Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Mayıs '13

 
Kategori
Bebek - Çocuk
Okunma Sayısı
8518
 

2 yaşındaki Çocuğunuzun gelişimini nasıl destekleyebilirsiniz ?

2 yaşındaki Çocuğunuzun gelişimini nasıl destekleyebilirsiniz ?
 

Kaba Motor Gelişim Alanı
Çocuğunuz 2 yaşındadır ve artık merdivenlerden yardımsız inebilir. Oyuncağı ipinden çekerek yürür. Düz bir hat üzerinde yürüyebilir. Yerinde zıplayabilir.

Kaba Motor Gelişim Alanını Nasıl destekleyebilirsiniz?

Çocuğunuz için yere boyu ortalama 1,5-2 metre olan 5 cm eninde iki kurdeleyi ya da renkli şeritleri, yere bantlarla sabitleyiniz.  Çocuğunuzu bu çizgi üzerinde yürümesi için cesaretlendiriniz.
Çocuğunuza iple çekip oynayabileceği bir oyuncak ya da nesne sağlayınız. Nasıl çekilebileceğini önce kendisine gösterip, çocuğunuzun da bu nesnenin ya da oyuncağın ipini tutarak çekmesini isteyiniz.
Çocuğunuz için gerekli güvenlik önlemlerini alarak tek başına merdivenleri inmesini bekleyiniz.

Çocuğunuzla zıplama içeren oyunlar oynayınız. Herhangi bir yerden destek almadan çocuğunuzun zıplamasını bekleyiniz.

İnce Motor Gelişim Alanı

İki yaşındaki çocuğunuz nesneyi iki elinin avuçları içinde yuvarlayabilir. Kalemi üç parmağı ile tutabilir. Kapları boyutlarına göre iç içe yerleştirebilir. Kâğıdı iki eli ile buruşturabilir. İki üç küpten kule yapabilir. Makasla tek açmalı hamlelerle kesme yapabilir.

İnce Motor Gelişim Alanını Nasıl Destekleyebilirsiniz?

Çocuğunuz için oyun hamurunu ya da kendi hazırlamış olduğunuz hamuru önüne koyunuz. Çocuğunuza model olmak için hamurdan bir parça koparıp avuçlarınız içinde yuvarlamaya başlayınız. Daha sonra yuvarladığınız hamuru, çocuğunuza göstererek ‘’Bir tane daha yapalım’’ diyerek ona da bir parça hamur verip, onunda avuçları içinde yuvarlamasını bekleyiniz.
Çocuğunuzun önüne kalın kalemler koyunuz. Uygun ve doğru kalem tutma modeli ile kalemi tutunuz ve kâğıt üzerine karalamalar yapınız. Sonra çocuğunuzun kalemi aynı şekilde tutarak karalamalar yapmasını bekleyiniz.
Çocuğunuzun önüne iç içe geçen kaplar, oyuncak kova ve bardaklar veriniz. Çocuğunuzdan bu kapları iç içe geçirmesini isteyiniz.
Çocuğunuzun önüne peçete ya da tuvalet kâğıdı gibi yumuşak kâğıtlar koyunuz. Kâğıttan bir parça koparıp, iki elinizin parmaklarıyla buruşturunuz. Çocuğunuzun da aynı hareketleri yapmasını bekleyiniz.
Çocuğunuzun önüne kenar uzunluğu 2,5*2,5 cm olan küpler koyunuz. Önce siz model olunuz, küpleri üst üste koyarak, kule yapınız ve sonra kuleyi yıkınız.  Sonra aynı uygulamayı çocuğunuzun yapmasını bekleyiniz.
Çocuğunuza önce model olarak kâğıt kesme işlemini gösteriniz. Çocuğunuzun eline bir çocuk makası verip, kâğıdı göstererek ‘’Bu kâğıdı keselim’’ deyiniz. Çocuk makasını çocuğunuzun tek elinin parmaklarına geçirerek siz kâğıdı tutunuz. Çocuğunuzun makası bir kez açıp kapatarak kesmesini bekleyiniz.

Bilişsel Gelişim Alanı

Çocuğunuz artık 2 yaşındadır. Nesneleri merak eder, inceler, kurcalar. Şekilleri uygun boşluklara yerleştirebilir. Parça bütün ilişkisi kurabilir. Gözlemlediği davranışları model olmadığında da taklit eder. Sorulduğunda varlıkları ya da parçalarının isimlerini söyler. Yer bildiren yönergelere uygun tepkide bulunabilir. Sembolik oyunlar oynayabilir düzeydedir.

Bilişsel Gelişim Alanını Nasıl Destekleyebilirsiniz?

Üzerinde farklı geometrik şekil boşluklarının bulunduğu kutuyu çocuğunuza veriniz. Çocuğunuzun uygun parçaları doğru boşluklara yerleştirmesini isteyiniz.
Uygun bulduğunuz saat, radyo, fotoğraf makinası gibi nesnelerin güvenliğine dikkat ederek çocuğunuza veriniz. İncelemesi için zaman tanıyınız. Ayrıca çocuğunuza ‘’Bu acaba nasıl çalışıyor?’’ ‘’Bunun içinde ne olabilir acaba? ’’ gibi sorular sorarak düşünmeye yönlendiriniz.
Çocuğun oyun ortamına çocuğun tanıdığı çeşitli materyal ve oyuncakları getiriniz. Çocuğunuzun yanına oturunuz. ‘’Ben sana misafir geldim, bana çay yapar mısın?’’ ya da ‘’Haydi atlarımızı getir atçılık oynayalım’’ diyerek çocuğun materyalleri farklı amaçlarla kullanarak sembolik oyun oynamasını destekleyiniz, teşvik ediniz. Bir çubuğu at, bir küçük Lego’yu bardak ya da telefon, yastık ve süpürgeyi araba, fırçayı mikrofon gibi kullanmaya gerektiğinde yönlendirme yapınız. Çocuğunuzla birlikte iken çevrede bulunan her türlü varlıkları ve bölümlerini çocuğa göstererek isimlendirmesini isteyiniz. Nesnelerin özelliklerini tanıtınız. Nesnelerin isimlerini sık sık tekrar ederek pekiştiriniz. Sözcükleri vurgularına da dikkat ederek kullanınız.
Çocuğunuzun tanıdığı kişilerin belirgin davranışlarını onlar ortamda yokken taklit etmesi için ‘’Dede nasıl yürüyor?’’ ‘’Şoför nasıl araba kullanıyor?’’ gibi sorularla onu cesaretlendiriniz.
Çocuğunuza dört parçalı bir yapboz verin. Yapbozu bütün halde iken incelemesini sağlayınız. Daha sonra parçalarını dağıtın ve parçaları çocuğunuzun doğru olarak yerleştirmesini bekleyiniz.
Çocuğunuzla konuşurken nesnelerin mekân içindeki konumlarını bildiren; içinde, dışında, arkasında, önünde, üstünde, altında gibi kavramları içeren ifadeler kullanınız. ‘’Bebeğini sandalyenin üzerine koy’’ gibi sözlerle çocuğunuzun yönergelere uygun tepkiler vermesini isteyiniz.
Çocuğunuzun doğal merak duygusunu desteklemek için uygun olan oyuncak ve eşyaları incelemesi ve kurcalamasını engellemeyiniz.
Genellikle daire, üçken, kare ve dikdörtgen şekilleri de kullanmalısınız.
Dil Gelişim Alanı
Artık çocuğunuz iki sözcüklü cümle kurabilir. Kelime hazinesi 50 sözcüğü kapsamaktır. Soru cümleleri kurabilir. Bildiği şarkı ya da tekerlemelere eşlik edebilir.

Dil Gelişimini Nasıl Destekleyebilirsiniz

Dergilerden ya da kitaplardan bulduğunuz çeşitli resimleri çocuğunuza gösteriniz. Çocuğunuza ‘’Bu resimde neler var?’’ diye sorarak, onun 2 ya da fazla kelimeden oluşan cümle kurarak cevap vermesini bekleyiniz. Çocuğunuza ait bir eşyayı göstererek ‘’Bu kimin?’’ diye sorarak ‘’Benim’’ cevabını vermesini bekleyiniz.
Çocuğunuzun ‘’Bu ne?’’ ‘’Bu kimin?’’ gibi sorular sormasına fırsat veriniz. Ortam hazırlayınız.
Çocuğunuzla, çok basit ve sevimli çocuk şarkıları ve parmak oyunları oynayınız. Çocuğunuzun bu şarkı ve oyunlara eşlik etmesini bekleyiniz.
Asla çocuğunuzun sevimli gelen, yarım konuşmalarını taklit ederek pekiştirmeyiniz. Tam aksine çocuğunuzla Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun konuşmalısınız.
 Sosyal Duygusal Gelişim Alanı
 Çocuğunuz artık 2 yaşındadır, evinizde basit işlerinize yardım edebilir ve sosyal iletişim kalıplarını kullanabilir durumdadır.

Sosyal Duygusal Gelişim Alanını Nasıl Destekleyebilirsiniz?

Sosyal iletişim kalıpları günlük yaşamda diğer insanlarla olan iletişimi kolaylaştıran sözcük ve cümlelerdir. ‘’Teşekkür etme, Günaydın, Merhaba, İyi günler ‘’ gibi nezaket sözcükleri günlük hayatta sıkça kullanılan iletişim kalıplarına örnektirler. Çocuğunuzun bu tür sosyal iletişim kalıplarını kullanması için teşvik etmelisiniz. Çocuğunuza teşekkür etme, günaydın, iyi günler gibi sosyal iletişime yönelik durumlarda model olunuz. Çocuğunuza bu tür sosyal iletişim kalıpları içeren resimli çocuk kitapları okuyunuz, kartlar inceleyiniz, şarkılar söyleyiniz.

Çocuğunuza evde ve dışarda basit işlere yardım etmek amacıyla küçük sorumluluklar veriniz. Çocuğunuzdan masa hazırlarken peçeteleri masaya koyma, eğitim ortamını oyuncakları toplama, giysilerini katlama, toplama gibi davranışları isteyiniz, bekleyiniz.
Çocuğunuz yaptığınız işlerde rol almak istiyorsa, engellemeyip ona sorumluluk veriniz. Çocuğunuzun yardım etme davranışları karşısında ‘’Teşekkür ederim, aferin’’ gibi sözlerle ya da kucağınız alma, gülümseme gibi davranışlarınızla memnuniyetinizi belli etmelisiniz.

Bakım Beslenme ve Sağlık

Çocuğunuz 2 yaşındadır ve artık lastikli pantolon gibi bazı giysilerini çıkarabilir. Bazı giysilerini de giyebilir. Süt ve meyve suyu gibi sıvı içecekleri pipetle içebilir. Çekirdeği olan yiyeceklerin çekirdeklerini kendisi çıkarabilir. Babinski refleksi artık kaybolmuştur. Altı ıslanmadan önce tuvalet ihtiyacını belirtebilir.

Bakım, Beslenme ve Sağlığı Konusunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çocuğunuz tuvaletinin geldiğini belirttiği zaman, alt giysilerini çıkartmaya yardım ediniz ve çocuğunuzu klozet üstü adaptöre oturtunuz. Bir süre çocuğunuzun tuvaletini yapmasını bekleyiniz. Çocuğunuz tuvaletini yaptıktan sonra ‘’Aferin’’ gibi övgü ifadeleri kullanarak, onu mutlu ediniz. Çocuğunuzun altını temizleyiniz ve onu kaldırıp giysilerini giydiriniz. Birlikte ellerini yıkayınız.

Çocuğunuzun giysilerini çıkarırken kendisine fırsat tanıyınız ve destekleyiniz.
Giysilerini giyme konusunda çocuğunuza yardımcı olunuz. Yardımın miktarını çocuğunuzun ihtiyacına göre azaltınız ve ya artırınız.
Çocuğunuza meyve sularını ve sütü pipetle içmesi için fırsat tanımalısınız. Pipet, biberon ve bardaktan sonra farklı bir deneyim olacaktır.
Çocuğunuza kayısı, kiraz gibi çekirdekleri bu dönemde sunarak çekirdeğini kendisinin çıkarmasını destekleyiniz.
Babinski refleksinin 24. Aydan sonra devam etmesi nörolojik bir bozukluğun göstergesidir. Mutlaka doktora muayene götürülmelidir.
Tuvalet eğitimi için çocuğunuzun hazır oluş kriterlerini gözleyiniz. Bunlar; çocuğunuzun bezinin en az iki saat kuru kalabilmesi, yürüme, oturma, çömelme becerilerini kazanmış olması, altını ıslattığını belirtebilmesi, sıkılmadan 5-10 dakika tuvalette oturabilmesidir. Çocuğunuz tuvalet alışkanlığını kazanana kadar her gün belli saatlerde bu işlemi tekrar etmelisiniz.


Uzman Pedagog Nilüfer Evgin

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 8
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 49478
Kayıt tarihi
: 10.07.12
 
 

Okul Öncesi Eğitim lisans eğitiminden sonra, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Bilim Uzma..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster