Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Ocak '16

 
Kategori
Bilim
Okunma Sayısı
108
 

Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor?

Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor?
 

Evrende her şey bir düzen içerisinde hareket halinde olduğuna göre, var olan her şeyin birbirine bağlı ve etkileşim içerisinde olduğunun da bilincindeyiz. Tüm bu etkileşimleri inceleyen, Astronomi bilim dalı, Astroloji ise bir ilimdir. 

Astroloji, gezegenlerin gökyüzü hareketlerini inceleyerek, yaşanılan bölgenin kültürü, yaşam koşulları, iklimsel özellikler dikkate alınarak, matematiksel hesaplamalar sonucunda, insan karakteri ve yaşam süreci üzerinde araştırmalar yapan en eski ilimdir. Kesin yargılarda bulunmamakla beraber, çeşitli formüller kullanılarak hesaplamaları sonucunda, öngörüde bulunur ve yaşamı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yaşanılan olay ya da durum karşısında olasılıklar doğrultusunda bilgi verirken, seçim hakkı kişiye ait olmak üzere, farklı alternatiflerde seçim şansı sunar. 

Astronomi, evrende yer alan cisimlerin, birbiri ile olan çekim, itim, ve etkileşimini inceler. Astroloji ise bütün bunların birbiri ile olan etkileşimini incelerken, bir yandan da insan üzerindeki etkisini ayrıca inceler. Böylesine önemli konulara değinen Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor.?

Araştırmalarım ve elde ettiğim veriler doğrultusunda, Astronominin de çıkış noktasının kıtlık olduğunu düşünüyorum.Bildiğimiz üzere, iktisatta kıtlık; mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda olmaması durumu ile tanımlanır. Kıtlık nedeni ile de eldeki kaynakların etkin kullanılması gerekmektedir. Bu tanım beni doğrudan, Astroloji, Astronomi ile ilgili ilk çağlarda yaşayan insanların, yaşam koşullarına götürüyor. 

O dönemde insanlar neredeyse yok denecek kadar sınırlı kaynaklarla ihtiyaçlarını karşılamakta ve yaşam mücadelelerini sürdürmektedir. Mevsimine ve doğa koşullarının elverişliliğine bağlı olarak, besinlerini avcılık yaparak ya da verimli topraklarda tarım ile uğraşarak sağlamaktadırlar. Bazı toplumlarda ise yaşamlarını sürdürebilmeleri için hemen hemen ellerinde olan tek şey topraklarını ekip biçmeleri ve ürün elde edebilmeleridir. Ekilecek ürünün de sınırlı olması itibariyle de heba olmaması açısından, hava koşulları çok büyük önem taşımaktadır. 

Doalyısıyla da toprağın sürülmesi, tohum ekimi ürün toplama çalışmaları için insanlar, havanın en uygun zamanını öğrenmeye ihtiyaç duymuşlardır. O dönemdeki henüz gelişmemiş olan teknolojik yoksunluk nedeni ile kendileri deneme, yanılma yöntemini kullanmış Ay'ı takip ederek bulmaya çalışmışlardır. Güneş ışınlarının en yoğun yayıldığı  yağmurun en çok yağdığı zamanı tespit ederek, yaşam süreçlerinde yaşadıkları deneyimleri ve Ay takip etmeleri sonucunda;

Ay yükselirken; Bitkilerin de yükseldiğini, yapraklarının çoğaldığını, ve çok hızlı büyüdüğünü gözlemleyerek, bu dönemde ekilen tohumlardan, fazlasıyla verim elde ettiklerini keşfetmişlerdir. 

Ay alçalırken ise; Bitkilerin toprağa doğru eğildiğini, bu dönemde, havuç, turp, patates gibi toprak altındaki bitkilerin çıkarılması ve çapalama, gübreleme, gibi toprak ile ilgili işlemlerin yapılmasının daha uygun olduğunu keşfetmişlerdir. 

Dolunay zamanlarında; Hasat toplama, bereket zamanı olarak değerlendirilmiş.

Balzamic Ay döneminde; Toprakla yapılan işlemlerden hiçbir sonuç alınmadığını, ekilen tohumların büyüme sorunu yaşadığını gözlemlemiş ve doğanın uykuya daldığı dönem olarak tespit etmiş etmişlerdir. 

 Böylece ürünlerini en uygun hangi dönemde ekmeleri gerektiğini, en verimli dönemin ne zaman olabileceğini tespit ederek, gıdalarını üretme ve tüketme zamanlarını belirlemişlerdir. 

İncelediğimiz zaman, insanların doğal yöntemlerle astroloji ile iç içe yaşadığını görmekteyiz. Yaşamın gerekliliği ve çok önemli bir parçası olan Astrolojiden eski en eski çağlarda da insanlar imkansızlıklar içerisinde de olsa, akıllarını kullanarak doğal yollardan faydalanılmışken, günümüzde birçok konudan yararlandığımız Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor?

İlerleyen yıllarda zamanla nüfusun artışı, ihtiyaçları arttırması, teknoloji alanında ilerleme ile birlikte teknolojik aletler kullanılarak Astronomi Bilimi alanında büyük adımlar atılmıştır. 

Ay ve Güneş tutulmaları, gök taşı düşmesi, kuyruklu yıldız görünmesi gibi, birçok ilginç olay, insanların dikkatini astronomik olaylara çekmiştir. Bu tür olayların sistematik bir şekilde izlenip, kayıtlarının tutulması ve yorumlanarak sonuçlar çıkarılması astronominin gelişmesini sağlamıştır. 

Astronomi yorumlanarak değerlendiriliyor, kayıtlar tutuluyor fakat, Astroloji yorumlanırken neden tepkilere sebep oluyor. Astrolojinin de inceleme alanı gezegenler ve gök cisimleri olmasına rağmen Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor sorusunun cevabı kuşkusuz birçoğunuzun zihnini kurcalıyordur. Bu nedenledir ki birçok Astroloji karşıtı oldu düşünülen fakat yazılarının içeriğinde, Astrolojiyi kabullendiğini ifadeleri ile belli eden birçok yazar bulunmaktadır. 

Gece ve gündüzün, mevsimlerin oluşması, Güneş'in, Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin doğup batması, bazılarının bütün sene görünmesi gibi oluşumlar, insanların dikkatlerini gökyüzüne yoğunlaştırmalarına sebep olmuştur. Hareketleri yıldızların genel hareketlerinden farklı olan gök cisimleri gezegenler olarak sınıflandırılmış ve ilk keşfedilen gezegenler; Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn olmuştur. 

Astroloji tüm bu keşfedilen gezegenlerin insan karakteri ve yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyen ve çeşitli hesaplamalar doğrultusunda sonuçlar elde eden ilimdir. 

Aile, sağlık, ilişkiler, aşk, evlilik, birliktelik,  para, yaşam, iş, ortaklık, meslek, yetenek gibi ana başlıklar altında ve daha birçok konuya değinerek, yaşamımızın her noktasında faydalanarak kolaylıklar sağlanabileceği görülmüştür. 

Her konuda bilgi alabileceğimiz, karşımıza çıkan iyi ya da kötü olabilecek durumlar ile ilgili neden,sonuç ilişkisi arasında matematiksel hesaplamalar sonucunda, mantık süzgecinden geçirerek, bağlantı kurup çözüme ulaştırabilecekken, Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor? 

Gök cisimlerinden yayılan ışık ve elektromanyetik dalgalar sonucu; Mevsimlerin oluşumu Dünya'nın kendi etrafında dönmesiyle eksen değiştirmesinden kaynaklandığı görülmüştür. 

Dünya'nın Ekvator çizgisiyle ayrılmasıyla birlikte Kuzey ve Güney Yarı Kürede mevsimlerin birbirine zıt yaşandığı, Kuzeyde kış mevsimi yaşanırken, Güneyde yaz mevsimi yaşandığı keşfedilmiştir. Yıl içerisinde Güneş ışınlarının (ışık e elektromanyetik dalgalar) "dönence" adı verilen bölümlere dik açı ile gelmesi ve bunu belirli bir sistem dahilinde sıraya göre gerçekleştirmesi, yarıküreler arasında sıcaklık farkları oluşmasına ve bunun da sonucu olarak mevsimlerin ortaya çıkmasına neden olduğu fark edilmiştir.

Astrolojinin temel konularından biri de farklı bölgelerde, farklı mevsimlerin oluşması ile birlikte, iklimlerinde değişiklik göstermesinin, insan karakteri üzerinde  etkili olmasını incelemesidir. Genelleme yaptığımız zaman, soğuk iklimlerin etkisi altındaki bölgelerde yaşayan insanların soğukkanlı, sıcak iklimlerin altındaki bölgelerde yaşayan insanların ise sıcakkanlı olduğu gözlemlenir. Ayrıca Astroloji, hava, su, ateş, toprak gibi dört elementin insan üzerindeki etkisini inceler. İnsan karakteri üzerinde güçlü etkisi olan elementlerin incelenmesiyle de ilişkilerde iletişimin yoğun etkisi altında olduğu ortaya çıkmıştır. Burada da Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor sorusu akla geliyor. 

Araştırmalar sonucunda, farklı dallara ayrılan Astronomi'den hava durumu, yeryüzü hareketleri, deprem, sel, fırtına, hortum gibi doğal afetler,  takvim, zaman, mevsimler, iklimler gibi konularda bilgi sahibi olunmuş, gerektiği yerlerde bu bilgilerden faydalanılmıştır. Doğal afetlerin bir kısmı önceden tespit edilip, bilgilendirilerek olası tehlikelere karşı önlem alınırken, bütün bu oluşumların insan üzerindeki etkisini inceleyen Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor?  

Yağmur yağacağı zaman, şemsiyenizi alarak dışarı çıkarsanız yağmurdan korunarak ıslanmaz ve hastalanma riskinizi ortadan kaldırmış olursunuz. Yağmurun yağacağının bilincinde olarak şemsiyenizi almadan dışarı çıkarsanız ıslanır, arkasından da hastalıklara davetiye çıkarırsınız. 

Yağmurun ne zaman yağacağını nereden bilebiliriz. Bildiğimiz üzere, Astronomi bilimi kullanılarak gökyüzü hareketlerinin çeşitli incelemeler sonucu, günlük ya da haftalık hava tahmin raporları belirleniyor. Bu örnekte yağmurun  yağması gibi hava koşullarını inceleyerek bildiren Astronomi Bilimi iken, gökyüzü hareketlerinin insan üzerindeki etkilerini inceleyen, şemsiye alma örneğinde olduğu gibi yaşamda da çeşitli önlem almaları sunan fakat her zaman seçim şansını kişiye bırakan Astroloji ilimidir.  

İnsan sağlığı üzerine tıpta  bilim adamları, uzun araştırmaları, çalışmaları sonucu organ naklini gerçekleştirerek, birçok insanın hayatını kurtarmayı başarmıştır. Birçok hastalığa da çözüm üretilerek, özellikle de kanser hastalarının tedaviler sonucu hastalıklarını yenmesi sağlanmıştır. Çocuk sahibi olamayanlara tedaviler sonucu bir değil, ikiz hatta üçüz çocuk sahibi olmaları sağlanmıştır. Bu örnekler Astroloji'yi Allah'ın işine karışmak gibi gören, bazı okurlar için güzel birkaç örnek olmaktan da öte,  insan zekasının sınırlarının olmadığını gösteren en güzel örneklerdir. Bu ve benzeri araştırmaların Allah'ın işine karışmak olmadığı gibi Astrolojinin de olmadığı ortada. 

Kutsal kitabımız Kur'an-ı kerimdeki:"Yerleri, gökleri, canlıları, cansızları ve kendinizi inceleyiniz! Özünü araştırınız. Yerleştirmiş olduğum büyüklüğümü ve hakimiyetimi görünüz, anlayınız!" mealinden de anladığımız üzere, bilim adamları gökyüzünü sürekli incelemişler ve Astronomi biliminin doğru ve sağlam temeller üzerine oturmasını sağlamışlardır. İlime, bilime, araştırmaya açık bir toplum olmamıza rağmen, Astroloji, Astronomi yanında neden üvey evlat muamelesi görüyor? 

Etiketler ; Astroloji, Astronomi, Gök Cisimleri, Üvey Evlat, Ay, Güneş, Gezegenler, Karakter, İnsan, İklim, Araştırmalar, İlim, Bilim.

 

 

 

Mediacat, Abbas Oğuz bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 4
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 369
Kayıt tarihi
: 23.01.15
 
 

09.11.1975 İzmir'de doğdum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezunum.Türk..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster