Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
Korona Aşı mı Paranoya Aşı mı?

Değerli Ali Bey, maalesef, toplumumuzun, (çoğunluğu ile) doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği değil de isteği bulunmamaktadır. Bunun en büyük nedeni “Doğru” nun; bir araştırma ve emek istemesidir. Halbuki, ortalıkta dolaşan bir haber (özellikle de çeşitli nedenlerle) işimize geliyorsa hiçbir ön araştırmaya tabi tutulmadan satın alınır ve pazarlanmaya başlanır. Ancak, çoğu kez ilgi çekmek için yapılan bu uygulamalar; toplumların salgın, afet ve benzeri durumlarında yıkıcı zararlara sebep olurken; kişinin kendisi de bundan zarar görür. Çözüm: Özel durumlarda yayılan haberler (mümkün olduğu ölçüde) araştırılmalı; olaylar karşısında sağduyu ile kendi aklımızı kullanmalıyız. "Yeryüzündeki canlıların en kötüsü aklını kullanmayanlardır." (Enfal: 22. ayet) Aklını kullanmayanlar, her zaman bir çöp misali akan suyun üzerinde savrulup gitmemektir. Elinize sağlık, sağlıcakla kalınız.

01 Ekim 2020 11:39
Havuç/Sopa; Kemik/Tepik!

Değerli Ali Bey, Hristiyan Batı için söylenen: "Aydınlandılar ve Sanayii Devrimini yaptılar", iddiası doğru değildir. "Sanayi Devrimi", aydınlanma (Rönesans) ile değil; Latin Amerika, Afrika'nın köleleştirilmesi, Çin/Hindistan'ın üretim bilgisi/zenginliklerin soyulması ve bunlardan çalınan altın-gümüşle olmuştur. İngilizler bunları (gururlanarak!) iki ayrı kitapta: (1.Dünyayı değiştiren Şirket.2.Pamuk İmparatorluğu) anlatır. Bugün sömürüleri azalarak bitiyor. Dünün sömürgeleri (Latin Amerika ülkeleri-Çin-Hindistan-Afrika) artık hammaddelerini kendileri için değerlendiriyor ve fazlasını ihraç ediyorlar. Bu nedenle ABD ve Avrupa (ekonomik olarak) çökmektedir. Belki bir süre daha borçlanarak, terör-kaos çıkararak/silah satarak idare edecekler, ancak kötü akibetlerinden kurtulamayacaklar. Tarihe baktığımızda Uluslararası gücün, her yüzyılda el değiştirdiğini görürüz. Güç sırası bugün Çin'e geçmekte, bölgemizde de Türkiye (Yeni İpek Yolu nedeniyle) öne çıkmaktadır. sağlıcakla kalınız.

07 Eylül 2020 17:09
Emperyalist Zağarı Yunanistan!

Değerli Ali Bey, 1096'da I.Haçlı Seferi ile; Fransız, Alman ve İtalyanları Doğuya getiren sebep ne ise, Bugün Fransa’yı Akdeniz'e getiren sebep de odur. Bugün Fransa’yı, "kurtarıcı" gören Yunanlılar, Almanların hali hazırda (ekonomik) sömürgesi olduğunu herhalde bilmektedir. Akdeniz meselesi : Avrupa'nın, (Lozan'ı deldirmemenin yanında) Türkiye'nin kalkınmasını geciktirmek için Yunanistan’ı kullanmalarıdır. Ancak, Milletimizin, 1000 (bin) yıllık tarihinde; bunlarla ilgili Avrupa'yla yaşamadığı nerede ise hiç bir sorun kalmamış, bunlardan da sayısız ders çıkararak, yıkımına (17-20 Asırda) 300 yıl direnmiş, aynı çukurlara düşmemeyi öğrenmiştir. Lozan'daki masa: Haçlı Seferlerinin ve İstanbul'un fethinin intikamı için kurulmuş, "Müslüman Türkler", "Türkleştirilmiş!", yetmemiş: "Türkler, Batılılaştırılarak!, Batının, Doğu'ya uzantısı!" yapılmıştır. Bunları toplumca kavradığımızda, kendimize daha doğru bir gelecek ve doğru çözümler üretebileceğiz. Elinize sağlık, sağlıcakla kalınız.

07 Eylül 2020 12:37
Türk Bayrakları nerede?

Değerli cdenizkent, Bugünlere nasıl geldik? C.H.P. 7.Büyük Kurultayı Tutanakları, 1947.(TBMM web sitesinden indirilmiştir) 9.Birleşim, 1.Oturum. s.452. Şükrü Nayman (Kayseri Delegesi) : “…Arkadaşlar; din ülkülerini kaldırdık; fakat, yerine neyi koyduk. Nüfusumuzun %80’nin okuma yazma bilmediğini kabul ediyoruz. Bunlara vatan sevgisini, millet aşkını aşılayabildik mi ? Bunu kim iddia edebilir ? O halde, manevi varlıkları yıkamayız, mekteplerde dini tedrisat (eğitim) yapmaya mecburuz…” CHP Milletvekilinin açıklamasına göre: "Vatan sevgisi-millet aşkı" yok olmuş/edilmiş. Bizler, Batılılaşmayı: Balolarda dans etmeyi laiklik adı altında dini (kontrol) yok etmeyi anlamışız. Bugüne geldiğimizde gençlerin bir amacı/hedefi yok, ellerinde içeceklerle! sahillerde oturuyor, İngilizce şarkılarla eğleniyor; Büyük Mağazalar, İngilizce tabelalarıyla müşterilerini ağırlıyor!. Özetle: Bayrak asacaklar (gençler) sahillerde içerek çağdaşlaşmaktan! Bayrak asmaya fırsat bulamıyorlar. Sağlıcakla kalınız.

31 Ağustos 2020 14:46
M. Kemal ATATÜRK ve Ayasofya

Değerli cdenizkent, Murat Bardakçı'nın, Ayasofya ile ilgili bugün işaret ettiği konuyu, (Grace Mary Ellison'ın Mustafa Kemal ile 1922 Aralık Ankara'daki konuşmasını) biz, 2014 yılında yazmıştık. Yaklaşık son 6 yıldan beridir de bu konu yazılarımızda işlenmektedir. Örnek olarak 2014 tarihli yazımızı veriyoruz. " http://blog.milliyet.com.tr/cami-olan-ayasofya-nasil-muze-oldu---mustafa-kemal-pasa-ingiliz-gazeteciye-anlatiyor/Blog/?BlogNo=456930 " Kanaatimize göre Ayasofya'nın müze/kilise yapılacağının kararı, 1918'de İngiltere'de alınmış ve süreç içerisinde olgunlaştırılmıştır. Bu, Lozan için bir bedeldir. Sağlıcakla kalınız.

30 Temmuz 2020 00:23
Benim hayatım - (8)

Değerli Ohannes, sizi, güçlü bir ifade tarzınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gerçeğinde bu anılardan güzel bir roman çıkarmış. Bu arada insana özgü (davranışlar) hiçbir şey sizi şaşırtmasın. Bunlar insanın doğasında var. Sağlıcakla kalınız.

25 Haziran 2020 18:38
Deliler Şehri!

Değerli Ali Bey, Batı Kültüründen doğan şu anlayışları bilirsiniz: 1)Herkes kendi çıkarını koruyacaktır. 2)Kazanmanın ahlakı yoktur. Bu anlayışla (Çin'de buna dahildir) her türlü krizler fırsatlara dönüştürülür, zayıflar sadece sömürülmekle kalmaz, toplu olarak katledilir. Bahsekonu Virüs: Laboratuvarda üretilerek insanlığa bela mı edildi, yoksa doğal mıdır? Bu henüz açık değil. Bunun için önce suların durulmasına ve arkasından gelen (pazara sürülen)) değişikliklere bakılmalıdır. “Sosyal Medya!: Nükleer silah kadar etkilidir. Bu (Bankerler-siyasetçiler-iktidarlar tarafından) çok iyi bilinmektedir. Bu ağlarda amaçlanan: insan hayatını, alışkanlıklarını (ekonomik-sosyolojik) yönlendirmek daha doğrusu robotlaştırmaktır. Halkımızın paniğine gelince: okumadığımız/düşünmediğimiz için korku-endişelerin esiri olmakla kalmıyor, birilerinin de (İktidar-Muhalefet-Psikolojik savaş vb.) amacına hizmet ediyoruz. Tarihi hakikat: Güç: Dünyada 100 yılda bir el değiştirmektedir.Sağlıcakla kalınız.

06 Nisan 2020 10:50
ABD Ve Rusya İle Buzda Dans

Değerli Mehmet Binlik, sizin ve diğer yorumlara verdiğimiz cevaplar yayınlanmamaktadır. Biliniz istedim! Sağlıcakla kalınız.

14 Şubat 2020 13:08
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla (8)..zengin-fakir, kadın-erkek, zenci ile beyazın aynı hak ve hürriyete sahip olduğunu beyan etmiştir. “Kuvvet hak‘tadır” düsturu ile, komşu-kul ile dul ve yetimin hakkını gözeterek, hukuka bağlı düzen oluşturmuş; toplumun refah seviyesi yükselmiştir. “Hepiniz bir tarağın dişleri gibi eşitsiniz, başınıza siyah bir köle dahi lider olsa, ona itaat ediniz,” hadisi bu konuda en açık beyanıdır. İnsanların tek gayesi; daha fazla mal-mülk, güç-iktidar, makam-mevki sahibi olmak iken, Allah’ın rızasını kazanmak; toplumsal barış, dostluk ve dayanışmayı tesis etmiştir. Mezhepler: Kur'an’da ne bir inanış, ne de bir anlayıştır. Âl-i İmrân,103. Ayet: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın...Hani siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve nimeti sayesinde kardeş oldunuz.” Dinin tek kaynağı Kur’an’dır ve akıllarını kullanmadıklarında rezillik içerisinde kalmaktadırlar. Osmanlıyı devam eden yazılarımızda okursunuz. Sağlıcakla kalınız

20 Kasım 2019 12:58
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla (7)..sorguya çekilecektir." (İsra,17/36) "De ki: İddianızda tutarlı iseniz delilinizi ortaya koyun!" (Bakara, 2/111) Öyle ise bilgi-belgeye dayanmayan tez geçerli olamaz, mücerret iddiadan ibaret kalır. "Kulları içinde ancak âlimler, Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler."(Fatır, 35/28) Özetle : 1)Aklını kullan. 2)Haksız yere öldürme. 3)Adaletli davran, iyilik yap. 4)Bilgi sahibi olmadan iş yapma. 5)İddia ediyorsan delil getir. 6)Belgen yoksa tez geçersizdir. 7)Kulların içinde Alimler daha değerlidir. Hepimiz bir otomobil ile trafiğe çıkıyoruz ve uymamız gereken kurallar var. Bu kurallara uymadığımızda sorumlu:Araçları kullananlar mı, trafik işaretleri midir? İslam: insanlık tarihinin en büyük devrimini yapmış; Kavmiyetçiliğin, ırkçılığın ve kuvvetin hakim olduğu o dönemde bütün insanların eşit olduğunu, köle ile efendi arasında üstünlük olmadığını ilân etmiştir. Hukukun karşısında kuvvetin değil, Kur’ân ve Hz. Muhammed(sav) sözlerinin esas olduğunu, köle-efendi..

20 Kasım 2019 12:49
Toplam blog
: 1097
Toplam yorum
: 2702
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1725
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster