Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Haziran '20

 
Kategori
Felsefe
Okunma Sayısı
18
 

Adalet Mülkün Temeli Miydi A 2

Adalet mülkün temeli miydi? Bir şeyin temel olması için veya temelde olması için o şeyin inşayı olması; yani inşanın kendisi değil de inşa içinde, inşayı tamamlar bir inşa parça olması gerekir.

 

Oysa adalet ne inşayı idi, ne de inşa bileşenlerinden olan parça durumdu. Ne de inşayı geliştiren bir tamamlayıcı katkıydı.  Adalet inşanın tümü olmak isteyen yanılsama bir enfekte edişti.

 

Adalet seçilmiş kişi mülk sahipliğini ihsasla doğrulma doğrultma adına hareket eden eğri cetvelde hiç düzü çıkmayan çizgiydi. Zorunlukları da kendi koruması, kendi icadı saydıran bir algıyla tabana yayılır.

 

Adalet tamamen köleci sürecin sömürüyü meşru kılma; kişileri sömürüye razı etme düzenlemesi olan tek benci bir arazdı. Zorunlu olan koşutunda yanılsatma vererek benim hükmüm demeydi.  Kişilere ölümü (açlığı-asayişi-tehdidi) göstererek sıtmaya (köleliğe, tevekküle, boyun eğmeğe) razı etmekti.

 

Taş dediğimiz aynı nesne; ortak yönelimin anlam eylem düşünce, imge bildirişi veren sözlü veya vücut dilini ifade eden senkron içine taş nesnesin özelinde olan bütün özellikler, bütün fiil ve tüm anlamalar taş ortaklaşmalı söylem ifadeye yansırlar.

 

Değilse biz önce bir anlam etrafında birleşip birleştiğimiz anlamı taş dediğimiz nesneye ad olarak vermiyorduk. Bu tür önce mana atfedip sonra manaya göre o olgu ya da olayı ortaya koymak El tarzı ifade ve anlatımdırlar.

 

Ve El eşek olsun istedi. Dedi ki "bundan sonra eşek yükünüzü taşısın"!  "El ışık olsun dedi. Işık oldu. El ışığın iyi olduğunu gördü. Işığı karanlıktan ayırdı" gibi anlam yükleyici duruma göre eylem veya olgu, nesne belirtme işi El tarzı etki sanatıdır.

 

Konuşamayan, anlama anlatım güçlükleri nedenle ortak düşünüşle söylem tınıları ortaya koyamamış olan süredurum içinde, soyut anlamların konsensüsünü oluşmak en azından yokuş yukarı eylem olur. Böyle bir tutum "en az enerji harcanması durumla, en kısa mesafeyi yeğleme" ilkesine aykırıydı.

 

Yani önce anlam ortaya koyup taş söylemine yüklediğimiz ortak manalar da taş dediğimiz nesneye geçmiyordu. Böyle bir aksi durumlu mana yükleme anlatımına biz fetişizm diyorduk. Bu durum ancak ileri soyutlama süreci içinde bek raundu oluşmuş deneyimlerin imge, imaj tasarımları içindeki anımsama giriştirmeli tahayyüllerle olasıdır.

 

Neden bu böyleydi? Taş kendilik bir kuvvet, çevre etkimesi altında üstel durumlu boşluk enerji akışı içinde kesikli sürekli durumların atom elektron düzenli rast gele oranlarla karşılaşan parça durumlar girişmeli bir kimyasal özellikti.

 

Taş her şey gibi üstel durular içinde belirli, akan süreç enerjili olguydu?  Matematiksel bir nokta olmakla tanım edilen başlangıç, simetri kırılması nedenle genleşmeye başlamıştı. Simetri kırılması, fark kuvvetleri açığa çıkarmıştı. Simetri kırılması, şimdilik bildiğimiz dört kuvveti açığa çıkarmıştı.

 

Süreç önce fizik özellikli renk, salınım, parçacık, yük, yön, dönü (spin) gibi durumlarıyla girişmeli bileşimleriyle de atomu ve atom ile de kimyasal süreçleri ortaya koymuştu.

 

Genleşen süreç kuvvet kırılması fiziği ile kimyasal süreçlere gelen süredurumla kuvvetler girişmesi nedeniyleydi. Olu ve oluşlar; olanak ile olanaklı olanın üssü veya üstel durumlu hali içinde belirsiz ile belirli duruma geçmesiydi. Olu oluş türlü kuvvet girişmesi oranlarıyla türlü türlü üssü belirmediler.

 

Yani anlam ve özellikler yer ve zamana bağlı, çevresel etkili, fiziksel ve kimyasal kuvvetlerle açı sal bağ enerjili kristal momentumla parça bileşimli, oransal türlü türlü girişimdirler. Belirsizle olanın belirlisi. Belirlinin belirsiziydi. Öyle olanın, öyle olmayanı.  Belirsizle türlü belirmelere üstel durumla oluştu.

 

Genleşen süreç simetri kırılmasının eseriydi. Simetri kırılmasından saf enerji ve saf enerji ile belli bir Planck uzunlukta girişebilen olgu olaylar ortaya çıkmıştı. Kimi kuvvetler Planck ölçekli uzaklık mesafesi dışında etkili değildiler. Girişme uzaklığının dışında kalan enerji kimi kuvvet etkisi girişmesinden yoksun olan boşluk enerjisi kuvvetleri doğurmuştu.

 

Başlangıç olgu ve olayları içindeki enerji ile girişip süreç belirle yenli kuvvetler vardı. Simetri kırılması saf enerji ile simetri bağ enerji kırılmalarını taşıyan 4 kuvveti ortaya koymuştu. Kuvvetler fark enerji durumu olmakla her biri belli bir Planck uzaklık içindeki enerjiyle etki ve girişme yapıyordu. İşte bu tür fark enerjiler girişimli; enerji kuvvet yoğunlaşmaları olmadan, mana özellikler ortaya konamazdı.

 

 

Bize göre anlayış ve anlam olan algılar içindeki parçalar girişmeli eylemlerle; mana özellikler ortaya konur. Mana özellikler fizikten kimyaya oradan organik kimyaya doğru olanın olmayanları içinde gelişe girişe özneler dünyasını ortaya koydu.  Özneler dünyası düzeyli organik özellikler de gelişe girişe sosyo toplumsa düzeyli bir bilgi üretmenin, iletişime yöntemiydiler. Doğa manaya göre davranmaz.

 

Fark enerjiler girişir. Zıddıyla üstel bir parçalı yoğunlaşma özellikleri verir. Bu özellikler sonrası ortaya konan nesne eylemler; yeni durumlu özellikleri içinde olanın olmayanını veren zıt davranışlarıyla bir enerji tedirginliğini taşırlar.

 

Enerji parça içinde sınırlanır. Parça içindeki enerjinin sayısal niceliği vardı. Sayısal nicelikle sınırlanan parça durumlar bu sayısal niceliklerinden ötürü birbirine az-çok, büyük-küçük, hafif-ağır, yakın-uzak yokuş-düz, sıcak-soğuk gibi bir yığın fark enerji akışı olan ilişkileri ortaya koyar. Parça içinde sınırlı olana karşı, üstel durumlarıyla sınırsız olmak isteyen enerji bu fark potansiyeli ile o şeyi tedirgin kılar.

 

Enerjinin enerji olmasındaki atalet (eylemsizlik) bir durumun diğer bir sınırsız durumlarla olma akısı içinde belirsizle (üstel veya üssü durumla eyleminin çarpanla) olmasıdır. Eş deyişle enerji dalga durumla sınırsızdır. Ve sınırsız durumla olan dalga, bu belirsizle olan bulutsu durumları içinde kendi kopya tekrarlarını veremez. Türlü türlü var olmak isteyen enerji belirsizi; parça durumla sınırlı olur.

 

Enerji, ancak sınırlı durumla kendi girişmelerinin tekrarlarını, kopyasını verir. Parçalı durum (kuant durum) eylem sınırlarını ve eylem tekrarlarını, eylem, inşa kopyalarını veren yoğun durum (öğrenme-alışma-izlek durum) sınırsız duruma göre sınırlanmış enerjinin bir özelliğidir.

 

Sınırsız durumdaki üstel durumlu bulutsu enerji; sınırlanmış parça yapı içinde kopya tekrarları yapan bir enerji kapasitesine dönüşüyordu. Bir durumla beliremeyen enerji diğer durumla beliriyordu. Parça durumlar sınırlayıcıydı. Sınırlayıcılık bir belirleyicilik bir ölçüye göre oluş olmakla parça durum; ölçme değerlendirme yapmanın kendisiydi. 

 

Parça durumlu sınırlılıkla oluş kapasitesi ile kapsanma içindeki saf enerji üzerine ölçme değerlendirme etkisi koyan bir sınırlanma olmakla, sınırlı parça durum olan enerji belirli oluştu. Var oluştu. Yoğun durumlu özdek, bulutsu, sisse olan belirsizle durumdan; belirli eylem özellikleriyle olan sınırlı parça durumdurlar. Yoğun durumlu özdek, dönüşen kapasite enerjiyle kendi tekrarını veren sınırlı durumdu.

 

Parça süredurumlar enerjice ve nicelikçe fark durumun sınırlı sonlusudurlar. Sınırlı eylem olmanın parça durumu içindeki kapasite enerji vardı. Yani sınırlı sonlu durum olan parça enerji, üstel durumlu enerjiden karakterden imajlarla sınırlı sonlu olmuştu. Parça süredurum üstel durum ırasından sıyrılır. 

 

Parça durumun üstel ıradan sıyrılmasından kaynaklı bir boşluk alan enerji etkisi vardır. Üstel durumlu etki olan imaj boşluk enerjisi sınırlı sonlu ve olan niceliksel olan parça enerji üzerine kendi üzerinde kendi tekrarını veren, enerji çevrimi durumla parça olaylar kıpır kıpır ve tedirgindir.

 

Kısacası sınırlı sonlu olan parça eylem, üstel durumlu sonsuz akışın oyuk enerjisini kendisini tekrar eden parça özelliklerin kopyalama özelliğine dönüştürür. Sonsuzluk akışı sınırlı sonlu üzerinde ve içinde sınırlı sonlu olanın aynısını tekrarlayan kopya akışlarla; akmaz olan parça durumun yeniden ve kopyalar üzerinde enerji akışını devam ettirir.

 

Sissi, bulutsu, dalga durumları içinde üstel ve belirsiz olan akıcı kuvvet enerjisi; parça durum içinde bu durumu kendi tekrarını veren eylemin döngü ya da çevrimi olan akış yapıyordu. Kendi tekrarını veren kuvvet, parça durumla parça durum içini sınırlı, belirli girişme yapıyordu.

 

Kendi tekrarını veren yoğun enerji belirli durum çevrimiydi. Belirli durum çevrimi de belirli (kopya) tekrarlardı. Belirsiz enerji parçacık durumla, belirli olmuştu. Ancak parçacık durumla belirli olan enerji yeni bir düzey ve düzlem alan devinmesi olmakla kimyasal sentez durumun kuvvet belirsizliğiydi.

 

Aşağı yukarı yönlü üç farklı fizik durumlu kuarkın (parçacığın) bileşimi proton, nötron gibi bir sentezdi. Bu tür çekirdek sentezler de kuark durum içinde asla olmayan yeni bir düzey düzlem girişmesine olası olan olanak bir enerji düzeniydi.  Çekirdek sentezli olanak enerji düzlemi, bir başka parçacık olan elektronla girişmesi fermiyon düzeyli elektron girişmeli bir KİMYAYIDI.

 

Bu üçlü kuark fiziğini taşıyan sentez, çekirdekti (nükleondu). Çekirdeğin elektronla sentezi de atomdu. Kimyaydı. Boşluğun enerjisi henüz kuvvetler girişmesinin etkisi altında olmamakla simetri kırılmasını taşıyan en az enerji durumuyla belli bir belirsizle olan enerjiydi.

 

Parçacıklar simetri kırılmalı sürçte ortaya çıkan kuvvetlerin etkisi altında, girişme mesafesi içinde olduğu saf enerjiden parçaydı. Ancak bu parça hem saf enerji özellikli hem küvet taşıyan girişmeydi.

 

Saf enerjinin kimi kuvvetlerin girişme mesafesinde kuvvetle girişmekle yoğunlaşan kısmı saf enerjide kopan yüksek enerji özellikli fiziği oluşuyordu. Parçacık dediğimiz kuvvet taşıyıcı saf enerji bölüntüleri kuvvetler etkisi altında halden hale giren parçalı kesikli sürekli olan potansiyel durumlarıyla yüksek enerjiliydi.

 

Parçacık ve atom dediğimiz olgu olay; simetrisi bozulan enerji durumu içindeki kuvvetler etkisi altında kalmanın belirlisiydi. Yani bir kuantum belirli durumu; ilk durumun simetrisi kırılan durumun belirsizle akış olması değildi. İçinde ve üzerinde kuvvet etkilerini taşıyan enerji paketleriydi.

 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 269
Toplam yorum
: 4
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 136
Kayıt tarihi
: 26.11.10
 
 

26 yıllık sınıf öğretmenliğinden sonra emekli oldu. Şiir çalışmaları ve deneme türü olan, toplum ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster