Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Haziran '17

 
Kategori
Ekonomi - Finans
Okunma Sayısı
260
 

Çin Yönetiminin Hedefi "5000 yıllık Çin'i Yeniden Kalkındırmak" (5. ve son bölüm)

Çin Yönetiminin Hedefi "5000 yıllık Çin'i Yeniden Kalkındırmak" (5. ve son bölüm)
 

Çin'i ve kültürünün derinliğini anlamak Çin'li için bile zor. İmparatoriçe Wu Zetian, 7. yüzyılda (624-705) Üst Yöneticileri İmtihanla seçerdi.


İpek Yolu ve Komşular(7 Eylül 2013) Komşular akrabalardan daha yakındır. Çin ve Orta Asya ülkeleri ile dostluğu pekiştirmeyi, işbirliğini yoğunlaştırmayı, ortak gelişme ve refahı gerçekleştirerek halklarımızın mutluluğuna hizmeti arzuluyoruz. Çin barışçı politikasını israrla sürdürecektir. Orta Asya ve tüm ülkelerin seçtikleri gelişme yoluna saygılıyız. Ülkelerin iç işlerine asla müdahale etmeyiz. Bölgesel üstünlük, nüfuz alanı peşinde koşmayız. Bölgedeki bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır ötesi organize suçlara darbe indirmeye, halklarımızın huzur ve mutluluk içinde yaşamasına elverişli bir ortam yaratmaya hazırız.

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesi bölgesel işbirliği için önemli bir fırsattır. Ekonomik gelişme strateji ve politikaları hakkında geniş kapsamlı istişarelerle fikir birliği sağlayabiliriz.Yol bağlantılarımızı güçlendirerek taşımacılığı kolaylaştırabiliriz. İpek Yolu Ekonomik kuşağında yer alan ülkeler 3 milyarlık bir nüfusu oluşturmaktadırlar. Bölge ekonomisindeki ülkelerle ticaret ve ticaret yatırım maliyetlerini düşüren tedbirleri destekleyebiliriz. Para sirkülasyonunu yoğunlaştırabiliriz.Yerel para konvertibilitesi ile sirkülasyon maliyetleri düşecektir. Halklarımız arası ilişki ve dostluğu geliştirmek bu işbirliğinin temelidir.

Deniz İpek Yolu:Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri komşudurlar ve aralarındaki ilişkileri geliştirmelidirler. Güneydoğu Asya ülkeleriyle her zaman yan yana iyi komşu, iyi dost ve iyi ortak olmak için çaba harcamaya hazırız.  Bu ülkeler kendi koşullarına uygun gelişme yollarını keşfetmiş, ekonomik ve toplumsal gelişmelerine geniş ufuklar açmıştır. ASEAN ülkeleriyle denizcilik alanındaki işbirliğini geliştirip 21. yüzyılın "Deniz İpek Yolu"nu kurmaya hazırız. Toprak, egemenlik ve deniz hakları konularındaki anlaşmazlıkları eşitliğe dayalı diyalog ve istişareler yoluyla çözelim. İstikrarı koruyalım ve geniş bir ufukla ilişkilerimizi geliştirelim. Komşularımız, yakın çevremiz dostluk ve ortaklık çevremizdir. Aramızda kültürel iletişimi artırarak, toplumsal dostluk zeminini genişletebiliriz. Siyaset ve stratejiler diplomatik çalışmalarımızda da önemlidir. Dışa açılmada ve hoşgörülü olmada israr edelim. "Okyanus yüzlerce nehri kabul ettiği için engindir".  Not-ASEAN-Güneydoğu Asya Birliği Ülkeleri:Endonezya, Malezya,Tayland,Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya.   Komşu, yakın çevre ülkelerle dost ve ortak olmak, güven vermek, karşılıklı yarar ve hoşgörü anlayışını öne çıkarmak politikamızdır.Güvenlik işbirliği ve takiben ekonomik iş birliklerini sağlamak hedefimizdir.Yakın çevre diplomasisi, geçmişten gelen problemler sebebiyle, zor ve ağır görevdir ancak girişken bir ruhla geliştirebiliriz.

Afrika Ülkeleri ile İlişkilerimiz(25 Mart 2013) Her iki tarafın ortak çabalarıyla gelişme yolundadır. 2012 yılı ticaret hacmimiz 200 milyar ABD $'ıdır. İki taraf arasında gidip gelen insan sayısı 1.5 milyonu geçmiştir. İlişkilerimizin zemini sağlamdır ve işbirliği arzusu elli (50) yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Önümüzdeki üç (3) yıl içinde otuz (30) bin kişiye eğitim, on sekiz (18) bin öğrenciye Çin Hükümeti Bursu vereceğiz. İşbirliğimizde ortaya çıkan sorunları iyi niyetle çözeriz ve daima çözümlerin sorunlardan daha fazla olduğuna inanıyorum. Afrikalı dostlarımız, Afrika gibi Çin'in de sorunları var. Nüfusu fazla, ekonomik alt yapısı zayıf, gelişmesi dengesiz büyük bir ülkeyiz. Kişi başı yıllık gelirde doksanıncı (90) sıradayız. 128 milyon kişi yoksulluk sınırının altında. 1 milyar 300 milyon Çinli'ye ve benzer şekilde 1 milyarı aşkın Afrika'lı dostlarımıza refahı ulaştırmak zaman alacak. Kendi hedeflerimizi, rüyalarımızı gerçekleştirmek için aramızda dayanışma, işbirliği, yardımlaşma ve karşılıklı desteği güçlendirelim.

Çin-Latin Amerika Ülkeleri ile İlişkilerimiz(5 Haziran 2013) Zengin doğal kaynakları olan Latin Amerika'nın gelişmesi, işbirliğinin artması, dostluk, karşılıklı yarar ilişkilerimizin özüdür. Aramızda İşbirliği Forumunu kurmak için çaba harcayalım. 

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği (5 Haziran 2014): Arap dostlarımızla ilişkilerimiz eskiye dayanıyor, aklımıza hemen İpek Yolu ve denizdeki Baharat Yolu geliyor. Petrol ve ürünleri için Arap dostlarımıza yatırımlarımız artacak ve istihdamı artırma, sanayileşme ve ekonomiyi büyütme çabalarına destek vereceğiz. Enerji sektöründe işbirliği, petro-kimya, tarım, imalat, altyapı inşası ile ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması, nükleer enerji, uzay teknolojisi ve uydu üretimi gibi sektörlerde Çin-Arap işbirliğini üst seviyelere taşıyabiliriz. Arap dostlarımızın bir atasözü vardır "En kuvvetli söz, hareketlerle kanıtlanmış sözlerdir". Arap ülkeleriyle sanat etkinlikleri, on (10) bin Çinli ve Arap sanatçının karşılıklı ziyaretleri, daha fazla Çinli öğrencinin Arap ülkelerinde  tahsil yapması, önümüzdeki üç (3) yılda altı (6) bin kişiye meslek eğitimi vermemiz, İki yüz (200) Kültür Kuruluşu'nun karşılıklı ilişkilerde bulunması yakın dönem  hedeflerimizdir. Çin-Arap Ülkeleri Forumu politikalarımız arasındaki eşgüdümü gerçekleştiren kaldıraç olmalıdır.

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) İşbirliği (27 Mart 2013)  Gökkuşağı Ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunmaktan mutluyum. Ortak ülküsü olanları dağlar ve denizler ayıramaz. Günümüz Dünya'sının arkası kesilmeyen çeşitli huzursuzluklara, ihtilaflara değil barışa ve istikrara ihtiyacı vardır.   Ülkelerin kendi iradesine göre toplumsal düzeni ve gelişme yolunu seçme hakkına ve medeniyetlerin çeşitliliğine saygı gösterelim. Büyük, küçük, güçlü, zayıf, zengin, yoksul bütün ülkeler uluslararası toplumun birer eşit üyesidir.Tüm ülkeler, ekonomimizi geliştirip halklarımızın refahını yükseltelim. Dışa açık, işbirliğine dayalı gelişme modelimiz ülke halklarına somut kazançlar sağlayacaktır.

Boao Asya Ülkeleri Forumu(7 Nisan 2013): Boao forumu son yıllık toplantısının "Refah, Sorumluluk ve İşbirliği; Asya'nın Ortak Gelişme Arayışları" ana temasını anlamlı buluyorum. Günümüzde Dünya ülkeleri arasındaki ilişkiler daha sıklaşmakta, karşılıklı bağımlılıklar oluşmaktadır.Barış, gelişme, işbirliği ve ortak kazanç yönündeki çağdaş akım güç kazanmaktadır. Asya, Dünya ekonomisindeki büyüme payını yüzde ellinin (%50) üzerine çıkararak  güven sağlamıştır.

Gelişme Asya için öncelikli görev ve sorunlarını çözmek için bir anahtardır. Dünya ülkeleri birlikte gelişirse barış daha güç kazanabilecektir. Gelişme için cesurca reformların ve yeniliklerin  yapılması gereklidir. Gelişme için barış şarttır. Tıpkı hava ve güneş gibi insanlar barış içinde iken O'nu pek önemsemez. Ancak barış olmadan kimse yaşayamaz. Yer küremiz savaşların değil ortak gelişmenin bir sahnesi olmalıdır. İşbirliğini var güçle ilerleterek ortak   gelişmeye etkili yollar sağlayalım. Dışa açıklık ve hoşgörüde israr ederek gelişme için daha geniş bir ufuk açalım. Çin hem Asya ailesinin hem Dünya ailesinin önemli bir üyesidir. Çin kendi gelişmesinin komşu ülkelerine daha fazla kazanç sağlamasına çaba harcayacaktır. Bölge ülkeleriyle ortak ulaşım, bölgesel finansman platformunun oluşturulmasına katkı yapacaktır.

G20 Liderler Zirvesi Saint Petersburg-Rusya(5 Eylül 2013)  Dünya ekonomisi adım adım toparlanırken küresel finans krizi etkileri de devam etmektedir. Durum görevi, eylem de neticeyi belirler. Bütün ülkelerin geliştiği, açıklığa dayalı bir Dünya ekonomisine ihtiyacımız var. Hükümetlerin ekonomiye aşırı müdahalesi geçici büyüme sağlayabilir ama hastalığı tedavi etmez. Gelişme ve yenilik yaratmalıyız. Hükümetler yapısal reformlarla piyasa dinamizmini ve rekabeti sağlamalıdır.

Farklı ülkelerin karşılaşılan belli başlı sorunları çözmede yardımlaşmaları Dünya ekonomisinin bir gereğidir. Dengeli büyüme, büyümenin bir ülkeden diğerine geçtiği sıfır toplamlı oyun değil bütün ülkelerin refahı ortaklaşa paylaştığı bir büyümedir. Taraflara fayda sağlayan büyük küresel pazar oluşturmak, kaynak dağıtımını ve sektör dağılımını daha sağlıklı hale getirmek G20 ülkelerinin yükümlülüklerinden olmalıdır.

Büyük ekonomiler tedbir alarak kendi ekonomilerinde karmaşa çıkmasını önlemelidir. Makro ve mikro ekonomik politikalarla sosyal politikalar bir bütündür. G20 ilgili bakanlarının ekonomik politikalarla istihdam politikaları arasındaki uyumun pekiştirilmesi kararı doğrudur ve bu karara bağlı kalmalıyız.

Çin ekonomisinin temel durumu sağlıklıdır. Bazı sektörlerdeki üretim kapasitesi fazlalığı ve yerel yönetimlerin borçları kontrol edilebilir düzeydedir. Uzun vadeli gelişimi engelleyen sorunları, büyüme hızını azaltarak çözmenin bile gerekli olduğunu ve uzun ve kısa vadeli çıkarların dengelenmesi gerektiğini anladık. Korumacılığa karşıyız. Küresel pazar bütün olmalı, liberal olmalı. G20 ülkeleri, küresel ekonomik istikrarı sağlayan ve  finansal güvenlik ağını kuran ülkeler olmalıdır. IMF yeni kota ve yönetim reformu düzenlemelerini yapmalıdır. Uluslararası para sistemi oluşturulmalı, finansal riskler azaltılmalıdır. Vergi kaçakçılığının önlenmesi için Uluslararası  işbirliği yapılmalı ve vergi yönetimi mekanizması sağlıklı çalışmalıdır. Çin ulusal parasının, Ren Min Bi, RMB, kur esnekliğini artıracağız ve konvertibilitesini adım adım gerçekleştireceğiz. Yabancı işletmelere Çin'de adil rekabet ortamı sağlayan hukuki ortamı sağlayacağız. İlgili ülkelerle olan ticari sorunları istişarelerle çözeceğiz. 

Çin ve Şanghay İşbirliği Örgütü, ŞİÖ, (13 Eylül 2013) Bişkek'teki bu zirvenin ana teması  "ŞİÖ Uzun Vadeli İyi Komşuluk, Dostluk Ve İşbirliği Antlaşması"nı uygulamak olarak belirlendi. Antlaşmanın  Uygulama Programının onayını takiben Örgüt'ün beş (5) yıllık gelişme planı ortaya konacak ve örgütün gelişmesine daha geniş bir ufuk kazandıracaktır.  "Üç kötü güç" Terörizm, Etnik bölücülük ve Dini fanatizm ile uyuşturucu kaçakçılığı,sınır aşan organize suç eylemleri bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit etmektedir.  Örgüt çatısı altında işbirliklerini hızlandırıp, uygulayalım ve Üye ülkelerin iyi komşu, yardımlaşan dost ve iyi ortaklar olduğunu Dünya'ya gösterelim. Bölgemizde güvenlik ve istikrarı ortaklaşa koruyalım. Terörizm, Bölücülük ve Fanatizme karşı kapsamlı bir Müdahale Merkezi kuralım.

Örgüte üye altı (6) ülke ile beş (5) gözlemci ülkenin hepsi tarihi İpek Yolu güzergahındadır. İşbirliğimiz sonuç getirici olsun. Ulaştırma ve lojistik güzergahları yapalım. Ulaştırma ve nakliyat koridorlarını Baltık-Pasifik Okyanusu, Orta Asya-Hint Okyanusu ve Basra Körfezi arasında oluşturalım. Aramızda ticaret ve yatırımı kolaylaştıralım, geliştirelim.  ŞİÖ Kalkınma Bankasını kurarak altyapı inşası ve ekonomik ve ticari işbirliği projelerine finansman güvencesi ve hesaplaşma ortamı sağlayalım. Enerji Kulübü oluşturarak enerji güvenliği, kullanım verimliliğini, arz talep dengesini sağlayalım ve yeni enerji türlerinin geliştirilmesi konularında işbirliği yapalım. Gıda güvenliği alt yapısını; üretim, ticaret ve güvenilir gıda alanlarında oluşturalım. Kültürel iletişimi ve halklarımız arası teması artıralım. Asya-Pasifik Bölgesi dışa açık bir gelişme yolunu izlemelidir. Geleneksel Çin tıbbı ve eczacılık aramızdaki yeni bir işbirliği alanıdır. Üyelerimizle bu alandaki birikim ve bilgimizi tıbbi merkezler kurarak paylaşmaya hazırız. Suriye sorununun ateşkesi takiben siyasi yollardan çözümünü destekliyoruz.

Asya Pasifik İşbirliği Örgütü APEC (7 Ekim 2013) Günümüzde Dünya ekonomisinin toparlanma süreci zikzaklar çizmektedir. Asya-Pasifik ekonomisi ve Çin ekonomisi sağlıklı durumdadır. 2020'de, 2010 yılı kişi başı gelirimizin iki katına erişeceğimize inanıyorum. Bu ortalama %7 civarı büyüme gerektiriyor. Çin ekonomisi, yatırım ve ihracata olan aşırı bağlılığından kurtulmuş ve Çin iç kaynakları artık bu %7 büyümeyi sağlayacak durumdadır. Şehirleşme, eğitim, inovasyon, bilimsel ve teknolojik yenilikler ve "Her şey insan için" anlayışımız refahı yayacak ve  beraberinde büyük talep ve tüketim motivasyonu getirecektir.  Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik canlılık ve Çin'e etkisi, ekonomimize güvenimi desteklemektedir.Toplumsal eşitlik ve adalet çabamız da Bize yardımcıdır.

Reformlarımızda kararlı olmazsak ilerlemek yerine geriye gidebiliriz. Bu yüzden esas konularda hata yapmamalıyız. Çin olarak Asya-Pasifik Bölgesini önemsiyoruz. Bölge tüm ilgili ülkeler için ortak gelişme ve işbirliği alanımızdır. İkinci Dünya savaşından  sonra hızlı büyümeyi yirmi beş (25) yıldan fazla sürdüren on üç (13) ekonomi var ve bunların ortak özelliği dışa açık politikaları izlemiş olmalarıdır. Asya-Pasifik Bölgesi inovasyona dayalı gelişmeyi hızlandırmalıdır. Ortak olarak gelişmemiz birbirimizin ekonomilerini olumlu etkileyecektir. Geleceğe yönelik işbirliklerimizi artırmak için tüm APEC platformu üyelerini katkıya davet ediyor ve Sizleri 2014 Pekin buluşmasına bekliyorum.   

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler  Konferansı AİGK  (21 Mayıs 2014)  Bugün 47 Ülke ve Uluslararası Örgütün liderleri Şanghay'da bir araya geldiler. Konferansın teması "Diyalog, Güven ve İşbirliğini yoğunlaştırarak Barış, İstikrar ve İşbirliğine Dayalı Yeni Asya'yı Ortaklaşa Kurmak" tır.  Günümüzde Asya, Dünya nüfusunun yüzde altmış yedi'sini (%67, yaklaşık 2/3'ünü) ve Dünya ekonomisinin üçte birini (1/3) barındırmaktadır. Asya gelişme açısından dinamizme ve potansiyele sahiptir. Barış, gelişme, işbirliği, ortak kazanç bölgemizin ana akımı ve anlaşmazlıkların istişare yoluyla çözümü bölge ülkelerinin siyasi tercihi olmuştur. Asya'da güvenliğe olan tehditler artmaktadır. Terörizm, Bölücülük ve Dini fanatizme karşı sıfır toleranslı bir tutum almalıyız. İşbirliğine dayalı güvenlik tüm ülkelerin güvenliği ile bölgesel güvenliğin diyalog ve işbirliği yoluyla güçlendirilmesi demektir. Asya'nın sorunlarının çözümü ve güvenliğinin korunması Asya'lılar tarafından yapılmalıdır.  Çin dostça istişarelerle on dört (14) komşu ülkeden on ikisiyle (12) kara sınır sorunlarını çözmüştür. Çin'in Rusya'yla birlikte ortaya koyduğu Asya-Pasifik Güvenlik ve İşbirliği Önerisi Asya-Pasifik Bölgesindeki barış ve istikrar için önemli bir rol oynamıştır. Çin Asya güvenlik anlayışının etkin önericisi ve kararlı uygulayıcısıdır. Çin kendi rüyasını gerçekleştirmeye çalışırken Asya ülkelerinin halklarına yardım ve destek sağlamaya, kalıcı barışa ve ortak gelişmeye katkı yapmaya çalışmaktadır.

Tasarruf ve Savurganlık (17 Ocak ve 22 Şubat 2013) Çin milletinin sade yaşamak ve tasarruf etmek yönündeki geleneğini yaygınlaştırmalı, tasarrufun onur, savurganlığın ise ayıp olduğu anlayışını tanıtmalıyız. Hangi makamda olursa olsun tüm Çinli Yöneticiler kamu parasıyla savurganlığı önlemelidir. Yol gösterici önlemler ve denetimlerle tasarruf teşvik edilmelidir. ÇKP Merkez Komitesi'nin sadeliği ve tasarrufu sıkı sıkıya uygulayarak aşırılık ve savurganlığa karşı çıkmak yönündeki talimatı halkın ve yöneticilerin desteğini kazandı. Kamu harcamalarında kurala, disipline ve yasaya aykırı davranışları önlemek için çaba harcamalıyız. Harcamalar denetlenebilir olmalıdır.

ÇKP'nin Kitle Çizgisi (18 Haziran 2013): Kitle çizgisi vatandaşların beklentilerine yanıt vererek öğrenen, halka hizmet eden ve yenilik yaratan iktidar partisi inşasını güçlendirmek için oluşturulan bir düzenleme ve uygulamadır. Partimizin seçkin kültürü teoriyi pratikle bütünleştirme, halkla iç içe olma, eleştiri ve öz eleştiri,  zor şartlarda mücadele etme, hakikati arama ve sonuç getirici uygulamalarda bulunma gibi davranış kurallarımızdır.  İktidar partisinin davranış biçimi, toplumun desteğini kazanmasını veya kaybetmesini ve o parti ile devletin var olmasını veya yok olmasını belirler.

Partinin temel konusu, parti ile halk arasındaki sıkı bağın korunmasıdır. Toplumdan kopmak tehlikedir. ÇKP, düşünceyi özgürleştirme ve hakikati olgularda arama şeklindeki düşünce çizgisini belirlemiş, parti kültürü inşasına önem vermiş ve halkla sıkı bağını korumuştur. Partimiz halktan geldi, halk arasında kök saldı  ve halka hizmet etmelidir. Partimizin kökü, kanı ve gücü  halktadır. Topluma hizmet ve halk için iktidar anlayışında israr etmeliyiz. Parti üyelerimizin beyinlerine "Halka hizmet etmek amacımız"  kazınmalıdır.

Partimizin ilericiliği ve iktidar konumu değişmez değildir. Şimdi ilerici olmamız sonsuza kadar ilerici olacağız demek değildir. Halkın desteğini kazanan ülkeyi kazanır, halkın desteğini yitiren ise ülkeyi kaybeder. Parti, vatandaşların yoğun tepkisini çeken belli başlı sorunları mutlaka çözmelidir. Dünya'da, ülkede ve partide yaşanan derin değişimlerin karşısında ruhsal gevşeklik, yetersizlik, halktan kopmuşluk, pasiflik ve yolsuzluk tehlikelerinin ciddi boyutlara ulaştığını görmemiz gereklidir. Halktan kopmuşluk kapsamında formalitecilik, bürokrasi, hazcılık ve savurganlık ciddi seviyededir. Formalitecilik davranışı işin özünden, bilgiden kopmak, verim ve işin sonucuyla ilgilenmemektir. İşin özüyle uğraşmayıp, amirlere yaranmak, şov yapmak bu kapsamdadır. Halkımızın deyişiyle "Yöneticileri gerçek yaşamdan kağıt, uygulamalardan ise dağ ayırır". Hatta bazıları kendisine sunulan bilgilerin sahteliğini görmezlikten gelir.

Bürokrasi gerçeklerden ve halktan kopmaktır. Koşulları zor bölgelere, taşraya gitmemek, halkla temas etmemek bu kapsamdadır. Projeyi başlatır ama sonuçlandırmazlar. Bazı bürokratlar amirlerine dalkavuk, emrinde olanlara sert ve kaba olur. Hizmet vermezler, rüşvet alırlar. Savurganlık kamu paralarını yerinde kullanmamaktır. Pahalı inşaat yapmak, yetkileri kişisel çıkar için kullanmak, yolsuzluk yapmak bu kapsamdadır. Verdiğim örnekler parti üyelerini uyarmak içindir.Lüks ve savurganlık başladığı an tehlike ve yıkılış yaklaşmıştır. Bu tür anlayış ve davranışları yok etmek, Parti'mizi temizlemek ve halkın şikayeti olan sorunları çözmek zorundayız.

Kitle Çizgisinde Eğitim ve Uygulamalar(18 Haziran 2013) Parti kültürü inşasına öncelik vererek "Dört Çöküş Biçimi" olarak adlandırdığımız formalitecilik, bürokratizm, hazcılık ve savurganlık sorunlarını çözmeye odaklanmayı esas almaktadır. Formaliteciliği azaltmak gerçeği, sorunu görüp çözümüne ağırlık vermektir. Bürokratizmin zararlı etkilerini önlemek için halka hizmet etmek ve halkın denetimini kabul etmek durumundayız. Vatandaşın çıkarı zedelenmemelidir. Hazcılıkla mücadele ederken Yöneticilerin rahatına düşkünlük, lüks arama, kibirlilik ve ahlâksızlığa kendilerini kaptırmamaları şarttır. Tasarruf gurur, israf utançtır. Sorunları çözerken önemli ve acil olanları önce çözmeliyiz. Yönetici parti disiplinine, halkın beklentilerini yerine getirmeye, çalışma üslubuna, dürüstlüğe ve öz denetime açık olmalıdır. Parti içinde hedeflere erişmek için eleştiri ve özeleştiri yapılabilmelidir.Gerçeklerden yola çıkmak, iyi niyetli olmak, kamunun yararını dikkate almak eleştirinin özünü oluşturmalıdır. Eleştiri,  dayanışma ve bütünlüğümüzü korur. Yapılan düzenlemeler hukuka uygun ve uygulanabilir olmalıdır. Uygulama yapılırken vatandaşa eşitlik olmalıdır.

Parti Kültürü (9 Mart 2014) Parti kültürü inşası her zaman gündemimizde kalmalıdır.  Yönetici ahlaklı, ülkü ve inanç sahibi olup yetkisini halk için kullanmalı, hukuka uygun davranmalı, kişisel çıkar sağlamamalıdır. Yönetici ayartılmayacak iradede, sağduyulu olmalıdır. Gerçeklerden yola çıkarak planını yapmalıdır. Adil ve ahlâklı olmalıdır. İşi iyi başlatıp, işi başarma yeteneğine sahip olmalı ve işi sağlam bitirmelidir.  

Yolsuzlukla Mücadele(22 Ocak 2013, 19 Nisan 2013) Partimizi güçlendirmek için yolsuzlukla mücadele önemli bir görevdir.Yolsuzlukla mücadelenin ciddiyetini koruduğunu, vatandaşların bir çok konuda şikayetçi olduklarını net olarak görmeliyiz. Halkın memnun kalmadığı konuda düzeltme yapmalıyız. Yolsuzlukla mücadele etmek partimizin güçlü olmasının göstergesidir. Üyelerimizin ve halkın beklentisidir. Mevkii ne kadar yüksek olursa olsun parti disiplinini ve devletin hukukunu çiğneyen herkes hesabını verecek ve cezalandırılacaktır. Bu asla boş bir laf değildir. Hem yöneticilerin karıştığı disiplin ve yasa ihlallerini cezalandıracağız hem de vatandaşların yanı başında olan görgüsüzlük ve yolsuzluk olaylarını ortadan kaldıracağız. Parti disiplini ve devlet hukuku önünde herkes eşittir.  Yolsuzluğu önleyen ve cezalandıran düzenlemeleri yapacak ve temiz yönetim kültürünü geliştireceğiz.Yöneticiler görev ve yetkileri dışında hiç bir kişisel çıkar ve imtiyaz aramamalıdır. Bu parti kültürü ve dürüst yönetim inşasının önemli bir parçası olup, parti ve devletin yaşam gücü ve canlılığını korumak için şarttır.Yolsuzlukla mücadeleyi yaparken hukuki kurallara, denetlemelere uymayı önemseyeceğiz. Ayrıca, partiye ve ilkelere sadık kalarak yöneten Yöneticileri korumaya özen göstermeliyiz.  Yolsuzlukla mücadele ve dürüstlük eğitimi ile temiz yönetim kültürünü oluşturma çabalarını yoğunlaştırarak ülkeyi hem yasalarla hem de erdemle yönetmeliyiz. Bu süreçte düşünce ve ahlak seviyemizi yükseltmemiz belirleyici rol oynayacaktır.  İlgili yasal düzenlemeleri hem üst düzey yöneticiler hem de vatandaşın maruz kaldığı tipik yolsuzluklar için tavizsiz uygulayacağız. Yolsuzlukla yılmadan mücadele etmeli ve daima tetikte olmalıyız. Unutmayın "Böcek çoğalınca ağaç kırılır, çatlak genişleyince duvar yıkılır". Yöneticilerimiz dürüst ve siyasetimiz açık, temiz olacaktır.

Parti kültürü ve dürüst Yönetimle Yolsuzlukla Mücadele'yi derinleştirelim. (14 Ocak 2014) Düşünsel ve siyasal eğitimi yoğunlaştırarak parti disiplinini uygulamalı, formalitecilik, bürokrasi, hazcılık ve savurganlığı ortadan kaldırmalıyız. Yolsuzlukla mücadelede vatandaşları memnun eden ilerleme sağlamalıyız. 2013 yılında yolsuzluk yapanlara yoğun baskı oluşturduk.Yetki kullanımını kurallara bağladık. Vatandaşların ihbar ve denetim kanallarını genişlettik. Ancak yolsuzluğun hâlâ ürediği ortamın var olduğunu, yolsuzlukların imajımızı zedelediğini görmek lazım.  Yolsuzluğu cezalandırma ve önleme sistemini oluşturmak ulusal bir strateji ve üst yönetim Merkez Komitesinden gelen bir istektir. Parti Yöneticileri toplumsal çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutmalıdır ve dürüst olup dik durmalıdır. Kamu parasını kişisel çıkar için kullanamayız. Kamu yetkisini de halk için kullanmak zorundayız. İktidarda uzun süre kalmanın getirdiği yozlaşma ve çürüme önlenmelidir. Yöneticiler korkmalı ve yolsuzluk yapıp, cezadan kaçabilecekleri düşüncesine kapılmamalıdır. Şeffaflığı artırarak yetki kullanım yöntemlerini halka açıklayacağız. Parti komiteleri yolsuzlukla mücadeleyi, parti disiplin denetleme komisyonları da denetimi yapmakla yükümlüdür. Her yöneticiye hesap sorulabilecek mekanizmaları oluşturmalıyız. Demokratik merkeziyetçilik ve parti içi örgütsel etkinlikler sistemi partinin önemli kurumsal düzenidir ve uygulanmalıdır. Tüm parti örgütleri istenilenleri yapmakla yükümlüdür.   

Güzel bir planı yönetimler sürekli uygulamalı. 2020'ye kadar halihazırda güzel bir planımız var. Bu planı sonuna kadar uygulayıp somut sonuçlar elde etmeliyiz.  Güzel bir plan bilimsel olarak iyi hazırlanmış, gerçeklere ve halkın beklentisine uygunsa yönetimler sürekli uygulamalı ve başarılı olabilmelidir. Uzun vadede başarı getirecek, ayakları yere basan, halkın beklentisine cevap veren çalışmaları yapalım.  

Öğrenerek aydınlık geleceği yaratalım.  (1 Mart 2013) Parti üyelerimiz devamlı öğrenmelidir. Parti Merkez Komitemiz dört modernleşmeyi; tarım, sanayi, savunma, bilim ve teknolojide modernleşmeyi gerçekleştirmenin devrim olduğunu, çıkan problemleri çözmenin yeniden öğrenmeyi gerektirdiğini belirtmiştir. Sorunların çoğu yeni, bir kısmı da eskiden gelenler olabilir. Önemli olan onları bilgiyle çözme iradesine sahip olmamızdır. Yöneticilerimizin bilgiyi öğrenmek için  çaba göstermelerinin  temel amacı, çalışma ve karşılaştıkları sorunları çözme becerilerini artırmaktır. Öğrenmek ile düşünmek ve öğrenmek ile uygulama birbirini tamamlar ve destekler. Öğrenmeye zaman ayırmalıyız. Gereksiz ziyafetleri ve şekilciliği azaltmak ve öğrenmeye vakit ayırmak çalışma üslubunu değiştirmenin bir parçasıdır. Öğrenmeli ve uygulamalıyız.

Çini yönetmek hassas iştir. (19 Mart 2013)  Çin'in durumunu tespit etmek, tanımak epey çaba ve zaman gerektirir. Çinlilerin eski bir deyişi vardır."Başvezir yerel yöneticilikten gelmeli, general ise erden yetişmeli".Yöneticilerin taşrada çalışması, ülkenin şartlarını ve vatandaşların ihtiyaçlarını bilmesi önemlidir. Vatandaşların gündelik yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, toplumun düzenini sağlamak, iktidar partisini yapılandırmak, yönetmek önemli faaliyetlerdir. Bunları yaparken halk kalbinizin üstünde olmalıdır. Halkınızın düşünce ve isteklerini bilmelisiniz.  

İyi Yönetici İhtiyacı (28 Haziran 2013) Ülke yönetiminin anahtarı uygun kişilere görev verilmesidir. Genelden baktığımızda iyi yönetici erdemli ve yetenekli olmalıdır. Bu gün iyi yöneticiler için belirlenen çizgi, ilke ve siyasetlere bağlı kalması, bilgili ve işin ehli olması, reform yapabilmesidir. Ayrıca, halkın güvenini kazanmak, çalışmak, moralini yüksek tutmak gibi somut kriterler de var. İyi Yönetici, halkın mutluluğunu ve acısını paylaşır, çalışkandır, gerçekçidir, görev ve sorumluluklarına bağlıdır. Yolsuzluk ve rüşvete karşıdır. Bu niteliklerin  anlaşılması kolay ancak yerine getirilmesi zordur.  Ben iyi yöneticinin "Ülkü ve inanç kararlılığı"na sahip olmasını  önemsiyorum ve en öncelikli ölçüttür diyorum.Ülkü ve inanç insanların tutkusu demektir. Ülkü ve inanç manevi kalsiyum'dur. Yöneticiyi güçlü yapar. İyilik timsali heveslisi yönetici yanlışları eleştirmekten ve sorumluluk almaktan çekinir. Yalnız sorarım Size, bu tür bir Yönetici ile halkın davası ve sorunları nasıl çözülecek?   Denetimsiz yetki kullanımı kesinlikle yolsuzluğa yol açar. Bu değişmeyen bir kuraldır.

Yöneticiyi atarken yapılan önemli yanlış kendisini işine adayan, ancak terfi için ilişki ağı  kurma peşinde olmayan yöneticilerin terfi şansına sahip olmamasıdır. Sonuçta bu toplumda yoğun tepkilere neden olur. Asil çalışanlarına Yönetim sahip çıkmalı ve Onları zamanında keşfetmelidir. Yönetici atarken ahlak seviyesi, beceri, erdemli olmak ve yetenekler ilişki ağından daha önemlidir. Yönetici değerlendirme yöntemleri objektif ve sağlıklı olmalıdır. Yakınlık derecesine göre ve kişisel çıkar için atama yapılması halk nezdinde nefretle karşılanmaktadır. Vasıflı insanlara hazine gibi davranmalıyız.

Kaynak: Xi Jinping "Çin'in Yönetimi The governance of China" Nisan 2017 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 103
Toplam yorum
: 8
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 1574
Kayıt tarihi
: 14.10.12
 
 

Elektronik Y.Mühendisiyim. Teknik alan dışında Tasarruf ve tutumlu yaşam, Kişisel Finans Yönetimi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster