeni açıklamaları sizlerle paylaşmak isterim.

Milli Eğitim Bakanlığının  23 Temmuz’da ilkokullara “e-kayıtların” tamamlandığına dair açıklamasına ilişkin  posta.com’un haberine göre;

Veliler çocuklarını hangi okula kayıt ettirebileceklerini bakanlığın internet sitesinden öğrenebiliyor. Veliler çocuklarının hangi ilkokula kaydedildiğini bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden öğrenebilecek.

2012-2013eğitim ve öğretim yılı için Türkiye genelindeki tüm resmi ilkokulların birinci sınıflarına gidecek öğrencilerin kayıtları; çocukların ulusal adres veri tabanındaki adres ve nüfus bilgileri esas alınarak il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının belirlediği kayıt alanları doğrultusunda e-kayıt sistemi ile yapıldı.

Mecburi ilköğretim çağına giren 66 aylık çocuklar ile 60-66 aylık arası çocuklardan toplam 2 milyon 313 bin 888 çocuğun ikametlerine en yakın ilkokula yerleştirildiği bildirilerek, velilerin milli Eğitim Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden çocuklarının T.C. kimlik numaralarınıyazarak, okulu ve okulun iletişim bilgilerini öğrenebilecekleri kaydedildi.

Bu yerleştirmenin aynı zamanda 66 ay ve üzeri çocuklar için kesin kayıt anlamına geleceğinin vurgulandığı açıklamada, velilerin ek herhangi bir evrak temin etmeden, kayıt, katkı parası adı altında zorunlu bir bağış yapmadan okullar açıldığında çocuğunu okula götürmesinin yeterli olacağının altı çizildi.

2012-2013 eğitim öğretim yılında 2006 doğumlular ile 2007 Ocak-Mart doğumluçocukların tamamı ve 2007 Nisan-Eylül doğumlulardan velisinin isteği olan çocuklardan TC kimlik numarası ve adresi tanımlı tüm çocukların birinci sınıfa kayıtlarıBakanlık  tarafından merkezi sistemle (otomatik olarak) yapılmıştır. Resmî tüm ilkokul ve ortaokullara kayıt ve nakiller öğrencilerin ulusal adres veri tabanındaki bilgileri ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonu kararı doğrultusunda yerleşim yeri adresi (birinci adres) esaslı yapılacaktır.

2007 Nisan-Eylül doğumlu çocukların kesin kayıtları   ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerin  okula yazılı istekte bulunmaları yeterli olacaktır.

Kaydı hiçbir okulda gözükmeyen çocukların velileri  öncelikle ilçe Nüfus Müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptıracak, ardından ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek yetkilileri bilgilendirecektir. İlgililer ise ilçe adres havuzundaki adresleri ilgili okullarla ilişkilendirecektir.

Görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşların çocuklarının birinci sınıfa kaydı veya nakli için;  Yerleştirmeden sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşların  çocuklarının birinci sınıfa kaydı, yeni adresiyle uyumlu okula sistem tarafından yapılacaktır. Ancak eski okula kesin kayıt yapılan çocukların adresi değiştikten sonraki yeni adresine uyumlu okula nakli, e-okulda nakiller açıldığında yapılacaktır.

Boş kontenjanı olan okullara nakillerde, sınıf mevcutları 30’un altında olan sınıflardaki kontenjanların mevzuatı doğrultusunda doldurulmasına ilişkin açıklama Eylül ayı başı itibariyle yapılacaktır.

Özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına kayıt ve nakillerde adres kontrolü yapılmadığındane-okul işlemleri ekranı açıldığında velisinin başvurusu üzerine okul yöneticileri tarafından süresi içinde kayıt ve nakiller yapılabilecektir.

Şehit - muharip gazi çocukları ile özel eğitim öğrencilerinin naklinde; bu çocukların kayıtları sistemde yerleştirilen okula yapıldıktan sonra Eylül ayı başı itibariyle bu konumdaki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerine izin verilecektir.

Öğretmen çocukları, çalışan anne babalar, kardeşler, ana sınıfını okuduğu okula kayıt yaptırmak isteyenlere özel bir uygulama getirilmesi konusunda; Yönetmeliğin izin verdikleri dışında hiçbir kişi veya gruba ayrıcalık tanınmayacaktır. Önceki uygulama aynen devam edecektir.

Kesin kayıt için; e-kayıt yerleştirmesi aynı zamanda kesin kayıt anlamına da gelmektedir. Veliler  kesin kayıt için ek herhangi bir belge götürmeyecek. Eylül ayı başında okul idaresine başvurarak çocuğunu bu okula göndereceğini beyan edecek. Kayıt için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Velilerden öğrencilerin kayıtlarının bir yıl ertelenme istekleri kabul edilmesi konusunda; Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da Kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı raporüzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecektir.

Birinci adresi yurt dışı olanların kayıtları için; Birinci adresi yurt dışı olup Türkiye’de akrabasının yanında kalacak durumdaki çocukların kayıtları Bakanlık tarafından yapılacaktır. Bu çocukların yerleşim yeri adresi, anne-baba muvafakatnamesi ve hangi okula kayıt edileceği ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla resmi yoldan Bakanlığa gönderilecektir.

Kayıt edilen öğrencilerin sınıf ve öğretmenlerinin belirlenmesi, Okullar 17 Eylül 2012 Pazartesi günü; 1. sınıfların uyum programı 10 Eylül 2012’de başlayacağı için öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri ilgili okul yönetimi tarafından okullar açılmadan önce belirlenecektir.

Beşinci sınıfa geçen öğrencilerin okullarının belirlenmesinde; Öğrencinin 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenim görmüş olduğu okul;
a) Ortaokul olarak dönüştürülmüş ise; öğrenci aynı okulunda öğrenimine devam edebilecektir.
b) İlkokul olarak dönüştürülmüş ise; ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanan ortaokula e-okul sisteminden ilçeler tarafından toplu olarak aktarılacaklardır.

Herşeyin gönlünüzce olmasını dilerim.

Sevgiyle kalın. Saygılarımla.          01.08.2012

Ali İhsan ÖZÇAKIR

MEB. Bakanlık Başmüfettişi (Ee-mail: aliihsanozcakir@hotmail.com

 

  

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 172
Toplam yorum
: 75
Toplam mesaj
: 8
Ort. okunma sayısı
: 4791
Kayıt tarihi
: 07.04.09
 
 

50 yıllık eğitimciyim. İngilizce öğretmenliği ve Bakanlık müfettişliği yaptım. Bunca yıllık eğiti..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster