Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Ağustos '07

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
4868
 

Yeni soluk: Eğitim Bilimleri Derneği

Yeni soluk: Eğitim Bilimleri Derneği
 

Eğitim Bilimleri Derneğinin Oluşumu:

Egitim Bilimciler arasında işbirliği ve dayanışmayı, eğitim bilimleri mezunlarının özlük hakları konusunda gerekli girişimlerde bulunmayı, eğitim bilimleri alanında bilimsel ve akademik calışmalar yapmayı, eğitim sistemimizin geliştirilmesi için calişmalar yapmayı, Egitim Bilimlerinin ülkemiz eğitim sistemi, iş piyasasi ve STK lar açısından önemini topluma tanıtmayi, bu amaçlara ulaşmak için Kamu, Özel Sektör, Eğitim Kuruluşları, Üniversiteler ve STK lar ile ortak proje ve çalişmalar yürütmeyi amaçlayan "EGİTİM BİLİMLERİ DERNEGİ" 03.03.2006 saat 15.39 itibariyla kurulmuştur. Genç bir kadro ile yola cikan dernegimiz bu yolda tüm eğitim bilimci arkadaşlarımızın, akademisyenlerimizin katkısı ve desteğini beklemektedir.

Eğitim Programları ve Öğretim, Egitimde Ölçme Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlamasi, Egitim İletişimi ve Planlaması, Halk Eğitimi bölümlerinin lisans programlarından mezun ve bu alanlarda lisans üstü çalışma yapan tum arkadaşlarımızı ve akademisyenlerimizi derneğimize üye
olmaya davet ediyoruz.

Yönetim Kurulumuz

Başkan: Aylin ATASAGUN ( Ankara Üniversitesi , EBF, Eğitim Programları ve Öğretim Mezunu, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni)

Başkan Yardımcısı: Bilge SEÇMELER (Ankara Üniveristesi, EBF, Eğitim Programları ve Öğretim, ODTÜ Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Mezunu, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı)

Dernek Yazmanı: Oktay KOÇ (Hacettepe Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Mezunu, Eğitim Uzmanı)

Dernek Saymanı: Erkan BAYHAN ( Yıldız Teknik Ü. Eğitim Programları ve Öğretim, Marmara Üniversitesi Yetişkin Eğitimi Lisans, Rehber Öğretmen )

Üye: Sonnur Özel ( Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı)

Üye: Emre Ozerkan ( Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Mezunu, Trakya Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans )

Üye: Ümit tayfun Gültekin ( Yıldız Tenik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu )

Eğitim Bilimleri Derneğinin Amaçları:

Türk Eğitim sisteminde Eğitim uzmanı kimliğine ışık tutmak,
Her sektör ve ortamda (Yaşamın içinde) eğitim uygulamalarının bilimsel temellere dayandırılması konusunda kamuoyu bilinci oluşturmak,
Eğitim biliminin öncülüğünde mesleki eğitimler vermek, uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.
Eğitim Bilimleri alanında uygulayıcı ve teorisyen arasında ilişkiyi sağlayacak (elektronik yada basılı) yayın ve eğitim materyallerini hazırlamak yada mevcut çalışmaları desteklemek,
Kurum, Okul, Sivil Toplum Örgütü, Siyasi parti her ortamdaki eğitim politikalarına yön vermek,
Eğitim Bilimlerinin bir bilim dalı olarak yaşatılmasını sağlamak için, üniversiteler bünyesinde kapatılan eğitim bilimleri bölümleri olan; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetimi ve Ekonomisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Halk Eğitimi, Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümlerinin tekrar yapılandırılmasına ve mezunlarının "özlük haklarına" yönelik olarak iyileştirme çalışmalarına yön vermek,
· Kamu sektörü ve özel sektörde eğitim uzmanı kimliğini tanıtmak ve istihdam edilebilirliği ile ilgili çalışmalara yön vermek,

Eğitim bilimciler arasında birlik ve beraberlik yaratmak.

Eğitim Bilimleri Derneği’ nin Önerileri ve Çalışma Konuları :

Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı her okulda ölçme değerlendirme ve eğitim programı uzmanı bulunan Ar-Ge birimlerinin kurulması.
Rehber öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen programların içine eğitim bilimleri lisans programlarının dahil edilmesi.
Halk Eğitim lisans ve yüksek lisans mezunlarının halk eğitim merkezlerine müdür yardımcısı olarak atanması.
Öğretmen liseleri öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmenliğine kaynak gösterilen bölümlerin içine eğitim bilimleri lisans programlarının dahil edilmesi.
Zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine atanan eğitim bilimleri lisans mezunlarına branş değişikliği imkanı verilmesi .
Halk Eğitim lisans ve yüksek lisans mezunlarının halk eğitim merkezlerine müdür yardımcısı olarak atanması.

6. Devlette rehber öğretmen olarak çalışan eğitim bilimleri lisans mezunlarının(Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Halk Eğitim, Eğitim Yönetimi) rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmalarına getirilen sınırlamaların kaldırılması ( Bazı hizmet içi eğitimlere sadece PDR ve psikoloji mezunları katılabilmektedir. Eğitim bilimleri lisans mezunlarının bu kurslara katılımları engellenmektedir)

7. Özel öğretim kurumlarında ölçme-değerlendirme uzmanı ön izin belgesi ile çalışan eğitim bilimleri lisans programı mezunlarının kurumlarda yönetici olmalarına yönelik bulunan engellerin kaldırılması ve bakanlıkça açılan felsefe ve sosyoloji bölümü mezunlarının katılabildiği rehberlik formasyon kursuna eğitim bilimleri lisans mezunlarının bu kurslara katılmaları önündeki engellerin kaldırılması.

8. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarındaki eğitim uzmanı kadrolarına eğitim Bilimleri lisans mezunlarının ve bu alanda lisans üstü çalışma yapanların atanması.

9. Sınıf öğretmeni olarak çalışan eğitim bilimleri mezunlarının rehber öğretmen ve öğretmenlik meslek bilgisi öğretmenliğine geçiş imkanlarının sağlanması.

10. Eğitim yöneticiliği (Okul müdür yardımcılığından başlayarak) ve müfettişlikte eğitim yönetimi lisans ve yüksek lisans mezunlarına öncelik verilmesi.

Eğitim Bilimleri Derneği Çalışmaları:

28.04.2006 10:00

Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürü Sayın Hüseyin Çalık İle görüşme gerçekleşti. Yüksek Öğretim Programları ile ilgili her konuda yardım ve destek sözü alındı. Kapatılan eğitim bilimleri lisans programları ile ilgili her türlü bilgi ve belge paylaşımı sürecine girildi.

28.04.2006 12:00

Ankara: CHP Denizli Milletvekili, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Sayın Mustafa GAZALCI ile görüşme gerçekleştirildi. En başından bugünlere değin dernek oluşum çalışmalarımız ve çalışmalarımız hakkında bilgisi olan Sayın GAZALCI' nın nazik kabulü ve göstermiş olduğu misafirperverliği ile ağırlandığımız T.B.M.M' nde ; derneğimiz ile ilgili bilgi ve belge paylaşımı süreci başlatılarak, Eğitim Bilimleri il ilgili çalışmalarımızın Meclis kürsüsüne taşınma kendisinden sözü alındı.

28.04.2006 15:00

Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı Sayın Ziya SELÇUK ile yaptığımız görüşmede;

1.Eğitim bilimleri lisans bölümlerinin kapatılma süreci irdelendi.

2.Eğitim Bilimleri uygulama alanına yönelik çalışmalarda olası işbirlikleri konuşuldu.

3.Eğitim Bilimleri Mezunlarının izlenmesine yönelik bir çalışma sürecine girilmesine karar verildi.

4. Rehber öğretmen olarak atanan eğitim bilimleri mezunlarımızın sıkıntıları paylaşıldı ve resmi olarak çözüm önerilerinin getirilmesi istendi.

5.Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden çıkarılan eğitim bilimleri bölümlerinin yeniden kaynak gösterilmesi talep edildi. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağına dair söz alındı.

6.Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği yapan eğitim bilimleri bölümü mezunlarımızın mağdur oldukları konular iletildi. TTKB ve MEB' in önümüzdeki yıllarda bu branştaki arkadaşlarımızla ilgili pek çok yenilik düşündüğü bizlerle paylaşıldı.

29.04.2006 14:00

Ankara:Eğitim bilimleri bölümü mezunu arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmada derneğe üyelik ve arkadaşlarımıza ulaşmak ile ilgili bilgi paylaşımı gerçekleşti.

30.04.2006 12:00

Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 10 No'lu salonda gerçekleşen toplantımıza öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile pek çok eğitim bilimleri bölümü mezunu arkadaşımız katıldı. Ağırlıklı olarak; Kapatılan bölüm mezunlarımızın yaşadığı sıkıntılar, mağdur olduğu konular tartışıldı. Derneğimizin amaçları ve ulaşmak istediği hedefler ile bir öncekigünlerde gerçekleşen görüşmeler ile ilgili gelişmeler aktarıldı. Akademisyenlerin yaklaşımının daha ziyade üye kazanma ve kamuoyu yaratmamız ile ilgili öneriler biçimindeydi. Araştırma görevlisi, eğitim uzmanlığı, rehber öğretmenlik ve ölçme değerlendirme uzmanlığı yapan arkadaşlarımızın üye kayıtlarının gerçekleştiği toplantımızda aynı zamanda bülten, yayın konularında destek sözünü öğretim üyelerimizden aldık.

6 Haziran 2006

6 Haziran 2006 tarihinde rıhtım Yosun Kafe'de İzmit'te çalışan ve yaşayan eğitim bilimleri bölümü mezunu arkadaşlarımız ile buluştuk. İzmit ekibi oldukça dinamik bir grup. Dernek Yönetimine verdikleri destek ve çalışma önerileri getirmeleri, hedef saptamada atılgan davranmaları bizleri çok sevindirdi. İzmit grubu temsilcilik çalışmalarına hemen o toplantıda aldıkları kararlar ile adım atmış oldu. Arkadaşlarımıza destekleri ve girişimci ruhları için arkadaşlarımıza içten teşekkür ediyoruz.

SONUÇ:

Ülkemizde varolan “Eğitimde Kalite” sorunsalına ulusal ve sorun çözücü çözümler getiren dernek çalşmalarının yanı sıra, kurumsal bazında ve uzman personel katkıları getiren bir işlev kazanmak. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile alanında Eğitim Bilimi ve Eğitim Uzmanlığının standartlarını saptayan ve geliştiren referans kaynak olmak.

Eğitim Bilimleri Derneği’ nin Felsefesi:

Eğitim Bilimleri ve Eğitim Uzmanlığı Standartları Belirleyerek Toplumsal Gelişime Katkıda Bulunma

Önce İnsan

Eğitim Bilimleri Alan ve Uzmanlarına Yatırımın Gelişmesi

Dünyadaki Gelişmelerle Ülkemizdeki Eğitim Bilimleri Yapısına Destek Oluşturma

AB Sürecinde Geliştirilecek Projelerle Eğitim Bilimleri Derneğinin Misyonunu İlerletmesi:

Vizyon:

Türkiye’ de Eğitim Bilimleri alanlarında yerel ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve eğitim bilimleri ile ilgil kamuoyu yaratan bir yapı kazanmak.

Misyon:

Eğitim Sistemi ve Okul yapılarına yeni öneriler, yapısal çözüm ve öneriler getiren, çağdaş uygulamaları ülkedeki eğitim uzmanları ile paylaşan ve geliştiren bir insiyatif olmak. Eğitim Bilimi ile ilgili kuram ve uygulamalarda üyesi bulunan eğitim uzmanları ile çözüm yolları üretmek. Konu ile ilgili kuruluşlarla iletişim halinde olmak.

Eğitim Bilimleri Derneği Danışma Kurulu:

1. Prof. Dr. Semra Ünal Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı

2. Prof. Dr. Hüseyin Başar Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

3.Prof. Dr. Ahmet Duman Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

4.Prof. Dr. Dilek Gözütok Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

5.Doç. Dr Ozan Ural Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

6.Doç. Dr. Selahattin Gelbal Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

7.Yard. Doç .Dr Murat Gürkan Gülcan Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü

8.Yard. Doç. Dr Sevinç Peker Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

9.Yard. Doç. Dr Yusuf İnandı Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

10.Yard. Doç. Dr Hülya Altınok Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

11.Yard. Doç. Dr Ethem Bayazıtoğlu Trakya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

12.Dr. Tülay Üstündağ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Derneği Paylaşım Alanları:

Eğitim Bilimleri Derneği Google İletişim Grubu: egitimbilimleridernegi@googlegroups.com

Web sayfası : www.egitimbilimleridernegi.org

Dernek üyelerinin üye olabileceği ve forumlara katılabileceği bir platform. Aynı zamanda tanıtım, duyuru ve oraganizasyonların herkese sunulduğu bir iletişim ve duyuru aracı.

İLETİŞİM

www.egitimbilimleridernegi.org

info@egitimbilimleridernegi.org

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Derneğinize başarılar dilerim. Hedeflerinizden bir kısmının da ne yazık ki yanlış uygulanan bürokratik kuralları değiştirme olduğunu görünce insan düşünüyor. Gerçek anlamda eğitim bilimleri sorunları ile uğraşmak yerine yanlışlığı bile bile uygulamaya lkonan şeyleri değiştirebilmek için de uğraş vereceksiniz. Kolaylıklar diliyorum. ezgi umut

Ezgi Umut 
 08.08.2007 0:17
Cevap :
Ezgi Hanım, yorumunuz için teşekkür ederim. Eğitim Bilimleri Derneği' nin kurucusu olarak bizler yanlış uygulamaların kurbanıyız ne yazık ki. Eğitim uzmanı kaynağını doğru kullanan bir devlet/özel sektör ile eğitim bilimiadına birşey yapılabilir. Yoksa akademisyenleri durumu malum ... Öğretmenlere danışmanlık hizmeti, öğrenci ve velilere yardımcı olabilecek bir kaynağı çar çur etmek yerine yeni geliştirilen program ve projelerde kullansalar herşey hedeflendiği gibi başarıya ulaşacak. Ama malesef. Gerçi çabalarımız bitmedi. Bu yıl İstanbul' da ve 2008 de tüm illerde eğitim bilimi ile ilgili çalışmalarımıza güzel bir başlangıç yapacağız kısmetse. Herkesin desteğini bekleriz. Sevgiler selamlar  08.08.2007 11:03
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 53
Toplam yorum
: 102
Toplam mesaj
: 30
Ort. okunma sayısı
: 3699
Kayıt tarihi
: 07.07.07
 
 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun oldu. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster