Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Ekim '08

 
Kategori
Kişisel Gelişim
Okunma Sayısı
2565
 

Beynini yenile, yaşamını değiştir!

Beynini yenile, yaşamını değiştir!
 

Bülent Göncü: ''Harika Yaşamak, öğrenilmesi gereken bir sanattır''


Mirror Dergisi, bireysel gelişim alanındaki sorularıyla; bu alanda uzun yıllar yaşam koçluğu yapan Bülent Göncü ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Günümüzde beyninizi kontrol altına alabilmeniz ve ona size mutluluğu getirecek yazılımları yüklemeniz mümkün. Türkiye’nin en ünlü ve başarılı ASTRONLP uzmanı Bülent Göncü, bireysel ve kurumsal gelişim danışmanlığı çerçevesinde, astroloji ile bireyin olanaklarını, zihin modelini, potansiyel enerjilerini ve çözmesi gereken sorunları net şekilde teşhis edebiliyor, NLP uygulaması ile de bu değişimleri yaşama somut bir şekilde geçirebiliyor.

NLP, 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğdu. Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturdular. İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih ediliyor.

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı veriliyor. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir. Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriyor.

Günümüzde kişinin astroloji haritasından yararlanarak uzmanlarca yürütülen NLP çalışmaları ile insan beynini kontrol altında tutabilmek ve hatta beyni istenilen yönde kurgulayabilmek mümkün. Bu tekniğin Türkiye’deki en tanınmış uygulayıcılarından olan ASTRONLP uzmanı, aynı zamanda Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanı Bülent Göncü’yle konuştuk.

Temeli yüzyıllar öncesine dayanan astroloji bilimi konusunda genel bir bilgilendirme alalım sizden. Nedir astroloji? Nedir yıldızların insanlar üzerindeki etkileri?

Bizden asırlar önce yaşayan insanların en büyük evrensel keşiflerinden belki de en önemlisi astroloji, günümüze kadar işlevini hiçbir şüpheye ve önyargıya yer vermeksizin sürdürüyor. Kim ne derse desin astroloji, insan yaşamında yaşamsal bir teşhis aracıdır. En ünlü simyasal Hermes metni, Zümrüt Tablo’da “Aşağıda olan yukarıda olan gibidir” sözü ile tanımlanan metaforik bir yaşam modeli vardır. Doğada nasıl demir, çinko, magnezyum gibi madenler varsa, insan bedeninde de bu madenlerden mikro ölçekte bulunur. Yoksa insan bu evrende yaşayamazdı. Bu madenlerden bir ya da birkaçı eksikse, insan bunları ya sebze ve meyve ile ya da ilaç endüstrisinin ürettiği vitaminlerle takviye eder. İşte gezegen enerjileri de insan yaşamında hayati öneme sahiptir. Her birinin makro enerjisi mikro ölçekte insanı etkiler. Astroloji bu nedenle evren-insan ilişkisinin doğal haritasını çözümleyerek, bu ilişkinin doğal dengesini analiz ederek, ilişkinin uyumu için gereken teşhis ve öneriyi ortaya koyar. Astroloji dört bin yüzyıllık süreçte her canlının yaşam sürecini analiz eden bir bilim olarak hayatiyetini sürdürüyor. Bireyin doğum haritasındaki yaşam dataları ve yaşam sürecindeki yaşam bilgileri ile nasıl bir yaşam kalitesi yakalayıp yakalamadığını teşhis eder. Bunu çağımızdan bir örnekle verirsek; nasıl ki herkeste bir bilgisayar mevcut ve bu bilgisayara yüklenen çok farklı veriler var. Herkes bu verilerden kendi bilgisi doğrultusunda az ya da çok yararlanıyorsa, kimi bilgisayarını oyun oynamak ya da yazı yazmak adına, kimi ise gemi ya da uçak projesi çizmek adına kullanıyorsa, bilgisayara yüklenen veri kişinin kullanmasına bağlı olarak değer taşımaktadır. Beynimiz de bir bilgisayar gibi yüklenen sayısız verilerine rağmen bizim onu kullanabilme kapasitemiz oranında anlam ifade eder.

Dinler ve değişik kültürlerde astrolojide ne gibi belli başlı farklılıklar var?

Her kültürün farklı metaforlardan oluşan bir astroloji dili vardır. Arap astrolojisi, Hint astrolojisi, Çin astrolojisi gibi. Biz batı astrolojisini kullanıyoruz. Nedeni, eski kültürlerde gezegenlerin sonuncusu Satürn’dü. 1789’da keşfedilen Satürn ötesi ilk gezegen ve ardından keşfedilen Neptün ve Pluto gezegenlerinin insan üzerindeki etkisi batılı astrolog ve bilim adamlarınca etkin bir şekilde yorumlanabildiği için batı astrolojisi bunların içinde en iyisi kabul edilmektedir.

Astrolojide yıldızların bir takım özellikleri var. Her bir yıldız farklı özellikler yansıtıyor. Nedir bu özellikler? İnsanlar üzerinde nasıl etkili olabiliyorlar?

Astrolojide herkesin bildiği gibi on iki burç var. Her burcun gezegeni doğal olarak farklıdır. Ancak burç sistemine göre baktığımızda ortaya salt 12 karakter yapısında insan çıkar ki bu doğru değildir. Her insan doğum zamanına göre özel olarak değerlendirilir. Bir bireyin doğum haritasındaki veriler, tıpkı parmak izi gibi çok özgün ve özel işaretler taşır. Doğada bir benzeri yoktur.

Siz bir ASTRONLP uzmanısınız. Nedir NLP? Astrolojiyle nasıl bir ilişki, nasıl bir oluşum içerisinde?

NLP yüzyılımızda Amerika’da keşfedilmiş bir sistem. Açılımı “Neuro Linguistik Program”, biz “Sinir Dili Programı” diyoruz. Beyine giden nöral sinir uçlarıyla bilinç altına giden yanlış şartlanmaları yeniden doğru şartlanmalarla değiştirmek anlamında kullanıyoruz. Daha netleştirirsek, günümüz teknolojisiyle beyin yazılım programını yeniden güncelliyoruz. Geçmişte aldığımız yanlış inanç ve geleneksel bilgilerle günümüzde kendimizi yetersiz hissediyorsak, hatta bir çok açıdan çağın gerisinde kalan bir zihin modeline sahipsek, bu günümüzdeki başarı olanaklarını sınırlıyor demektir. Astroloji ise, geçmişten günümüze ulaşan dahiyane bir teşhis aracı. Ben astroloji ile bireyin olanaklarını, zihin modelini, potansiyel enerjilerini ve çözmesi gereken sorunları çok net bir şekilde teşhis ediyor ve NLP uygulaması ile bu değişimleri yaşama somut bir şekilde geçirebiliyorum.

NLP uygulama alanlarından söz eder misiniz?

NLP dünyada çok yaygın kullanılıyor. Ancak ben sekiz yıl önce astroloji ile NLP sistemini bir program halinde kullanan tek insan olduğumu söyleyebilirim. ASTRONLP sistemi ilk kez benimle birlikte Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nda etkin bir şekilde kullanılmaya başladı. Sekiz yıldır 2500 bireysel ve 100’den fazla şirkete ASTRONLP sistemi ile hizmet veriyorum ve onların yaşamlarını ve yaşam kalitelerini pozitif değiştirebildiğimi geri bildirimlerle çok net bir şekilde biliyorum. O nedenle çok zevk aldığım bu danışmanlık hizmetimi sürdürürken gerek konferans ve seminerlerim, gerekse bireysel terapi programları ve şirket danışmanlıklarım çok başarılı sonuçlar üretiyor. Bana gelenlerin “Bu imkansız, kesinlikle gerçekleşmez” dedikleri hedefler, program sonrası mucizevi şekilde gerçekleştiğinde ben de danışmanlık alan da zafer duygusu yaşıyoruz. Böylece sağlam ve kalıcı başarı referanslarımla bu alanın en iyisi olarak haklı bir üne sahip oluyorum. Bana çok çeşitli mesleklerden gelen insanlar, çok özel sorunlarıyla başa çıkamadıklarında geliyorlar. Bu sorunların adı ne olursa olsun benim için fark etmiyor, terapi süreci içinde bu sorunlara net çözümler üretiliyor. Ben özellikle bireysel gelişim danışmanlığı çerçevesinde bireyle birebir özel terapi seansları sürdürüyorum. En az on seanslık bir süreçte çok sayıda sorunun ortadan kalktığını görebiliyoruz. Bu seanslarda teorik bilgilerin ötesinde uygulama ve bilinçaltı ve metafizik yöntemler de kullanılıyor.


NLP iletişim tekniklerine ve stratejilerine geçelim isterseniz?

NLP çok yönlü bir sistem. Birey için çok özel bir ASTRONLP programı hazırladım. Her danışmanın kendine özgü bir bilgi aktarımı olduğuna inanıyorum. Ve NLP danışmanla danışan arasında çok özel bir program konumuna geldiğinde her iki tarafta özel bir manyetik alan yaratıyor. Bilgi bu manyetik alanda enerjiye dönüşerek, kişiye özel kalıcı ve özgün hale geliyor. Bu bilgi kitaplardan okuyabileceğimiz ve hayatımıza geçirerek kendimizi kolayca iyileştirebileceğimizi sandığımız bilgilerden çok farklı olarak işlev görüyor. Bugün Türkiye’de ve yurt dışında NLP sertifikası alan çok sayıda insan, benim uyguladığım sistem karşısında şaşırıyor ve daha önce aldığı bilgilerin onun yaşamında bir yarar sağlamadığı konusunda benimle aynı fikri paylaşıyor. Ben teorik bilgi veren ve akıl yürüten bir danışman yerine karşımdaki kişiyle birlikte uygulamalı somut çözümleri yaşama geçiren danışman olmayı seçtim. Ben ve danışanlarım bu sistemden sekiz yıldır çok memnunuz.

Kimler yararlanabiliyor ASTRONLP’den?

Kaderci olmayı içine sindiremeyen ve henüz ulaşmadığı halde istediği bir hedefi gerçekten arzulayan herkes bu programdan yararlanabilir. Bana yediden yetmişe herkes sorunu ne olursa olsun gelebilir. Daha çok danışmanlık hizmeti almayı ve yaşam kalitelerini artırmayı bilinçli olarak kabul edenler, benim danışanım olmayı seçiyorlar. Bu danışanların içinde üst düzey yöneticiler, doktorlar, ünlüler ve şirket çalışanları ön sırada bulunuyor.

NLP seminerleri veriyorsunuz. Kimler katılıyor bu tür seminerlere, neler öğretiliyor?

Özel danışmanlık alanının dışında fırsat buldukça Türkiye’nin çok önemli şirketlerinde yöneticilere ve çalışanlara yönelik ASTRONLP konferans ve seminerleri veriyorum. Bu seminerlerde yaşamımızda sağlıklı, mutlu, başarılı ve zengin olmak için uygulamalı bir süreç izliyoruz. Ve bu seminerler hem şirkete hem de çalışanlara verimli bir yaşam getiriyor.

NLP ile hayatını istediği yönde değiştirebilme kudretine sahip olmayı öğrenebilir mi insan gerçekten?

Evet. Bu sanıldığı kadar zor değil. Beyninizdeki yazılım modelini kendi lehinize göre dizayn ettiniz mi ve net emirler verdiniz mi, beyin sizin istediğiniz hedefe hiçbir engel tanımadan gider ve o hedefi sizin için yakalar.

NLP ile insanlara kendi beyinlerini nasıl kullanacaklarını öğretmek için ne tür metotlar geliştirilebilir?

NLP her şeyden önce kendini seven insanın değişimini gerçekleştirir. O nedenle biz öncelikle bireyin kendisi ve kendi geçmişi ile barışmasını sağlıyoruz ve daha sonra istediği hedefi belirleyip bu hedefe ulaşabilmesi için beynini yeni duruma şartlayarak başarıyı elde etmesini kolay ve zevkli hale getiriyoruz. Yaşamda başarısızlığın sayısız gerekçesi bulunur ve bu gerekçeler sizi haklı konumuna sokar. Ancak NLP sisteminde sadece başarı vardır Başarının gerekçesi yoktur. Ve siz bu sistemde haklı değil, sadece mutlu olursunuz. Mutlu olan her insan aynı zamanda haklıdır da. Beyin emireri gibidir insan için. Ona doğru ve net emir verirseniz o emri yerine getirir. Beyin hayal ile gerçeği ayırmaz, siz ne emir verirseniz o doğru emirdir. Günümüzde birçok insan beynini, isteklerine daima karşı gelen bir muhalefet lideri gibi kullanmaya izin veriyor. O nedenle istekleri, beyinleri tarafından daima muhalefetle karşılanıyor. Biz beyne yeni bir yazılım yüklüyoruz. Ve bu yazılım bizim mutlu olmamıza yönelik bir yazılımdır. Haklı olmamıza uygun bir yazılım değil. Bugün çok sayıda insan haklı olduğunu savunuyor. Ancak haklılıkları onları mutlu etmeye yetmiyor. Mutlu olsalardı haklı olmak için bir nedenleri de olmazdı.

İnsan beyninin öğrenme kapasitesi nedir? Zaman ya da bir başka şekilde sınırlaması var mıdır beynin öğrenme kapasitesinin?

Beynin bugün bilim adamlarınca da kabul edilen ve henüz çözümlenmemiş çok sayıda çözüm terminali bulunmaktadır. Beynin kapasitesi aynı bilgisayarlar gibi yoğun bir kapasiteye sahip olmasına rağmen herkes beyninin ya da bilgisayarının çok düşük kapasitesini kullanmakla yetinebilir. Bu bir tercih olmaktan çok, bilgi işleme ve uygulama yeterliliği oranında söz konusudur. Benim uyguladığım sistem, beyne çağdaş ve işlevi yüksek bir yazılım yüklediği gibi bu yazılımı kullanabilmesi için kişiye yol gösterebiliyor.
Ben her bireyin ve kurumun değişim ve dönüşüm sürecinden kaçınamayacağını, önemli olan bu değişim ve dönüşümü bireyin ve kurumun yönlendirmesine katkıda bulunmasını sağlamak bir yaşam koçunun misyonu olduğuna inanıyorum. Birey ve kurum kazandığında ben kazanıyorum ve ben kazandığımda birey ve kurum kazanıyor. O nedenle ASTRONLP on yıla yakın süreçte daima ‘’başarının zevkli yolu’’ olarak tanınıyor.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Beyin gücünün nelere kaadir olduğunu, istenirse neler yapılabileceğini öyle güzel anlatmıştın ki... Sevgimle canım...

Sema Sener 
 05.11.2008 14:22
Cevap :
Sema'cım O beynimiz var ya kendimizi ne kadar çok seversek o kadar süper çalışıyor. Elde edemeyeceği şey yok, inan. Yeter ki, her başarısında beynimize ödül verelim. Sevgilerimle  06.11.2008 8:47
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 137
Toplam yorum
: 548
Toplam mesaj
: 94
Ort. okunma sayısı
: 1036
Kayıt tarihi
: 05.01.07
 
 

1951 İstanbul doğumluyum. Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı, Moda Tasarımı ve Marka Danışman..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster