Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Ağustos '07

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
1179
 

Anayasa değiştirdik, güya...

Anayasa değiştirdik, güya...
 

Acele işe şeytan karışır mı, karışır…

11’inci Cumhurbaşkanlığına istediklerini seçtiremedikleri için hem seçim kararı alan, hem de alelacele anayasa değişikliğine giden TBMM, ortaya koyduğu “Anayasa değişikliği paketi” ile bir garabet daha yarattılar. İncelendiğinde ve “Salim” kafa ile değerlendirildiğine net olarak görülecek bir garabet. Lakin siz bu garabet şeyi ortaya koyarsınız ama karşınızdakiler, suçluluk içerisinde bunu kabul etmezler ve zaten de etmiyorlar.

Şimdi işin “Garabet” (Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık) tarafını inceleyelim…

Özetle olayın içeriği şu…

Anayasanın 101. maddesi değiştirildi ve cumhurbaşkanlarının bundan böyle halk tarafından doğrudan seçilmesi şekli getirildi. Aynı değişiklik paketine “seçimin hızlandırılması kaygısı” ile ek 19. madde eklendi. Bu madde “11. Cumhurbaşkanının halk tarafından nasıl seçileceğini” açıklıyor. Yani halk, 11. cumhurbaşkanını değiştirilen yasa çerçevesinde kendi seçecek…

İşte “garabet” dediğimiz şey burada başlıyor. 23. Dönem TBMM, 11. Cumhurbaşkanını seçmek üzere oylamalara başlıyor ama diğer taraftan da 11. cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören anayasa değişikliğin halk oylaması süreci işliyor.

Şimdi tartışma konusu anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse, meclisin seçtiği 11. cumhurbaşkanı ne olacak?

Bir kısım “Artık halk 12. cumhurbaşkanını seçer, madde zaten geçici, düşer” diyor. Ama aksini iddia edenler de var.

Adama “Abi ya… Kanun çıkarıyorsun, Türkçe derinde kompozisyon yazmıyorsun” diye sorarlar.

Sorarlar mı?

Bana kalırsa sormazlar ve birleri önde yürür, bizler de arkadan kuzu kuzu gideriz. “Kuzu” deyince baksanız Sayın Burhan KUZU ne demiş.

"Başbakan açıklamayı siyaseten yapmış olabilir"

İşte bu kadar…

Gelelim diğer bir yönüne. Değiştirilen 101. madde, yeni hali ile demokrasiye aykırı…

Bakınız… Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki “halk oylamasına” sunulan 31.5.2007 tarih ve 5678 sayılı kanunun 4. maddesi ile değiştirilen Anayasanın 101. maddesinin değişik halini dikkatli, temiz bir düşünce ile tekrar okuyalım ve tekrar düşünelim... Madde aynen şöyle…

MADDE 4- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 101 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 101- Cum­hur­baş­ka­nı, kırk ya­şı­nı dol­dur­muş ve yük­sek öğ­re­nim yap­mış Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri ve­ya bu ni­te­lik­le­re ve mil­let­ve­ki­li se­çil­me ye­ter­li­ği­ne sa­hip Türk va­tan­daş­la­rı ara­sın­dan, halk ta­ra­fın­dan se­çi­lir.

Cum­hur­baş­ka­nı­nın gö­rev sü­re­si beş yıl­dır. Bir kim­se en faz­la iki de­fa Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­bi­lir. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri için­den ve­ya Mec­lis dı­şın­dan aday gös­te­ri­le­bil­me­si yir­mi mil­let­ve­ki­li­nin ya­zı­lı tek­li­fi ile müm­kün­dür. Ay­rı­ca, en son ya­pı­lan mil­let­ve­ki­li ge­nel se­çim­le­rin­de ge­çer­li oy­lar top­la­mı bir­lik­te he­sap­lan­dı­ğın­da yüz­de onu ge­çen siyasi partiler or­tak aday gös­te­re­bi­lir.

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­nin, var­sa par­ti­si ile ili­şi­ği ke­si­lir ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­li­ği so­na erer.”

Cumhurbaşkanını “Halk”a mı seçtiriyorsun yoksa şimdi de olduğu gibi meclisin içinden veya dışından ama meclisin göstereceği adayları bu kez millete mi onaylatıyorsun?

Hangisi?

Eğer cumhurbaşkanını “Halk” seçecekse, yasal şartlara uygun olan herkes aday olabilmeli. Partiler de aday gösterebilmeli, kişiler de aday olabilmeli. Neden “Halkın” seçim iradesine ipotek konuluyor ki?

İşte “Salim kafa” ile düşündüğünüzde acemi politikacıların işleri nerelere götürdüğünü görüyoruz. Üstelik önümüzdeki günlerde “Sivil anayasa” adı altında yeni bir “garabet” daha doğuracaklar gibi geliyor bana.

Yani şu kadarı, bu kadar karıştırırlarsa, kocamanını kim bilir nasıl yaparlar…

23 AĞUSTOS 2007

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Ağbi halkın aday gösteremediği, meclisin adayına başkasının adayına sadece oy vercek..nasıl olacaksa hayırlısı olsun..saygılarımla

Mehmet EREN 
 24.08.2007 14:36
Cevap :
Sayın Eren... Bekliyoruz "dur bakalım ne olacak" diyerek... Saygılarımla... İBRAHİM PEKBAY  24.08.2007 15:34
 

Sevgili ağabeyim, İbrahim PEKBAY, bu işler, ben yaptım demekle olmuyor. Hem Meclis seçecek, hemde halk seçecek ve halktan da hiç biri aday olamıyacak. Nasıl bir "garabettir" bu. Her işimiz böyle, hiç düşünmeden haraket ederiz, sonra da telafisi için uğraşırız değil mi. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Ayrıca verdiğiniz, moral ve güç ile ayaktayım, sevgiler kardeşiniz Ohannes.

Ohannes 
 23.08.2007 19:09
Cevap :
Sevgili Ohannis... Moralini hep yüksek turu. Yorumların için teşekkür eder gözlerinden öperim. Saygılarımla... İBRAHİM PEKBAY  23.08.2007 22:53
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 1104
Toplam yorum
: 2655
Toplam mesaj
: 212
Ort. okunma sayısı
: 894
Kayıt tarihi
: 28.01.07
 
 

Emekliyim ama “Tekaüt” değilim. 1961 yılından beri değişik “Anadolu” gazetelerinde yazdım. 1984-8..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster