Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Ağustos '13

 
Kategori
Kültürler
Okunma Sayısı
7821
 

Alt Kültürü tanıyalım

Alt Kültürü tanıyalım
 

Googleden alınmış


Burada iki satır yazı ile kendini blog yazısı yazdığını sanan cevvallere ve alt kültürün sanki psikolojik bir nevroz yarattığını sanan okuma bildiği halde okumayan, öğrenmeyen ve bu menhalde de Aydınlanmaya çalışan arkadaşlara genelde çamur atma eğilimi olanlara yönelik olarak alt kültür tanımını içeren yazımı paylaşmak istiyorum. Eee çakma makma serde biraz sosyologlukta var.

Toplumsal hayatın özellikleri gereği, herhangi bir ülkede tek bir dilin, tek bir kültürün, tek bir yaşama biçiminin mevcudiyetinin olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu durum, toplum içerisinde ve kültür alanı itibariyle farklı isimlerle adlandırılan bir çeşitlilik yaratmaktadır.

Bir toplumdaki insanların bir kısmı operaya, baleye gider, klasik müzik dinler. Diğer bir kısmı “Gülhane Konserleri”ne gider, arabesk müzik dinler. Bir kısmı Türk Sanat Müziği dinler, bir kısmı Türk Halk Müziği, bir kısmı Anadolu Rock, diğer bir kısmı hip-hop müziği dinler. Bir kısmımızın giyim kuşamı, toplumun diğer bir kısmından ya da genelinden oldukça değişik olabilir. Ve bütün bu kesimler, yaptıkları her bir davranışa belli bir anlam verebilir. Kendimizce, kimi zaman ortak olduğu varsayılan kültürün normlarıyla ters düşen, çatışan ya da kimi zaman hoş görülen bir yaşam tarzı geliştirebiliriz. Bu resim, bütünüyle hayal ürünü bir şey de değil ayrıca; zira sokağa çıktığımızda, hatta ailemizden ve sosyal çevremizden başlayarak bütün bu durumlarla karşılaşabilmekteyiz.

Sosyal bilimlerde, toplumsal hayatta karşılaştığımız ve bir şekilde beğeni ya da hoşnutsuzluğumuzu ifade ettiğimiz bu durumlar için belli kavramlar, adlandırmalar geliştirilmiştir: Alt kültür, karşı kültür, popüler kültür, yüksek kültür, kitle kültürü, halk kültürü gibi... Aşağıda kısaca Alt Kültür tanımlanmaya, tanıtılmaya çalışılacaktır tarafımdan.

Toplumun bir kısmını toplumdan ayıran kültürel yapılara verilen isimdir. En basit anlamıyla “alt-kültür” kavramı toplumdaki azınlık (veya alt) grubun değer, inanç, tutum ve yaşam tarzını ifade eder. Bu grubun kültürü, hâkim grubunkiyle alakalı olsa da ondan farklılaşacaktır. Bugünlerde büyük ölçüde genç insanların kültürleriyle (1960’ların Mod tarzı giyinenleri, rock’çılar, dazlaklar, punklar) ilişkilendirseler de, aynı zamanda etnik, toplumsal cinsiyet ve cinsel grupları da kapsayabilir. Bir toplumdaki kültürlerin çeşitliliğini görme imkânı verdiği için alt kültür kavramı önemlidir. Daha önceki gençlik kültürü kavramı, genç insanlar arasında tek, homojen bir kültürü varsayma eğilimi gösterirken, alt kültürel yaklaşım özellikle sınıf hatları boyunca bu kültürün parçalanışına vurgu yapar. “Karşı-kültür” kavramında olduğu gibi, “alt kültür” de egemen kültüre belli bir direniş biçimini varsayar. Ancak bu sadece bir varsayımdır. Çünkü alt kültür egemen kültüre karşıymış gibi görünse de gerçekte egemen kültürün ve popüler kültürün alt eğitimsiz ve düzeysiz kodlarını temsil eder.

Alt kültür kavramı çeşitli tanımlarla açıklanabilir. Popüler kültürün dışında kalan, kendi kendini yaratmış ve kendine özgü bir yaşam tarzı benimsemiş topluluklara verilen ad denilebilir. bir de tabii alt kültürlerin popüler kültürle yıldızı barışmayan muhalif bir yanları var. bu nedenle sistemlerin insan hayatına müdahale edip onu hiçleştirdiği her yerde, bunun cevabı olarak alt kültür hareketlerin oluşacağı ortada. Alt kültürlerin kendi hayatlarını yaşamaktan başka gelmeye çalıştığı bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Onlar zaten hep azınlık olarak kalacaklarını onları kendileri yapan şeyin de bu dışlanmışlık olduğunun bilincindeler. İçlerinde ideolojik bir amaç doğrultusunda herhangi bir felsefeye hizmet edenler de olabilir. Bunları dışarıda tutmak gerekir. Kısaca alt kültürler, doğuş safhası ve varoluş aşamalarının farkındalar. Bunun sonucu olarak da dışarıya karşı, kapalı kutu durumlarını muhafaza etmeyi seçiyorlar.

Alt kültürü yapan şeylere gelince bunlar çok boyutlu. Yine de en basit tanımıyla popüler kültür ve elinden geldiğince sistemle göbek bağını koparmış, dışarıda ve kenarda olmayı kabullenebilme cesaretini göstermiş oluşumların ismidir alt kültür.

Varoşlarda oluşmuş ve yaşam tarzı haline gelmiş bir arabesk kültür var. Popüler kültürün girdilerine yabancı olmayan bunun yanında kendine ait bir yan kültür yaratan bir varoş çoğunluğu göz ardı edilemez hatta o varken yurtdışından ithal edilmiş punk, anarşist, eşcinsel oluşumlardan bence söz edilmemeli. Ekonomik durumları, hayat şartları gibi yoksunluklarıyla içlerindeki isyanı harlayan bu insanların hayatları arabesk. Acı, hasret, umutsuzluk, kadere sitem olmazsa olmaz duygu halleri. Köyleriyle irtibatı koparmış şehrin dokusuna da ayak uyduramamış bu insanlar arada kalmanın boşluğunu yaşıyorlar. Merkezlerinde; çeşitli akım, dini oluşumlar, siyasi oluşumlar, kurtarılmış bölgeler gibi unsurlar hâkimdir.

Buralara sistemin yumuşak karnı olarak bakmak yanlış olmaz aslında. Acıyı bir hayat felsefesi haline getirmiş bu kültürün insanları yer yer suskun almayacaklarını verecek cevapları olduklarını zaman zaman ifade ediyorlar. Çoğu zaman bir kabullenme durumu hâkim olsa da bazen bir patlama hali mevcuttur. Müzik olarak Arabesk "isyanın müziği" görevini biçim değiştirerek rap ve rock a bırakmış durumunda şimdilerde.

Hayatlarının aslında arabesk olduğunun farkında olan gecekondu bebeleri, kenar mahalle gençleri, her şeye rağmen hayatın yüzüne ufak da olsa bir gülücük kondurabilmeyi ve hayatın kendisi öğrenmişlerdir.

Sistem bu tür oluşumları da zaman içinde kendine uyumlu hale getirmiştir. Önemli olan; isyanın evcilleşmemesi, öfkeyi kontrol etmemeyi öğrenmektir. Büyük şehirlerin izbe yerlerine yuvalanmış ve geldikleri toprakların bir kopyasını yabancı oldukları topraklarda oluşturan bu alt kültüre ait insanların şehirle yüz yüze geldiklerinde gösterecekleri tavır çok önemlidir. Bu düşük profilli tavrı, bu kültürden beslenerek sanatçımsı bir kimlik altında yaşayan ve bu kültür kodlarına ait davrananları görsel ve sosyal medyada sürekli gördük ve görüyoruz.

Görünen o ki sözde güya muhalif kodlar taşıyan alt kültür gruplarının yanında kazanan, çoğunlukla onu yaratan ve var eden şehir, egemen güçler ve iktidarlar olmaktadır.

Çünkü alt kültür grupları, bir anlamda, oynanan satranç oyununda her an kullanılmaya hazır iktidarın piyonlarıdır.

Nizamettin BİBER 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

KÜLTÜR,POPÜLER KÜLTÜR,TÜRK KÜLTÜRÜ,YEREL KÜLTÜR VE ARAPGİR KÜLTÜRÜ Kültür tanımı zengini bir terimdir; birçok farklı bağlamda da kullanılır :1.Bir topluma ya da halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü.2.Bireyin kazandığı bilgi. 3.Tarım. 4.Uygun biyolojik koşularda bir mikrop türü üretme.5.Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem dizgesidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve töreler dizgesidir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.” .(Türkçe Sözlük,TDK.) Kültür,Batı kaynaklıdır. Latince” cultura” dan gelir.. Romalılar 'mera işlenmesine' agri cultura demişlerdi.Günümüzde de kültür yerine ekin de kullanılmaktadır. Kültür, insanlığın ortak mirasıdır. Her ulus; dil, kültür, tarih kalıtıyla dünyada yerini alır. Bireylerin kökleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlayan ekin ( kültür) kalıtları geçmişin tanıklarıdır. Bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkindirler. Sosyal yapı, ait olduğu toplumun ekin( kültür) öğeleriyle şekillenir. Sosyal yapı, bir değerler ve kurumlar bütününün meydana getirdiği, gelişme özelliği gösteren, kişileri ortak noktalarda birleştiren bir sosyal yaşam biçimidir (Tural,1994:14). Her insanın kendisiyle ve kendisi olmayanla (: canlı, cansız doğayla, başka kültür öğeleriyle), türdeşiyle kurduğu ilişkileri işaret eden kuşatıcı bir terimdir. Yalnızca canlı varlıklar içinde insana özgü bir yetenek olan ekin( kültür) yaratma eylemi aynı zamanda insanı hayvandan ayıran en temel özelliktir de. Böylece

Hüseyin Başdoğan 
 24.03.2014 12:56
Cevap :
Hüseyin bey kültüre ait önemli notları bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim, esenlikler dilerim.  24.03.2014 14:32
 

yazının girizgahını okudum, devamını okumaya gerek kalmadı. sende o çakma aydınlardan birisin...

Esma KAHRAMAN 
 03.08.2013 9:43
Cevap :
Yazının gizirgahından böyle bir sonuç çıkarman sonuç çıkarma konusundaki becerini ve zeka emarelerinin var olduğunun bir sonucunu ortaya çıkarmış, ayrıca beni çakma aydınlarla özdeşleştiren yaklaşımına sevindim çakma makma hiç değilse yaranmak, yağcılık, yalakalık, taklacılık kültüründen beslenmiyor, aydınlığın kenarında duruyorum.   03.08.2013 9:50
 

selam, ozellikle son yillarda halka ragmen, halki kucuk goren moda oldu galiba. Bir ilmi teblig hazirlanirken halkin degil o lisani anliyabileceklerin lisani ile yazilir. tercumesini yapanla halk ayni katmandami yani? Tabiki yukaridaki ve alttaki olacak.Yukaridaki de aydinlatma gorevini supheci yaklasimla surdurecek.Hani bazen derler ya tehsil onemli degi, ifrit olurum bilgi ogrenmeden nasil yayarsin?Ustelik bizim ulkemizde kalin koyu bir cizgi de var malesef katmanlar arasinda!

Newyorker 
 01.08.2013 18:03
Cevap :
Sayın Yazarım, bu da bir garip paradoks söylenilen her şeyi halkı küçük görmek ve aşağıladığını düşünmek ve olaylara öyle yaklşmak. Yahu adam cahilse okumuyorsa bunu ifade etmenin ne sakıncası var ki. Kalın çizgiyi inceltmek adına biraz çabalasın insanlar ama. Teşekürler, selam ve sevgiler.  02.08.2013 10:36
 

Doyurucu, açıklayıcı ve anlaşılır bir yazı. Ben yazmak isterdim."Alt kültür" ile ilgili en baştaki "düzeltici tanımınız" son derece yerinde olmuş. Şerif Mardin yanılmıyorsam büyük kültür, küçük kültür tanımı da yapıyor... mevcut dinci iktidarın toplumsal dinamiğini anlamak için çok faydalı bir yazı olmuş, elinize, aklınıza sağlık... Saygılar.

Ögeday 
 01.08.2013 14:37
Cevap :
Sayın Yazarım, yazıma gösterdiğiniz ilgiye ve yaptığınız övünç dolu yorumunuza çok teşekkür ederim, sizde yazın lütfen inanıyorum ki çok düzeyli ve nitelikli bir alt kültür yazısı olur. Sizin aydınlık dolu düşüncenize sağlık selam ve sevgi ile.  01.08.2013 16:20
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 881
Toplam yorum
: 3742
Toplam mesaj
: 85
Ort. okunma sayısı
: 2547
Kayıt tarihi
: 06.06.12
 
 

Yeni dünya düzensizliğinde insan olmaya çalışan ve okuyarak ne kadar cahil olduğunu gören, olayla..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster