Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

04 Şubat '08

 
Kategori
Haber
Okunma Sayısı
467
 

AKP Mustafa Kemal'in izindeymiş!

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür" nesiller, ancak kişilerin hiç bir gerekçeyle ayrıma tabi tutulmadığı ve eşit olarak yüksek öğrenim hakkından yararlandığı üniversitelerde yetişebilir".

AKP´lilerin türbanın üniversitelere girebilmesi için hazırladığı anayasa ve yasa değişiklikleri için meclis başkanlığına verdikleri tasarıda böyle deniliyor.
Böylelikle birşeyi net olarak görmüş oluyoruz.
AKP Mustafa Kemal' in izindeymiş.
Başbakanımızın sık sık kullandığı " muassır medeniyet seviyesine ulaşma" hedefinden sonra, " fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme" hedefini de yinelemeleriyle AKP lilerin Mustafa Kemal'in ilkelerini, devrimlerini ne kadar doğru(!) yorumladıklarını, anladıklarını, içlerine sindirebildiklerini bir kez daha görmüş olduk böylelikle.
Bu son örnekten başlayarak, AKP'nin Atatürk'ü nasıl anladığına bir bakalım hadi.

Mustafa Kemal : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."

AKP : Öğretmenlerin maaşları IMF nin insafına bırakılmalı. Geçinemiyorlarsa limon, simit satabilirler. Eğitimde ihtiyaca göre değil ideolojik tercihlerimize göre öğretmen atamaları yapılmalı. Tarikat bağlantılarına özen gösterilmeli. Öğrenciler mümkünse ya da yolu bulunabilirse daha akılları ermeden çağdışı, batıl inanışlarla donatılmalı, bunun için talim terbiye kurulundaki cumhuriyetçi laik kadrolar görevden alınmalı ya da yıldırılmalı. Kız çocukları sıkmabaşa alıştırılmalı. Üniversiteler tarikatların cirit attığı yerler haline getirilmeli. Öğrencilerin barınabilecekleri yurtları devletin yapması engellenip, tarikatların yurtlarında kalmaları ve böylelikle beyinlerinin yıkanmasına destek sağlanmalı.
Kitaplardan Atatürk ve eserleriyle ilgili bilgiler giderek azaltılmalı, zaman içinde unutulması hedeflenmeli. Böylelikle düşünceleri çağın gerisinde kalmış öğretilerle dolu, vicdanları sıkmabaşla sarığın içine hapsedilmiş, irfanı köreltilmiş nesiller yetiştirlmeli..


Mustafa Kemal: "Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur."

AKP:Bizden olan iktidarın nimetlerinden yararlanmalı. Tüm kamu ihalelerinde cemaatten olanlar ya da bize yakın olanlar gözetilmeli. Kamuda işe alımlarda liyakat değil cemaat bağlantıları göz önünde bulundurulmalı. Belediyelerin tüm olanakları yandaşlarımıza seferber edilmeli, oy toplamak için kömür ve gıda dağıtımında kullanılmalı. Çocuklarımız ticarete atılmalı ve birdenbire gemicik, tavuk çiftliği, sanal mağaza sahibi olmalı. Aramızda yolsuzluktan yargılananlar varsa dokunulmazlık zırhına bürünmeli, naylon fatura düzenleyenlerimiz için özel af yasaları çıkartılmalı. Tüm bunları yaparken kimseye kulak asmamalı.

Mustafa Kemal: "Bilim, gerçeği bilmektir. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir."

AKP: Tübitak'tan başlayarak öncelikle bilim kuruluşları ele geçirilmeli. Sonra da TÜİK de olduğu gibi gerçekler halktan gizlenmeli. Üniversitelerin kaynakları kısılmalı. Personel alımları engellenmeli, bilimsel araştırma olanakları kısıtlanmalı. Üniversiteler ve öğrencilerinin bilimle uğraşmak yerine, türbanla uğraşmaları sağlanmalı.

Mustafa Kemal: "Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz. Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur."

AKP: Ekonomiyi IMF ye teslim et. Elde avuçta ne varsa, eknominin ve cumhuriyetin temel direği olan kuruluşlar, bankalar, araziler...satılacak ne varsa haraç mezat sat. Yabancı sermayeye dünyanın en yüksek faizini öde. Borsanın %75 ini yabancılara teslim et. Gelen paralarla tek kuruşluk yatırım yapma, işsizliği azaltma, memura, işçiye, emekliye açlık sınırında para ver. Halkı yoksullaştır. Sonra da kömürle, erzakla oylarını satın al. İnsanları yoksullaştırarak, kaynağı belli olmayan trilyonlara sahip olan tarikatların, cemaatlerin kucağına it. Ekonomini tamamen dışa bağımlı hale getir. Doğmamış çocukları bile dünyanın en borçlu insanları arasına sok. Ülkenin geleceğini ipotek ettir.

Mustafa Kemal:"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür."

AKP: Sanatın içine tüküren adamları belediye başkanı yap. Sanatçılar istemediğimiz gibi konuşusura, düşünürse onlara baskı uygula. Sanatı ve sanatçıyı ne kadar iyi anladığını göstermek için bir meta gibi ihaleyle sanatçı almaya kalk. Onları vasıfsız işçi statüsünde çalıştır.Tiyatroları, AKM yi yıkmak için çaba harca. Sanata devler desteğini esirge. Okullarda resim, müzk gibi sanat derslerini giderek azalt, müzik , resim öğretmeni ataması yapma. En küçüğünden en büyüğüne tüm yurttaşları sanattan uzak tutmak için ne gerekiyorsa yap.

Mustafa Kemal: "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir...Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım."

AKP: Dış işlerini ABD ye, iç işlerini AB ye endeksle. Ulusal güvenliğini, ülkenin bütünlüğünü ilgilendiren konularda bile ABD nin izni ve icazeti olmadan hareket etme. Askerinin kafasına çuval geçirseler bile sessiz kal. Lozan'ın adım adım ortadan kaldırılması, Sevr'in hortlatılması için oynanan oyunları görmezden gel. Devlet geleneklerini bir yana bırakıp, Suud kralının ayağına git, yanında poz ver. Kanlı diktatörleri resmi konuk olarak ağırla. Devleti bağımsız devlet gibi değil tüccar devlet gibi yönetmeye kalkıp, komşularına yapılacak kanlı saldırılara göz yummak için bir kaç milyar dolarlık pazarlıklar yap. Beyaz Saray'da kapalı kapılar ardında iş bitir. Bütün bu yaptıklarını da yandaşların ve yalakaların sayesinde halkına başarıymış gibi yutturmaya çalış.

Mustafa Kemal:Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, tüm tekkeler ve zaviyeler ve türbeler kanunla kapatılmıştır. Tarikatlar kaldırılmıştır. Şeyhlik, dervişlik, çelebilik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vesaire yasaktır. Çünkü bunlar gericiliğin kaynakları ve cehaletin damgalarıdır. Türk milleti, böyle müesseselere ve onların mensuplarına katlanamazdı ve katlanmadı.
Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.
Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, İlerleme ve canlığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.
Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler. İğrenç kimselerdir. İşte bu duruma karsıyız ve buna müsaade etmiyoruz. 1930

AKP : Fazla söze gerek yok...Son günlerde yaşadıklarımız malumun ilanı değil mi?

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Aslında yapılacaklar devrim değil ama, geldiğimiz noktada öyle olacak. Atatürk'ü anmaktan öte, onun ilkelerini, her konuda maddeleştirerek, ders olarak okutmalıyız ki, geleceğimiz artık güven altında olsun, artık geri gitmeyelim, artık arap kültürü dayatmasından kurtulalım...artık...artık...

derinmavi.. 
 16.02.2008 19:19
 

herkes kendi penceresinden bakıyor değil mi? herkes değerlerimizi sahiplenmeye kalkışıyor; ben de bun uyapıyorum apaçık. herkes kendi fikrini nasıl destekler diye ülkemizin milli bütünlüğünü oluşturan değerleri sahiplenerek onları kendi açısına göre referans gösteriyor. keşke bu değerlerimizin sağı da solu da, inanç farklılıklarını da, ekonomik değişkenleri de kapsadığını fark edebilsek.

HASAN SARI 
 07.02.2008 15:51
 

yukarıdaki örneklerinizi diyelim ki akp yapıyor peki siz bana bir lider söyleyin de dediklerinizi aynen yapmamıştı. imf yi akp mi getirdi, sanatı haktan koparım elitleştiren akp miydi,abd ye incirliği ğeşkeş çeken akp miydi ? Peki son soru, ben sizin yorumunuzu yazıma ekledim. siz ekleyebilecek misiniz ?

HASAN SARI 
 07.02.2008 13:14
 

Atatürk değil de akp diyanet işleri başkanlığı kurmak isteseydi, yad Atatürk değil de akp tefsir yazdırmak için Elmalı Hamdi Yazır a talimat verseydi tpkiniz ne olurdu. Peki Atatürk bunları yaptı da neden bunları görmüyorsunuz

HASAN SARI 
 07.02.2008 13:09
Cevap :
Milliyet Blog bir düşünce platformudur. Burada düşüncelermizi ahlak ve demokrasi anlayışını gözardı etmeden ortaya koyarken, yazılarımıza gelen ve aynı ilkeler gözetilerek ifade edilmiş olan olumlu ya da olumsuz yorumları yayınlamayı bir gereklilik olarak görüyorum.Bu güne kadar gelen tüm yorumları olduğu gibi sizin yormlarınızı da bekletmeden yayına alıyorum. Selamlar.  07.02.2008 13:44
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 64
Toplam yorum
: 321
Toplam mesaj
: 29
Ort. okunma sayısı
: 603
Kayıt tarihi
: 09.03.07
 
 

Kamu ve özel sektörde geçen yıllar... Halkla ilişkiler, kalite yönetim sistemleri, kültür sanat orag..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster