Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Nisan '09

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
1667
 

Atatürk'ün bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğü-2

Atatürk'ün bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğü-2
 

TÜRK TARİHİ BOYUNCA İSTİKLALSİZ YAŞAMAMIŞTIR.ÖRNEK ALACAĞI ÖNDERLER BAĞRINDA YAŞAR...R:ALINTI


Emperyalizme karşı ilk bağımsızlık hareketini XVIII. Yüzyılda başlatan Amerikalıların ardından, böyle güçlü bir hareketi XX. Yüzyılda M.Kemal Atatürk başlatmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması, emperyalizmin pençesinde inim inim inleyen esir milletlere umut ışığı olmuş, Asya’dan Afrika’ya bu uğurda savaşanlara bayrak olmuştur. Fransızlara karşı savaşan Cezayirli askerlerin göğüs cebinde Atatürk’ün kalpaklı resmi, Asya’da, Güney ve Orta Amerika’da adı dillerde esin kaynağı olmuştur. Esir milletler sadece kurtuluş savaşlarında değil, çağdaşlaşma hareketlerinde de onu örnek aldılar.

19l9’da devletlerarası sorunları çözmek ve barışı sağlamak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti’ne 1939 yılına kadar 60 ülke üye olurken, günümüzde Birleşmiş Milletlere üye 191 devlet bulunmaktadır. Milletler Cemiyeti’ne ilk davetli(6 Temmuz 1932'de üyeliğe davet etmiş, 9 Temmuz'da TBMM giriş davetini onaylamış ve 18 Temmuz 1932'de resmen üye) onurunu taşıyan Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğünü düşmanı ve onu örnek alan liderlerin ağzından dillendirelim:

*1922'de Türk ordularının zaferi neticesi Anadolu'daki emelleri gerçekleşmeyen İngiltere'nin Türk düşmanı olarak bilinen Başbakanı D.Lloyd George, Parlamento'da kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitleri şöyle cevaplandırmıştır: .
"Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti'ne nasip oldu. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi."

* <ı>Aristide Briand - <ı>Fransız Başbakanı, 1921
"Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahramanla andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."
<ı>* Sir Charles Townshend - <ı>İngiliz Generali, 1922
"Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var."
<ı>* Ernest Hemingway - <ı>Amerikalı Romancı, Yazar, 1922
"Marmara kıyısındaki sıcak, toz toprak içinde, eciş bücüş yollu ikinci sınıf kıyı kasabası Mudanya'da, Batı ile Doğu karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa'yla görüşecek Müttefik generallerini taşıyan İngiliz sancak gemisi Iron Duke'ın kül rengi öldürücü kulelerine rağmen, Batılılar buraya barış dilenmeye geliyordu; yoksa barış istemeye, ya da şartlarını dikte ettirmeye değil... Bu görüşmeler, Avrupa'nın Asya üzerindeki egemenliğinin sonunu gösteriyor. Çünkü Mustafa Kemal, herkesin bildiği gibi, Yunanlıları silip süpürmüştü."
* <ı>Claude Farrere - <ı>Fransız Yazar ve Diplomat, 1930
"Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye yaşıyor; hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki; bir Lloyd George'un bütün çabaları, bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor..."
*<ı>Edouard Herriot - <ı>Fransa Başbakanı, 1933
"Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da laik bir hükümet kurmuştum. Bu hükümeti Papa'nın Paris'teki temsilcisinin yardımı ile papazlar devirdi. Sizse bir Halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur."
* <ı>Eleftherios Venizelos - <ı>Yunanistan Başbakanı, 1933
"Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir."
*EL-EYYAM Gazetesi, Şam- 1938
”Atatürk'ün ölümü yalnız Türk Milleti için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için en büyük kayıptır.”

Elifba Gazetesi, Şam- 1938

”Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Hayatını milleti'nin mutluluğuna adadı, bu uğurda genç yaşda hayata gözlerini kapadı.”
*İzvestia Gazetesi, Moskova, 1938
”Adı, Türk Milleti'nin millî kurtuluş savaşında ve Türkiye'nin siyasi alanda yeniden örgütlenmesine gayet sıkı bir surette bağlı olan Kemal Atatürk'ün ölümü gerek Türkiye için, gerekse bütün dostları için derinliği ölçülmez bir kayıptır. Türk Milleti'nin en samimi dostları arasında bulunan Sovyetler, zamanımızın bu örneksiz devlet adamının öneminden dolayı derin bir acı içindedirler.”
*Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi, Prenses Aleksandrina
”Atatürk, dünya üzerinde yeni bir devir açmış bir insandır. Ben, O'nun Türk kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anayı, yakışır olduğu yüceliğe eriştirerek Batı'ya ders verdiğini nasıl unuturum.”
*Arriba Gazetesi, Portekiz, 1938
”Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz O'na yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır.”
*El-Mısri Gazetesi, Mısır, 11 Kasım 1938
”Uzun bir yol aşılmış, yüce bir eser ortaya konmuş, bir çok zaferler elde edilmiştir. Bütün bunlar Atatürk'ün eseridir. Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O; büsbütün başka bir insandı.”
*Eski Ujsag. Macar
”Yüzyılımızda, 'olmayacak hiçbir şey yoktur' şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”
*An Nahar, Beyrut
”Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.”
*The Japan Chronicle, Kobe
”Yüzyıldanberi Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.”
<ı>* Franklin Roosevelt - <ı>ABD Başkanı, 1938
"Beyaz Saray'daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey, zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi... Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler."

*Bayan Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı
”Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletler önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.”

*Fransız, Berthe Georges-Gaulis“Denilebilir ki onsuz, İslâm alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.”
*Fransız Gazetesi Sanerwin
”Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felâketinin içine sürüklemişlerdir.”
*L'Illustration, Fransa
”Tarih çok büyükler gördü. İskenderler'i, Napolyon'ları, Washington'ları gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı.”
*National Tidence Gazetesi, Danimarka, 11 Kasım 1938
”Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir.”
*Libre Belgique Gazetesi
”Türkiye'nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir.
Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.”
*Alman Askeri Dergisi Vissen Und Vehr
”Bir yenilginin uçurumuna düştüğü halde, ilkin neticesiz sanılan İstiklâl Mücadelesini yapan Türk Milleti, önünde saygıyla eğilmeden bu satırlara son veremez.
Zafer neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını 'hayır' diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz Almanlar, Türklere borçluyuz.”
*Tahran Gazetesi, İran, 1939
“İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk'ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar.”
*Muhammet Ali Cinnah-Kaidiâzam, Pakistan Cumhurbaşkanı, 1954
”O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hind Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı?
*Tchang Yang Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958
”Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal'i mutlaka kıskanırdı.
Atatürk, bütün Asya kıtasının Ata'sıdır.”

<ı>* Muhammed İkbal - <ı>Pakistan Milli Şairi, 1958
"Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken O'nun bakışıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik."
<ı>*Muhammed Eyüp Han - <ı>Pakistan Devlet Başkanı, 1963
"Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. Biz Pakistan'da Onu, gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. O, yalnız sizin ulusunuzun sevgili önderi değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık duygularıyla Ona çevirmişlerdir."
*<ı>Jawaharlal Nehru - <ı>Hindistan Başkanı, 1963
"Kemal Atatürk veya bizim Onu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiye'yi modernleştirme yolunda Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O'nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyor. O, Doğu'da modern çağın yapıcılarından biridir. Onun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyor."

*Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963)
“Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.'
*Habib BURGİBA, Tunus Devlet Başkanı, 1965
Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar, kendi kendime diyordum: Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemezmiyim, onun ruhuna kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım?
<ı>* W. Somerset Maugham - <ı>İngiliz Romancı, Yazar, 1953
"Bir insanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna düşmanına kabul ettirebilmesindedir. İşte Atatürk bu yüceliğe ermiş dâhilerden biridir. Bir ihtilâlci olarak modern Türkiye'yi yaratmış, davasında muzaffer olmuş ve yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır."
* <ı>Dwight D. Eisenhower - <ı>ABD Başkanı, 1953
"Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye'ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. O'nun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş zâtâ çok yerinde bir saygıdır."
<ı>*Lord Kinross - <ı>İngiliz Devlet Adamı, 1960
"Atatürk, tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir. Hiç bir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış, ileriyi görerek ona göre iş yapmıştır. Atatürk'ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran nokta işte bu niteliktir. Onlar her yaptıklannda kendilerini düşünerek hareket ediyorlardı. Atatürk, kendisinden ötesini, 2030 yıl ilerisini görerek hareket ederdi."
* <ı>Kurt Georg Kiesinger -<ı>Federal Almanya Başbakanı, 1968
"Ben Türk Alman dostluğunu yakından tanıyan bir neslin çocuğuyum. Küçük yaşımda bir adamın kahramanlıklarını, yaptığı hizmetleri, ülkesi için giriştiği özverileri gördüm. Bu adam Mustafa Kemal'di. Bugün daha iyi kavrıyorum ki, o insan büyük bir devlet adamıydı. Büyüktü, çünkü, ölçüyü korumasını her zaman bildi ve eserini tehlikeye sokacak sınırları aşamadı. Yürekliliğin ve kendi yürekliliğinin sınırlarını da çizebilecek kadar anlayışlıydı
* Fidel Castro – KÜBA Devlet Başkanı
"Devrimci Kemal Atatürk, bizim esin kaynağımız oldu. 1919'da Anadolu'dan emperyalistleri atmak için, Bandırma gemisiyle Samsun'a çıktı. Büyük bir zafer kazandı. Biz de tam 40 yıl sonra, ülkemizden faşistleri kovmak için Granma gemisiyle Havana'ya çıktık. Biz de zaferle kucaklaştık. Ben de devrim gerçekleştirdim ama Atatürk'ün yaptıklarını yapamazdım. Türkler sağdan sola doğru yazarken Harf Devrimi ile tam tersi yönde yazmaya başladı. Kıyafet Devrimi ve Medeni Kanun'la kadınlara getirilen statü çok önemliydi. Ona ve devrimlerine hayranım. KENDİNİZE BAŞKA BİR ÖNDER ARAMAYIN."

KAYNAKLAR

1-A.Afet İnan : M.Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, (Atatürk’ün el yazısıyla), Ankara-1969

2-M.Kemal Atatürk: NUTUK

3-Enver Ziya Karal: Atatürk’ten Düşünceler, Ankara-1969

4-Genel Kurmay Bşk.lığı: ATATÜRKÇÜLÜK-I, Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, s.43-47, M.E.Basımevi, İstanbul-1984

5-G.A.T.S.E.B.Yay. ATATÜRK-Komutan-Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle, Ankara-1980

6-Hamza Eravşar: Çi-Çi Yabgu

http://www.milliyetciforum.com/ci-ci-yabgu-1316.html-

7-Hamza Eroğlu: Türk Devrim Tarihi, İstanbul-1982

8-H.Nail Kubalı : Türk Devrim(İnkılâp) Tarihi, İstanbul-1973

9-Hüseyin Cevizoğlu: Atatürkçülük, 1973

10-Muzaffer Ender: Ağlayan Dünya, İstanbul-1964

11-Sami N. Özerdim: Atatürkçü'nün El Kitabı, Ankara-1981

12-Suna Kili : Türk Devrim tarihi, Ankara-1982

13-Genel Türk Tarihi ders notlarım.

14-Ayten Dirier : Atatürk İlkeleri, İzmir -1984Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 214
Toplam yorum
: 1200
Toplam mesaj
: 138
Ort. okunma sayısı
: 5453
Kayıt tarihi
: 03.08.08
 
 

Emekli eğitimci, araştırmacı yazar, şairim. Ülkemin cennet ile cehennemi bir arada yaşadığı bir zama..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster