Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Aralık '17

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
3462
 

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka ve Mal Paylaşımı İstenir mi

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka ve Mal Paylaşımı İstenir mi
 

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka ve Mal Paylaşımı


Anlaşmalı Boşanma ve Protokol Maddelerinin Belirlenmesi

Uzlaşıya sulha hep sıcak bakan bir toplumuz. Uzlaşmak aslında  belli bir konuda anlaşma, belirli konuda orta yolu bularak sulh olmak demektir. Yani uzlaşma mantığında az veya çok değil, sorunun çözümü önemsenmelidir.

Anlaşma kelimesine Aile hukuku içerisinde boşanma davasında kullanıldığı zaman daha bir başka anlam ifade etmektedir. Bunun sebebi ise aile bireylerinin, eşlerin uzlaşması anlaşması, kırılmaması, dökülmemesidir. Boşanma ve aile hukukunda evliliklerinde sorun yaşayan eşlerin sorunsuz kısa ve uzlaşma ile çözülmesi anlaşmalı boşanma ile olabilmektedir.

Medeni Kanunumuzda Anlaşmalı boşanma olması ise belirli kurallara bağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davasının açılması için en önemli şart evliliğin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. Bu maddenin önemi evliliklerin kısa sürede bitmesini engellemek olarak düşünülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir

Anlaşmalı boşanma davasında 1 yıl şartını yerine getiren eşler bu aşamadan sonra yapması gereken konu ise çocuk var ise velayet, nafaka, tazminat konularını çözüme kavuşturmuş olmaları gerekmektedir. Mal varlığının çözülmemiş olması anlaşmalı boşanmaya engel bir durum değildir.

YARGITAY KARAR ÖZETİ: "Karar sayılı ilamında da belirtildiği gibi boşanmanın mali sonuçları üzerindeki 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinde düzenlenen boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat, 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası, şahsi eşyalarla ilgili anlaşmaya, kısaca boşanmanın ferilerine ilişkin olup, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma ve değer artış payı alacağına konu yukarıda özgülenen taşınmazlar bu beyanlar içinde değildir. Başka bir anlatımla, somut olayda boşanma dosyası içeriğindeki protokol ve beyanlarla tarafların aralarındaki mal rejimini tasfiye ettikleri kabul edilemez. Kural olarak, boşanma davalarıyla birlikte mal rejimine ilişkin açıklamaların ve eşler arasında varılan sonuçların anlaşma protokolünde yer almalarında herhangi bir sakınca bulunmayıp, bunu engelleyen bir kanun hükmü de yoktur. "

Eğer mal paylaşım konusunda protokole madde eklenmesi ilerde açılacak davaların red edilmesine sebep olabilir.

YARGITAY KARARI ÖZETİ: "Dava, eşler arasında mal rejiminden kaynaklanan katılma alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece, tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları davada mal paylaşımına ilişkin taleplerinin kesinleşen hükümle karara bağlandığı gerekçesiyle kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir."

Anlaşmalı Boşanma Davasında İstenmeyen Mal Paylaşımı Daha Sonra İstenir mi

Anlaşmalı boşanma eki olan protokolde "tarafların mal talepleri yoktur’ şeklindeki beyanı, tarafların ileride  ‘mal rejiminden kaynaklanan alacak’ davası açmaları durumunda davanın red ile sonuçlanmasına sebep olacaktır. Protokolde yapılan beyanlar bağlayıcıdır..Bu konuda da eşlerin anlaşmış olmaları ve var olan malların paylaşımı protokol maddesine yazılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında İstenmeyen Nafaka Daha Sonra İstenir mi

Bir önemli nokta da nafaka konusudur. Nafaka konusunda da anlaşma zorunluluğu olması nedeniyle nafaka, çocuk veya çocuklar için ayrı, eş için ayrı olarak belirlenmelidir. Bazen protokole hem çocuk hem de kadın için nafaka istenmediği hususu yazılarak imzalanmaktadır.

Bu durumda, boşanmanın kesinleşmesinden sonra kadın tekrar nafaka talep edemez. Ancak, çocuklar için nafaka istenmemesi ilerde istenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Çocuklar için nafaka her zaman istenir.

YARGITAY KARARI ÖZETİ: "Sırf boşanmayı sağlayabilmek için, bilerek ve isteyerek mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen ya da karşı tarafın mali durumunun iyi olduğunu ve geçinmek için nafakaya ihtiyacı olmadığını bilen kişinin, sonradan bu yükümlülüğün kaldırılması veya azaltılması yönünde talepte bulunması da iyiniyet, doğruluk-dürüstlük ve sözleşmeye bağlılık ilkeleri ile bağdaşmaz."

Yukarda belirtilen hususların önemi dikkate alınarak anlaşmalı boşanmanın en önemli eki olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Yine vurgulamakta fayda var, protokole nafaka miktarları, ne zaman ödeneceği, velayetin hangi eşte olacağı, velayeti alamayan tarafın çocukla şahsi ilişkinin nasıl kurulacağı belirtilir. Diğer hususlardan olan taşınır ve taşınmazın nasıl paylaşılacağı kimlerin olacağı, ada parsel araç plakası ile açıklayıcı olarak yazılır. Eğer bir tazminat ödemesi varsa bu konuda ödeme detayı ile birlikte belirtilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Duruşma ve Karar Aşaması

Bu aşamada artık boşanma dilekçesi ile  protokol anlaşma maddeleri ile birlikte hazırlanmış ve aile mahkemesine sunulmuştur. Dava masraf ve harçları mahkeme veznesine yatırılmıştır. Bu hususların tamamlanması ile mahkemece belirlenecek duruşma gününde her iki eş duruşmada hazır bulunurlar.

Aile mahkemesinde yapılacak duruşmada, tarafların  hazırladıkları protokol maddeleri ile boşanmayı hiçbir baskı altında kalmadan hür iaradeleri ile kabul ettiklerini hakime beyan etmeleri gerekmektedir. Aile hakimi boşanma taleplerini ve protokolu kabul etmesi halinde boşanma gerçekleşir.

Boşanma Kararı Kesinleşmeden Karardan Dönülür Mü

Aile Mahkemesinin boşanma yönünde verilen kararlar 1 ay içinde gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir. Verilen karara sonradan pişman olunması ve vazgeçilmesi durumunda bir dilekçe ile tekrar aile mahkemesine başvuru yapılır. Bu başvuru ile yapılan itiraz sonucu boşanma davası çekişmeli boşanma olarak devam edilir. İtiraz olunmaması halinde 14 gün içinde kesinleşir.

İSTİNAF KARARI ÖZETİ "Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar, eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" (TMK'nun 166/1-2) olarak görülmesi gerekir."

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
Toplam blog
: 12
Toplam yorum
: 1
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 939
Kayıt tarihi
: 14.02.15
 
 

EĞİTİM: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004  Arabulucu: Arabuluculuk daire Başkan..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster