Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Haziran '13

 
Kategori
Şiir
Okunma Sayısı
929
 

Berat gecesi

Berat gecesi
 

Allahü telâya hamd olsun!

Peygamberlerin en üstününe ve Onun temiz

Âline ve Ona Eshâb olmakla şereflenmişlerin

Hepsine selâmlar ve

Hayırlı dualar olsun!

“O apaçık kitaba and olsun ki,

Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik.

Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.

Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.”*

ibni Abbas’tan rivayet edildiğine göre,

Hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi

Şu şekilde cereyan etmektedir
Bu seneden gelecek seneye kadar

Meydana gelecek olayların hepsi

Ayrı, ayrı melekler tarafından defterlere yazılır.

Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik,

Ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir.

O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur.

Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır:

Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna

Borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa,

Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde

Mümin kullarına berat yazar.

“ “Rahmet Gecesi.”

Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.
“Beraat” iki şey arasında ilişki olmaması,

Kişinin bir yükümlülükten kurtulması

Veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir

Müminlerin bu gece günah yüklerinden

Kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu içinde

Berat Gecesi denmiştir.

Gamzelerine saplanan hüzün okları çıkıyor birer, birer

İlkbahar çiçekleri açıyor demet, demet bu gece

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki

Mescidi-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine

Çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında

Berat Gecesinde gerçekleştiğini

Kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.3

Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır.
Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer

Vakitlere nispetle kat, kat sevaplı olması.
İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.
Allah’ın af ve bağışlamasının coşması.

Bunun için kul, zevkinden geçmedikçe

Nefsinden ve arzularında, ihtiraslarından ve nefsini

Kendini yere vurmadıkça ve işi buraya vardırmadıkça,

Mevlâsının yüksekliğinden bir şey anlayamaz

Gökte melekler kıskanır böyle imana

Bulutlar kıskanır ağlar aylarca

Ulaşır cennete muştu ile bu imanlı Salih ameller

Yağmur, yağmur damlar imanı cennetten yeryüzüne

O Servere candan ve gönülden

sallallahü aleyhi ve selem bağlılıkları oldukları içindir.

Onun Rabbi kâinatı Merhameti ile yaratan

Yani terbiye edicisi, yetiştiricisi olan isim,

O Serverın -Aleyhissalâtü vesselâmın-

Rabbi olan isme yakın olduğu için,

Sevilmişlerden olmuşturlar müminler

Bu gecenin Lütfiliye sabır ile Salih ameller ile

Bunun için bu saadete kavuşacaktır İNŞALLAH

İmanı ve amelleri ile müminler

Her şeyin doğrusunu Allahü Teâlâ bilir

Herkes, sonunda Onun huzuruna çıkacaktır

Haklıyı meydana çıkaran Allahü teâlâdır

Doğru yolu gösteren, doğru yola kavuşturan Odur.

Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam

Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti

Hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi.

On dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi.

On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi.

Ancak Allah’tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka…

Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde

Coşup çoğalması da bu manaları

kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır.4

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde

Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir.

Şaban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle,

Gündüzü de oruçlu olarak geçirin.

O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle

Dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:

İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım.

Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.
Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. 5

Çünkü o gece İlâhi rahmet coşmuştur.

Berat Gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara

Verilen eşsiz bir fırsattır.

Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen,

Gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle

Cenabı-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan

Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır.

Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden

İstifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır.

Peygamber Efendimiz bu gecede af dışı

Kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir

Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şaban’ın on beşinci gecesinde

Rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlûkatına mağfiret eder.

Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup

İnsanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.6

Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur,

Ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye

Düşkün olan veya ana babasını inciten

Yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.7
Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesi tecelli

Eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında

Kalan bütün kullarını bağışlar.8

Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesinde

Dünya semasına rahmetiyle tecelli eder

Ve Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları

Sayısınca insanları mağfiret eder.9

İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise,

Berat Kandilinde yirmi bindir.

Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek

Kur’ân harfine on sevap veriliyorsa,

Bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir.

Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp

İhyasına gayret gösterebildiğimiz

Takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir

İbadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.

Onun için elden geldiği kadar Kur’ân ve istiğfar

Ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.10

Tek kişinin çalışma ve kazanma gücü maddi hayatta

Olduğu gibi manevi hayatta da sınırlıdır diyorsak, bunun çaresi vardır.

Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mümin

Kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz manevi şirket;

Bize hesabından aciz kalacağımız sonsuz bir manevi serveti kazandırabilir.

Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında

Bölünerek küçüldüğü halde manevi kârda böyle bir şey kesinlikle

Söz konusu değildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur.

Nur ise maddi eşya gibi küçülmez ve bölünmez.

Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz,

Kur’ân tilaveti, zikir, tespih ve istiğfarla geçirilmesi,

Bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı

Amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.

Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselâma verilir.

Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselâma verilir.

Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan

İsrafil’e verilir ki bu büyük bir melektir.

Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.

Fahreddin er-Râzî”nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi

Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak

her defter sahibine teslim edilir.1

Berat Kandilinin “bütün senede bir Kutsi çekirdek hükmünde

Ve beşer mukadderatının programı nevi’nden olması cihetiyle

Leyle-i Kadrin kutsiyetinde” olması bu manalara dayanmaktadır.2

Kur’ân’ın bu gecede indirilmesi meselesine ise şöyle bir açıklama getirilmektedir

Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına

Toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir.

Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça, parça

İndirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Kaynaklar: http://www.nurnet.org/berat-kandili-ne-zaman-2013/
1 Hülâsâtü’l-Beyan. 13.5251.--2 Şualar, s,426.
3 TDİ.”Berat” maddesi.--4 Hak Dini Kur an Dili, 5:4295
5 İbni Mâce, İkame, 191.---7 et-Tergîb ve’t-Terhib, 2:118.
8 İbni Mâce, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.----9 Tirmizî, Savm:39.
10 Şualar, s.426.----11 et-Tergib ve’t-Terhîb, 2:119, 120.
12 Ra’d Suresi, 39; Mecmuatü’l-Ahzab, 1:597.

* Duhan Sûresi 2., 3. ve 4.

:

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Kıymetli Mehmet Aluç ; Doğrusu hangi blogunuza yorum yazdığımı hatırlamıyorum.Sayfanız bir türlü düzene girmedi,yorumlarımız görünmüyor,buda bana zor geliyor.Ben Beraat kandilinizi kutluyorum.hayırlara vesile olmasını,sağlık ve mutluluğa delalet etmesini diliyorum.Selam ve saygılar sunuyorum..

Mehmet Burakgazi 
 22.06.2013 16:17
Cevap :
Sorun değil kardeşim istediğin zaman yazabilirsin,yazılar karışşsa bile ben sizi biliyorum sizde beni sıkıntı olmaz kardeşim,yarınki mübarek berat kandilin mübarek olsun Rabbim beratını alanlardan eylesin bizleri ve cümlemizi.  22.06.2013 20:13
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 958
Toplam yorum
: 158
Toplam mesaj
: 10
Ort. okunma sayısı
: 179
Kayıt tarihi
: 04.06.13
 
 

Ben Mehmet Aluç 1962 Malatya Doğumlu. Ortaokul mezunuyum. Çocukluğumda okuma hevesim Tarkan çizgi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster