Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Mayıs '14

 
Kategori
Deneme
Okunma Sayısı
772
 

Akılla ilgili güzel sözlerim

·  Akıl Hak, düşünce adalettir.

                                *

·  Akıl, Allah’ın insan üzerindeki bir sıfatı, bir uzamı ise, insana ait düşünce de insan aklının bir sıfatı, bir uzamıdır.

                                *

·  Akıl başta, güç bedende, anlayış; insanı olgunlaştıran yaştadır.

                                *

·  Akıl, baştan yukarı çalışırsa insanı yüceltir, baştan aşağı çalışırsa insanı alçaltır.

                                *

·  Akıl baştan çıkınca insan eşekleşir.

                                *

·  Akıl çıkmaza girdiğinde kulak, aklın duymak istediklerini duyar.

                               *

·  Akıl beden gözüyle, ruh gönül gözüyle bakar. Beden gözüyle bakan her şeyin yarısını, gönül gözüyle bakan her şeyin tümünü görür.

                                *

·  Akıl bedenin bekçisi, ruhun dostudur.

                                *

·  Akıl, Hak’ın bende bir eseriyse, düşüncem de benim eserimdir.

                               *

·  Akıl bilip, öğrenme kaynağıdır.

                                *

·  Akıl bildiğini, gönül hissiyatını söyler.

                                *

·  Akıl çuvala, düşünce de şişe benzer; törpülenmeyen düşünce insanı rahatsız eder.

                                *

·  Akıl bu dünyanın, kalp her iki dünyanın efendisidir.

                                *

·  Akıl düşünür, gönül birleştirir, nefis ayrıştırır.

                                *

·  Akıl düşündüğü her şeyi, her zaman gerçekleştiremeyebilir, bazen aklında zamana ihtiyacı vardır.

                                *

·  Akıl düşünebildiği, göz görebildiği kadar işe yarar.

                                *

·  Akıl düşüncenin, düşünce de eylemin anasıdır.

                                *

·  Akıl düşüncenin, düşünce de insanın var olma sebebidir.

·  Akıl düşünceyle, kalem sözle övünür.

                                *

·  Akıl için, Allah dışındaki her şey sonludur. Sonlu olan her şeyin bilgisine ulaşılır.

                                *

·  Akıl içinde doğru çözümü gören göz, düşüncedir.

                                *

·  Akıl ve ilimden sapanların sonu şeytanlıktır.

                                *

·  Akıl fiziksel şeyleri görürken, gönül fizik ötesi âleme ait görünmeyen şeyleri de görüp hisseder.

                                *

·  Akıl gücü kalp gücüyle birleşirse güç “güç” olur, güç de başarı.

                                *

·  Akıl beden gözüyle, ruh gönül gözüyle bakıp görür. 

                                *

·  Akıl gözün gördüğünü söyler.

                                *

·  Akıl Hak’a aittir hakkı temsil eder. Düşünce bize aittir. Adaleti temsil eder.

                                *

·  Akıl, hayatın terazisidir.

                                *

·  Akıl hayatın vaaz geçilmez tek yaşam kaynağıdır.

                                *

·  Akıl ve ilim sahibinin gayesi, içiyle Hakk’a, dışıyla halka hizmet etmek olmalıdır.

                                *

·  Akıl insanı ilahlaştırmamalı, ilaha yaklaştırmalı.

                                *

·  Akıl kalbin nuru, ruhun dostudur.

                                *

·  Akıl insanı konuşturmaz, bilgi konuşturur.

                                *

·  Akıl; köre göz, sağıra kulak, yüreksize yürek,  dilsize sözdür.

                                *

·  Akıl kötüden ziyade iyi olanı, çirkinden ziyade güzel olanı, sertten ziyade de yumuşak ve iyi huylu olanı sever.

                                *

·  Akıl kulağın duyup, gözün gördüğünü; duyar, görür ve söyler.

                                *

·  Akıl kulakla duyar, dille söyler.

                                *

·  Akıl olmayan baş düşünmez; düşünmeyen baş yorulmaz, düşünüp yorulmayan beden de baş, boş durur.

                                *

·  Akıl öğrenme, kalp onama merkezidir.

                                *

·  Akıl radar istasyonuna benzer, gözün görmediklerini görür, kulağın duymadıklarını duyar. 

                                *

·  Akıl sahibi için; hatadan, ders çıkarmak marifet, devam etmek ise gaflettir.

                                *

·  Akıl, Allah’ın insana verdiklerini düşünür.

                                *

·  Akıl bilip öğrenmenin, kalp eğitilip eylem yapmanın kaynağıdır. Onun için inançtan akıl değil, kalp sorumludur.

·  Akıl bilip öğrenip marifet sahibi olmanın, kalp eğitilip alışkanlıklar kazandırılarak hüner sahibi olmanın kaynağıdır.

·  Akıl okuyup öğrenip düşünüp feraset, kalp eğitilip vicdan sahibi olarak cesaret göstermenin kaynağıdır.

                                *

·  Akıl üretir, nefis tüketir.

                                *

·  Akıl ürünü olan hayal ve düşlerimizi, inanan kalbimiz gerçekleştirir.

                                *

·  Akıl var, insan başını baş eder; akıl var insan başını taş eder.

                                *

·  Akıl varlıktır, düşünce var olmaktır. (Ezeli var olan varlık Allah’tır. Düşünmek var olup, kul olmaktır.)

                                *

·  Akıl varlık, varlık da düşünceyse, varlığa düşünceyle ulaşılır.

                                *

·  Akıl varlığa, düşünce var olan varlığın varlığına aittir.

                                *

·  Aklım varlığa, düşüncem bana ait, o halde bende varlık gibi varım.

                                *

·  Akıl, varlığın bendeki varlığı ise, düşünce de benim varlıktaki varlığımdır.

                                *

·  Akıl yazılanı unutmaz, yazılmayanı unutur.

                                *

·  Akıl ya da beden gücü yerinde olanın, çalışıp kazanmadan yemesi eşekliktir.

                                *

·  Akıldan dolayı başımız, hizmetinden dolayı aklımız Allah’a aittir. Düşüncemizden dolayı benliğimiz, benliğimizden dolayı bedenimize hizmet eden düşüncemiz de bize aittir.

                                *

·  Akıldan uzaklaşan, Hak ve hakikatten de uzaklaşır.

                                *

·  Akılca büyümeyen çocuk, adam olmaz.

                                *

·  Akıllı adam her şeyi bilmek için değil, hayatı kolaylaştırmak için okur, öğrenir.

                                *

·  Akıllı adam; yaşarken okumayı, okurken de yaşamayı öğrenir.

                                *

·  Akıllı insanlarla konuşup anlaşmak, ahmak ve aptallarla konuşup anlaşmaktan daha kolaydır.

                                *

·  Akıllı akıl gözüyle, deli boş gözüyle bakar.

                                *

·  Akıllı aptalı, aptal da akıllıyı beğenmez.

                                *

·  Akıllı baş; bilgiyi, akılsız baş; boş lakırdıyı sever.

                                *

·  Akıllı başın sakalı da akıllıdır.

                                *

·  Akıllı bilgisiyle, akılsız da cehaletiyle konuşur.

                                *

·  Akıllı iş yaparken, deli konuşur.

                                *

·  Akıllı insan herkesi en az kendisi kadar düşünür.

                                *

·  Akıllı insan gerektiğinde, dürüst insan her zaman gerçeği söyler.

·  Akıllı insanın kulakları uzun, dili kısadır.

                                *

·  Akıllı görünme çabası, insanı daha çok aptallaştırır.

                                *

·  Akıllı köpek kendinden zayıf olanı ısırmaz.

                                *

·  Akıllı kusuru kendinde, ahmaklar kusuru başkalarında bulur.

                                *

·  Aklı olan paralı olandan daha zengindir.

                                *

·  Aklı olan değil, düşünen insan; insandır. Yoksa bütün hayvanlarda akıl var.

                                *

·  Akıllı olmak, hayattaki zorlukların üstesinden gelmesini bilmektir.

                                *

·  Akıllı alıp satarken, deli yatarken düşünür.

                                *

·  Akıllı yağını ekmeğine, deli üstüne başına sürer de yer.

                                *

·  Akıllı zengin, fakirle iyi geçinendir.

                                *

·  Akıllılar beğendiklerini, akılsız ahmaklar ise her görüp duyduklarını alkışlarlar.

                                *

·  Akıllılar susunca, ahmaklar konuşur.

                                *

·  Akıllıya gülen deli, deliye gülen akılsızdır.

                                *

·  Akıllıyken aptal görünmek, akıllılıktır.

                                *

·  Akılsız baş beden üstünde, yazısız taş mezar üstünde boş durur.

                                *

·  Akılsız baş, mezar taşına benzer, her ikisi de boş bedeni bekler; birinde akıl, birinde de ruh yoktur.

                                *

·  Akılsız insanın pusuda yatan aslanı görmeyen ceylandan farkı yoktur.

                                *

·  Akılsız insanın ölüden farkı yoktur.

                                *

·  Akılsız hedefe, hedefsiz yola gidilmez.

                                *

·  Akılsız yürek, yüreksiz akıl bir hiçtir.

                                *

·  Akılsız yürek, yüreksiz akıl bir hiçtir. Ancak bazen aşırı yüreklilik insanı akılsız, bazen de aşırı akıllılık insanı yüreksiz eder.

                                *

·  Akılsız yürek, yüreksiz akıl, düşünmeden konuşan dil hiçbir işe yaramaz.

                                *

·  Akılsızlık bilgisizliktir, bilgisizlik cehalet ve yoksulluktur. 

                                *

·  Akıp giden zaman, yaşadığımız her yerdeki her şeyi değiştirir.

                                *

·  Akıp giden sadece zaman değil, zamanla birlikte her şey.

                                *

·  Akla aykırılık çirkinliktir.

                                *

·  Akla doğruyu gösteren Hak’tır; Hak’tan şaşan akıl yanılır.

                                *

·  Akla gem vurulsa da duygu ve düşünceye gem vurulmaz.

                                *

·  Akla yol gösterip yön veren ve görünmeyeni görüp bilinmeyeni bilen gönüldür.

                                *

·  Akli irademizi (ilahi kader hükmünce) yaratılışımız gereği hür kullanmayı talih içinde doğru öğrendiğimizde biz kendimizi Allah’a daha yakın hissederiz.

                                *

·  Akli irade gücüyle elde edemediklerimizi elde etmek için Allah’a yakarışımız duadır.  

                                *

·  Aklı olan konuşur. Çünkü söz aklın ürünüdür.

·   Aklı olanın öğretmeni çoktur. Çünkü dünya ona öğretmenlik eder.

·   

·  Aklı olan değil, düşünen insan, insandır. Yoksa bütün hayvanlarda akıl var. 

                                *

·  Aklı baştan çıkaran aşk, bedenimizdeki ruhun halen bize ait olduğunu hatırlatır.

                                *

·  Aklı bertaraf eden (sevgiden oluşmuş) aşırı duygu seline “aşk” denir.

                                *

·  Aklı bilgi ile beslenenin ruhu umutsuz, aklı şaşkın olmaz.

                                *

·  Aklı büyük olanın sözü de büyüktür.

                                *

·  Aklı çıkmaza sokan sevgi seline “aşk” denir.

                                *

·  Aklı az olanın, doğrusu az, yanlışı çok olur.

                                *

·  Aklı az olan çok ama boş konuşur.

                                *

·  Aklı olan insan, adam öldürmez, ölüp – öldürmeyi aklından geçirmez.

                                *

·  Aklı olmayan duymaz, duysa da duyduğuna inanmaz. 

                                *

·  Aklı olmayanın adaleti olmaz.

                                *

·  Aklı olmayanın dostu da düşmanı da olmaz.

                                *

·  Aklı olmayanın; gözü kör, kulağı sağırdır.

                                *

·  Aklı olmayanın hedefi, hedefi olmayanın geleceği olmaz. 

                                *

·  Aklı olana, dünya birçok ders verir.

                                *

·  Aklı olan, eğri yolda düz gider.

                                *

·  Aklı olan, haklıdır.

                                *

·  Aklı olan, iyiyi örnek alır, kötüyü terk eder. 

                                *

·  Aklı kıt olanın bilgisi az, ruhu fakir, karnı aç, nefsi azgın olur.

                                *

·  Aklı kıt olanın, doğrusu az olur.

                                *

·  Aklı kuvvetlendiren sağduyudur.

                                *

·  Aklı küçük olan, her şeyi bildiğini sanır.

                                *

·  Aklı küçük olan nefis peşinde, büyük olan insanlık peşinde koşar.

                                *

·  Aklı olan düşünür, olmayan her şeye boş verir.

                                *

·  Aklı (zekâsı) olup da okuyup aklını büyütmeyenin aptaldan farkı yoktur.

                                *

·  Aklını kullanıp alırsan tedbir ne yemini / kısmetini kuş kapar. Ne de başkasının kısmetini taşırsın kapıya kadar.

·  Aklını kullanıp kendi kaderini kendi tayin etmeyenin kaderini başkaları tayin eder.

                                *

·  Aklını yoranın anası ağlamaz.

·  Aklın önüne nefsi, nefsin önüne hırsı koyan adam,  her kim olursa olsun! O artık adamlıktan çıkmıştır.

                                *

·  Aklı zaafa düşüren kalp, kalbi zaafa düşüren gönüldür.

                                *

·  Aklımız varlığa ait olduğundan, düşünebildiklerimiz gelecek hayatın içinde cereyan edecek olanlardır. 

                                *

·  Aklımıza gönlümüzün gücü yeter ama gönlümüze aklımızın gücü yetmez. Çünkü gönül, Hak işi; akıl, kul işidir.

                                *

·  Aklın bildiğini ten, tenin bildiğini akıl bilmez.

                                *

·  Aklın (dış dünyaya açılan) iki penceresi var; Biri göz, biri kulak. Göz gündüz, kulak hem gece hem gündüz işe yarar.

                                *

·  Aklın doğru kullanılması, akıllı olmaktan daha önemlidir.

                                *

·  Aklın düşüncesi çiçek, sözü meyve sayılır. 

                                *

·  Aklın düşmanı şeytan, şeytanın düşmanı akıldır.

                                *

·  Aklın idrak edemediğini, bazen gözler müşahede eder.

                                *

·  Aklın iki kulağı bir dili var, kulakla duyduğunu dille söyler.

                                *

·  Aklın sınırı olur, nefsin olmaz.

                                *

·  Aklın üstünü örten karanlık, insana korku verir.

                                *

·  Aklın yolu açılmadan, hikmet sahibi olunmaz.

                                *

·  Aklına danışmadan, kim ne söylerse söylesin, sakın ona inanma; kandırır seni, sonra acı çektirirken de arkandan güler sana, sende bir adam sanırsın sonra o serseriyi.

                                *

·  Aklını çuvala koyup ağzını da bağlayarak sakın bir başkasının eline verme, onu sana emanet eden Hak’a ihanet etmiş olursun.

                                *

·  Aklını kullanan akıllı, kullanmayan aptaldır.

                                *

·  Aklını kullanmayan toplumların sahte ilahları çok olur.

                                *

·  Aklını kullanmayanın kaderini Allah değil, başkası yazar. 

·  Aklını kullanmayanın dostu az, düşmanı çok olur

                                *

·  Aklını kullanmasını bilmeyen adam, hiçbir zaman kötüden iyiyi, yanlıştan doğruyu, çirkinden güzeli ayırt edip hakkıyla insan olamaz.

                                *

·  Aklını; gözüne çeviren dünyayı, gönlüne çeviren Allah’ı görür.

                                *

·  Aklını karartan ruhunu, ruhunu karartan aklını kaybeder.

                                *

·  Aklını konuşturan âlim, ruhunu konuşturan şairdir.

                                *

·  Aklını yoran Hak’ı bulur. 

 

 

 

 

Cahit KARAÇ

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 124
Toplam yorum
: 20
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 503
Kayıt tarihi
: 27.09.11
 
 

1953 yılında Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Akveren Köyü doğumluyum. Ankara Kimya Meslek Lis..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster