Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Haziran '09

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
10678
 

2009 ÖSS Soru ve Cevapları ile Yorumları

2009 ÖSS Soru ve Cevapları ile Yorumları
 

Son ÖSS az önce bitti.

Sınav sorularını değerlendirmeye başlamadan önce bir değişiklik yapalım cevap anahtarını verelim. Merakları giderelim.
Cevap anahtarı için ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_cevap_anahtari.pdf

Soruları şöyle bir incelediğimiz de iyi hazırlanan öğrencilerin yapacağı türden olduğunu söyleyebiliriz. Uzun paragrafların yine sıkça kullanılması zamanı iyi değerlendirenlere avantaj sağlamıştır. Tabi bunun için hızlı okumak, okuduğunu çözümleyebilmek, dikkatinin dağılmasına izin vermemek gibi özellikleri bir arada bulundurmak gerekiyor.

ÖSYM bilgi sahibi olmayı geri plana asla itmiyor.

Örneğin Sosyal Bilimler 1 testini incelediğimizde, sorulan 10 sorudan hemen hemen tamamının çözümü için bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

Sos. 1’in 14 sorusu Dünyanın şekli ve hareketleri konusundan düzenlenmiş, 15. soru harita bilgisinden, 16. soru iklim tiplerinden, 17. soru bitki örtülerinden, olmak üzere her üniteye 1 soru düşecek şekilde dağılım gösterirken, 18. ve 19. sorular Türkiye’de dış kuvvetlerin oluşturduğu şekillerden, 20. ve 21 soru Türkiye’de yerleşmelerden düzenlenirken, 22. ve 23. sorular Türkiye’de tarımdan seçilmiş. Bu soruları cevaplayabilmek için konulara ilişkin iyi bir öğrenim süreci yaşamış olmanız gerekiyor.

(Sosyal Bilimler 1 sorularını http://i.milliyet.com.tr/OSS/2009oss_sos1.pdf?ver=60 linkinden görebilir veya indirebilirsiniz)

Sosyal Bilimler 2 testinin Coğrafya sorularının ilki Türkiye’nin eski nüfus bilgilerine göre düzenlenmiş olup, şu anki Türkiye gerçeklerini yansıtmamaktadır… Çünkü 2000 yılından önceki nüfus sayımlarında Türkiye’nin yıllık ortalama nüfus artış hızı %020’ler çevresinde seyretmiş, 2000 yılların sonlarında %010’lar seviyesine gerilemiştir. Soru açıklamadaki bu eski bilgiyi telafi edecek şekilde düzenlemiş…”Bu durum, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin bu ülkelerden daha fazla olduğunun göstergesidir?

A) Eğitim düzeyinin B) Genç nüfus oranının C) Kentsel nüfusun D) Sağlık hizmetlerinin

E) Ortalama yaşam süresinin” denerek B seçeneği doğruluğunun tartışma götürür hale gelmesine izin verilmemiştir.

15. Soru “Dünyada küresel ticaretin büyük bir kısmı Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Orta Doğu, Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yoğunlaşmasının nedeni hangisi olamaz,” şeklinde kolay denecek şekilde hazırlanmış, doğru cevabın E) Nüfus artış hızının yüksek olması bilgisi hemen anlaşılmaktadır.

16. Soru günceli yakalayan bir soru olarak iyi düzenlenmiş... “Avrupa’daki birçok ülkenin topraklarından geçen Tuna Nehri bu ülkeler arasında su sorunu oluşturmazken Nil, Dicle, Fırat gibi bazı nehirlerin geçtikleri ülkeler arasında zaman zaman su sorunu yaşanabilmektedir.”

Bu durum, bu akarsuların aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmalarının sonucudur? Şeklindeki sorunun cevabı D) Bulundukları iklim bölgesi’dir. Kurak iklim bölgesinde kıt olan suyun daha kıymetli olması doğaldır. Soruna farklı boyuttan bakılmasını sağlamıştır.

17. Soru grafik yorumlama ve sonuç çıkarma konusuna ilişkin kolay bir soru… Biraz dikkat edildiğinde

C) V. ve VI. bölgelerin toplam tüketim oranı, III. Bölgeden fazladır bilgisinin grafikten çıkarılamayacağı anlaşılmaktadır

18. Soru beğendiğim sorulardan… “Son yıllarda, Türkiye’deki turizm etkinlikleri arasında rafting, yamaç paraşütü, mağaracılık ve dağcılık gibi alternatif sporların önemli yer tutmasında A) Yer şekillerinin çok çeşitli olması rolünün daha fazla olduğu söylenebilir.

Sosyal Bilimler 2 testindeki coğrafya sorularının Sosyal Bilimler 1 testindeki coğrafya sorularına göre daha kolay olduğunu iddia edebiliriz.

(Sosyal Bilimler 2 testi Linki http://i.milliyet.com.tr/OSS/2009oss_sos2.pdf

ÖSYM.gov.tr linki ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_sos2.pdf )

Edebiyat-Sosyal bilimler testi Coğrafya sorularına gelince:

21. soru son derece kapsamlı

Yıllık ort.

sıcaklık (ºC) Nem oranı Yıllık toplam yağış (mm)

X bitkisi 10 – 12 Düşük 300 – 400

Y bitkisi 18 – 20 Yüksek 500 – 1000

Z bitkisi 14 – 16 Yüksek 1500 – 2000 tablodan Z bitkisinin bol yağışlı olan Karadeniz kıyılarında, Y bitkisinin yüksek sıcaklık ve orta derecede yağış alan Akdeniz ikliminde, X bitkisinin de az yağışlı karasalda yetiştiği anlaşılmakta, bu sıralamanın da A seçeneğinde olduğu görülmektedir.

22. Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla B) Denizlerin seviyelerinde değişme olmamış, buna karşılık; A) Çevresindeki bitki ve hayvan türlerinde, C) Avrupa ile Güney Asya arasındaki deniz yolu mesafesinde, D) Bölgedeki gelir kaynaklarında ve E) Bölgenin jeopolitik öneminde değişim yaşanmıştır.

23. Soru nüfus piramitlerinden.. Aşağıda bir ülkenin 1960, 1980 ve 2000 yıllarına ait nüfus piramitleri gösterilmiştir. Buna göre, bu ülkenin nüfus artış hızını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sorusu yöneltilmiş. 1960 ve 1980 piramitleri yüksek oranlarda nüfus artışlarını yansıtırken 2000 yılında doğumlarda büyük düşüş olmuştur. Son dönemde düşüş gösteren tek grafik D seçeneğindekidir. Kolay diyebileceğimiz bir sorudur.

24. Yine bir grafik yorumlama sorusu… Aşağıdaki grafik Türkiye’de 2003 yılında dış alım ve

dış satımın aylara göre dağılımını göstermektedir.

Yalnızca bu grafiğe bakarak Türkiye’nin 2003 yılına ait, I. dış ticaret açığı ve IV. dış ticaret hacmi bilgilerine ulaşabiliriz. Cevap C’dir.

25. Türkiye’nin ulaşımla ilgili aşağıdaki özelliklerinden D) Bazı ülkelerin mallarının transit taşımacılığına

olanak sağlaması coğrafi konumunun bir sonucudur. Kolay bir soru…

26. Aşağıda aynı bölgenin 1950 ve 2000 yıllarına ait arazi kullanım haritaları gösterilmiştir.

Buna göre, elli yıllık sürede, arazi kullanımıyla ilgili E) Kent yakınında tarımsal etkinliklerin yapılması

çevre sorununa yol açmış olması beklenmez. Karşılaştırma haritaları olmadan da kolayca cevabı bulunabilecek bir soru olarak değerlendirebiliriz.

27. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında,

C) II. toplam nüfus, III. nüfus yoğunluğu, dayanarak yorum yapılamaz.

28. Ham maddenin varlığı, bir endüstri kolunun kurulması

ve gelişmesi için önemli bir etkendir.

Buna göre, bir yerde,

I. yünlü dokuma,

II. süt,

III. şeker,

IV. et

endüstrilerinden hangilerinin,?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

Önceki sınavlarda örneklerini sıkça gördüğümüz sorulardan biri… Yünlü dokuma ve şeker endüstrisinin büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak gelişmesi beklenmez.

30. Ay’ın ve Güneş’in çekim etkisiyle okyanus ve deniz sularının gün içerisinde periyodik olarak yükselmesi

ve alçalması olayına gelgit denir. Yükselme ve alçalma arasındaki yükseklik farkı, yani gelgit genliği, iç

deniz kıyılarına oranla okyanus ve kenar deniz kıyılarında çok daha fazladır. Günümüzde gelgitteki potansiyel

enerjiyle elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Gelgit genliği arttıkça bu enerjiden elde edilebilecek

elektrik enerjisi miktarı da artmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde kurulacak gelgit enerjisi santrallerinde daha fazla

elektrik üretilmesi beklenir?

A) Fransa’nın Manş Denizi kıyılarında

B) İtalya’nın Adriya Denizi kıyılarında

C) Danimarka’nın Baltık Denizi kıyılarında

D) Türkiye’nin Ege Denizi kıyılarında

E) Yunanistan’ın Akdeniz kıyılarında

Gelgit genliği okyanus kıyılarında fazla olduğuna göre A) Fransa’nın Manş Denizi kıyıları da Atlas okyanusu kıyısında bulunduğuna göre doğru cevap budur.

(Ed-Sos soruları için ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_edsos.pdf bu linke ulaşmada güçlük yaşarsanız http://i.milliyet.com.tr/OSS/2009oss_edsos.pdf )

Coğrafya soruları bunlar.

Coğrafya’da sürpriz yok. ÖSYM soru sitilini değiştirmeden sürdürüyor.

Çoğunluğu bilgi sahibi olmadan çözülemeyecek güçlükte sorulardır.

Sınav sonuçlarının Temmuz ayının ortalarında açıklanacak.adayların, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-DİL, ÖSS-SÖZ-2, ÖSS-SAY-2 ve ÖSS-EA-2 puanları hesaplanacak. Adayların, Açıköğretim ve lisans programları tercihi için en az 145, lisans programlarını tercih edebilmek için de 165 baraj puanı aşmak gerekiyor.
120 soruluk birinci bölümü cevaplayan, yani EA-1, Söz-1 ve Say-1 puanı olan adaylar, meslek yüksek okullarını, açıköğretim ön lisans programlarını, açıköğretim lisans programlarını ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler.

ÖSS’nin dikenli yollarında çile dolduran, bu uğurda eğlenmek denen zaruri ihtiyaçlarını erteleyen bütün gençlerin başarmış olmasını temenni eder iyi tatiller dilerim.

Musa Özcan

http://cografyasitesi.tr.gg/

2009 ÖSS soru ve cevapları

Türkçe Testi (Tür) ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_tur.pdf

Sosyal Bilimler (Sos-1) ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_sos1.pdf

Matematik testi1(Mat1) ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_mat1.pdf

Fen Bilimleri Testi (Fen-1) ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_fen1.pdf

Edebiyat Sosyal Bilimler Testi (Ed-Sos)

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_edsos.pdf

Sosyal Bilimler Testi (Sos-2)

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_sos2.pdf

Matematik Testi (Mat-2) ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_mat2.pdf

Fen Bilimleri Testi (Fen-2) ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009OSS/2009oss_fen2.pdf

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 165
Toplam yorum
: 184
Toplam mesaj
: 46
Ort. okunma sayısı
: 3870
Kayıt tarihi
: 25.08.07
 
 

Samsun Terme Şuvayip Köyü'nde doğmuşum. İlk ve ortaokulu Terme'de, lise öğrenimimi Ünye'de tamala..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster