Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Şubat '11

 
Kategori
Dünya
Okunma Sayısı
834
 

Batı İsrail’den desteğini çekmektedir? Yeni anlayış; Öldürerek değil, üreterek! (son)

Batı İsrail’den desteğini çekmektedir? Yeni anlayış; Öldürerek değil, üreterek! (son)
 

Petrol yerini ağır, ağır alternatif enerjilere terketmektedir.


Kurgu alıntı değildir. Bir kaynağı da bulunmamaktadır. Eğer, Batı Avrupa’da İngiltere ve Fransa sanayi devrimi yapmamış, sanayi devrimi ile ortaya bir “enerji” ihtiyacı çıkmamış olsaydı; Osmanlı İmparatorluğu yıkılmayacak ve İsrail devleti de petrol yataklarının üzerine kurdurulmayacaktı. Bir gerçek daha vardır. İngiliz ve Fransızların daha fazla sömürge ülke kapma yarışı ve hırsları, büyük sermaye sahibi Musevileri İsrail devletinin kurulması için teşvik etmelerine ve desteklemelerine neden olmuştur. Batı uygarlığını ve değerlerini anlayabilmek ve kavrayabilmek için kaldığımız yerden devamla; 

Fizyokratik iktisadi düşünce  

Fizyokratik düşünce, belli bir siyasi, ve sosyal felsefe ile ekonomik hayat arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir iktisadi düzene ilişkin görüşlerin oluşturduğu bir düşünceler bütünüdür. 

- Merkantilizm, ticarî kapitalizmin ve yeni gelişen mutlak monarşilerin iktisadî düşünce sistemini yansıtmaktaydı. 

- Fizyokrasi ise, girişimci çiftçiyi, büyük ölçekte üretim yapacak tarımsal üreticiyi ön plana çıkarmak isteyen Fransız reformcularının öğretisi olmuştur. 

Fizyokratlara göre dünyada her şey ideal bir düzene sahiptir. Bu düzen kusursuzdur ve yasaları da Tanrı tarafından koyulmuştur. 

Bunun dışında bir de “pozitif düzen” vardır. Bunlar ise toplumda insan tarafından koyulmuş yasalardır ve mevcut hükümetlerin eksikliklerini yansıtırlar… 

Klasik iktisadi düşünce  

Daha önce yavaş seyreden teknik buluşlarla bunların sanayie uygulanması, bu (19’uncu) yüzyıl sonunda yoğunluk kazanmıştır. 

Bundan başka, Fransız İhtilâli (1789), Ortaçağ toplumundan kalan kurumları silmiş, «bireycilik ve özgürlük», iktidara gelen burjuvanın sloganı olmuştur. 

Bu, yeni bir sınıfın siyasal egemenliği ele geçirmesinin zaferi sayılabilir. 

İngiliz sömürgesi olan Kuzey Amerika'da bağımsız yeni bir devletin (ABD) doğması, merkantilizmin sömürgeciliğine önemli bir dayanağını kaybettirmiştir. 

Nasıl ticarî kapitalizm iktisadi milliyetçiliği (merkantilizmi), Fransa'da tarımın kapitalistleşmesi yolunda bir değişme Fizyokrasi'yi doğurmuşsa, İngiltere'de Sanayi Devrimi de, Klasik İktisat Okulu'nu doğurmuştur. 

Ne var ki, Fizyokrasi her bakımdan Merkantilizmin karşıtı olduğu halde, İngiliz İktisat Okulu'yla Fizyokrasi arasında, kurdukları teorinin gerisindeki felsefî görüş açısından büyük benzerlikler vardır. 

Dış piyasalardan ucuz sınaî hammadde ithal edilebilmesi, bu piyasalara sınaî mamullerin serbestçe satılarak ele geçirilebilmeleri için, serbest dış ticaret uygulanmalıdır. 

 

“Otu çek köküne bak!” 

Batı uygarlığını ve bu uygarlıkta yetişen insanları tanımak adına bileşiminde ağırlıklı bir yere sahip olan Antik Yunan medeniyeti, Roma ve devam eden süreçte yaşadıkların hareketle etkilendiklerine baktığımızda; 

Toplumların, yaşadıkları dönemlerin sosyal gerçekliğinden yola çıkarak, dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları ve kendilerini şartlara uyarladıkları görülmektedir. 

 

“İnsanları inandıkları ve çıkarları yönlendirir” Batı uygarlığında da böyle midir? 

İnsanlığın gelişiminin açıklandığı gibi üç aşaması bulunmaktadır; Avcılık, Ziraat ve sanayi,  

Batı Avrupalılar, Sanayi Devrimi ile birlikte enerjiyi ve önemini keşfettiklerinde, enerji deposu olarak bilinen Ortadoğu’yu daha ciddi manada değerlendirmişler ve bu değerlendirme sonucunda da ortaya; uzun vadede Ortadoğu’da bir İsrail Devletinin kurulması ve bu fikrin desteklenmesi çıkmıştır. 

Peki, Batılıların İsrail devletinin kurulması ve destekleme düşüncelerinde sadece enerji mi vardır? 

- Bireycilik anlayışının çok geliştiği bu uygarlıkta, Museviler gibi çalışkan, zeki ve başarılı bir milletin bulunması herhalde istenmez, istenmemiştir de… Onlara bir devlet kurdurarak Musevilerin çoğunluğundan kurtulmuşlardır. 

- Bununla birlikte işin içerisinde bir de inanç kısmı vardır. Papalık, belirgin bir şekilde 11’inci asırdan itibaren, Kutsal şehir saydıkları Kudüs ile daha yakından ilgilenmeye başlar. Burada; hem inanç, hem de aşırı yoksulluk içerisinde bulunan Avrupalılar tarafından İslam ülkelerinin zenginliklerinin yağmalanması gibi parasal nedenlerde vardır. 

… 

Ve Batı uygarlığı İsrail’den desteğini neden çekmektedir? 

Günümüzde her türlü malı üretmek otomasyon (robotlar) sayesinde çok seri hale gelmiştir. Her türlü mal-malzeme-makine yüksek miktarlarda kolayca üretilmektedir. 

Ancak kurulan bu yeni düzenin yürümesi için iki ayak gereklidir. 

- Birincisi, satın alma gücüne sahip insan, ülke sayısının artırılması. Bu nedenle Ortadoğu’daki krallıklar ve diğer yerlerdeki diktatörlükler yıkılmaktadır. Yeni yönetim şeklinde (kontrollü demokrasilerde!) ülkenin geliri, servet tabana (büyük çoğunluğa) yayılacaktır. Satın alma gücü kazanan bu ülkelerdeki genç nüfus, tüketimi artırarak, dünya ticaretine canlılık getirmelidir. 

- İkincisi, büyük ölçekte ortaya çıkacak talepler için üretimi karşılayacak tesislerin kurulmasıdır. Çin ve benzeri ülkeler bunun için vardır! Bu ülkelerdeki fabrikalar düşük satınalma gücüne sahip insanlara ekonomik fiyatla, 7 gün 24 saat! mal üretmektedir. 

Gerçeğinde Çin ve benzeri ülkelerin en büyük alıcıları gelişmekte olan ülkelerdir. 

… 

Ve… 

Petrol önümüzdeki dönemde yerini, diğer (nükleer, rüzgâr, güneş, dalga vb) enerji kaynaklarına bırakacaktır. Bu nedenle bunu öngören kimi Ortadoğu ülkeleri de gelirlerini turizm vb sektörlere aktarmaktadırlar. 

Açıklananlar nedeniyle İsrail devletine yüklenilen enerjinin temin edilmesindeki görev, 21'inci yüzyılın başında tamamlamıştır. 

İsrail süreç içerisinde normalleştirilerek bölgede belki de bir üretim (teknoloji merkezi) üssü yapılacaktır. 

… 

Sonsöz; 

Aristo ne demişti? 

1) Köleler canlı üretim aracı’dır…”  

Ancak, dünyada köle düzeni şeklen de olsa artık kapanmış, bu imkan kalmamıştır. 

2) Gerçek servet üretim ile sağlanabilecektir…” 

Geriye kalan tek seçenek üreterek kazanmaya devam etmektir. 

Batı’da atalarının sözünü yerine getirmektedir. 

 

Resim;srb2bo6.gif'den alıntıdır. 

 

 

 

(1)Yararlanılan kaynak; “Dünya nüfusunun iktisat tarihi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin Atacan bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

İsrail petrol ve Yahudilerden kurtulmak amacıyla Batılıların kurduğu bir üs'tür. Şimdi koşullar değiştiğinden, eskisi gibi öldürmesi için değil, üretmesi için desteklenecektir. Orta Doğudaki Sam'dan farksız Devrim Rüzgârı da İsrail'in küstahlığını azaltacaktır. Kaleminize, emeğinize sağlık.

Ayten Dirier 
 19.02.2011 2:20
Cevap :
Değerli Ayten Hanımefendi, Bilirsiniz büyük devlet olmak, mükemmel bir sistemin yanında bu sistemi besleyecek kaynaklara da ihtiyaç duymaktadır. Batı, ilk önce kendi halkının emeğini, arkasından da dış ülkelerle olan ticareti, yağmaları ile büyük ölçekli sermaye birikimi yapabilmiştir. Bu doğrultuda, büyük devlet olarak yola devam etmek, sağlanan gelirlerin devamını da zorunlu kılmaktadır. Kanaatimize göre, İsrail'in Musevilere bir yurt olarak seçilmesinde insani yaklaşımlar değil, "Bir taşla beş kuş!" vurmanın hesabı vardır. Bugün, ekonomideki büyümeyi sürdürecek değer ve kaynakların değişmesi ile onlar da anlayışlarını değiştirmektedirler. İlgi ve katkınıza teşekkür ediyorum. Saygılarımla.  19.02.2011 12:11
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1117
Toplam yorum
: 2714
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1732
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster