Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

16 Aralık '10

 
Kategori
Kitap
Okunma Sayısı
677
 

1Y*1K

1Y*1K
 

Esat IŞIK-Bilimde, siyasette,Millî Mücadele'de bir ışık


1Y*1K

Prof.Dr.KADİRCAN KESKİNBORA : ESAT IŞIK

Ayten Başabaş Dirier

T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Uzmanı

Mardin’in yetiştirdiği çok yönlü yazar ve bilim adamı Prof.Dr.Hıdır Kadircan Keskinbora’nın son eseri, “ESAT IŞIK Bilimde, Siyasette, Millî Mücadele’de Bir Işık” Atatürk’ün bu direktifine uygun olarak hazırlanıp, Bilim Dünyasına sunuldu.

1 YAZAR : Prof.Dr.Kadircan KESKİNBORA

1959 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yüksek öğrenimini Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Göz Hastalıkları konusunda 1987 yılında Uzman, 1999’ da Doçent, 2007’ de Profesör olan Keskinbora, hekimlik görevini yurdun çeşitli yerlerinde sürdürdü.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanıdır. Şu anda Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Göz Hastalıkları dışında tıbbın başka bir alanında, Deontoloji, Tıp Tarihi ve Etiği dalında ikinci doktorasını 2006 yılında tamamlayan Keskinbora Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığını da vekaleten sürdürmektedir.

Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde, bilimsel veya bilgilendirici toplantılarda, radyo ve televizyon kanallarında konuşmacı, panelist, kurs eğitmeni veya konferansçı olarak çok sayıda konuşmalar yaptı.

Ulusal veya uluslararası bilimsel, sosyal ve sivil toplum kuruluşlarından bazılarına da üye olan Keskinbora İngilizce, Almanca ve Arapça bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Türk Musikisi solistliği, ud çalma, kitap okuma, şiir yazma ve fotoğraf çekimi hobileri olan H.Kadircan Keskinbora’nın bazı bestelerinin yanı sıra bilim, edebî, şiir alanında yayınlanmış kitap ve makaleleri ile kendi adıyla blogu da var.

http://www.keskinbora.com/Ana-sayfa.html

ESERLERİ
Şiir: 1-Yaban Gülü, 2-Mardin Düşünceleri, 3-Ben Suyum;

Edebiyat: 1-Düşünen Beyinlerin İnsanlığa Mirası: Özdeyişler

Bilimsel (Oftalmoloji) :

1- Oftalmolojide Sorularla Eğitim,

2- Oftalmolojide Sınava Doğru,

3-Oftalmoloji ile Kesişen Bilim Dalları

H.Kadircan Keskinbora’nın çok yönlü oluşunda, büyüdüğü ortam ve çevrenin duygularını bir sanatçı duyarlılığıyla etkilemesinin büyük rolü var. Her aydın Mardinli gibi;

“Dünyaya paylaşmak için geldiğini hissediyor; acıyı, sevinci, kederi, coşkuyu, hüznü...
Sevgiyle emek verildiğinde güzelliklerin ruhlara nüfuz edeceğini sade, gösterişsiz, akıcı diliyle anlatıyor. Şiirlerinde kâh, gülerek, kâh haksızlıklara haykırarak, kâh düşündürerek, kâh kendisiyle dalga geçerek, kâh coşarak, kâh ağlayarak yazdı, yazdı...”

Uzmanlık alanımla ilgili son eserini, hemşerisi olmanın gururuyla tanıtıyorum.

1 KİTAP : ESAT IŞIK Bilimde, Siyasette, Millî Mücadele’de Bir Işık

Siyasette dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla iz bırakan merhum Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık’ın (1916-1989) babası olan Esat Işık veya tarihimizdeki adıyla Mehmet Esat Paşa (3 Nisan 1865-1 Kasım1936-İstanbul) hem Osmanlı dönemindeki çalışmaları, hem de Millî Mücadele’deki unutulmaz çabalarına rağmen hakkında çok az bilgi bulunan gerçek bir rical(adam gibi adam) idi.

Askerî Tıbbiyeyi bitiren her Türk gibi çok yönlü bir bilim adamı olan Esat Işık Paşa’nın biyografisi paralelinde, XIX.yüzyılın sonu ile XX.yüzyılın ilk çeyreğindeki gelişmeler, bir devletin Tarihe gömülüşü ile yerini alan genç devletin kuruluş sancılarını sadece okumayacak, canlı, yalı, sürükleyici anlatımla o dönemi yaşayacaksınız. Osmanlı İmparatorluğu’nun yanısıra, Avrupa’nın önemli başkentlerine de götürecek olaylar dizisi bir roman gibi saracak, dağarcık bilgiyle donanırken, okumanın edebî zevki doruğa çıkacak… Güçlü tasvirlerle kendinizi o ortamda hissedecek, yaşanan acılar yüreğinizin bam telini titretirken, olumsuz koşullara karşın kazanılan başarılar, göğsünüzü kabartacak, en kötü anlarda bile bir umut kıvılcımı olacaktır…

*

XIX. yüzyılda Avrupa'nın tüm hızıyla Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı siyasî, ekonomik ve sosyal taarruzlar giderek şiddetini arttırırken; Avrupa'nın fikir hareketleri ile teknik ve teknoloji alanındaki ilerlemelerine yabancı kalan Osmanlı Devleti, bu taarruzlar sonucunda topraklarının çoğunu kaybederek, maddî ve manevî kayıplara da uğramıştır. Fransız İhtilâli’nden sonra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yeşeren milliyetçilik ve bağımsızlık hareketleri, Osmanlı Devleti’ni de etkilemeye başlamıştır. Zincirleme kayıpların yanısıra, bu hareketler de Osmanlı Devleti’ni çok uğraştırıp, çöküşü hızlandırmıştır. Bu dönemde Abdülhamit yönetimine karşı muhalif hareketlerin yanı sıra, Dünya ve Avrupa’daki gelişmelerin paralelinde ülkenin içinde bulunduğu kargaşa ortamını ve çözümleri değişik bir bakışla değerlendiren yenilikçi hareketler de zemin bulmaya başlamıştır. Bu yenilikçi hareketlerin vücut bulduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk çekirdeklerinden biri Mekteb-i Tıbbiye’de oluşmuştur. Bu nedenle Mekteb-i Tıbbiye, Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan pencerelerinden biri ve toplumsal yeniliklerin beşiği olmuştur. Buradan mezun olan o dönemin Türk hekimleri Batı Uygarlığını tanıyan, bilgileri ve ülke sorunlarına ilgileriyle de örnek olan insanlardı. Bundan ötürü, o dönemde, ülkenin kurtuluşuyla ilgili her hareketin içinde bir veya birkaç hekimin de var olması sürpriz değildi. Tıbbiye öğrencileri ve mezunları yenilikçi hareketlerin öncüsüydü.

Böyle bir ortamda Askeri Tıbbiye öğrenimi gören Esat Işık, çalışmaları ve faaliyetleriyle -kitabın yazarı gibi- çok yönlü bir şahıs olarak karşımıza çıkmaktadır. Esat (Işık) Paşa’nın yetiştiği dönem, dünyada olduğu gibi aynı zamanda ülkemiz için de güç bir dönem olup, çalkantılarla dolu bir kriz devresidir. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu hazırlayan savaşlarla, güçlükler ve acılarla dolu bir dönemdir.

Bir taraftan modern bir Göz Kliniği kurma ve yerleştirme çabalarını gösterirken diğer taraftan oftalmoskop üzerinde çalışmalar yapmış, ayrıca çeşitli hasta incelemelerini de Fransızca makaleler olarak yayınlamıştır. Bu yoğun bilimsel çalışmalarını sürdürürken, öte yandan ülkemizin yaşadığı siyasal olaylarla da ilgisini aynı yoğunlukta devam ettirip, aynı zamanda halkımızın bilinçlendirilmesi kaygısıyla çeşitli çalışmaları da birlikte yürütmüştür. Ülkemizin en büyük düşmanının cehalet olduğuna inanan Esat Işık, bunca uğraşısının arasında cehaletle savaşım adına, “Cehalet Seyyieleri” adıyla Servet-i Fünun gazetesinde seri yazılar yazmıştır.

Esat Paşa’nın yaşamı Millî Mücadele ve Türk Göz Hekimliği’nden ayrı düşünülemez. Vatanın işgale uğraması nedeniyle siyasî hamlelerde bulunmuş, Millî Mücadele’miz çerçevesinde yapılan birçok girişimin içinde yer almıştır. İttihatçı olduğunu gizli tutan, temkinli ve dikkatli davranan Esat Işık, Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen mütareke felaketinden sonra, açıkça politika yapmaya başlamıştır. İttihat ve Terakki Partisi’nin kendini dağıtması üzerine ortaya çıkan politik boşluğu doldurmaya kalkışmıştır.

Yoğun siyasal çalışmaları kendisinin hekimlik yönünün önüne geçmiş ve siyasal hayatımızda da önemli bir yer edinmesine yol açmıştır. Bu siyasal çalışmaları sonucunda çeşitli ıstıraplara maruz kalmış, İngilizler tarafından tutuklanmış, Malta adasına sürgüne/esarete gönderilmiştir. Malta’da sürgündeyken de hekimlik sanatını icra etmiştir. Görevli İngiliz hekimlerin, yakın arkadaşı Ahmet Ağaoğlu’nun göz ameliyatını yapmaktan çekinmesi üzerine kendisi bu ameliyatı gerçekleştirmiştir.

Esat Işık Paşa derslerinde göz kliniğine ait bilimsel konuların dışında, ayrıca vatan ve millet sevgisine ilişkin telkinlerde bulunur, konuşmalarında da ahlakî tutum ve vatana sadakat için öğrencilerine öğütlerde bulunurdu.

Ülkemizdeki tıbbi gelişmelerde atılım sağlayan, yeni buluş, teknik veya alet geliştiren bilim adamlarımızın çabalarının aydınlatılmasına yönelik araştırmalar sınırlıdır. Bunların genişletilmesine ihtiyaç vardır. Güç bir dönemde yaşamış bulunan Dr. Esat Işık’ın hayatını, Türk tıbbına yaptığı katkıları inceleyen Prof.H.Kadircan Keskinbora; Paşa’nın Tıp, Kültür ve Siyasî Tarihimiz’deki yerini değerlendirmek ve yeni kuşaklara tanıtmak amacını gütmüştür.

Esat (Işık) Paşa’nın aynı evde bulunup yanında yetiştiği dayısı Menapirzade Nuri Bey, Osmanlı Devletinde meşrutî bir yönetimin oluşması için mücadele eden önemli bir grubun üyesiydi. Dayısının en samimi olduğu ve en çok görüştüğü arkadaşı Namık Kemal’di. Bu nedenle kendi yaşam öyküsünü anlatırken de ifade ettiği gibi Namık Kemal’den ve fikirlerinden bir hayli etkilenmiştir. Diğer arkadaşlarının başında Ziya Paşa, Tevfik Fikret gibi edebiyat alanının ileri gelenleri vardı; Esat Paşa’nın Servet-i Fünun dergisinin yazarları arasında olması da bu nedenle tesadüf eseri değildir. Dayısının ve arkadaşlarının, sırf fikirleri nedeniyle defalarca sürgün cezası almaları Esat Paşa’da düşüncelerini ve amaçlarını gizli tutma stratejisinin gelişmesine yol açmıştır.

Daha çocukluk çağlarında özgürlük, millî ruh, vatan, ülke yönetimi, geri kalmışlık üzerine yapılan tartışmaların içinde büyüyen; siyasal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulunan Esat Paşa, sadece göz hastalıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmamış, aynı zamanda çeşitli sosyal ve siyasal örgütlerin kuruluşuna katılmış, yönetiminde yer almış, bazılarına da katkıda bulunmuştur. Bu nedenlerle, bu kitapta gerek kendisini etkileyen gerek kendisinin de içinde bulunduğu teşekküller ve onu çok fazla etkilemiş olan şahsiyetler de konu edilmiştir.

Derin bir araştırma ve belgelere dayalı kitabın hazırlanıp, basılmasında; çeşitli kaynakların bulunmasında Dr.Mete SOYTÜRK, Esat Paşa’nın torunu gazeteci-yazar Zeynep ATİKKAN-GÜLTEKİN, Esat Paşa’nın eşinin yeğeni gazeteci-yazar Sayın Hıfzı TOPUZ’un da büyük katkıları olmuştur. Bilim Dünyamıza bu değerli kitabı kazandırdıkları için, Bilim adamı, yazar, şair, musikişinas Prof.Dr.H.Kadircan Keskinbora’nın kişiliğinde hepsine teşekkür eder, başarılar dileriz.

ESAT IŞIK Bilimde, Siyasette, Millî Mücadele’de Bir Işık

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

TARİHİ ANLAMAK ve öğrenmek

osmanlı devletinde sonun başlangıcı

Sosyo-Ekonomik Gelişmeler

Duyunu Umumiye (Genel Borçlar) Ve Reji İdaresi

Askeri Hareketlilik

Türk Aleyhtarı Faaliyetler

ESAT IŞIK'IN DOĞUMU

YENİ OSMANLILAR- JÖN TÜRKLER- GENÇ TÜRKLER

ESAT IŞIK PAŞA' NIN ASKERİ HEKİM OLARAK YETİŞMESİ

KADER KUYUSU

YEŞİL YURT PROJESİ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA DOĞRU

Avrupa Devletleri Arasındaki Çatışmaların Ana Noktaları

Büyük Devletlerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Payları

Osmanlı Devletinin İttifak Girişimleri

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşına Katılması

İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ ve ESAT PAŞA

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YENİLGİSİNDEN SONRA GENEL DURUM

ESAT PAŞA'NIN ÖZGEÇMİŞİNDEN ÖNEMLİ KESİTLER

Özel Hayatı

İkinci Eşi Makbule Hanım'ın Sarayla İlişkisi

Kişisel Özellikleri

19.-20. YÜZYILDA TÜRKİYE'DE OFTALMOLOJİ GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ TEŞKİLAT-I MAHSUSA VE ESAT PAŞA

Faaliyetlerin Sonuçları

Millî Mücadele ve Teşkilat-ı Mahsusa

Teşkilatın Görev Anlayışı ve Sonu

Teşkilat-ı Mahsusa Mensubu Esat Paşa

Hintli Casus Mustafa Sagir Olayı

ESAT PAŞA'NIN SİYASÎ TARİHİMİZDEKİ YERİ

Kütahya Sürgünü

ESAT PAŞA'NIN O DÖNEMİN SİYASÎ ORTAMINDA KONUMU

İngilizlerin Kara Listesine Girmesi

İstanbul'un İşgali

İSTANBUL'UN İŞGALİNDEN SONRA ESAT IŞIK PAŞA'NIN KONUMU ve MALTA SÜRGÜNÜ

Esat Paşa'nın Evine Baskın Yapılarak Tutuklanması

MALTA SÜRGÜNÜNDE ÜZÜNTÜLER

Esaretten Kurtulması

Esat Paşa'da Oluşan Hayat Dersi

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN VEFATINA KADAR ESAT IŞIK PAŞA

MUSTAFA KEMAL PAŞA - ESAT PAŞA İLİŞKİSİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

ESAT IŞIK PAŞA'NIN HEKİM OLARAK TIBBA HİZMETLERİ

İlk Çağdaş Göz Kliniğini Kurması

Eğitim, Öğretim ve İdari Hizmetleri

Esat Oftalmoskobunu Geliştirmesi

Yayınları

Deontolojiye Verdiği Önem

1902 Körlerin Durumlarının Düzeltilmesi Kongresi

ESAT PAŞA'NIN KÜLTÜR HAYATIMIZA KATKILARI

Şiirleri

Özlü Sözler Anlatan Beyit ve Dörtlükleri

Filozofik Tahlilleri

ESAT IŞIK PAŞA'NIN TIP VE OFTALMOLOJİ TARİHİMİZDEKİ YERİ

Ülkemizde Çağdaş Anlamda İlk Göz Kliniğinin Kurucusu

Hocalığı, Hekimliği, Cerrahlığı

Âmâların Eğitimiyle İlgili Çalışmaları

Tıbbi Yayınları

Buluşları

Ulaşılamayan Kitabı

kaynaklar

KRONOLOJİ

EKLER
Teknik Özellikler

Yazar: Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora

1. Baskı: Nisan 2010

Ebad: 13, 5 x 21-Sayfa: 432

Barkod: 9786056035579

Fiyat: 25 TL

www.somkitap.com-somkitap@gmail.com

Dağıtım: ALFA Yayınevi


Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Bugün bellekleri aydınlatmaya, ışıklandırmaya ışık tutacak bir tanıtım. İnşallah bu değerli Prof.umuzun yazdığı kitaptan, bir devre damgasını vurmuş Esat Işık gibi bir aydınlıktan herkes kendine düşen gerekli dersleri çıkarır. Elinize sağlık, saygılarımla.

Hasan Göksu PBahçe 
 23.12.2010 21:27
Cevap :
Değer bilen yorumunuz için teşekkür ederim Hasan Bey. Toplum lay lay lom yazıları okumaya öyle alıştırılmış ki, belleklerini zenginleştirecek böylesi kültür hazinelerini görmezler bile... Yüreğinize sağlık... Esen kalınız.  24.12.2010 13:24
 

Çok teşekkür ederim Ayten Hanım, sayenizde haberdar oldum. Emeğinize sağlık. Saygıyla... MS

Mehmet Sağlam 
 17.12.2010 21:09
Cevap :
Kitabı bulup, okuyacağınızdan eminim. Esen kalınız...  17.12.2010 22:50
 

Gözüm "Ben" galerinize takılıyor...keşke diyorum çok önceden tanışmış olsaydık Hocam'la...Bilgi dağarcığım ne kadar geniş olabilirdi Allah bilir; Allah bilir hatalarım da biraz daha az olurdu. " Dostunun arkadaşının kim olduğunu söyle bana... sözcüğünde bir nebze de olsa gerçek bir şeyler var sanki...Ve hayıflanıyorum. Ne yapalım her şey vakti saati geldiğinde oluyor dememe kalmıyor; sevinçten havalara uçuyorum. Ben'de ben de varmışım; Ece gibi Umut gibi... Güzelliklerin içinde...Yer almışım. İşte ummadığım anda hayat bana da iltimas geçmiş...Bereketli bir gün daha ne isterim. Sevgiler

Alev Meisel 
 17.12.2010 21:04
Cevap :
Sevgili Alev Sultan, yazdıkların -semâ gösterisiyle de sıkıntısı azalmayan yüreğimi- imbat gibi doldurdu... Teşekkür ederim. Arkadaşlarım yıllanmış durumda. Yalnız blog yazmaya başladığımdan beri onları ihmal ediyorum. Yazılarımla kendimi affettiriyorum. İnşallah döndüğünde o halkada yerini alacak, dostluğunla onurlandırdığına tanık olacaksın. Bu arada Ece'nin yorumlarını sevgiyle okuduğunu bilesin...Selam ve sevgilerimi iletir, esenlikler dilerim.  17.12.2010 22:57
 

Mehmet Esat Paşa: Sanki ruh ikizleri; bu vatanın yetiştirdiği değerler ve ben şükürler olsun ki sayenizde onların varlıklarından haberdar oluyorum. Ve mutlak okunması gereken "Esat Işık" adlı bir kitaptan...Bir blog yazısına bunca defineyi sığdıran elleriniz dert görmesin. İnsanın içi bir hoş oluyor, bizde bilim adamlarını öylesine gizliyorlar ki benim gibi sade kullar arasınlar da bulsunlar. Bir şeyi aramak için önce onun varlığından haberdar olmak gerekmez mi? Demek; dünyaya paylaşmak için gelmiş yazarımız ne mutlu bize...Tarihimizi deşenler neden; yüzyıllarca toprak altında kalmak zorunda kalmış nem kaparak yıpranmış sandıklardan sözederler? İçindeki pırıl pırıl defineler; sudan topraktan hiç etkilenmeden ışıltısını kaybetmeyen defineleri neden bizlere anlatmazlar? Size yürekten teşekkürler. Hindistan'ın Suştura'sını tanıyan, ülkesinin oftalmoloji uzmanlarını şimdiye kadar merak edip araştırmayan okurunuz...Selamlar saygılar sevgiler.

Alev Meisel 
 17.12.2010 20:47
Cevap :
Alev Sultan tevazu dolu yorumun, beni mutlu kıldı. Yazı çok uzun biliyorum, ama meraklıları için doyurucu... Seni, geçmişine meraklılar arasında görmek mutlu etti. Dünyayı gezerek ufkunu genişlettin ve gerçek hazinenin topraklarımızın özünde yer aldığını keşfettin. Ne güzel bir kazanım... Yüz yaşını aşıp, çok şeyi diri bir zihinle araştıracağına inanıyor ve diliyorum. Sevgiyle kal...  17.12.2010 23:03
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 214
Toplam yorum
: 1200
Toplam mesaj
: 138
Ort. okunma sayısı
: 5384
Kayıt tarihi
: 03.08.08
 
 

Emekli eğitimci, araştırmacı yazar, şairim. Ülkemin cennet ile cehennemi bir arada yaşadığı bir zama..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster