Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Temmuz '14

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
1636
 

07- 13 Temmuz 2014 haftalık burç astroloji: 12 Temmuz ayın en yoğun günü!

07- 13 Temmuz 2014 haftalık burç astroloji: 12 Temmuz ayın en yoğun günü!
 

haftalık burç


Temmuz ayı geçtiğimiz aylara oranla daha iyi geçebilir. Ancak 12 Temmuz Cumartesi günü Güneş ve Jüpiterin Yengeç.de, Ay ve Plütonun Oğlak.da, Uranüsün Koç.da, Neptünün Balık.da ve Satürnün Akrep burcunda kötü konumda olmasından ötürü bu gün Temmuz ayının en yoğun günü olabilir. Bu burçlar haritamızda hangi evlere düşüyorsa o konularda dikkatli olursak daha iyi olacaktır. Bu arada 12 Temmuz Cumartesi günü her ne kadar Temmuz ayının en yoğun günü olsa da İkizler burcundaki Merkür Venüsün de desteğiyle haftanın en iyi konumunda olacaktır. 10 Temmuz Perşembe günü İkizler burcundaki Venüs Marsın da olumlu desteğiyle yine haftanın en iyi konumunda olacak bir diğer gezegendir. Yani 10 ve 12 Temmuz günleri Merkür ve Venüs haftanın en iyi konumunda olacaklar.

Bu hafta en kötü etkiyi vatani konuları simgeleyen Yengeç burcunu sembolize eden şeyler almakta. En iyi etkiyi de İkizler (iletişim) ve Terazi (Sosyal ve siyasi konular) burçlarını sembolize eden şeyler alacak.

07 - 13 Temmuz 2014 haftalık burç astroloji detay;

Olumsuz Transitler

Koç burcunu kötü etkileyen transit : 12 Temmuz Uranüs

12 Temmuz Cumartesi günü Uranüsü sembolize eden özgürlükçü ve hümanist kişiler öfkeli ve kavgacı olabilirler. Saldırı planları ve silahları asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilir. Bir takım başlangıç ve girişimler plan ve projelerden, teknolojik konulardan, kavgacı kişilerden olumsuz etkiler alabilir.

Yengeç burcunu kötü etkileyen transitler : 08, 09, 10, 11, 12, 13 Temmuz Güneş / 07, 10, 11, 12 Temmuz Jüpiter

08, 09, 10, 11, 12, 13 Temmuz günleri Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişiler, liderler, gençler Yengeç burcunu simgeleyen vatani konuları, ülke güvenliğini ve üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilirler. Güneşi simgeleyen spekülatif konular (Borsa, altın, döviz, vs) da üretimle ilgili konuları negatif yönde etkileyebilir. Bu günlerde nüfuzlu kişilerde, lider konumundakilerde, gençlerde ve gençliği ilgilendiren konularda aşırı duyarlılık ve güvensizlik olabilir. Bu durum vatani konuları ve üretimle ilgili konuları olumsuz olarak etkileyebilir. Vatani konularda, ülke güvenliğiyle ilgili konularda ego ve gurur ön plana çıkabilir. Üretimle ilgili konularda da egoistlik olabilir.

07, 10, 11, 12 Temmuz günleri Jüpiteri simgeleyen yabancı ülke ve kültürlerde (kürt, alevi, Suriye, Irak, İran, Işid, vs.), hukuki konularda yada yüksek öğrenimle ilgili konularda aşırı duyarlılık, güvensizlik ve değişimler olabilir. Örneğin Yabancı ülke ve kültürlerle ilgili konular vatani konuları, ülke güvenliğini hatta üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilir. Hukuki yada yüksek öğrenimle ilgili konularda keyfe göre değişimler vatanseverleri olumsuz yönde etkileyebilir. Vatani konularda fanatiklik olabilir. Ülke güvenliğiyle ilgili konularda sorumsuzluklar olabilir. Ülke genelinde üretimle ilgili konularda aşırı harcamalar oluşabilir.

Özellikle 10, 11, 12 Temmuz günleri Yengeç burcunu simgeleyen vatani konular, ülke güvenliği, üretimle ilgili konular hem Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişilerden, liderlerden, gençlerden, spekülatif konulardan hem de Jüpiteri simgeleyen yabancı ülke ve kültürlerden, hukuki konulardan olumsuz etkiler almakta.

Akrep burcunu kötü etkileyen transit : 12, 13 Temmuz Satürn

12, 13 Temmuz günleri Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler Akrep burcunu simgeleyen gizli saklı işleri, bankacılık konularını, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarını, değişim ve dönüşümleri olumsuz etkileyebilirler. 12 ve 13 Temmuz günleri Başkan, patron ve otorite konumundakiler katı, sahiplenici ve yıkıcı olabilirler. Bu günlerde gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarında bunalımlar, aksilikler ve engeller olabilir. Yer altındaki fay hatlarında da sonradan deprem yapmak üzere bir baskı oluşmaya devam edebilir.

Yay burcunu kötü etkileyen transit : 09 Temmuz Ay

09 Temmuz Çarşamba günü Ay.ı simgeleyen vatani konularda, ülke güvenliğinde ve üretimle ilgili konularda fanatiklik, sorumsuzluk ve aşırı harcamalar oluşabilir. Bu durum Yay burcunu simgeleyen yabancı ülke ve kültürleri, hukuki konuları, yüksek öğrenimle ilgili konuları olumsuz olarak etkileyebilir. Bu günde yabancı ülke ve kültürlerde aşırı duyarlılık, hukuki konularda ve yüksek öğrenimle ilgili konularda da keyfi değişimler olmaya devam edebilir. Olası olaylara örnek verecek olursak vatani konularda yapılacak fanatiklik yada ülke güvenliği için yapılan aşırı harcamalar yabancı ülke ve kültürleri (kürt, alevi, Irak, İran, Suriye, vs) aşırı hassas bir hale getirebilir. Bu durumu Güneş Yengeç.de kötü konumda olduğundan Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişiler ve liderler de körükleyebilir.

Oğlak burcunu kötü etkileyen transitler : 11, 12 Temmuz Ay / 12, 13 Temmuz Plüton

11, 12 Temmuz günleri Ay.ı simgeleyen vatani konularda, ülke güvenliğinde ve üretimle ilgili konularda bunalımlar, aksilikler, engel ve yasaklar oluşabilir. Bu durumdan Oğlak burcunu simgeleyen Başkan, patron ve otorite sahipleri olumsuz bir şekilde etkilenebilirler. Bu günlerde Başkan, patron ve otorite sahipleri aşırı hassas ve güvensiz olabilirler. Bu duruma bu günlerde Güneş ve Jüpiter de Yengeç burcunda kötü konumda olduğundan nüfuzlu kişiler, liderler, gençler, yabancı ülke ve kültürler, hukuk ve yasalar da sebep olabilir.

Balık burcunu kötü etkileyen transit : 08, 10, 12, 13 Temmuz Neptün

08, 10, 12, 13 Temmuz günleri Neptünü simgeleyen Büyük kurum ve kuruluşlarda (Kamu yada özel kurumlar, hastaneler, hapishaneler, vs), hayır kurumlarında, vakıflarda bulanık olaylar, dalgınlık ve dikkatsizlikten kaynaklı olaylar, karışıklık, aldatıcı yada kimin yaptığı belli olmayan olaylar olabilir. Büyük kurum ve kuruluşlar başka kurum ve kuruluşlardan yada başka devletlerin kurumlarından olumsuz etkiler alabilirler. Neptün bağımlılık yaratan maddeleri de simgelediğinden (uyuşturucu, ilaç, alkol, sigara, vs) bu maddeler konusunda da baskınlar artabilir. Alkol, ilaç, uyuşturucu, vs. gibi maddelerin neden olduğu zehirlenmelerde artış yaşanabilir. Neptün psikoloji ve bilinç altını da simgelediğinden bu dönem psikolojisi bozuk kişilerin neden olduğu olaylarda artış da yaşanabilir.

Olumlu Transitler

İkizler burcunu iyi etkileyen transitler : 12 Temmuz Merkür / 10, 11 Temmuz Venüs

12 Temmuz Cumartesi her ne kadar Temmuz ayının en yoğun günü olsa da Merkürü simgeleyen İletişimde (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet, kısa yollar, trafik, eğitim-öğrenim), ticarette, hizmet (işçi, memur) ve sağlık sektöründe iletişimin olumlu anlamda arttığı, bilgi ve becerinin ön plana çıktığı bir gün olabilir. Bu durumdan İkizler burcunu simgeleyen iletişim sektörü, eğitim-öğretim ve ticaret olumlu anlamda etkiler almakta. Bu günde bir çok fikir, haber, bilgi ve belge ortaya çıkabilir. Anlaşma yada sözleşme yapmak için olumlu bir zaman.

10, 11 Temmuz günleri Venüsü simgeleyen para konularında, sosyal ve siyasi konularda, siyasetçilerde iletişim ve fikir paylaşımı artabilir. Bu günlerde Siyasetçiler yada sosyal konularla uğraşanlar bir çok fikir ortaya atıp konuşma yapabilirler. Sosyal paylaşım sitelerinde de sosyal ve siyasi konularda bilgi ve belge paylaşımları da artabilir. Her ne kadar 11 Temmuz günü spekülatif konuları simgeleyen Güneş üretimle ilgili konuları simgeleyen Yengeç burcunu olumsuz etkilese de para konularını simgeleyen Venüs İkizler burcunda iyi konumda olduğundan para konularındaki bilgi ve beceriler ticari konuları olumlu anlamda etkileyebilir. Sosyal ve siyasi konularda kısa süreli de olsa olumlu anlaşmalar, ateşkesler yapılabilinir.

Terazi burcunu iyi etkileyen transit : 08, 09, 10, 11 Temmuz Mars

08, 09, 10, 11 Temmuz günleri Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimlerinde uyum söz konusu olabilir. Bu durumdan Terazi burcunu simgeleyen sosyal ve siyasi konular ve siyasetçiler olumlu etkiler almaktalar. Bilindiği üzere uzun bir süredir Mars Terazi burcunda kötü konumdaydı ve sosyal, siyasi konuları, siyasetçileri olumsuz etkilemişti. Bu sefer sosyal ve siyasi konularda Mars olumlu bir enerji vermekte. Sosyal ve siyasi konularda olumlu girişimler ve rekabetler ön planda olabilir. Yeni partiler gündeme gelebilir. Sosyal ve siyasi konularda olumlu girişimler artabilir.

12 Temmuz Cumartesi günü

                             Plüton 0 <-> Oğlak

Güneş -2 -> Yengeç (Ay) -5 -> Oğlak (Satürn) -4 (Satürn ve Plüton eksiye kayıyor)

Jüpiter 0 -> Yengeç

 

                                                        Merkür +3 <-> İkizler (Merkür) +8 (Merkür pozitife kayıyor)

Uranüs -1 -> Koç (Mars) +2 -> Terazi (Venüs) +5 -> İkizler

 

Neptün 0 <-> Balık (Neptün) -2 (Neptün negatife kayıyor)

12 Temmuz günü Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişiler, liderler, gençler, spekülatif konular Jüpiteri simgeleyen yabancı ülke ve kültürler, hukuki konular, yüksek öğrenimle ilgili konular vatani konular üzerinden Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumsuz etkileyebilirler. Bu arada gizli saklı işlerde, yer altı ve üstü kaynaklarda, bankacılık konularında da bunalımlar olabilir.

Her ne kadar özgürlükçü ve hümanist kişiler bu günde öfkeli olsalar da, saldırı planları ve silahları asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz etse de sosyal ve siyasi konularda iletişimin olumlu anlamda arttığı bir gün. Bu günde bir çok fikir, konuşma, bilgi, belge ve haberler olabilir. Anlaşma ve sözleşmeler yapılabilinir. Sosyal ve siyasi konular iletişimi olumlu anlamda etkileyebilir. Belki siyasi konularda olumlu anlaşmalar, ateşkesler olabilir.

Neptünü simgeleyen Büyük kurum ve kuruluşlarda (Kamu yada özel), hayır kurumlarında yada vakıflarda bulanık, karışık, aldatıcı olaylar olabilir.

Bu günde Satrün ve Neptünün katsayıları eksiye kaydığından Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite konumundakiler ile Neptünü simgeleyen Büyük Kamu Kuruluşları, devlet kurumları yada özel şirketler veya vakıflar olumsuz etkiler almaktalar. Merkürün katsayısı ise pozitife kaydığından Merkürü simgeleyen İletişim (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet, eğitim-öğrenim, kısa yollar), hizmet (işçi ve memurlar) ve sağlık sektörleri, ticari konular olumlu etkiler almaktalar. Natal haritamızda da Oğlak ve Balık burçları hangi evimize denk geliyorsa o konularda dikkatli olmalıyız. İkizler burcu ise hangi evimize denk geliyorsa o konularda olumlu etkiler almaktayız.

Gezegenlerin akışı her ne kadar böyle olsa da biz insanlar akıl ve irademizle olayların akışını değiştirebiliriz işte bu yüzden "Tanrım bana değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceklerim için sabır ama en önemlisi ikisinin arsındaki farkı anlayabilmem için akıl ver." Çin tapınak yazısı

Geçen haftalarda çıkan yorumlarımızdan başlıklar

26 Haziran Çözüm Paketinin İçeriği: Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı ile terör örgütü lideri Öcalan’la Hükümet yetkililerinin görüşmesinin de önü açılıyor. (Çözüm paketi Merkür ve Venüsün İkizler burcunda kötü konumda olduğu bir dönem Meclise sunuldu. Merkür iletişimi, bilgi ve belgeyi, Venüs sosyal ve siyasal konuları simgelemektedir. İkizler burcu da yine iletişimi, bilgi ve belgeleri simgeler. Bilgi ve belge kapsamına giren Çözüm Paketi Merkürü simgeleyen yine bir takım fikir, bilgi ve belgelerden ve Venüsü simgeleyen sosyal ve siyasi konularla uğraşanlardan olumsuz etkiler alabilir. Kısaca Çözüm Paketi Çözümsüzlük Paketi olabilir. Pakette yer alan maddeleri çok iyi okuyup anlamak gerekir.) (http://sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/iste-cozum-paketinin-icerigi-542518/)

27 Haziran Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan vatani konularda 2 olumlu haber geldi. 1.cisi Ukrayna’da kaçırılan AGİT gözlemcisi Türkiye’ye getirilecek. 2.cisi ise Irak’ın Musul kentinde rehin tutulan Türk diplomat ve şoförlerle ilgili olumlu haber alınabileceğini söyledi. (23 - 29 HAziran 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda Ay.ın Yengeç burcunda iyi konumda oluşundan ötürü vatani konular ve ülke güvenliğiyle ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir demiştik gerçekten de bu olay da bir örnek teşkil etmektedir. ) (http://siyaset.milliyet.com.tr/-ukrayna-da-kacirilan-agit/siyaset/detay/1903682/default.htm/)

27 Haziran KAYSERİ 2’nci Ana Bakım Merkezi’nde M60 T tank projesiyle ilk kez bir Türk tankına reaktif zırh koruma kabiliyeti kazandırıldı. (Vatani konularda güvenliği simgeleyen Ay.ın Yengeç burcunda iyi konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/bu-ilk-kez-turk-tankina-yapildi-gundem-1903532/)

27 Haziran Borsa güne yükselişle başladı. (Spekülatif konuları simgeleyen Güneşin de desteğiyle Ay.ın Yengeç burcunda iyi konumda oluşuna örnek olay.) (http://ekonomi.bugun.com.tr/borsa-gune-yukselisle-basladi-haberi/1161109)

27 HAziran Bulgaristan'ı alarma geçiren söylenti yüzünden Bulgar borsası yerle bir oldu. (23 - 29 HAziran 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda özellikle 27 ve 28 HAziran günleri iletişimi simgeleyen Merkürün çok kötü konumda olacağını söylemiştik gerçekten de bu olay da Merkürün kötü konumda oluşuna örnek teşkil etmekte.) (http://dunya.bugun.com.tr/sarsici-soylenti-haberi/1161798)

27 Haziran Rütbelilerin yüzde ellisi Cemaatçi haberine Cumhurbaşkanından sert tepki ! (Merkürün İkizler burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay. Merkür İkizler burcundayken sorumsuz yada yalan yanlış haberlerin yapılabileceğine dikkat çekmiştik.) (http://www.odatv.com/n.php?n=buyuk-sorumsuzluk-2706141200)

28 HAziran Akşam Gazetesi'nin ortaya attığı "TSK'da paralel yapılanma" iddiasının özel bir ekipçe araştırıldığı iddiasına Başbakanlık'tan yeni bir yalanlama geldi. (Merkürün İkizler burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://gundem.bugun.com.tr/ozel-bir-ekip-yok-haberi/1163110)

28 Haziran Esenyurt'ta faaliyet gösteren plastik malzeme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. (Marsın ve Uranüsün kötü konumda olmasına örnek olay) (http://sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/fabrikada-patlama-en-az-1-olu-544195/)

28 Haziran Antalya'nın Kumluca İlçesi İnceboyun mevkisinde kızıl çam alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. (Marsın kötü konumda olmasına örnek olay) (http://sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/turizm-cenneti-alev-alev-544174/)

28 HAziran Üsküdar’daki Fethipaşa Korusu içindeki Hüseyin Avni Paşa köşkünde yangın çıktı. (Marsın kötü konumda olmasına örnek olay) (http://sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/tarihi-koskte-yangin-544122/)

28 HAziran Antikapitalist Müslümanların Taksim'de yeryüzü sofrası kurmak istedi. Ancak çevik kuvvet ekipleri gruba kalkanlarla müdahale etti. (Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay) (http://sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/yeryuzu-sofrasina-polis-mudahalesi-544205/)

29 Haziran Irak’ta IŞİD’in en büyük rafineri olan Beyci’yi ele geçirmesiyle Kürt yönetimi petrol ve petrol ürünleri ihtiyacı için Türkiye’den talepte bulundu. Yıldız talebi tam olarak karşılamanın ilk etapta mümkün olmadığını söyledi. (Satürn ve Plütonun kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://siyaset.milliyet.com.tr/abd-yanlisini-artik-goruyor/siyaset/detay/1904116/default.htm)

29 Haziran Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (Marsın ve Uranüsün kötü konumda olmasına örnek olay) (http://www.milliyet.com.tr/istanbul-tuzla-da-yangin-gundem-1904379/)

29 Haziran Gürcistan'da Richter ölçeğine göre, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Satürn ve PLütonun kötü konumda olmasına örnek olay.) (http://sozcu.com.tr/2014/dunya/gurcistanda-deprem-544692/)

30 HAziran Önceki gün Türkiye'de 9 saatte 13 deprem meydana geldi. Japonya, ABD ve Atlas Okyanusu'nda da orta ve büyük ölçekli sarsıntılar yaşandı. (Satürn ve PLütonun kötü konumda olmasına örnek olay.) (http://www.sabah.com.tr/Yasam/2014/06/30/dunya-besik-gibi-sallaniyor)

30 Haziran Moody`s kriz uyarısı yaptı. Irak’ta yaşanan gelişmeler nedeniyle Türk ekonomisinin olumsuz etkileneceğini bildirdi. (Moodys'e Bravo ! Görünen köy astrolog istemiyor her halde. Bir astrolog olarak ben de bu konuyu irdeledim. Şu anda değil ama Kasım ayı için daha önce de dediğim gibi bir kriz görünüyor. Kasım ayında para konularını, sosyal ve siyasi konuları da simgeleyen Venüs Akrep burcunda kötü konumda olacak. Akrep burcunun yöneticisi Plüton da kötü konumda olacak. Bunun yanı sıra Güneş ve Satürn de Akrep burcunda kötü konumda olacak. Akrep burcu ise bankacılık konularını simgelemekte. Bunun yanı sıra yer altı ve üstü kaynakları (petrol, doğal gaz, madenler, vs), gizli saklı işleri, yer altı örgütlerini de simgelemekte. Kasım ayında yabancı ülke ve kültürleri (Kürt, alevi, Irak, İran, Suriye, vs.) simgeleyen Jüpiter de Aslan burcunda kötü konumda olduğundan bütün bunları tetikleyen Jüpiter olacak. Yani kısaca Moodys haklı ! :) Bireysel olarak da Akrep burcu Natal haritanızda hangi evinize denk geliyorsa o konularda daha dikkatli olmalısınız.) (http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem/moodys-den-sok-eden-kriz-uyarisi/3340/)

01 Temmuz Erdoğan AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. (23 - 29 HAziran 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda 01 Temmuz Salı günü için Venüsün İkizler burcunda kötü bir konumda olacağını ve Venüsü simgeleyen para konuları veya siyasi konularla uğraşan Güneşi yada Marsı Boğa veya Terazi burcundan kişilerin kurnazlık yapabileceklerini söylemiştik. Gerçekten bu tür kişilerin kurnazlık yada hilekarlık yapıp yapmadıkları medyaya yansımadı ama Venüsü simgeleyen siyasi konular İkizler burcunu simgeleyen iletişim sektörünü bayağı hareketlendirdi. Bu günde gündem Cumhurbaşkanlığı yarışıydı.) (http://www.milliyet.com.tr/ak-parti-nin-cumhurbaskani-adayi-gundem-1905234/)

01 Temmuz TEOG sınavına sorular hatalı olduğu için durdurma kararı. (Merkürün İkizler burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay. İkizler burcu ve Merkür eğitim ve öğretimi de simgeler.) (http://www.haberturk.com/gundem/haber/964320-teoga-durdurma-karari) 

Yükselen Burçlara göre Yorum

Kişisel olarak burçları Yükselen Burçlara göre yorumlamak daha doğru olduğundan Aşağıda Yükselenlere göre 07 - 13 Temmuz haftasını veriyorum:

Not: Bazı evlere maksimum 3 burç düşebildiğinden ve doğduğumuz andan itibaren bu burçlar sırayla aktif olduklarından evlerin burçlarında bazı kaymalar olabilir. Birebir yorum için kişiye özel harita çıkartılmalıdır.

Yaptığımız yorumlar sadece bir Tahmin niteliğindedir. Şüphesiz geleceği bir tek her şeyi yoktan var eden Allah bilir !

Yorumlarımızda belirttiğimiz gezegenlerin iyi yada kötü konumları sadece Retro (Geri) hareketleri değil diğer gezegenlerden aldıkları olumlu yada olumsuz açıların toplamını kapsamaktadır. Bir gezegenin Retro yapması olumsuz bir durumdur ama diğer gezegenlerden aldığı açılar da hesaba katılmalıdır. Bu yüzden gezegenin durumunu değerlendirirken Retro tek başına bir kriter olamaz.

Yükselen Koç

Uranüs 1.evde Cts kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 3.evde Cts süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 3.evde Prş, Cuma süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 4.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 4.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 7.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 8.evde Cts, Pazar kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 9.evde Çrş kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 10.evde Cuma, Cts kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 10.evde Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 12.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Yükselen Boğa

Merkür 2.evde Cts süper :Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 2.evde Prş, Cuma süper : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 3.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 3.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 6.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 7.evde Cts, Pazar kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 8.evde Çrş kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 9.evde Cuma, Cts kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 9.evde Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 11.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 12.evde Cts kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Yükselen İkizler

Merkür 1.evde Cts süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 1.evde Prş, Cuma süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 2.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 2.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 5.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 6.evde Cts, Pazar kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 7.evde Çrş kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 8.evde Cuma, Cts kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 8.evde Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 10.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 11.evde Cts kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Yükselen Yengeç

Güneş 1.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 1.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 4.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 5.evde Cts, Pazar kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 6.evde Çrş kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 7.evde Cuma, Cts kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 7.evde Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 9.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 10.evde Cts kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 12.evde Cts süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 12.evde Prş, Cuma süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Yükselen Aslan

Mars 3.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 4.evde Cts, Pazar kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 5.evde Çrş kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 6.evde Cuma, Cts kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 6.evde Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 8.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 9.evde Cts kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 11.evde Cts süper : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 11.evde Prş, Cuma süper : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 12.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 12.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Yükselen Başak

Mars 2.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 3.evde Cts, Pazar kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 4.evde Çrş kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 5.evde Cuma, Cts kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 5.evde Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 7.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 8.evde Cts kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 10.evde Cts süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 10.evde Prş, Cuma süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 11.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 11.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Yükselen Terazi

Mars 1.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 2.evde Cts, Pazar kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 3.evde Çrş kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 4.evde Cuma, Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 4.evde Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 6.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 7.evde Cts kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 9.evde Cts süper : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 9.evde Prş, Cuma süper : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 10.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 10.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Yükselen Akrep

Satürn 1.evde Cts, Pazar kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 2.evde Çrş kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 3.evde Cuma, Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 3.evde Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 5.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 6.evde Cts kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 8.evde Cts süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 8.evde Prş, Cuma süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 9.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 9.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 12.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Yükselen Yay

Ay 1.evde Çrş kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 2.evde Cuma, Cts kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 2.evde Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 4.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 5.evde Cts kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 7.evde Cts süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 7.evde Prş, Cuma süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 8.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 8.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 11.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 12.evde Cts, Pazar kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Yükselen Oğlak

Ay 1.evde Cuma, Cts kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 1.evde Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 3.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 4.evde Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 6.evde Cts süper : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 6.evde Prş, Cuma süper : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 7.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 7.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 10.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 11.evde Cts, Pazar kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 12.evde Çrş kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Yükselen Kova

Neptün 2.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 3.evde Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 5.evde Cts süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 5.evde Prş, Cuma süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 6.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 6.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 9.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 10.evde Cts, Pazar kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 11.evde Çrş kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 12.evde Cuma, Cts kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 12.evde Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Yükselen Balık

Neptün 1.evde Salı, Prş, Cts, Pazar kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu.

Uranüs 2.evde Cts kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 4.evde Cts süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı.

Venüs 4.evde Prş, Cuma süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Sabırlı, üretken, kararlı, güvenilir, sakin, uygulamacı, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Güneş 5.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, ürkeklik, baskınlık.

Jüpiter 5.evde Pzt, Prş, Cuma, Cts kötü :Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Mars 8.evde Salı, Çrş, Prş, Cuma süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aktif, insiyatifli, kendini ortaya koyan, enerjik, ateşli, hevesli, önde giden, cesaret, maceracılık, öncülük, bağımsızlık, ihtiras, kararlılık, rekabetçilik, ikna edicilik, girişimcilik.

Satürn 9.evde Cts, Pazar kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.

Ay 10.evde Çrş kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Ay 11.evde Cuma, Cts kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 11.evde Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 515
Toplam yorum
: 37
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 1961
Kayıt tarihi
: 27.05.09
 
 

Herşey birbirini etkiler prensibiyle astrolojiyi bilimsel bir platforma taşımaya çalışmaktayım. Asl..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster