Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Kasım '12

 
Kategori
İlişkiler
 

“Komşum hayatımızı cehenneme çevirdi,” dairesini elinden alabilirsiniz

 

“Üç yaşında bir kız çocuk annesiyim. Ben de eşim de çalışıyoruz. Yıllar sonra, bankadan kredi de kullanarak bir daire satın alabildik.

Dairenin fiyatı emsallerinden daha uygundu. Bunun neden böyle olduğunu daha sonra anladık.

Daha taşındığımızın ertesi akşamı sabaha karşı bağırışlarla uyandık. Karşı dairede oturan adam hem küfrediyor hem de bağırıyordu.

Sabaha kadar uyku uyuyamadık. Bunun geçici olduğunu düşündüğümüz için herhangi bir tepki de vermedik.

Ancak aynı olaylar sık sık devam edince komşularla konuştuk.

Karşı komşunun bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını, evde sık sık davetler verdiğini ve geç saatlere kadar eğlendiklerini öğrendik.

Adam davetliler gittikten sonra birlikte yaşadığı kadına hakaret edip dövüyormuş.

Meğer dairenin bizden önceki sahibi bu olaylardan bıktığı için dairesini satmış.

Sonunda daha fazla dayamadık. Çünkü bağrışmalardan nedeniyle 3 yaşındaki kızım yataktan korkuyla uyanıyordu.

Eşim kapıyı açıp zillerine bastı. ‘Yeter artık! Çocuk uyuyamıyor, sabah biz de işe gideceğiz,’ dedi. Adam kapıya çıkıp ‘Size hesap mı vereceğim! Ev benim evim istediğimi yaparım,’ deyip bize ağza alınmayacak küfürler de etti. Bunlar yetmiyormuş gibi eşime bir de yumruk attı.

Yöneticimiz ve bazı komşular uyanıp geldiler. Araya girip olayların daha da büyümesini önlediler. Onlar da bu durumdan şikayetçiler, ancak bir şey yapamıyorlar.

Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Hayatımız cehenneme döndü. Lütfen bize bir yol gösterin.”

***

Değerli okurum hak arama özgürlüğünüzü kullanmalısınız. O apartmandan siz değil o saldırgan gitmeli. Yasa size bu hakkı tanıyor. Tek yapmanız gereken soruna değil, çözüme odaklanmanızdır.

***

İşte yapılabilecekler:

*İlk iş olarak size yönelik şiddet ve hakaretler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi vermelisiniz.

*Birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulamasına da sessiz kalmamak gerekir. Onun için de polise ihbarda bulunmalısınız.

***

Bunların dışında neler yapabilirsiniz?

*Yöneticinizden kat malikleri kurulunu toplamasını talep edin.

*Toplantıda bu daire sahibini durdurabilmek için Kat Malikleri Kanununun tanıdığı hakları dikkate alarak kararlar alın.

*Alacağınız kararlara göre mahkemeye başvurarak bu kişinin uyarılmasını talep edebilirsiniz.

*Mahkeme tarafından uyarılmasına rağmen bu daire sahibinin aynı hareketleri devam ederse bu defa idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır.

*Ayrıca bu kişi yasalara aykırı hareketlerinden vazgeçmezse alacağınız karar doğrultunda, mahkemeye başvurarak dairesinin mülkiyet hakkının kat maliklerine yani siz diğer daire sahiplerine devrini talep edebilirsiniz.

Mahkeme talebi uygun görür ve karar verirse dairenin bedelini bankaya yatırıp mülkiyet hakkını devir alarak bu komşudan kurtulabilirsiniz.

*Bunların dışında bu komşunuzu, gürültü yapması nedeniyle kabahatler Kanununa göre de şikayet edebilirsiniz.

*Ayrıca size çektirdiklerinden dolayı tazminat davası açma hakkınız da vardır.

***

İşte Kat Mülkiyeti Kanununun yaşadığınız olayla ilgili maddeleri:

Madde 18 - Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

Giderlere ve sigorta, primlerine ait 20 nci madde hükmü saklıdır.

Madde 25 - Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./12.mad.) Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./12.mad.) Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

Madde 33 - (Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./17.mad.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5713 S.K./17.mad.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

***

Değerli okurlarım, bana güven duyarak yaşadığınız sorunları benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum.

Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğimle…

Cengiz Hortoğlu

hortogludorduncubakis@gmail.com

http://twitter.com/cengizhortoglu

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Toplam blog
: 700
Toplam yorum
: 551
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 5333
Kayıt tarihi
: 20.11.10
 
 

CENGİZ HORTOĞLU Cengiz Hortoğlu Gaziantep'te doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest a..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster