Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Temmuz '12

 
Kategori
Dünya
Okunma Sayısı
765
 

Arap baharı medeniyet baharıdır

Arap Baharının Yaşandığı Ülkelerde Ekonomik Kriz

Hz. Ebu Hureyre radıyAllahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “IRAK’A ÖLÇEĞİ VE DİRHEMİ VERİLMEYECEK. ŞAM’A DA ÖLÇEĞİ VE DİNARI VERİLMEYECEK. MISIR’A ÖLÇEĞİ VE DİNARI VERİLMEYECEK. BAŞLADIĞINIZ YERE DÖNECEKSİNİZ” BUYURDU VE ÜÇ KERE TEKRAR ETTİ.” (Müslim, Fiten: 33, (2896); Ebu Davud, Harac: 29, (3035)

“Arap Baharı”nın en kanlı geçtiği ülke Suriye başta olmak üzere ayaklanma ve iç çatışmaların yaşandığı ülkelerde ekonomik kriz en üst boyutlara ulaşmıştır. Tıpkı hadiste belirtildiği gibi önce Irak’ta 2003‘te Irak dinarının tedavülden kalkması, 2004 yılı ortalarından bu yana Irak’ta çift para ekonomisinin yürürlüğe girmesi ile başlayan ekonomik kriz  Suriye’de paranın değer kaybetmesi ve halkın tüm parasını altın, emlak, dolar ve euroya çevirmesi ile devam etmiştir. Benzer ekonomik gelişmeler Mısır’da da yaşanmaktadır.

Şam’da Fitneler

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arap yarımadasında yaşanan bu olayları anlatırken bu ülkeler içinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı ve halkın büyük zulüm gördüğü Suriye’ye özellikle dikkat çekmiştir:

ŞAM’DA FİTNELER BİR TARAFTAN SAKİNLEŞTİKÇE, DİĞER BİR TARAFTAN ALEVLENİR. GÖKTEN ÇAĞIRICI BİR MELEK “MEHDİ EMİRİNİZDİR...” DEMEDİKÇE DE FİTNELER BİTMEZ. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 63)

İnsanların Birbirinden Kaçması

EY ALLAH’IN RESULÜ, AHLAS FİTNESİ NEDİR? “KAÇIŞMAK -YANİ İNSANLAR ARASINDAKİ AŞIRI DÜŞMANLIKLARDAN DOLAYI BİRBİRLERİNE GÜVENEMEDİKLERİ İÇİN BİRBİRLERİNDEN KAÇIŞMALARI- VE İNSANLARIN MALLARININ YAĞMA EDİLMESİDİR,” BUYURDU. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 386, no.714)

Suriye’deki olaylardan kaçan binlerce mültecinin ülkemize göç etme çabaları bu hadisteki olayla büyük bir benzerlik göstermektedir. Sayıları 24.000’i bulan mültecilerle ilgili çeşitli haber ve resimler medyada geniş yer bulmaktadır.

Mescid ve Camilerin Yıkılması

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)?bir hadisinde Süfyani olarak adlandırılan kişi hakkında geniş bilgi vererek bu kişinin Şam’dan yani Suriye’den çıkacağını bildirmektedir. Bu kişi, Müslümanlara karşı çok büyük katliamlar gerçekleştirecektir:

“ŞAM’IN ORTASINDAN ADINA SÜFYANİ DENİLEN VE KENDİSİNE TABİ OLANLARIN ÇOĞUNUN KELB KABİLESİNDEN OLACAĞI BİRİ ÇIKAR. O İNSANLARI ÖLDÜRÜR, HATTA KADINLARIN KARINLARINI DEŞİP ÇOCUKLARINI KATLEDER.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 40)

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) ile aynı dönemde yaşayacağı belirtilen Süfyan’ın özellikleri, Suriye eski Devlet Başkanı Hafız Esad’a büyük benzerlikler göstermektedir. Hafız Esad’ın ölümünden sonra 2000 yılında göreve gelen oğlu Beşar Esad da, tıpkı hadiste belirtildiği gibi babasından devraldığı zulüm politikasını Suriye halkı üzerinde devam ettirmektedir. Hadislerde Süfyan’ın mescid ve camileri yıkacağı da bildirilmektedir:

SÜFYANİ KURU BİR VADİDEN ÇIKAR. KELP KABİLESİNDEN ABUS ÇEHRELİ, SERT KALPLİ ADAMLARDAN BİR ORDU DÜZENLER VE BUNLAR HER TARAFA ZULMEDERLER. O, MEDRESE VE MESCİDLERİ YIKAR, RÜKU VE SECDEYE GİDEN HERKESİ CEZALANDIRIR.

(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 35)

Şam’ın Haresta Bölgesindeki Olaylar

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Arap baharı ile ilgili bildirdiği olaylardan bir diğeri de Suriye’deki, “Haresta köyünün helak edilmesi”dir.

“ŞAM DİYARININ MERKEZİNDE, HARESTA DİYE İSİMLENDİRİLEN KÖY HELAK EDİLİNCEYE KADAR, HZ. MEHDİ (a.s.) ZUHUR ETMEZ.”

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Tam mübarek Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bildirdiği üzere, Suriye’nin Haresta bölgesinde, 2011 yılının Nisan ayından bu yana şiddetli çatışmalar gerçekleşmektedir. Hadiste belirtildiği gibi 25 Ocak 2012’de protesto gösterisi yapan sivillerin üzerine ağır silahlarla ateş açılmış, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yine binlercesi yaralanmıştır.

Mehdiyet’in Getireceği Huzur ve Refah Ortamına Kavuşmak İçin Müslümanlar İttihad-ı İslam’ın Kurulmasına Çaba Göstermeli, Hz. Mehdi (a.s.)’ı Aramalıdırlar

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri Müslüman ülkelerde yaşanan olayların ardından, İslam aleminde bazı değişiklikler yaşanacağını müjdelemektedir. Pek çok İslam ülkesinde demokratik olmayan yönetimler mazlum halkı uzun yıllardır baskı altında tutmaktadır. Bu yönetimlerin adil olmayan uygulamaları halkı fakirlik ve yokluk içinde bırakmıştır.

Halkın düşüncesini ifade etmesini, din ahlakını dilediği gibi yaşamasını, İslam’ı özgürce anlatmasını yasaklayan, bu yasaklara uymayanları işkencelerle, tutuklamalarla, hatta öldürmeyle baskı altına almaya çalışan bu zihniyetin değişmesi gerektiği açıktır.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in “... Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek ‘ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir’ demesine kadar devam edecektir.” (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 22) hadisindeki müjdesine göre fitnelerle dolu, korku ve şiddetin hakim olduğu bu karanlık dönemin değişmesi ahir zamanda, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın çalışmalarıyla mümkün olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, Müslüman ülkelerde yaşanan olaylarda baskıcı rejimlere karşı halkın sokaklarda toplanması, halk ve devlet güçlerini karşı karşıya getirmesi, birbirlerine karşı bıçak ve satır kullanmaları ile bu baskıcı rejimler değişmez. Değişim, sokak çatışmalarıyla, yağmalarla, saldırganlıkla, şiddetle gerçekleştirilemez. Şiddete dayalı yöntemle meydana gelecek değişim, asla insanların özlemi ve ihtiyacı içinde oldukları huzuru, refahı ve güveni onlara sunmaz. Kısmi birtakım başarılar ve gelişmeler elde edilebilir ama kalıcı ve tam tatmin edici çözüm oluşmaz.

Kalıcı ve gerçek çözüm, ancak Allah’ın ve Resulullah (s.a.v.)’in gösterdiği yola uyarak sağlanır. Allah’ın ve Resulü (s.a.v.)’in gösterdiği çözüm ise tüm İslam aleminin manevi bir lider etrafında birleşmesi, Türk İslam Birliği’nin tesis edilmesidir. Bunun için de Mehdiyet’in sürekli olarak gündemde tutulması ve faaliyetlerini sürdüren Hz. Mehdi (a.s.)’ı Müslümanların aramaları gerekmektedir.

Günümüzde Müslüman ülkelerde savaş ve çatışmalar, terör, şiddet, anarşi, kargaşa, katliamlar, işkenceler ve ahlaki dejenerasyon giderek artmıştır. Bu ülkelerde yaşanan gelişmeler, hadislerdeki anlatımlarla çok büyük bir paralellik göstermektedir. Bölgede yaşanan anlaşmazlıklar, savaşlar, işkence ve katliamlar Hz. İsa (a.s.)’ın nüzulü ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru ile ilgili alametlerdendir. Son yıllarda bu bölgede yaşanan gelişmeleri haber veren bazı hadislerden, bu kutlu şahısların zuhurlarından sonra da bu topraklarda pek çok gelişme meydana geleceği anlaşılmaktadır.

 “...Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın... ” (Al-i İmran Suresi, 103) ayetinde dikkat çekildiği gibi Müslümanlar birlik olmakla emrolunmuşlardır. Eğer müslümanlar bunun için çalışmazsa, tek kelime İttihad-ı İslam’dan bahsedilmezse Allah İslam dünyasının üzerinedki acıyı ve azabı kaldırmaz. Peygamberimiz (s.a.v.) “SİZDEN ONA KİM YETİŞİRSE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK DAHİ OLSA ONA GELSİN. ONA KATILSIN. ZİRA O, MEHDİ’DİR. (İbn Mace, Fiten, B 34, H 4082; İbn Ebi Şeybe, c. VII, sf.527; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 14) hadisinde insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ı aramalarını ve  en zor şartlar altında bile olsa ona kavuşmak için çaba göstermelerini istemiştir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Oldukça derin bilgiler. Ben de "arap baharının" medeniyet baharı olacağı kanısındayım. Ne de olsa insan özgürlük onuru için ayaklanmıştır. Ancak kurtuluşu Mehdi gelişine bağlamak ve bunun için de Haresta Köyü'nün halak edilmesi koşulunu öne sürmek bana Mehdi'nin hiç gelmeyeceği endişesini verdi. Çünkü bu bilgiye sanırım Beşar Esad da vakıftır ve sırf Mehdi gelmesin diye Haresta Köyü'ne dokunmayabilir. Belki de Mehdi bir değil birçoktur; Mehdi, zulme ve insana kulluğa isyan eden herkesin birliği olmuş olabilir mi acaba?

Muharrem Soyek 
 04.07.2012 12:51
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 164
Toplam yorum
: 87
Toplam mesaj
: 10
Ort. okunma sayısı
: 2830
Kayıt tarihi
: 01.11.09
 
 

Özel bir şirkette dış ticaret yetkilisiyim. İnternet üzerinden toplamış olduğum bilgileri, başkal..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster