Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
Washington Anıtı'nın en tepesinde Fatiha Süresi'nın ilk ayeti "Hamd Allah'a mahsustur" yazıyormuş...

Yazınızın devamında hac farizasını bazı hususlarda yadırgadığınızdan ve muamelatla ilgili hükümlerin çağın şartlarına göre yenilenmesinin mahsurlu olmadığınızdan söz ediyorsunuz. Bu inançlarınızda bir çelişki ve Allah’a isyan değil mi? Ben yazımın hiçbir yerinde aşırma ve uydurma sözlerini kullanmadım. Sadece öğreti yerine sehven icat sözü kullanmıştım ki: Onu da düzelttim. Lütfen ( Yeterli dini bilgiye sahip olmadığını itiraf edip, sonra da dini konuda kesin hüküm vermeye kalkınca sonuç bu olur tabii ki... ) diyerek beni aşağılamayın. Buna hakkınız yok.

03 Ekim 2009 21:13
Washington Anıtı'nın en tepesinde Fatiha Süresi'nın ilk ayeti "Hamd Allah'a mahsustur" yazıyormuş...

“ Hz. Muhammed büyük dahi. Milyarlarca insanı kendine inandırıp, her gün minarelerden beş vakit ismini okutuyor. “ ( Hem dahi, hem yalancı, hem de narsist “ ! Her gün 5 vakit adının duyulmasından büyük haz alıyormuş ) Bu sözler de nereden çıktı Sayın Özgen! Benim hiçbir yerde böyle bir sözüme rastladınız mı? Lütfen benim yazmadığım ve bana ait olmayan sözleri bana mal edip demagoji yapmayalım. Kuranı Kerim, her gün ve her yerde, okunuyor ve insanlara büyük bir huzur, rahatlık ve huşu veriyor. Her yıl milyonlarca insanı hac farizası olarak Hicaz da toplayıp ülkesine milyarlar kazandırıyor. Benim söylediklerim bunlar Bu sözlerim gerçek değil mi? Bunun doğrulukla, dürüstlükle ilgisi olmadığını ispat edebilir misiniz? Çelişki bunun neresinde?

03 Ekim 2009 21:09
Washington Anıtı'nın en tepesinde Fatiha Süresi'nın ilk ayeti "Hamd Allah'a mahsustur" yazıyormuş...

Dinlerin her devirde yaşayan bir takım üstün yeteneklere sahip insanlar tarafından, o devrin gereksinimlerine göre, insanlara faydalı olmak, onları bir kısım kötülüklerden korumak, iyiye, doğruya yöneltmek amacıyla düşünülüp geliştirilen ve çevresinde kendilerine inananlarca yayılan öğretilerdir. İddiasında da ısrarlıyım. Hz. Musa kavmini firavunun zulmünden kurtarmak için yola çıkmadı mı? Buna yaptığınız ( Nasıl olsa bu insanlar bana güveniyor şunları bir kandırayım mı demiş ) yorumunuzu da; dayanaksız, mantıksız ve talihsiz bir yorum olarak görüyorum. Beklerdim ki: Bu iddiamı çürütecek, efsane havası taşımayan ve sadece inanmaya dayanmayan, somut delilleriniz olsaydı.

03 Ekim 2009 20:31
Washington Anıtı'nın en tepesinde Fatiha Süresi'nın ilk ayeti "Hamd Allah'a mahsustur" yazıyormuş...

( Bu şekilde Kuranı Kerim: Hz. Muhammed’e vahyedildiği zamanın icaplarına ve meydana gelen olaylara göre; tamamen onun düşüncelerinden kaynaklanmış, muhtelif dinlerden derlenip toparlanmış ve şiirsel ifadelerle söylenmiş öneriler, kurallar ve öğretiler olarak nitelemek mümkündür. ) demişsiniz. Bunlar benim sözlerim değil de düşüncelerim olduğu için aynen katılıyorum. Ancak bu düşüncelerimden; Hz Muhammed’in insanları kandıran, yani yalancı ve diğer dinlerden aşırma yapan “ intihal “ cıdır !!! anlamını çıkarmayı abesle iştigal olarak görüyorum. Siz bir avukat olarak, hukuki bilgilerinizle bir savunma yaparken kanun maddelerini sıralamakla intihalci mi oluyorsunuz ya da insanları kandıran yalancı mı?

03 Ekim 2009 18:42
Washington Anıtı'nın en tepesinde Fatiha Süresi'nın ilk ayeti "Hamd Allah'a mahsustur" yazıyormuş...

Dini konularda uzman kişilerle tartışmaya girecek kadar iddialı değilim. Ancak dağarcığımdaki bilgilerle bazı fikirler üretmek hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Sizin bilim adamı olmadığı halde; Dini konularda şüpheye yer bırakmayan kesin hükümlerde bulunmuş şeklindeki sözlerinizi; konumuzla ilgisi olmayan ve burada söylenmemesi gereken, talihsiz bir itham olarak görmekteyim. Beklerdim ki iddialarım somut delillerle çürütülebilsin. Evet Hz Muhammed: Muhammedül emin ve güvenilir bir insandır. Kabenin onarımında, hacerül esvedin yerleşmesinde hakemliği istenmiş ve güzel bir çözüm bularak anlaşmayı sağlamıştır. Bu meziyetlerinden yararlanarak da peygamberliğini ilan etmiş, şiirsel ifadelerle, sureler, ayetler ve hadislerle yeni bir din kurmuştur. Bu benim düşüncemdir. Bu düşüncemden hareketle; ( Gerçekten de yalancı dememiş ) şeklinde yorum çıkarmak ta sizin düşüncenizdir. Saygı duyarım. Sizi; düşüncelerimin yanlış olduğunu ispata davet ediyorum. Sadece inanmakla değil Somut delille

03 Ekim 2009 18:33
Washington Anıtı'nın en tepesinde Fatiha Süresi'nın ilk ayeti "Hamd Allah'a mahsustur" yazıyormuş...

Sayın Özgen, Bloğunuzu okudum. Paragraf paragraf ve Satır satır, cevap vermek istiyorum. Öncelikle ilk paragraflarınızdaki YALANCI kelimesi üzerinde duralım. YALAN: Gerçek dışı konuşmak anlamına gelen bir kelimedir. Bu açıklamam sizin tezinizi teyit eder mahiyette olduğu için işinize yarayacaktır. Çünkü: Hz Muhammed’in sözlerinin doğru olmadığı kanaatinde olduğumu sanıyorsunuz. Hayır Sayın Özgen. Ben o kanaatte değilim. Hz. Muhammed gerçek dışı konuşmuyor. O 12 yaşından 40 yaşına kadar, hanlarda kervansaraylarda edindiği dini bilgilerle, bir şeyler yapmak istemiş ve peygamberliğini ilan ederek farklı bir din kurmuştur. Bunun için de gerekli malzeme ve dehaya sahiptir. Siz de Hukuk tahsili yapan ve hukuki bilgilere sahip olan bir avukat olarak; Bir şeyler yapma gayreti içindesiniz.Bunun için de sahip olduğunuz hukuki bilgileri kullanıyorsunuz. Şimdi size de yalancı mı diyelim? Hz. Muhammed’in yaptığı da aynen bu. Bunun yalancılıkla bir ilgisi yoktur.

03 Ekim 2009 13:53
Baykal'ın papağanları!

Hangi açılımdan bahsediyoruz? Adı ne? Kürt açılımı mı? Demokratik açılım mı? Takiye saçılımı mı? Ülkemizede demokrasi varmıki de demokratik açılılımdan söz ediyoruz? İnsan haklarına saygılı ve samimi bir açılım olsa; bütün varlığımla desteklemeye hazırım. Ama kime inanacaksın? Partizan ve menfaatçi düşüncelerle takılınmış bir liderin peşine, O ne derse o oluyor. Liderin seçtiklerine oy verilip, liderin gösterdiği yolda parmak kaldıranlarla dolu meclis. Önce seçim kanunu değiştirilip, herkesin kendi arzusuyla istediği partiden istediği kişiyi seçip, seçilenlerin de kendi hür iradeleriyle fikirlerini söyleme ve oy kullama hakkı tanınmalı bence. Aksi halde bu durum böyle gider. Saygılarımla.

27 Eylül 2009 00:04
Hazmettim hazmettim hazmedemedim...

Kıbleyede dönse kabeye de gitse takiye yapanın hakkı kötektir (((:

26 Eylül 2009 23:32
Bayram, din, kültür, sosyal hayat vesaire…

Yazınızın baş kısmına espritüel bir yorum diğer konulara girmek istemedim. Saygılı olduğumu bilmektesiniz. Babı alinin yüksek kapısından firar edip kaçariken, yek bir atlı süvariye tesadüfen ras geldim :))) Saygılar, sevgiler.

26 Eylül 2009 00:35
Cennet

Cennet dua edenlere değil dua ettirenleredir

17 Eylül 2009 23:45
Toplam blog
: 104
Toplam yorum
: 334
Toplam mesaj
: 77
Ort. okunma sayısı
: 715
Kayıt tarihi
: 11.04.07
 
 

6 Mayıs 1927 Simav doğumlu, İstanbul Yıldız Teknik Okulu’nun ( Bu günkü Yıldız Üniversitesi) son sın..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster