Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

09 Temmuz '09

 
Kategori
Basın Yayın / Medya
Okunma Sayısı
3994
 

4.kuvvet medya

(SAKARYA YEREL MEDYA ÖRNEĞİ)

“Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

<ı>“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi “1948

<ı>

Giriş:

Günümüzde 4. kuvvet olarak nitelendirilen medya kavramı sadece uluslararası ya da ulusal değil yerel anlamda da büyük önem arz etmektedir.

Literatüre Latinceden geçen medya kelimesini Türk Dil Kurumu iletişim ortamı, iletişim araçları olarak tanımlamaktadır. (http://www.tdk.gov.tr/)

Bugün medya sınırların sadece haritalarda kaldığı küresel dünyada her milleten ve her inançtan insanın gözü kulağı olmuştur. Bu denli önemli ve vazgeçilemez bir işlevi yerine getiren medya aynı zamanda istihdam kaynağı olarak araştırmalara konu olmakta hemen her gün yeni istatistikler yayınlanmaktadır.

Gerek AB yolculuğunda Türkiye’nin önüne konan acil yapılacaklar listesi gerekse küreselleşmenin getirisi olan yeni çalışma yöntemleri ve kadın çalışan sayısının artması gibi değişimler resmi makamların da pozitif ayrımcılık konusunda adım atmaları zorunluluğunu doğurmuştur.

Kadın ve erkek eşitliği alanında uluslararası düzeyde tek yasal doküman olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) Türkiye 1985 yılında taraf olmuş ve 1986 yılında da yürürlüğe girmiştir. (http://www.ksgm.gov.tr)

Türkiye geneline baktığımızda 2007 yılı verilerine göre kadın istihdam oranı yüzde 22, 2 iken AB’de yüzde 59, 7 dir. . Ülkemizde 2007 yılı verilerine göre istihdama katılan kadınların yüzde 47, 3’ü tarım sektöründe, yüzde 14.2’si sanayi sektöründe, yüzde 38, 5’i ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır. (http://www.ksgm.gov.tr)

İşteki durumları açısından bakıldığında 100 kadından sadece 13’ü kendi hesabına ve işveren konumunda çalışmakta, 49’u herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında çalışmakta ve 38’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer almaktadır.

Ayrıca, köyden kente göçü yoğun olarak yaşayan ülkemizde, köyde işgücü içinde görülen kadın kente geldiğinde yeterli eğitim ve mesleki bilgi-beceriye sahip olmaması nedeniyle kent işgücü piyasasına girememekte, işgücü dışında kalarak genellikle ev kadını olmaktadır. İşgücüne katılmayan 100 kadından 63’ü işgücüne katılmama nedeni olarak "ev kadını" olmalarını göstermektedir. (http://www.ksgm.gov.tr)

Bugün ülkemizde öğretim elemanı kadın oranı yüzde 39 olup, toplam profesörler içinde kadın oranı yüzde 29’a ulaşmıştır. Ayrıca, mevcut 130 üniversitenin 13’ünde kadın rektör görev yapmaktadır. Mimarların yüzde 37’si, doktor ve operatörlerin yüzde 29’u, avukatların ise yüzde 33’ü kadındır. Bunlara ek olarak yurt dışında görevli 7 kadın büyükelçimiz, kadın başkonsolosumuz bulunmaktadır. Uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilciliklerimizde ise diplomatik statüye sahip 49 kadın diplomatımız görevlerini başarı ile sürdürmektedir.

Türkiye’de kamuda 23 bin 585 üst düzey yöneticiden sadece 4 bin 250`sini kadınlar

oluşturuyor. Bakanlıklarda kadın müsteşara rastlanmazken, Türkiye`de halen kadın vali de bulunmuyor. Türkiye`de kadın kaymakam sayısı 14, daire başkanı sayısı da 280. Devlet Bakanı Nimet Çubukçu`nun verdiği bilgilere göre, üniversitelerde de durum kamudan farksız. Üniversitelerde toplam 93 rektörün sadece 11 ini kadınlar oluşturuyor. Üniversitelerde 648 dekandan ise 82`si kadın. (http://www.tumgazeteler.com )

“Medyada Cinsiyetçiliğe Son” araştırmasından çıkan bir sonuca göre Türkiye’nin 12 ulusal gazetesindeki genel yayın yönetmenleri arasında tek bir kadın bile bulunmamaktadır. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) kadın üye yoktur. (http://www.iletisimarastirma.org/)

Medyada cinsiyet ayrımcılığı yapan sektörlerin arasında yer almaktadır .Sadece Türkiye’de değil kriz nedeniyle tüm dünyada işten çıkarılan basın mensuplarının başında kadınlar gelmektedir.

Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Girişimi programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Friedrich Ebert Stiftung, Mama Cash, Global Fund For Women'in katkılarıyla Kadınların Medya İzleme Grubu tarafından, Filmmor Kadın Kooperatifi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen Medyada Cinsiyetçiliğe Son kampanyası, MEDİZ (Kadınların Medya İzleme Grubu) Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırmasına göre ;

<ı>•Yöneticilerinin %15'i kadın %85'i erkek<ı>
•Köşe yazarlarının %12'si kadın %88'i erkek <ı>
• Televizyonların siyasi tartışma programlarına katılan konukların % 11'i kadın %89'u erkek<ı>
•Haber kaynaklarının % 18'i kadın % 82'si erkek <ı>
•Arka sayfa ‘güzellerinin' %100'ü kadın %0'ı erkek <ı>
• Genel yayın yönetmenlerinin %0‘ı kadın %100'ü erkek (http://www.mediz.org/) <ı>
Medya sektöründe kadın istihdamına ilişkin yapılan bir diğer araştırmaya göre yıllara göre oranlar şöyledir.

- Yıllara göre sektörde çalışan kadın sayısı şöyledir. .

1992 928 iken

2005 1.998

2007 2.019

1992-2005 yılları arasında basın kartı taşıyan gazetecilerin sayısı yüzde 67, kadın gazeteci sayısı ise yüzde 28.9 oranında yükselmiştir. Yaygın gazetelerin künyelerinde isimleri yer alan yöneticilerin 2003 yılında yüzde 19’u kadınken, bu oran 2007 yılında yüzde 21.3’e çıkmıştır. Üst düzeyde kadınların ağırlıklı olarak görevlendirildiği alanlar ise reklam ve pazarlama bölümleri olup, bu bölümlerin yüzde 52.1’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ancak içerik üretiminde söz sahibi kadro içinde kadınların oranı yüzde 15, 5’e düşmekte, idari ve mali alanlardaki yönetici ve temsilciler içinde ise hiç kadın bulunmamaktadır. İletişim sektöründe kariyer yapmayı seçen kadın sayısı artmış olmakla birlikte, bunların pek azı karar alma düzeylerindeki konumlara gelmişler veya medya politikasını etkileyen yönetim kurulları ve organlarında yer almışlardır. Kamu ve özel, yerel, ulusal ve uluslararası medya örgütlerinde sıkça rastlanan toplumsal cinsiyete dayalı klişeleştirme tutumunun ortadan kaldırılmasına ilişkin başarısızlık, medyanın toplumsal cinsiyete duyarlı olmadığını kanıtlamaktadır. (http://www.ksgm.gov.tr)

Yayınladığı ilanlari haberler, fotoğraflar, desteklediği sosyal sorumluluk projeleri ile kadına destek (miş) gibi görünen medyanın künyesi ya da çalışan listesine bakıldığında hiç de masum olmadığı görülmektedir. “Biz de de kadın çalışan var “ diyen mecraların hemen hepsinde kadınlar tepe yönetimden uzak, sıradan ve rutin işlerde çalıştırılmakta , eğitimli değil ama eli yüzü düzgün olanlar da kamera önünde tercih edilmektedir.

Ülke programı (2006-2010) kapsamında UNFPA tarafından da desteklenen araştırma İletişim fakültelerinden mezun olanların çoğunluğunu oluşturan kadınların daha çok muhabirlik kadrolarında yer aldığını, sözleşmesiz çalıştığını göstermektedir. Esnek üretim modeli eğitimli ve uzmanlaşmış kadınlara iş güvencesinden yoksun bir çalışma ortamı sunmakta ve işsizliği ikame etmektedir. Araştırmalara göre, çalışan kadınların çoğunluğu 25 yaşın altında, yüksek öğrenim kurumlarından mezun ve kentlerde yaşmaktadır. Medyada çalışan bekâr kadınların oranı bekâr erkeklerden daha yüksektir. Erkeklerden daha az kazanırlar ve mesleki kariyerlerine daha sık ara verirler. Diğer yandan, siyaset, ekonomi, diplomasi ve spor yazarlığı, program yapımcılığı gibi uzmanlık alanlarının kapıları da çoğunlukla kadınlara kapalıdır. Kadınlar daha çok kadın sayfalarında, sağlık, kültür, turizm ve eğitim konularında; haftalık ya da aylık dergilerde; yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Kadınların yayın kuruluşlarında en çok istihdam edildiği alanlar ise reklâm ve ilan servisleridir. Kadınların çoğunluğu ele geçirebildiği tek alan ise, televizyon ekranlarıdır. Haber programı sunanların çoğunluğu kadındır ama özellikle ulusal televizyonlarda ana haber bültenlerini sunanların hepsi erkektir. Televizyonların yönetim kadrolarının sadece yüzde 16’sı kadın, yönetim kadrolarındaki kadınların sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmez. Kadınlar en fazla “yayın danışmanı” ya da “haber koordinatörü” gibi pozisyonlara yükselebilirler.( http://www.ksgm.gov.tr/)

Yazılı medya alanında çalışan kadın sayısı, görsel işitsel medya alanında çalışan kadın sayısından düşüktür. Yazılı medyada kadınlar, basım ya da dağıtım bölümlerine kıyasla daha çok yayın bölümünde çalışmaktadır. Medyada grafikerlik, sayfa editörlüğü, yazı işleri müdür yardımcılığı gibi mesleklerde çalışan kadın sayısı, bu görevlerde yer alan erkek sayısına daha yakınken üst düzeylerde (genel yayın yönetmeni, baş editör, yayın koordinatörü) bu sayı oldukça azdır.

Medya, kadın ile erkeğin yer alışına eşitlikçi bir anlayışla yer vermek suretiyle kadın erkek eşitliğinin ve kadınların ilerlemesinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi noktasında büyük önem arz eden medya kendi bir istihdam kaynağı olarak adil görebiliyor mu? Türkiye de bu sorunun cevabı ne yazık ki hayır.

Araştırmanın Önemi

Her sektörde karşımıza çıkan cinsiyet ayrımcılığı medyanın özellikle de Türkiye’deki yerel medyanın en önemli sorunlarından biridir.

Desantralizasyon merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımını ifade eder.(http://www.tdk.org.tr/)

Geniş ve modern anlamda desantralizasyon ise, merkezi yönetimin elindeki planlama, karar verme ve kamu gelirlerinin toplanması gibi yönetsel yetkilerin bir kısmını taşra kuruluşlarına; yerel yönetimlere, yarı özerk kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve yönetimin dışındaki gönüllü örgütlere aktarılmasını, bunlarla işbirliği içinde paylaşılmasını ifade etmektedir . Ulusaldan bölgesele, bölgeselden yerele doğru küçülen ve küçüldükçe etkisi büyüyen yerel medya ;bugün kasaba, şehir ya da büyükşehir, nerede yayımlanıyor olursa olsun bulunduğu yerin halkına hem ulusal hem de yerel haberleri vermek ve onları asıl şehirlerinin sorunlarıyla buluşturma işlevi görmektedir.

Türkiye’de yerel halkın yerel haberlerini alma isteğinden ziyade , bir takım menfaat odaklarının girişimcilik ruhuyla kurulan ve gelişen yerel medyada sorunlar , kayıtdışı çalışmadan, medya etiğine, kadın istihdam eksikliğine kadar pek çok konuda çeşitlenmektedir.

2009 yılının Ocak ayında yerel basın ve yayın organlarının sorunlarının mecliste

araştırılarak, çözüm önerilerinin tespiti amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için muhalefet milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergede, yerel yayın yapan <ı>2 bin 381 gazete, 215 televizyon ve 951 radyonun, toplumun yerel taleplerinin dile getirilmesi açısından önemine değinildi. Önergede, etkinliği artırılmış ve güçlendirilmiş yerel medyanın, demokrasinin güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanmasında ulusal medya kadar potansiyele sahip olduğu vurgulanarak, yerel basın yayın kuruluşlarının taşıdıkları öneme karşın maddi zorluklar içinde yayınlarını devam ettirmeye çalıştığı belirtildi. http://www.tgc.org.tr/

Ancak yerel medyanın sorunu sadece finans sorunu değildir. Yerel medyada çalışan kadınların azlığı , var olanların da yükselme imkanlarının bulunmaması, kadınların kayıtdışı istihdamı da yerel medyadaki önemli bir diğer sorundur. Kadın ve erkeğin bütün toplumsal alanlarda sahip olduğu eşitsiz konum medya sektöründe de yeniden üretilmektedir.

Sakarya’da yerel basının tarihi 1919 a uzanır. 7 Mart 1919 da yayınlanan Adapazarı Gazetesinin basımından bu yana geçen 90 yıllık zorlu ve onurlu mücadelede Sakarya medyası için kadınlar önemli görevlerde bulunmuş olsalar da sayısal veriler ne yazık ki kadınların yerel medyada yeterince yer alamadığını göstermektedir.

Kapsam ve Metodoloji

Çalışmada Sakarya ‘daki yerel gazeteler , Sakarya Radyocular derneğine(RADER) e bağlı radyolar ile yerel televizyon kanallarından alınan bilgiler ele alınmıştır. Yerel medyadaki kadın çalışan, kadın yönetici, stajer ve bunların sosyal güvenlik durumları, erkeklere göre sayı ve oranları ortaya konulmuştur. Araştırmada ulusal medya verileri ile de kıyaslamalar yapılmıştır.

Son bölümde ise konuya ilişkin sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

BULGULAR

Araştırmanın kapsamını oluşturan Sakarya ‘da yayımlanan 10 yerel gazete ile bir ajans ve iki yerel televizyon ile 13 yerel radyo kanalındaki kadın istihdamına ilişkin veriler şu şekildedir.

Yayın adı Kadın-erkek Kadın çalışan Yönetici kadın Stajer /kısmi

ADAPOSTASI

16

5

5

0

ANADOLU

10

5

2

0

SAKARYA HALK

20

4

2

0

BİZİM SAKARYA

22

8

1

0

ANADOLU AJANSI

3

1

0

0

ADAPAZARI GAZETESİ

22

9

3

1

YENİ SAKARYA

12

1

0

4

YEREL GAZETE

15

5

2

0

YENİ HABER

20

10

2

0

YENİ GÜN GAZETESİ

26

10

3

0

T O P L A M

166

56

(% 33, 74)

20

(% 12, 05)

5

(% 3, 01)

Tablo 1: Sakarya Yerel Gazeteler Çalışan Sayıları

Tablo 2. Sakarya yerel gazetelerin kadın erkek çalışan sayıları

Genel medyada görülen kadın istihdamındaki negatif ayrımcılık yerel medyaya da damgasını vurmuştur.

-Sakarya ‘da yerel basından araştırmaya konu olan günlük yerel gazete sayısı 10 dur.

- Yenigün ve Yeni Haber gazeteleri 10 ar kadın çalışan ile en çok kadın çalışan gazetelerdir.

- En az kadın çalışan ise Yeni Sakarya gazetesindedir ( 1 kadın çalışan)

- Ada Postası 5 kadın yönetici ile en çok kadın yöneticisi olan gazete durumundayken Yeni Sakarya gazetesinde kadın yönetici bulunmamaktadır.

-Türkiye’de işteki durumları açısından bakıldığında 100 kadından sadece 13’ü kendi hesabına ve işveren konumunda çalışmaktayken , Sakarya ‘da yerel gazetelerden ise sadece bir gazetenin imtiyaz sahibi kadındır.

-Yazılı basında çalışan kadın sayısı iki tv kanalında çalışan kadın sayısına oranla çok düşüktür.

TV kanal adı Kadın-erkek Kadın çalışan Yönetici kadın Stajer /kısmi

KANAL 54

32

6

( % 18, 75)

2

(% 6, 25)

0

SRT

23

9

(% 39)

3

( % 13)

0

Toplam

55

15

(% 27, 2)

5

(% 9, 09)

0

Tablo 3: Sakarya Yerel Televizyon Kanalları Çalışan Sayıları

- Sakarya’da yerel televizyon kanalı iki tane olup Kanal 54 ve SRT yerel frekanslardan yayınlarını sürdürmektedir.

- Bu iki televizyonda ise çalışan kadın sayısı toplam 15 te kalmış , yönetici kadınlar sadece % 9 ile Türkiye genel oranı % 21 in de altında kalmıştır.

-Her iki kanalda da kadınlar ya haber merkezlerinde haber spikeri ya da reklam servislerinde müşteri temsilcisi olarak çalışmaktadır.

- Her iki kanalın da sahibi erkektir ve sadece bir kanalın genel müdürü kadındır.

- Her iki kanalda da İletişim Fakültesi mezunu erkek ya da kadın bulunmazken İletişim Fakültesi öğrencisi stajer de yoktur.

SAÜ de İletişim Fakültesi olmamasına rağmen , Sapanca MO, Sakarya MYO ve Alifuat Cebesoy MYO olmak üzere üç myoda Halkla İlişkiler programı mevcuttur. Bu programlarda öğrenim gören öğrenciler pratik eğitim ya da stajlarını yerel medyada yapmalarına rağmen sayılara yansımamışlardır. Zira sigortalı olmayan bu öğrenciler resmi olarak da çalışan hanesine geçmemekte daha genç yaşta kayıt dışı istihdam ile tanışmaktadır.

Radyo Kanal Adı Kadın-erkek Kadın çalışan Erkek çalışan

ADAFM

5

3

2

RADYO LİFE

3

2

1

RADYO AKTİF

5

4

1

KEMENÇE FM

1

-

-

RADYO EYLÜL

6

4

2

RADYO NET

5

2

3

HİLAL FM

4

-

4

HÜR FM

5

4

1

RADYO MEGA

7

4

3

RADYO SAKARYA

2

1

1

RADYO SES

1

-

1

RADYO AKYAZI

5

2

3

RADYO LARA

2

1

1

İMPARATOR FM

2

1

1

TOPLAM

53

28

23

Tablo 4: Sakarya Yerel Radyo Kanalları Çalışan Sayıları

Sakarya’da yerel yayın yapan 14 yerel radyoda kadın erkek çalışan sayısı toplam 53 iken kadın çalışan sayısı 28 , erkek çalışan sayısı 23 tür.

-En çok kadın çalışan radyo kanallarından biri Radyo Aktif te 5 çalışandan 4 ü kadın 1 i erkektir.

-Radyo Eylül’ de 6 çalışandan 4 ü kadın 2 si erkektir.

-Hilal FM de çalışan sayısı 4 olarak bildirilmiş ve bunların hepsinin erkek olduğu belirtilmiştir.

-Bir başka deyişle bu radyoya hiç kadın eli değmemekte bu radyodan kadın sesi yükselmemektedir.

- Kemençe FM de hiç kadın çalışan olmayan diğer radyo kanalıdır.

Sonuç olarak yerel gazete, yerel tv ve radyolarda toplam çalışan sayısı 274

Kadın çalışan sayısı ise 99 dur. Bir başka deyişle kadın çalışan oranı % 36 dır. Türkiye Genelinde kadın medya çalışan oranı % 28.9

2008 Aralık ayında Sakarya yerel gazetelerine eklenen Sakarya Üniversitesi öğrenci gazetesi Sahil ise tek başına medyada kadının nasıl söz sahibi olacağının örneklerini veriyor. Sahil gazetesinde yazı işleri sorumlusu , genel koordinatör, muhabirler, köşe yazarları 7 kız öğrencilerden oluşuyor ancak, bilişim, spor ve eğlence sayfaları 3 erkek öğrencinin sorumluluğunda. Her gazete ve televizyon Sahil’in vizyonunda ilerlerse bu kez erkekler için bir çalışma yapmak gerekebilir.

ÖNERİLER

Dünyada pek çok sektörde çalışan kadın sayısının artıyor olması medyada da erkek egemen bir çalışan profilinin son bulacağı umutlarını yeşertse de pek çok araştırma sonuçları bu umudu doğrulayamıyor.

Son yıllarda Türkiye’de büyük holdinglerin medyaya yatırım yapmaları ve basın, yayın, reklamcılık vs. gibi farklı medya sektörlerinde birkaç büyük grubun egemen olmasıyla bir anlamda basın özgürlüğünün en önemli tehdidi olan tekelleşme tehdidi ortaya çıkmıştır.

Basında tekelleşme az sayıda yayın organı, tek sahip yani tek ses demektir ki bu sadece demokrasinin yokluğunu değil istihdamın daralacağını da ifade eder. Bir sektörde işgören işten çıkarılacaksa bu kişi “doğurgan yani her an anne olup yasal haklarını kullanıp işe gelmeyecek kişi “olarak görülen kadın çalışan olacaktır.

Medyadaki bu istihdam daralması sonucu kadın çalışanların iş değiştirmeleri ya da aynı kurum içinde başka bir yere transfer olmaları güçleşmiş, medyada her geçen gün ortaya çıkan popüler kişilerin çeşitli pozisyonlar arasında yer değiştirmeleri kolaylaşmış iken, daha alt kademede çalışan kadınların pozisyon değiştirmeleri zorlaşmıştır.

.Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet. Modern hayatın iletişimde vazgeçilmez mecraları kısacası medya kendi kendiyle çelişmekte, pozitif ayrımcılık yapmayın derken kendisi bunu yapmakta, kadınlar iş hayatında olması gerektiğini anlatan haberler yaparken bir yandan kendisini erkek işgücüne teslim etmektedir.

Dünyayı yönlendiren medyada eşik bekçileri erkekler ve ne kanunlar ne sivil toplum hareketleri bu gerçeği değiştirebilmektedir.

“Cinsiyetçi olmayan bir medya” için de başta uluslar arası medya kuruluşları, birlikler, konseyler medyada daha çok kadın çalıştırılması yönünde eylem planları oluşturmalı, ülkelerin kendi medya birlikleri ve gönüllü kuruluşları da bu karara uymalıdır.

Bir başka sorun da sayılar. Sadece istatistiklere yansıyan kadın çalışan sayıları erkeklerden fazla olursa cinsiyet ayrımı sona erecek mi? Tabii ki hayır. Sorun sadece sayılarda değil kadınları aldıkları görev ve unvanlarda. Kadınlar medya kuruluşlarında sıradan işlerde istihdam edilip, sadece vitrin görevi görsün diye spiker, sunucu ya da güzellik sayfalarında yazar olarak çalıştırılırsa “erkek egemen medya” sorunu sürüp gidecektir. O halde sayılar kadar kadın medya mensuplarının yönetici kademelerinde çalışmalarının önü de açılmalıdır.

Medyada esnek çalışma yöntemleriyle istihdam edilen kadınların “kadınlık ve annelik “ vasıfları edilmemeli, ücret, sosyal haklar ve terfi konularında erkeklerle eşit haklara sahip olmalıdır.

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Politika Dokümanı 2008 “Kadın ve Medya” raporunda belirtilen toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planında Hedef 2 olarak karşımıza çıkan <ı>“ Medya sektöründe çalışan kadın oranı ve karar alma noktalarında temsiliyetleri arttırılacaktır.”hedefi acilen işlevselleştirilmelidir.

Hiçbir kadın üyesi bulunmayan RTÜK başta olmak üzere medyada kadın yönetici sayısı artırılmalı, TRT ve özel kanallarda uygulamalar başlatılmalı ve takip edilmelidir.

Başta Sakarya Üniversitesi başta olmak üzere Gazeteciler Cemiyeti ile yerel medya arasındaki işbirliği bilimsel bir çerçevede yeniden yapılandırılmalı, yetişmiş ve yetişmekte olan SAÜ mezunu iletişim formasyonuna sahip genç kadınlar yerel basında istihdam edilmelidir.

Kaynakça

A ALTUN ve M. G. BEK ”Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması”, Mayıs 2007

http://www.iletisimarastirma.org/

http://www.ksgm.gov.tr/

http://www.mediz.org/

http://www.metinberber.com/

http://www.tdk.gov.tr/

http://www.tgc.org.tr/

http://www.tumgazeteler.com

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 19
Toplam yorum
: 18
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 1005
Kayıt tarihi
: 24.06.09
 
 

ZUHAL EROL Ankara doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster