Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Mayıs '09

 
Kategori
Kent Yaşamı
Okunma Sayısı
1828
 

Belediyelerin görevi sadece kaldırım yapmak mı?

Belediyelerin görevi sadece kaldırım yapmak mı?
 

İzmir Sokakları delik deşik!


Her yerel ve genel seçimlerden önce ve sonra ülkemiz sokakları hizmet görmeye başlar.

Özellikle seçim çalışmalarını yürüten başbakan bir kenti ya da idari merkezi ziyaret edecekse günler önceden hummalı hazırlıklar başlar. Sokaklar asfaltlanır, Başbakan’ın geçeceği güzergâhlar bayraklarla, afişlerle donatılarak göz boyanır.

Aynı durum yerel seçimler öncesinde belediyelerde de görülür. Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi aralarında anlaşmışlar gibi seçimlere kısa bir süre kala mevcut kaldırımları yok edip yerlerine yeni kaldırımlar yaparlar. Ana arterlerdeki asfaltları kazıyarak yeni asfaltlar dökerler.

Halkımızın içinden genellikle tepkinin çıkmadığı bu çalışmalar her seçimlerden önce ve sonra benzer biçimlerde devam eden bir rutin haline dönüşmüştür. Hizmet alan ya da hizmet alıyormuş gibi aslında eziyet çeken bölgeler ise hiç değişmez; genellikle hizmetin en çok görüneceği yerler seçilir. En göze batan ve insan yoğunluğunun en çok olduğu bölgeler hizmet eziyetiyle baş başa bırakılır.

Belediyeler çalıştıklarını bu şekilde gösterirler oy depolarına…

Kimi sokakların kaldırımları ve asfaltları her 3 senede bir sökülerek yenilenirken; kent merkezinden dışarılara, varoşlara doğru çıkıldıkça kaldırım ya da asfalta sahip olmayan bazen de mahalle tarihinde asfalt ve kaldırım hizmetinin uğramadığı kesimlere ulaşılır.

Bu mahallelerin makûs talihi maalesef bozulamamıştır.

“Makûs talihinden kurtulan nedir” diye bakarsak; genellikle belediye yönetimlerine yakın olarak faaliyete geçen taşeron inşaat şirketleridir. Bu inşaat şirketleri kısa bir geçmişe sahip olsalar da birkaç belediye kaldırım ihalesi ile geleceklerini garanti altına alırlar.

Bu garantili ihaleler belediyelerin özerk kurumlar olmaları sebebiyle çok detaylı olarak denetlenememelerinin bir ürünüdür.

Ülkemizdeki belediyelerin görev ve sorumlulukları 3 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

Buna göre:

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Ayrıca:

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediyelerin bunca görev ve sorumluluğu varken birilerini zengin etmek ve kaldırım yaptırmak en karlı iş olarak görülüyor sanırım.

Ahmet Buğra TOKMAKOĞLU

Abtokmakoglu@gmail.com

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 430
Toplam yorum
: 738
Toplam mesaj
: 99
Ort. okunma sayısı
: 2137
Kayıt tarihi
: 18.06.07
 
 

20 Nisan 1989'da İzmir'de doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Karşıyaka'da tamamladı. 20..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster