Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Kasım '12

 
Kategori
Emlak
Okunma Sayısı
1857
 

2 B Gerçeği Ve 2A / Yazı Dizisi- Bölüm 5

2 B Gerçeği Ve 2A / Yazı Dizisi- Bölüm 5
 

DERGİDE...


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE

HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN

YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE

AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

HAKKINDA KANUN

(6292 SAYILI YASA)

BU YASANIN ‘’2B ALANLARININ SATIŞINI DÜZENLEYEN BÖLÜMLERİ’’ Nİ ‘’ 2B GERÇEĞİ’’ BAŞLIĞIYLA GEÇEN 4 SAYIDA 4 BÖLÜM HALİNDE İNCELEMİŞTİK.

SON BÖLÜMDE HALKIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SIRALAMIŞ, ÖNCELİKLE ve ACİLEN UYGULAMANIN ERTELENMESİNİ, SONRA DA YAPILMASI GEREKENLERİ ÖNERMİŞTİM.

* * *

Vatandaşın başvuru süresinin dolacağı son haftaya dek Maliye Bakanı’ nın ağzından da olmak üzere; Asla süre uzatımı ya da erteleme olmayacağını, 30 Ekim’ e dek başvurmayan, avans bedelini yatırmayanların haklarını kaybedeceğini, başvurusu bulunmayan parsellerin Maliye Bakanlığı’nca serbest satışa çıkartılacağını dinledik.

Başvuruların tamamlanması için ilçe ilçe, mahalle mahalle toplantılar düzenlediler, Antalya camilerinde hutbeler bile 2B’ li oldu.

Olmadı, yazı dizimizde de öngördüğümüz gibi, olamadı.

Ve 3 ay süre uzatımı geldi.

Yasal mı? Yasada kesin olarak yer almış olan süre Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilebilir mi?

Bilmiyoruz. O kısmını hukukçular bilir. Bizim ülkemizde yönetmelikle, hatta genelgeyle ANAYASA’ nın bile değiştiği görülebilir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Birşey olmayacak. Vatandaş 1000-2000 lirayı bulamadı da bulsun diye mi süre verildi? Hayır… Toplantıları sürdürecekler, korkutmaya çalışacaklar, olmayacak, yine olamayacak…

Yazı dizimin 1. Bölümünden devamla, tamamını bir kez daha okuyun, nedenini göreceksiniz.

Süre uzatımı çözüm değil; YETERLİ SÜRE UZATIMI VE BU SÜREDE DE YAPILMASI GEREKENLER VAR. O gerekenler 3 ayda yapılamayacaktır.

* * *

ANILAN YASANIN TÜRKİYE’ NİN EMLAK DÜZENİNİ DERİNDEN İLGİLENDİREN AMA BUGÜN FAZLA GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN, DİKKAT ÇEKMEYEN, KONUŞULMAYAN DAHA BİRÇOK HÜKMÜ VARDIR.

BU BÖLÜMDE 2A ALANLARINI İLGİLENDİREN MADDELERİNDEN SÖZ EDECEĞİZ. KÖTÜLEMEK İÇİN DEĞİL; BİLİNSİN, UNUTULMASIN, GELECEKTE YAŞANACAK OLAN UYGULAMALAR BUNA GÖRE İZLENSİN İÇİN…

* * *

ANAYASA VE YASALARA GÖRE 2A NEDİR?

Şimdi anımsayalım.

‘’ ANAYASA, MADDE 169

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler (2A’ YA ESASTIR) ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler (2B’ YE ESASTIR) dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.

MADDE 170

ORMANLAR İÇİNDE VEYA BİTİŞİĞİNDEKİ KÖYLER HALKININ KALKINDIRILMASI, ORMANLARIN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI BAKIMLARINDAN, ORMANIN GÖZETİLMESİ VE İŞLETİLMESİNDE DEVLETLE BU HALKIN İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAYICI TEDBİRLERLE, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; BİLİM VE FEN BAKIMINDAN ORMAN OLARAK MUHAFAZASINDA YARAR GÖRÜLMEYEN YERLERİN TESPİTİ VE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILMASI; ORMAN İÇİNDEKİ KÖYLER HALKININ KISMEN VEYA TAMAMEN BU YERLERE YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN DEVLET ELİYLE ANILAN YERLERİN İHYA EDİLEREK BU HALKIN YARARLANMASINA TAHSİSİ KANUNLA DÜZENLENİR.

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.’’ Hükümleri Anayasa’ da yer almaktadır.

ANAYASADAKİ BU HÜKÜMLERE DAYALI OLARAK 6831 SAYILI ORMAN KANUNU’ NUN 2. MADDESİ OLUŞTURULMUŞTUR.

Madde 2 – (Değişik : 5/6/1986 – 3302/1 md.)

Orman sayılan yerlerden:

A)ÖNCELİKLE orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,

Orman sınırları dışına çıkartılır.

Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz .

* * * 

ŞİMDİ DİKKATLE KARŞILAŞTIRALIM…

ANAYASA NE DİYORDU? 

Anayasa ve 6831 sayılı orman yasasının 2A maddesi için tek olanağı; Ormanların toplulaştırılması, orman içi veya bitişiğinde yaşayan ama orada yaşama olanağı kalmayan köyleri halkının oradan kaldırılarak ‘’ BİLİM VE FEN BAKIMINDAN ORMAN OLARAK MUHAFAZASINDA YARAR OLMADIĞI SAPTANAN ve ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN YERLER… ’’ e NAKLİNİ olanaklı kılmaktadır.

 6292 SAYILI YASA NE DİYOR, BAKALIM;

‘’ Orman Köyleri Halkının Nakli ve Yerleştirilmesi

Nakil, kamulaştırma, ıslah, imar, ihya ve tescil işlemleri

MADDE 4-(1) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan ve yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen köyler halkının başvurusu üzerine veya bulundukları yerlerden orman rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu bulunan köyler halkının resen 2/A alanlarına, bu mümkün olmadığı takdirde diğer yerlere kısmen veya tamamen nakline ve yerleştirilmelerine ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Orman Ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’ nca karar verilir. Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen bu köylerle ilgili iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğü’ nce yürütülür. (BURADA BİR TERSLİK YOK… GÖRÜNTÜ DOĞRU. Ama ‘’ İş ve işlemler’’ öylesine geniş ve boşlukta bir tanımdır ki Orman Genel Müdürlüğü’ nün kuruluş yasasında bu işleri yapacak hiçbir yetki ve birim yokken kim nasıl yapacak, belirsizdir.)

(2) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ nın teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulu’ nca belirlenen alanlar; baraj veya gölet rezervuar alanları ile içme suyu maksatlı barajların mutlak koruma alanlarında, askeri yasak bölgelerde, deprem veya erozyon ya da heyelan tehlikesi bulunan alanlarda kalmaları sebebiyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının iskânlarının temini için, Bakanlar Kurulu’ nca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğü’ nce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın tasarrufuna geçer. (ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI DEVRALACAĞI BU ALANLARI NE YAPAR? GÖRECEĞİZ YAKIN GELECEKTE… TAŞINMASI GEREKEN O KÖYÜN HALKINA MI VERİR?) Bu alanlarda 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’ nce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkra kapsamında yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki işlemlerde bu fıkrada belirtilen süreler uygulanır. Bu fıkra kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilen köyler veya mahallelere ait iskân iş ve işlemleri ilgili KAMU IDARESI ILE ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜŞTEREKEN YÜRÜTÜLÜR.

(3) Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkına ait olan ve bu köy ve mahalle sınırları içerisinde bulunan taşınmazlardan kamulaştırılması gerekenler, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ilgili kamu idaresi tarafından kamulaştırılır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kamulaştırılan taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilerek Orman Genel Müdürlüğü’ nce Devlet Ormanı olarak ağaçlandırmaya uygun alanlar derhal ağaçlandırılır. (BURAYA KADAR DA YALNIZCA ORMAN İÇİ VE BİTİŞİĞİNDE YER ALAN KÖYLERİ KAPSIYOR AMA BİR DE MAHALLELER KAPSAMA ALINIYOR, HES’ ler DEVREYE SOKULMUŞ OLUYOR.) Diğer kamu idarelerince kamulaştırılan taşınmazlar ise, tapuda kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilir. Tescil edilen bu alanlardan ağaçlandırmaya uygun olanlar ağaçlandırılır. KAMULAŞTIRMA IŞLEMLERINE YAPILAN ITIRAZLAR ISKÂNLA ILGILI YAPILAN IŞLEMLERI DURDURMAZ. (NASIL BİR HUKUKTUR BU? YARGI HAKSIZ BULURSA NE YAPILACAKTIR? TELAFİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni iskân edilecek alanda hak sahiplerine verilecek bina, arsa ve arazilerin bedellerinin borçlandırılması ve trampasında kullanılması gereken kamulaştırma bedeli; birinci fıkra kapsamında yürütülen iş ve işlemler bakımından Orman Genel Müdürlüğü’ nce, ikinci fıkra kapsamında yürütülen iş ve işlemler bakımından ise ilgili kamu idaresi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın ilgili hesabına aktarılır.

(4) Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının yerleştirilmesi amacıyla orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilip Orman Genel Müdürlüğü’ nün tasarrufuna geçen veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın tasarrufuna geçen yerlerin;

a) İklim, toprak ve diğer arazi özellikleri değerlendirilerek tarımsal faaliyetlere uygun olup olmadığı, ıslah ve imar edilerek tarımsal faaliyetlere uygun hale dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği ile tarım ve tarım dışı amaçlı arazi kullanım planları, arazi ıslahı, imarı ve ihyasına yönelik işlemler ve uygulamalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (BİR BAKANLIK DAHA GİRDİ DEVREYE…),

b) Yerleşim planları ve uygulamaları (a) bendinde belirtilen arazi kullanım planları dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca, yapılır veya yaptırılır ve onaylanır.,,

DEVAM EDELİM;

‘’ORTAK VE ÇEŞITLI HÜKÜMLER

Davalar

MADDE 9- (1) 2/A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile orman sınırlandırması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan ITIRAZLAR VE AÇILAN DAVALAR BU KANUNA GÖRE YAPILACAK IŞLEMLERI DURDURMAZ. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemez. Bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar davacılar lehine sonuçlandığında bu taşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılır. Bu taşınmazlarda hak sahipliği iddiasında bulunanların itirazları ile rayiç bedellere itirazlar yapılan işlemleri durdurmaz, itiraz mahkemeye intikal etmiş ise kesinleşen mahkeme kararına göre işlem yapılır.’’

NEYMİŞ? YÜRÜTME DURMAZMIŞ, DAVA SONUCU SEN HAKLIYSAN YERLERINI GERI VERMEZ, KAMULAŞTIRIRMIŞ…

10. Madde’de bir görev daha var…

‘’ 2/A alanlarının ıslah, imar ve ihyası, iskânı, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, 2/A ve 2/B alanlarının en az iki katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.’’

2/A alanlarını islah, imar, ihya görevini Orman Genel Müdürlüğü mü yapacak yani?

* * *

BIRŞEYLER VAR… ANAYASAYA UYGUN OLSUN DIYE GETIRILMIŞ HÜKÜMLERIN ‘’OLMAYASIYA’’ LIĞI UYGULAMALARDA YAŞANMASI KESIN OLAN YASA DIŞILIKLARIN veya YASAYI İSTEDİĞİNCE YORUMLAMALARIN  HABERCISI DURUMUNDADIR.

* * *

HAYDİ ŞİMDİ SORULAR SORAYIM, YANITLARINI BİRLİKTE DÜŞÜNELİM;

Eyy yasa düzenleyiciler!

- Eğer orman olarak muhafazasında yarar görülmeyecek ve baskı kurmadan BELIRLETILECEK alanlar; Aslında yeni mahaller, köyler, kasabalar, kentler kurmaya ya da var olanları büyütmeye hizmet etmeyecek ise, zaten 1980 li yıllardan beri var olan 2A MADDESINE neden TOKİ’ nin de bulaşabileceği şekilde, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı sıvandı? Orman Yasası’ nın 2A Maddesi’ nin ilk tümcesi ‘’ÖNCELİKLE…’’ dir. Bu sözcük orman köylüleri dışındakilere de kapı açtığı için zaten ANAYASA’ ya aykırıdır. Öncelikle orman içi ve bitişiği köylüleri ama olmadı, diğer sürülmek, göçürülmek istenen vatandaşlar için de 2A üretilebilecek midir?

- Tüm yaşantıları orman içindeki araziye, iklime, tarım türlerine uygun olan hangi köyü, nerede belirlenmiş olan 2A alanlarına taşıyabilecek, keçisi, koyunu, tavuğu, köpeğiyle yaşamaya alışmış o insanlara Van’ da olduğu üzere, kuş gözü kadar yapacağınız evleri nasıl kabul ettireceksiniz?

- O insanlara kendi bildikleri tarım türü ve şekli dışındaki yeni bir tarım yolunu nasıl dayatacak, uyum sağlayamayıp başka yerlere göçecek insanlara nerede hangi işi vereceksiniz?

- Bu yasa ORMAN TALANI için araç olarak kullanılmayacak mı?

BİNLERCE SORU YÖNELTEBİLİRİM VE EMİNİM YANITI YOKTUR. HER YASANIZDA, HER YENİ TÜREDİ DEVRİMİNİZDE (!) OLDUĞU GİBİ ACELECİLİK, BEN YAPTIM OLDUCULUK VAR. MUTFAĞINIZDAKİ AŞÇILAR BAŞARISIZ BENCE.

* * *

GELİN BEN SİZE YAŞANMIŞ ÖRNEKLER VEREYİM, YARATTIĞINIZ BUGÜNÜN KOŞULLARINDA ÇÖZÜMÜNÜ DÜŞÜNÜN…

- 1970 li yIlların sonları… Tavas- Denizli arasında bir orman içi köy… Heyelan tehlikesi nedeniyle taşınmasına karar verildi. Yer bulundu. Hem de ana yol üstünde. Toplantılar düzenlendi, köylüye anlatıldı, inandırıldı, evrak düzenleniyor… 85-90 yaşında bir köylü ‘’Hayır!’’ dedi. ‘’Hayır… Benim yedi sülalem bu topraklarda öldü, mezarlıkta yatıyor, ben de burada öleceğim…’’

- 1970’ li yıllar yine… Bir köyün etrafı ağaçlandırma proğramına alındı. Önce var olan ağaçlar kesilecek, alan boşaltılacak, tel örgülerle çevrilip ağaçlama çalışması yapılacak. Toroslar’ da, keçi çobanlığı yaparak geçinen çok büyük bir köy… Erkekler kadın giysisi giydi, başlarını örttü, silahlarını kuşanıp tepelerde mevzi aldı…

- 1990 lı yıllar… İç Anadolu’ da bir köy baraj altında kalacağı için kaldırılacak, Antalya Kumluca’ da orman kenarında, son derece verimli bir alana yerleştirecek… Yakınındaki köyler ayaklanıyor… Yer varsa onların gereksinimi varmış…

ÖRNEK ÇOK…

MUTFAKTA DEĞİL DE ALANDA ÇALIŞMIŞ OLANLAR BİLİRLER Kİ, ANADOLU HALKI, TOPRAĞI, YERİ YURDU KONUSUNDA İNANILMAZ BİR SADAKATLE UĞRAŞ İNADINA VE GÜCÜNE SAHİPTİR. BİR MAHALLEYİ BİLE KALDIRAMAZSINIZ, GÖTÜRECEĞİNİZ YER HALKINA DA KABUL ETTİREMEZSİNİZ. Güvenlik güçleriyle bir olur, iki olur ama yurdun her köşesine kin tohumları ekmiş olursunuz.

KÖPRÜ ÇAYI havzasında 5 köy için acele kamulaştırma kararı çıktı. HES yapılacak. Haydi onları taşıyın 2A alanları yaratıp da görelim hep beraber…

GÖRELİM, ALKIŞLAYALIM BU YASANIN BAŞARIYLA UYGULANIŞINI…

BU 2A’ nın amacı bildiğimiz, gördüğümüz amaç değil.

Demiştim Ya; BUNLAR BENİM PARANOYALARIM OLARAK KALIR UMARIM. Utanan ben olurum… Ben utanmaya razıyım.

* * *

GELECEK SAYIDA BU YASADA YER ALAN ‘’PROJE ALANI’’ KAVRAMINI, O KAVRAMIN GETİRECEK VE GÖTÜRECEKLERİNİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARIYLA İLİNTİSİNİ İNCELEYELİM Mİ?

 

                                                                                                                                 Özcan ÇELTİK

                                                                                                                                    24.10.2012

 

Not: - 01.11.2012 de KAKTÜS DERGİSİ’ nde yayınlanmıştır.  

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 237
Toplam yorum
: 62
Toplam mesaj
: 27
Ort. okunma sayısı
: 339
Kayıt tarihi
: 22.11.06
 
 

1949 Antalya doğumlu, ANSAN üyesi Orman Yüksek Mühendisi, ressam ve öykü yazarıyım. KAKTÜS MEDYA ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster