Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Haziran '20

 
Kategori
Hukuk
 

Aldatma (Zina) Boşanma Davası

1-) Evlilikte Zina (Aldatma) Suç Mu, Cezası Nedir?

 

Yürürlükten kaldırılan kanunda zina eylemi suçtu ve hapis cezası vardı. Ancak yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nda zina eylemi suç değildir.

 

2-) Zina Ne Zaman Suç Olmaktan Çıktı, Davası Kalktı Mı?

 

Zina suç değildir, kaldırılmıştır. Erkek eş adına zina eyleminin suç olduğu 1996’da, kadın eş adına ceza belirleyen madde 1998’de kaldırılmıştır.

 

3-) Boşanma Davasında Aldatma Varsa Kusur Mudur?

 

Evliliğin bitimine neden olan ve evlilik birliğinden gelen yükümlülükleri yerine getirmeyen eş evliliğin bitiminde kusurludur. Sadakat yükümlülüğünü ihlal eden ve güven kırıcı hareketlerde bulunan eş kusurludur.

 

4-) Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi Var Mıdır?

 

Eş, zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde boşanma davasını açmalıdır. Her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesiyle dava açma hakkı düşecektir.

 

5-) Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır, Tazminat Miktarı Ne Kadar?

 

Aile mahkemesine zina nedeniyle boşanma talepli dava dilekçesi sunularak açılmaktadır. Tazminat miktarı evliliğin süresi, eşin kusuru, sosyal ve ekonomik durumuna göre mahkemenin takdirine göre belirlenecektir.

 

6-) Zina Davası Açmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için dava dilekçesi, avukat ile dosya takip edilecek ise boşanma vekaletnamesi noterden çıkarılacak ve dilekçe ekine deliller sunulacaktır. Dava açımında bir vekil tayin edilmeyecek ise kimlik fotokopisi, dava dilekçesi ve dilekçe ekinde deliller sunulmalıdır.

 

7-) Duygusal Aldatma Boşanma Sebebi Midir?

 

Eş sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıyor ve güven kırıcı hareketlerde bulunuyor ise boşanma nedeni olarak ileri sürülebilir.

 

8-) Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

 

Çocuğun bakımını, gözetimini hangi taraf daha iyi gözetecek ise mahkeme velayete ilişkin kararında menfaate göre karar verecektir.

 

9-) Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller Nelerdir?

 

Hukuka uygun ve aldatma eylemini ispatlayan her yasal şey delil olabilir (tanık, fotoğraf, mesaj gibi).

 

10-) İnternetten Sosyal Medyada (Sanal) Aldatma Boşanma Sebebi Midir, Tazminat Alınır Mı?

 

Sosyal medya hesapları üzerinden veya İnternette chat siteleri üzerinden başkalarıyla yapılan duygusal bağ niteliğindeki yazışmalar, fotoğraf veya video göndermeleri güven kırıcı hareketler niteliğindedir. Eş, evliliğin bitimine neden olan kusurlardan biri olarak göstererek tazminat talebinde bulunabilir.

 

11-) İş Seyahatinde Aldatma İspatlanabilir Mi?

 

İş seyahatine gitme bahanesiyle 3. bir kişiyle tatile gidilmesi otel kayıtları, fotoğraf, mesaj ve seyahat bilgilerine dair dokümanlar ile ispatlanabilecektir.

 

12-) Zina Yapan Erkek (Aldatma Sonrası) Affedilirse Dava Düşer Mi?

 

Türk Medeni Kanunu’nda zinada affeden tarafın dava açma hakkının olmadığı belirtilmiş, Yargıtay kararlarında affedilmesi halinde eşin zina nedeniyle kusurlu sayılamayacağı belirtilmiştir.

 

13-) Evlilikte Aldatma Olursa Tazminat (Maddi-Manevi) Alınır Mı?

 

Eşlerden birisinin evliliğin bitiminde diğer eşten daha ağır kusurlu veya tam kusurlu olması halinde tazminat ödenmesine karar verecektir. Diğer eşe vermiş olduğu zararları tazmin edecektir.

 

14-) Aldatan Eşe (Kocaya) Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Öder?

 

Boşanma dava dilekçesinde aldatan eşten tazminat talebinde de bulunulabilir. Mahkeme eşin kusurunu ve vermiş olduğu zararın karşılığı olarak tazminat miktarına hükmedecektir.

 

15-) Dudaktan Öpüşmek Zina Sayılır Mı, Zina Mıdır?

 

Eşin 3. Bir kişiyle cinsel birliktelik yaşaması zina eylemidir, ancak öpüşmesi güven kırıcı harekete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılığı oluşturmaktadır.

 

16-) Kocasını (Eşini) Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

 

Yoksulluk nafakası, evlilik birliğinde daha az kusurlu ve evlilikten gelen refahı düşecek olan eşe ödenmektedir. Aldatan eş daha az kusurlu ve diğer şartlar oluşuyor ise yoksulluk nafakası alabilecektir.

 

17-) Aldatma-Zina Boşanma Davası Dilekçe Örneği Nereden Bulabilirim?

 

Her evlilik bir olmadığı gibi boşanma dosyası da bir olmayacaktır. Dava dilekçe örneği üzerinden uyarlama yapılması hukuki kayıplara neden olabilecektir. Bu nedenle mutlaka boşanma alanında uzman olan bir avukattan vekillik hizmeti almanızı tavsiye ederim.

 

18-) Aldatmada Otel Kayıtları Nasıl Çıkartılır?

 

Otel kayıtları mahkemeden talep edilebilmektedir. Mahkeme otel kayıtlarının çıkarılması talebini yerinde görmesi halinde ilgili emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak otel kayıtlarının dosyaya celbini talep edecektir.

 

19-) Aldatan Eşin Telefon Kayıtları (HTS) Nasıl Alınır?

 

Eşinin güven kırıcı hareketleri olduğu iddiasında bulunan eş mahkeme aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep edebilir. Telefon kayıtları ancak mahkeme talebiyle alınabilir.

 

20-) Bipolar, Borderline Kişilik Bozukluğu, Manik Depresif veya Şizofreni Olan Eşin Aldatması Geçerli Midir?

 

Evliliğe engel olmayacak derecede akıl hastalığı olan kimsenin eşini aldatması halinde evlilik birliğinde kusurlu olacaktır.

 

21-) Cinsel Birleşme,Birliktelik Olmadan Aldatma Olur Mu?

 

Zina nedeniyle açılacak olan boşanma davalarında 3. kişiyle cinsel birliktelik yaşama şartı gerekmektedir. Ancak cinsel birliktelik olmadan da gerçekleştirilen güven kırıcı hareketler adına da dava açılabilir.

 

22-) Boşanma Davasında Aldatma-Zina Mahkemede Nasıl Anlaşılır, İspatlanır?

 

Hukuka uygun deliller ile ispatlanabilecektir. Aldatma; fotoğraf, mesaj dokümanları, sosyal medya paylaşımları, otel kayıtları, banka kayıtları, tanık gibi her türlü delil ile ispat edilebilecektir.

 

23-) Zina Davası 3. Kişiye (Sevgiliye) Manevi Tazminat Açılır Mı?

 

Yargıtayın eşin birlikte olduğu sevgili aleyhine açılan manevi tazminat davalarında vermiş olduğu son kararlarda 3. kişiden manevi tazminat istenebilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Kararda sadakat yükümlülüğünün yalnızca eşlerin birbirine sorumlu olduğunu belirtmiştir.

 

24-) Aldatılma Travması Nedeniyle Tazminat Alınabilir Mi?

 

Aldatılan eş, sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşe karşı uğradığı maddi-manevi zararlarını talep edebilir. Aldatılma nedeniyle travmaya uğraması, manevi çöküntüye girmesi nedeniyle eksilen yaşam sevincinin tazminini isteyebilecektir.

 

25-) WhatsApp, Instagram, Facebook Konuşmaları Aldatma Sayılır Mı?

 

Eşin 3. kişiyle sosyal medya hesapları veya WhatsApp uygulaması üzerinden duygusal bağ niteliğindeki konuşmaları güven kırıcı hareketlere girmektedir.

 

26-) Aldatan Babaya Çocuğun Velayeti Verilir Mi?

 

Mahkeme tarafından çocuğun velayetine ilişkin verilecek olan kararda önemli olan çocuğun üstün yararıdır. Mahkeme babanın çocuğun bakımını ve gözetimini aksatmayacak ve diğer ebeveynden daha iyi sorumluluk alacağı tespit edilmiş ise velayet hakkını babaya verebilir.

 

27-) Aldatan Kadına (Anneye) Çocuğun Velayeti Verilir Mi?

 

Çocuk anne bakımına muhtaç bir yaşta olması ve anne çocuğun bakımını, gözetimini diğer ebeveynden daha iyi yerine getireceği kanaati oluşması halinde çocuğun velayeti anneye verilebilir.

 

28-) Boşandıktan Sonra Zina Davası Açılır Mı?

 

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma sonrasında aldatıldığını öğrenen eş tazminat talebiyle yeniden boşanma davası açamayacaktır. Boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlara ilişkin ikinci kez yeniden karar verilemez.

 

29-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

 

Bir davanın ne kadar süreceği kesin olarak bilinememektedir. Süreci etkileyen birden fazla neden vardır. Dosyanın bulunduğu mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması, adli tatil süreci gibi… Ancak ortalama olarak 8 ay- 1 sene diyebiliriz.

 

30-) Aldatan Eş Mal Alabilir Mi? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında zina eyleminin ispatlanması halinde mal paylaşımı davasına da etki edebilmektedir. Mahkeme zina yapan eşe mal rejiminde hakkı olan artık değerdeki payının azaltımına veya tamamen kaldırılmasına karar verebilecektir.

 

31-) Eski Sevgiliyle Konuşmak Aldatmak Mıdır?

 

Eşin eski bir arkadaş, eş veya sevgiliyle ne konuştuğu ve ne kadar sıklıkta konuştuğuna göre güven kırıcı harekette bulunup bulunmadığı söylenebilecektir. Eski sevgiliyle sürekli olarak yazışması, konuşması ve duygusal bağ kuracak nitelikte samimi yazışmalar güven kırıcı hareketlere girmektedir.

 

32-) Aldatma Manevi Tazminat Zamanaşım Süresi Ne Kadar?

 

Zina nedeniyle açılacak olan boşanma davalarında zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde maddi-manevi tazminat davası açılabilecektir. Her halde fiilden itibaren 5 yıl içerisinde dava açılabilir.

 

33-) Aldatmadan Sonra 3. Kişiyle Evlilik Yapılması Halinde Tazminat İstenir Mi?

 

Boşanma davası devam ederken eşinin 3. kişiyle duygusal ilişki olduğu iddiasını ispatlayamayan eş, boşanma davası sona erdikten sonra iddia ettiği kişiyle evlenmesi halinde tazminat talepli yeniden dava açamayacaktır. Boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda ikinci kez karar verilemeyecektir.

 

34-) Boşanma Davası Sürerken (Kesinleşmeden) Zina-Aldatma Öğrenen Eş Ne Yapmalı?

 

Boşanma davası devam ederken yeni iddia ve yeni delil sunulamaz, sunulması halinde mahkeme hükme esas almayacaktır. Bu nedenle yeni öğrenilen bir durum nedeniyle zina ya da aldatmayı öne sürerek yeni boşanma davası açacak, devam eden dava ile birleştirilmesini talep edecektir.

 

35-) El Ele Tutuşmak Zina Mıdır, Aldatma Mıdır?

 

 El ele tutuşmaz zina eylemini oluşturmamaktadır; ancak güven kırıcı hareketlere girmektedir. El ele tutuştuğu iddiası ispatlanarak boşanma davasına delil niteliği oluşturulabilmektedir.

 

36-) Anlaşmalı Boşandıktan Sonra Aldatma Davası Açılır Mı?

 

Anlaşmalı boşanma davası ile boşanma ve boşanmaya bağlı olan tüm konularda taraflar anlaşarak boşanmış olacaktır. Eşlerden birisinin karar kesinleştikten sonra aldatıldığını öğrenmesi halinde yeniden dava açamaz, karar kesinleşme öncesinde öğrenmesi halinde dava açabilecektir.

 

37-) Evlilik Sözleşmesine Aldatma Maddesi Konulabilir Mi?

 

Evlilik sözleşmesinde taraflar yalnızca hangi mal paylaşımı rejimini tercih ettiğini belirttiğine dair sözleşme gerçekleştirebilecektir. Geleceğe dönük olarak aldatmaya ilişkin mal rejimi koşulu konulması geçerli olmayacaktır.

 

38-) Hamileyken Aldatıldım, Haklarım Neler?

 

Hamile iken diğer eşin aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açılabilir. Dava devam ederken yoksulluğa düşecek olması nedeniyle tedbir nafakası, şiddet görme tehlikesi var ise eşi aleyhine uzaklaştırma kararı aldırabilir. Bunun yanında çocuğun doğumuyla birlikte iştirak nafakası talebinde de bulunabilecektir.

 

39-) Aldatan Erkek Boşanma Davası Açarsa Kazanabilir Mi?

 

Evlilikte hangi eş tam kusurlu veya diğer eşten daha ağır kusurlu ise mahkeme boşanmaya dair taleplerini kabul etmeyecek ve aleyhine hüküm kuracaktır. Erkek eşin aldatma kusuru olması her zaman davanın aleyhine sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir. Diğer eşin daha ağır kusurlu olması halinde lehine karar verilebilir.

 

40-) Zina Davası Açabilmek için Boşanmış Olmak Mı Gerekir?

 

Zina bir boşanma sebebidir ve boşanma sebepleri arasındadır. Eş, diğer eşin zina eyleminde bulunduğu iddiasını ancak boşanma davasında ileri sürebilir. Zina davası açabilmek için boşanmamış olması gerekmektedir.

 

41-) Zina Nedeniyle Boşanmada Yargıtay Kararları Önemli Midir?

 

Yargıtay tarafından verilen kararların büyük bir önemi bulunmaktadır. Zina nedeniyle boşanma davasında da Yargıtay kararları önem taşımaktadır. Örneğin; başka bir kişiyle bulunan otel kayıtları Yargıtay içtihatlarında zina eylemi sayılmaktadır. Bu karar mahkeme kararlarında emsal teşkil etmektedir.

 

42-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasına Dedektif Delilleri Sunulabilir Mi?

 

Dedektif aracılığıyla elde edilen ve özel hayatın gizliliğini ihlal edilen deliller hukuka uygun delil niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle mahkeme dedektif aracılığıyla elde edilen delilleri hükme esas almayacaktır.

 

43-) Aldatma İspatı için Casus Yazılım, Yakalama Telefon Programı Kullanmak Suç Mudur?

 

Telefonlara yüklenen casus programları ile kişisel veriler hukuka aykırı olarak elde edilmiş olacaktır. Mahkeme hukuka aykırı olarak elde edilen delilleri hükme esas almayacaktır.

 

44-) Gizli Kameraya Yakalanan Aldatma Görüntüleri Delil Olur Mu?

 

Kamera görüntüleri kişiden habersiz olarak çekilmiş, aleni olmayan bir yerde hukuka aykırı olarak elde edilmiş ise delil niteliği taşımaz. Görüntüleri alınan eş kamera kayıtları sunan eş adına savcılığa suç duyurusunda bulunabilir.

 

45-) Telefonla Konuşmak Aldatma Sayılır Mı?

 

Eş, sürekli olarak 3. kişiyle uzun uzun telefon konuşmaları yapıyor, evlilik birliğinden gelen sorumluluklarını yerine getirmiyor, telefon konuşmalarını hayatın olağan akışına uygun olmayan saatlerde gerçekleştiriyor ise güven kırıcı hareketler niteliğine girmektedir. Boşanmada delil olarak sunulabilir.

 

46-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Avukat Gerekir Mi?

 

Kişi davayı kendisi açabilmektedir, avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ileride hukuki kayıpların meydana gelmemesi ve kanuna uygun dilekçeler sunularak mahkeme sürecini uygun bir şekilde sürdürmek amacıyla boşanma alanında uzmanlaşmış bir avukattan vekillik hizmeti alınmalıdır.

 

47-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Ev Kime Aittir?

 

01.01.2002 yılı sonrasında evlenen eşlerde veya edinilen mallarda istisnai durumlar taşımaması kaydıyla eşlerin yarı yarıya hakları bulunmaktadır. Eşlerin evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu mallarda eşler yarı yarıya hak sahibidir.

 

48-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Yeni Delil Sunulabilir Mi?

 

Yeni delil elde edinilmesi halinde davanın her aşamasında delil sunulmamaktadır. Delillerin sunulması için mahkeme taraflara kesin düre vermektedir. Ön inceleme duruşmasından itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde deliller sunulabilecektir.

 

49-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Çocukların İfadesi (Beyanı) Alınır Mı?

 

Velayet hakkını her iki taraf da talep ediyor ise çocuğun üstün yararı adına çocuk idrak yaşında olması halinde mahkeme bir uzman aracılığıyla çocuğun velayete ilişkin beyanını alacaktır. Bunun yanında evlilik birliğindeki uyuşmazlığa ilişkin eşlerden birisi çocuğu tanık olarak gösterebilir.

 

50-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Telefona El Konur Mu?

 

Boşanma davalarında eşyalara ilişkin el koyma kararı verilememektedir. Ancak diğer eş, iddiasını ispatlamak amacıyla telefon ya da bilgisayarın incelenmesi talebinde bulunduğu halde mahkeme kalemine dava süresince kalması için sunabilecektir.

 

51-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Uçak Kayıtlarına Bakılır Mı?

 

Eş, iddiasını ispatlamak amacıyla uçak kayıtlarını, seyahate ilişkin bilgilerinin dosya arasına konması için talepte bulunabilir. Ancak talep üzerine mahkeme yerinde gördüğü takdirde ilgili uçuş firmasına bilgileri vermesi adına müzekkere yazabilecektir.

 

52-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Banka Hesap Hareketlerine ve Kredi Kartı Harcamalarına Bakılır Mı?

 

Taraflardan birisinin talep etmesi halinde hesap hareket dokümanı veya harcamalara ilişkin bilgiler için bankaya müzekkere yazılacaktır.

 

53-) Aldatan Eş Daha Ağır Kusurlu Olduğundan Yoksulluk Nafakası Öder Mi?

 

Yoksulluk nafakası alacaklısı olan eş, evlilik bitiminde daha hafif kusurlu olmalıdır.

 

54-) Aldatma Delili Yoksa ve Eş Aldattığını Kabul Ederse Ne Olur?

 

Boşanma davalarında eşin ikrar etmesi (olayları kabul etmesi) halinde hakim bu ikrar ile bağlı değildir. Hakim söz konusu beyanlarla bağlı değildir. Ancak delil olmaması halinde mahkeme ret yönünde karar verecektir.

 

55-) Aldatma Delilleri Kaç Yıla Kadar Hukuken Geçerlidir?

 

Zina nedeniyle boşanma davasında hak düşürücü süre öncesinde olan delillerin sunulması halinde ret kararı verilecektir. Eş, 5 yıl öncesinden haberdar olduğu delili sunarak boşanma davası açar ise mahkeme hükme esas almayacaktır.

 

56-) Aldatmada Kaç Yaşına Kadar Çocuk-Bebek Anneye Verilir?

 

Çocuğun üstün yararı önemlidir. Yargıtayın emsal kararlarında çocuğun anne bakımına muhtaç olduğu yaşlar bebeklikten itibaren 5-6 yaşına kadar olduğudur. Ancak hangi ebeveyn çocuğun bakımını ve gözetimini daha iyi yerine getiriyor ise mahkeme velayet hakkını o ebeveyne verecektir.

 

57-) Aldatma Durumunda Aldatan Uzaklaştırma Alabilir Mi?

 

Uzaklaştırma kararı, kadının şiddet görmesi veya şiddet görme tehlikesi altında olması nedeniyle verilen bir tedbirdir. Yalnızca aldatma eylemi nedeniyle tedbir kararı verilmemektedir.

 

58-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Darp Öne Sürülür Mü?

 

Boşanma davasında evliliğin artık çekilmez hale geldiği ve diğer eşin evliliğin bitiminde ağır kusurlu olduğu yönünde iddiası bulunuyor ise tüm kusurlarını öne sürebilecektir. Aldatma yanında darp, sorumlulukları yerine getirmeme, psikolojik şiddet gibi birden fazla neden de ileri sürülebilir.

 

59-) Aldatma Sayılan Davranışlar, Haller Nelerdir?

 

Eşin üçüncü bir kimseyle samimi olması, duygusal bağ kurması, aşk sözcükleri kullanması güven kırıcı hareketlere girmektedir. Bunun yanında üçüncü bir kimseyle cinsel birliktelik yaşaması halinde zina nedeniyle boşanma davası açılabilecektir.

 

60-) Yurtdışı Giriş-Çıkış Kayıtları Aldatma Delili Sayılır Mı?

 

Eşin yurt dışına gidip gelmesi tek başına aldatma için delil niteliği taşımamaktadır. Aldatma sayılabilmesi için 3. kişiyle duygusal veya cinsel bir bağın olması ve bu durumun ispatlanması şarttır.

 

61-) Aldatmayı İspat için Sosyal Medya Hesabı Açarak Delil Elde Edilebilir Mi?

 

Eşinin sadakatini ölçmek adına başka bir kimlik ile hesap açarak sohbet ve bağ kurulmaktadır. Boşanma davasına delil oluşturmak adına yapılan ve güven kırıcı niteliğe sahip olan mesajlar boşanma dosyasına sunulmaktadır. Bu yönde elde edilen delillerin hukuka uygun olup olmadığı tartışmalıdır.

 

62-) Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Şahit Olarak Delil Olarak Sunulabilir Mi?

 

Bizzat gören veya duyan kişi, şahit olarak boşanma davasında aldatmaya ilişkin beyanda bulunabilir.

 

63-) Başka Bir Kadının Fotoğrafını- Videosunu Beğenmek Aldatma Sayılır Mı?

 

Başka bir fotoğrafa ait kadının fotoğrafını beğenmesi aldatma niteliği taşımayabilir, dosyada aldatmaya ilişkin sunulan her bir delil veya emarenin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

 

64-) Tinder, Happn Gibi Uygulamalar Kullanmak Aldatma Delili Midir?

 

Bu tarz partner bulmak amacıyla kullanılan uygulamaları aktif olarak kullanan ve buluşmalar gerçekleştiren eş aldatma eylemini gerçekleştirmiş olacaktır, delil olarak sunulabilir.

 

65-) HPV Virüsü Aldatma Delili Midir?

 

HPV virüsünü eşinin başka bir kimse ile cinsel birleşme sonrası bulaşması halinde aldatma konusunda iddia olarak öne sürülebilir. Aldatma delili olarak ispatı zor durumlardandır.

 

66-) Evlilikte Eşin İşyerinden Arkadaşı ile Eğlenmeye Gitmesi Aldatma Sayılır Mı?

 

Yalnızca eğlenceye gidilmesi aldatmaya girmemektedir. Bunun yanında sık görüşme, birden fazla eğlenceye gidilmesi, hayatın olağan akışına ters düşecek bir samimiyet varsa aldatma vardır denilebilir.

 

67-) Yabancı Bir Kadınla-Erkekle Fotoğraf Çekilmesi Aldatma Sayılır Mı?

 

Bir kimse ile aynı karede fotoğrafta yer alması aldatma niteliği oluşturmamaktadır. Ancak o kimse ile sürekli bir mesaj, duygusal bir bağ veya samimiyet olması halinde güven kırıcı hareket oluşturur.

 

68-) Gece Yarısı Birine Mesaj Atmak Aldatma Sayılır Mı?

 

Mesajın içeriği, daha önceden de yazışıp yazışmadığı ve mesajın kime atıldığı önem taşımaktadır. Gece yarısı atılan her mesaj adına aldatma denilemeyecektir.

 

69-) Çiçek Göndermek Aldatma Sayılır Mı?

 

Çiçeğin neden veya kime gönderildiği, notunda ne yazıldığı ve ne sıklıkla çiçek ya da hediye gönderildiği önem teşkil eder. Bir çiçek gönderme adına aldatma eylemi oluşturdu denilemez.

 

70-) Ses Kaydı Aldatmaya Delil Olur Mu?

 

Öncelikle ses kaydının nasıl elde edildiği önemlidir. Ses kaydının hukuka aykırı olarak (kişinin bilgisi ve rızası olmadan) elde edilmesi halinde delil niteliği oluşturmayacaktır.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 9
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 74
Kayıt tarihi
: 26.04.20
 
 

  Avukat Serpil Çınar, Almanya doğumludur. Hukuk eğitimini ise Atılım Üniversitesi Hukuk ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster