Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
Benim hayatım - (8)

Değerli Ohannes, sizi, güçlü bir ifade tarzınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gerçeğinde bu anılardan güzel bir roman çıkarmış. Bu arada insana özgü (davranışlar) hiçbir şey sizi şaşırtmasın. Bunlar insanın doğasında var. Sağlıcakla kalınız.

25 Haziran 2020 18:38
Deliler Şehri!

Değerli Ali Bey, Batı Kültüründen doğan şu anlayışları bilirsiniz: 1)Herkes kendi çıkarını koruyacaktır. 2)Kazanmanın ahlakı yoktur. Bu anlayışla (Çin'de buna dahildir) her türlü krizler fırsatlara dönüştürülür, zayıflar sadece sömürülmekle kalmaz, toplu olarak katledilir. Bahsekonu Virüs: Laboratuvarda üretilerek insanlığa bela mı edildi, yoksa doğal mıdır? Bu henüz açık değil. Bunun için önce suların durulmasına ve arkasından gelen (pazara sürülen)) değişikliklere bakılmalıdır. “Sosyal Medya!: Nükleer silah kadar etkilidir. Bu (Bankerler-siyasetçiler-iktidarlar tarafından) çok iyi bilinmektedir. Bu ağlarda amaçlanan: insan hayatını, alışkanlıklarını (ekonomik-sosyolojik) yönlendirmek daha doğrusu robotlaştırmaktır. Halkımızın paniğine gelince: okumadığımız/düşünmediğimiz için korku-endişelerin esiri olmakla kalmıyor, birilerinin de (İktidar-Muhalefet-Psikolojik savaş vb.) amacına hizmet ediyoruz. Tarihi hakikat: Güç: Dünyada 100 yılda bir el değiştirmektedir.Sağlıcakla kalınız.

06 Nisan 2020 10:50
ABD Ve Rusya İle Buzda Dans

Değerli Mehmet Binlik, sizin ve diğer yorumlara verdiğimiz cevaplar yayınlanmamaktadır. Biliniz istedim! Sağlıcakla kalınız.

14 Şubat 2020 13:08
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla (8)..zengin-fakir, kadın-erkek, zenci ile beyazın aynı hak ve hürriyete sahip olduğunu beyan etmiştir. “Kuvvet hak‘tadır” düsturu ile, komşu-kul ile dul ve yetimin hakkını gözeterek, hukuka bağlı düzen oluşturmuş; toplumun refah seviyesi yükselmiştir. “Hepiniz bir tarağın dişleri gibi eşitsiniz, başınıza siyah bir köle dahi lider olsa, ona itaat ediniz,” hadisi bu konuda en açık beyanıdır. İnsanların tek gayesi; daha fazla mal-mülk, güç-iktidar, makam-mevki sahibi olmak iken, Allah’ın rızasını kazanmak; toplumsal barış, dostluk ve dayanışmayı tesis etmiştir. Mezhepler: Kur'an’da ne bir inanış, ne de bir anlayıştır. Âl-i İmrân,103. Ayet: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın...Hani siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve nimeti sayesinde kardeş oldunuz.” Dinin tek kaynağı Kur’an’dır ve akıllarını kullanmadıklarında rezillik içerisinde kalmaktadırlar. Osmanlıyı devam eden yazılarımızda okursunuz. Sağlıcakla kalınız

20 Kasım 2019 12:58
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla (7)..sorguya çekilecektir." (İsra,17/36) "De ki: İddianızda tutarlı iseniz delilinizi ortaya koyun!" (Bakara, 2/111) Öyle ise bilgi-belgeye dayanmayan tez geçerli olamaz, mücerret iddiadan ibaret kalır. "Kulları içinde ancak âlimler, Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler."(Fatır, 35/28) Özetle : 1)Aklını kullan. 2)Haksız yere öldürme. 3)Adaletli davran, iyilik yap. 4)Bilgi sahibi olmadan iş yapma. 5)İddia ediyorsan delil getir. 6)Belgen yoksa tez geçersizdir. 7)Kulların içinde Alimler daha değerlidir. Hepimiz bir otomobil ile trafiğe çıkıyoruz ve uymamız gereken kurallar var. Bu kurallara uymadığımızda sorumlu:Araçları kullananlar mı, trafik işaretleri midir? İslam: insanlık tarihinin en büyük devrimini yapmış; Kavmiyetçiliğin, ırkçılığın ve kuvvetin hakim olduğu o dönemde bütün insanların eşit olduğunu, köle ile efendi arasında üstünlük olmadığını ilân etmiştir. Hukukun karşısında kuvvetin değil, Kur’ân ve Hz. Muhammed(sav) sözlerinin esas olduğunu, köle-efendi..

20 Kasım 2019 12:49
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla(6)..ifadesinin içi boş mu? İnsanın düşünmesi; onun konuşması değil, üretmesidir. Fikir üretmek: Kişinin hayatına bir değer katmalı, sorgulatarak öğretmelidir. Veri-bilgi sahibi olmadan, ulaşılan düşüncenin anlamı yoktur. Düşünce: birikim-deneyim eşliğinde bir yarar sağlamamaktadır. Düşünce:Bir problemi çözmeli, gerçeği göstermeli, devrimci-dönüştürücü olmalıdır. Ve soruyorsunuz: “Din ve Mezhepler insanlara binlerce yıldır ne sağladı?” Kur’an’dan örnek verelim: 1) “Yeryüzündeki canlıların en kötüsü aklını kullanmayanlardır. (Enfal:22) 2)‘Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.’ (Maide: 5/32) 3)Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.(Nahl/90) 4)"Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalp gibi azaların hepsi..

20 Kasım 2019 12:19
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla (5) ...Bu yüzden bugün Batı uygarlık ve biliminin temeli aradaki İslam bilimi atlanarak ondan önceki yüksek medeniyet olan Yunanlılara izafe ediliyor. Hâlbuki Yunanlılar ile Avrupa bilimi arasındaki dönemde bilimde diğer medeniyetlerle kıyaslandığında en hızlı şekilde bilimsel ilerleme dönemi mevcut ve bu İslam dünyasına ait.” Küresel medya-sermayeyi kontrolüne geçiren Batı, İslam ülkelerinin ilmi çalışmalarını öne çıkarmamakta, kalkınma çalışmalarını engellemektedir. Pakistan’ın Nobel ödüllü fizikçisi, Prof. Abdüsselam’ı ülkemizde kaç kişi tanımakta; Pakistan’ın atom bombası yaptığını kaç kişi bilmektedir? Komşumuz İran’ın, nükleer çalışmalar yapmasının başına neler getirdiğini görmekteyiz. Ülkemizdeki sanayi tesisleri 19.asrın başından bugüne çeşitli nedenlerle sürekli baltalanmaktadır. Ancak, Batı, bencil anlayışıyla kendini 200 yılda bitirmiş, tüm kritik şirket ve tesislerini Çin’lilere kaptırmaya başlamıştır. Şimdi 2. Yorumunuz:"İnsan düşünen bir varlıktır"...

20 Kasım 2019 11:29
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla (4) Diyorsunuz ki: “Dünyada sizin tavsiye edebileceğiniz ve bir şekilde halkına refah sağlayabilmiş bir ülke var mı?” Avrupa’nın yaklaşık 1000 yıllık karanlık döneminde (Endülüs) İslam Medeniyeti; Bilim ve refah üretiminde Dünya lideridir. Rönesans-Sanayi devrimi, İslam Medeniyetinin çocuğudur. Bu bayrak, Endülüs’ten Osmanlı’ya geçer ve liderlik, 1700’lerin sonuna kadar devam eder. Osmanlı, yaklaşık 500 yıl Güney Avrupa’ya (Hristiyan toplumlara) her yönü ile refah ve özgürlük götürmüştür. Osmanlıdan sonra Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkanların ne hale geldiğini hepimiz biliriz. Tarih, Avrupa merkezli öğretildiği için bunlar inkar edilir. (aşağıdaki bilgilerin kaynakları ilgili yazılarımızda verilmiştir) Uzun yıllar Alman üniv. direktörlük yapan Prof. Dr.FuatSezgin: “Dünya bilimler tarihi yeniden yazılmalıdır.Çünkü yanlış yazılmış. Avrupalılar; Sicilya ve Endülüs”te tercüme edilen İslam bilginlerinin eserlerini kaynak göstermeden intihal (alıntı-kopya) etmişlerdir...

20 Kasım 2019 11:19
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla, (3)...Örnekle sürdürelim: IMF üzerinden ülkeler (kalkınma adına) bakınız nasıl soyulmaktadır? Sanayileşmek isteyen borç alacaktır. Borç size hiçbir karşılığı olmayan (kağıt-mürekkep maliyetli) para ile faiz karşılığında borç verilir. Örneğin:ABD’nin para(dolar) basma hakkı yoktur. Dolar, şahısların sahip olduğu “FED” tarafından basılır, Amerikan halkı bunlardan alınan borca yılda 500 milyar dolar faiz öder. Amerikalı bugün yıllık gelirinden daha fazla borçludur. Güney Kore, 450 milyar dolar borçludur. (gelirinin %33 sanayidendir.) O da faiz üzerinden soyulmaktadır. “Kalkınmışlık-refah” İnsanlara farklı anlatılmaktadır. (Kore’yi iş yaptığımız için biliriz) İslam, Faizi yasaklamakla, servetin büyümesini engellerken; Zekat ile yoksullara kaynak aktarmakta ve zengin-fakir arasının açılmasını engellemektedir. Çarpıcı bir örnek: Kapitalist düzende kazanırsanız vergi ödersiniz. Ancak, Zekatınızı, o yıl hiç kazanmasanız da malınızın kırkta birini vermek zorundasınız...

19 Kasım 2019 15:06
Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

Değerli Matilla, (2)...Sermaye oluşturmaktır. Bu, ilk sanayileşen İngiltere’de nasılsa, Kore’de aynı yolda geçecek: Çocuk işçi kullanılacak, halk, karın tokluğuna çalıştırılmak için köylerinden şehirlere sürülecektir.(İngilizler sanayileşirken: kömür galerileri için “Londra’da adam asacak ağaç, Thames Nehrinde zehirlenmemiş balık kalmadı” der. Özetle: Sanayileşme (Büyük sermaye), çocuk ve halkın kan ve gözyaşları üzerine inşa edilmiştir. (Jack London'ın, “Uçurum İnsanları" mutlaka okunmalıdır) Bizden-günümüzden bir örnek: ülke genelinde 200 bin bakkal var. Bugün, 3 market zinciri, 200 bin bakkalın işini ve kazancını almış, kazanç artık, 200 bin kişide değil, 3 -5 kişide toplanmaktadır. “Bu marketlerde çalışan insanlar mutlu mu?” diye sormadan. Şimdi “Kur’an, faiz, kapitalizm gibi kavramlara başvurarak konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum” ifadenizi cevaplandıralım. Kur’an anlayışında: servetin büyümesi engellenir. Faizin yasaklanması ve Zekat müessesesi bugün daha çok anlamlıdır...

19 Kasım 2019 11:29
Toplam blog
: 1085
Toplam yorum
: 2694
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1728
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster