Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Eylül '08

 
Kategori
Sosyoloji
Okunma Sayısı
2005
 

Bölgenin sosyo- ekonomik ve çevre sorunları

Bölgenin sosyo- ekonomik ve çevre sorunları
 

FRİGYA VADİSİNE GENEL BAKIŞ

Eskişehir Frigya Bölgesinde Kırka Belediyesi hariç halk geçimini genellikle tarım ve hayvancılıktan sağlar. Bölgenin tek sorunu Kırka’dan sonraki kesimde yolların şose denilen kesimden oluşması ve düzgün bir ulaşım yolunun bulunmamasıdır.

Kırka hariç köylerde çöp kirliliği ve su kirliliği gibi sorunlara rastlanmamıştır. Köylerdeki halkın çöp sorununa getirdiği ve uyguladığı yöntemler:

· Ekmek, yemek ve sebze meyve atıkları biriktirilip hayvan yemi yapılıyor.

· Kağıt, karton ve naylon poşetler kuzinelerde yakılıyor.

· Plastikler kesilip metal ve cam gibi atıklar kullanılma ihtimali en az, sudan uzak biraraziye gömülüyor.

· Et-kemikve hayvan ölüleri yine sudan uzakkullanılmayan nitelikte yerlere gömülüyor

· Hayvandışkılarının suları sızdırılarak gübre olarak kullanılıyor.

Bölgedeki insan faktörü yıkıcı biretki yapmamaya çalışıp, bu doğal alanları ve anıtları korumaya çalışmakta vebunun bilincini taşımaktadır.

Fakat bu bölgenin dışında özellikle Kütahya Frigyası’nda insanlarıntahrip edici etkisi devam etmektedir.

BÖLGEYE İLİŞKİN DOĞAL VERİLER (FLORA)

Bölgedeilginç jeomorfolojik oluşumlar ve yer yer yükseltiyle değişip yoğunlaşan (tepeve vadilerde) doğal bitki örtüsünün birlikte oluşturdukları peyzajözellikleriyle oldukça önemli bir görsel etkiye sahiptir.

Alanda aranılan bitki türleri şunlardır:

*Pinus nigra (karaçam) *Yabanihatmi(Alcea pallida

*Disotu(Ammi visnaga) *Kocayemis(Arbutos unedo)

* Pinus pinka (fıstıkçamı) *Pelin(Artemisia absinthium)

*Bulbus (çiğdem) *Guzelavratotu(Atropa belladana(

*Quercus ilex (meşe) *Domuzturpu(Cyclamenhederifolium)

*Salixalba (söğüt) *Tatula(Datura stramonium)

* Populus alba (akkavak) *Borucicegi(Datura metol)

*Populus nigra (karakavak) *Kokarat(Delphiniumstaphisagria)

*Eleagnus angustrfolia (iğde) *Pasrenkli yuksukotu(Digitalis ferruginea)

*Ribes aureum (Frenk üzümü) *Yunluyuksukotu(Digitalis lanata)

*rosa canina (kuşburnu) *Essekhiyari(Ecballiumelaterium)

*Kekre(Acroptilonrepens) *Centiyane(Gentianalutea)

*Yalanciigde(Hippophaerhamnoides) *Patlakotu(Helleborus vesicarius)

Katranardici(Juniperusoxycedrus) *Kibritotu(Lycopodium clavatum)

*Sigala(liquidambarorientalis) *Ihlamur(Tiliaargentea) *Karabaslavantaotu(Lavandulastoechas) *Gelincik(Papaver rhoeas)

*Mayispapatyasi(Matricaria chamomilla) *Kediotu(Valeriana officinals)

*Oksurukotu(Tussilage farfara) *Akasya

*Sigirkuyrugu(Verbascum olympicum) *Hatmi

*Yabanikekik *Kardelen

*Madimak *Reyhan

*Ezemtere *Somak

*Cirit *Palamuttirnagi

*Çöven

BÖLGEDE BULUNAN MADEN YATAKLARI

*BORAKS: Eskişehir ili Seyitgaziilçesi Kırka bucağında zengin bor yatakları vardır.İşletilmektedir, bortürevleri yurt dişina ihraç edilmektedir.

*MERMER: Bölgede özel sektörtarafından işletilen 20 kadar mermer ocağı vardır

*PERLIT: Seyitgazi ilçesi veçevresinde çıkarılır.Rezervi 20 milyon tondur.

*OPAL: Eskisehir-Kutahyahudutlarindadir.

*TALK: Bölgede talk yataklarıvardır. Fakat henüz detay rezerv etudleri yapılmamıştır.

* KAYATUZU: Bölgenin kuaternerhavzası içinde mevcut potasyum içeren yataklar vardır.Özel sektör tarafındanişletilmektedir.

BÖLGENİN SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRE SORUNLARINA BAKIŞ AÇISI

Geziler esnasında ziyaret edilen köylerin hiçbirinde çöp ve çevre kirliliği gibi problemlerle karşılaşmadık. Çünkü halk bilinçli halde bu soruna çözümgetirmişti. Üstelik Seyitgazi ve Kırka Belde bağlantı yollarının bozuk olmasına rağmen ve belediyelerin çöp temizleme hizmetlerinin buraya ulaşmamış olmasına rağmen. Oysa Seyitgazi’den Eskişehir’e doğru girerken şehir çöplüğünün ileride nasıl sorunlar doğuracağının adeta bize sinyallerini veriyordu. Büyükşehir Belediyesi, Çevre İl Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği işbirliği ile şehrin belirli bölgelerine geridönüşüm atık kutusu konmuştu. Ama bu konuda şehir halkı, köydeki insanlar kadarhenüz bilinçli değildi.

Evlerdeki çöpler halen karışık olarak toplanmakta ve şehir çöplüğüne dökülmektedir. Aslında bu durum gelecekte büyük bir çöp sorunu ile uğraşacağımıza, şimdiden insanları bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Çünkü nüfus hergeçen gün artmakta ve yiyecek, içecek, enerji kaynaklarımız hızla tüketilmektedir.

Çürüttüm, Salihli, Akin, Örencik, Gemiş, Sancar ve İkizoluk köy halkınin çevresel çalışmalarınin ana fikri şu şekilde açıklanabilir:

1-) Evin etrafında veya bahçelerin kenarlarında çöp olmamalı.

2-)Naylon-plastik çürümez. Onun için yakılmalı veya kullanılmayan toprağa gömülmeli.

3-) Akarsulara kesinlikle çöp veya pislik atılmamalı ki, insanlar ve hayvanlar için içmek veya abdest için kullanılırsa temiz olduğundan eminolunsun.

4-) Metaller paslanınca ve camlar kırılınca insan ve hayvanlar için yaralayıcı olurlar.

Okuma-yazmasının dışında bir eğitim almamış olan 45 yaş üstü köylüden çok daha yüksek olan kentliden, bu anlayışı ve düşünce tarzını benimsemesini istememiz fazla olmaz sanırız.

Yeterki konu sürekli güncel tutulsun ve insanlara imkanlar sağlansın. Yoksa çok büyük bütçeler gerekli olurve asla yeterli olacak bütçe bulunamaz.

Üstelik köylerde Zehran Deresi’nin kirletilmemesi için çalışmalar vardı. Çünkü buraya yapılan Kuzgunlar Baraj Gölet’i üzerinde kültür balıkçılığı denemeleri devam etmektedir. Akin Köyü Halkıbalıkçılığı kendilerine yeni bir gelir kapısı olarak görmekte ve belki de bu sayede ilçe ile bağlantı yolunun düzgünleştirileceğini ve Kırka’ya olan genç nüfus göçünün de önlenebileceği düşünülmektedir.

BÖLGEDEKİ FLORA ÇALIŞMASı SONUÇLARI

Köylerin çoğu yeşillendirilmiştir. Fakat köyler arasındaki yollarda peribacaları ve geniş bozkırlar göze çarpmaktadır. (özellikle Kırka yolundan köy yollarına dönüldüğünde) bu bölge ağaçlandırılsaveya bölge halkı meyvecilik konusunda bilinçlendirilse, bu bölge dedeğerlenecektir.

Ayrıca Kırka Bor Madeni üzerinde yetişen ve çevresinde başka bir bitki göremediğimiz çöven halka tanıtılıp bilinçlendirilse ve tarımı yapılsa, yeni bir gelir kapısı elde edilir.

DOĞA ONARIMI ÇALIŞMALARI

Bölge içinde Kunduzlar Baraj Göleti’ni toprakerozyonundan korumak amaçlı ağaçlandırma çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı görülmüştür.

Dikimi yapılan ağaçlar:

*Populus alba pyramidalis (akkavak)

*Ulmus glabra (dağ karaağacı)

*Pinus silvestris (sarıçam)

*Pinus nigra (karaçam)

Köylerde ise, köy halkının kendiçevrelerini ağaçlandırdıkları görülmüştür.

Ekilen ağaç türleri:

*Prunus cerasus (vişne)

(zerdali)

(akkavak)

(karakavak)

*Elaeagnus angustifolie (iğde)

*Bölgeiçinde yetişen fakat önemi hala fark edilemeyen bitki: Çöven

*Bor minerallerinin içinde, minerali bünyesine çekerek yetişen çöven bitkisinin (Gypsophila Eriocalyx Boiss) türü sadece Eskişehir, Kayseri, Balıkesir’de yetişmektedir. Fakat bölgede yetişen çöven hala bölge halkının dikkatini çekmemiştir. Aslında tahin helvası yapımında ve yünlü kumaşların temizlenmesinde kullanılan bitki, değerli biralım-satım ürünüdür.

Buürün hakkında bölge halkı bilinçlendirilirse, bölgenin adının duyulması daha da kolaylaşacaktır.

Bölge aslında daha fazla araştırmaya değer bir doğa laboratuarı durumundadır ve diğer bölgelerden (Kütahya Frigya’sı-Kapadokya) farklı olan, buralarda insanların bilinçli olması ve doğaya, tarihe sahip çıkmalarıdır. Ne olursa olsun bizler ve diğer bölge insanları, bu insanları örnek almalı ve çevremize, tarihi ve doğa güzelliklerimize sahip çıkmalıyız.

Üniversiteler-Belediyeler-Valilikler-gönüllükuruluşlar kendi çabalarıyla Frigya Vadisi hakkında çalışmalar yapmaktadır. Fakat kişisel çabalar bu konu için yeterli değildir. Bölgenin tanıtılması ve öncelikle yollarının yapılması lazımdır.

Temmuz-2005 yılında Eskişehir-Seyitgazive Afyon arasını içeren kesimde karayolları çift yol çalışmalarına başlamıştır. Bu yol tamamlandıktan sonra hiç yokken mıcır ve toprak olan köy yolları asfalt yapılsa ve ayrıca yayın organları ile tanıtımı gerçekleşse Bölge Üniversitesi Valilik, gönüllü kişiler bir çatı altında toplanıp çalışmalarını sürdürse ve bu alan dışındaki köylerde de bilinçlendirme çalışmaları yapılıp çalıştığımız bölge örnek gösterilirse, belki de her şeyi devletten bekleme mantığımızı yenip bunların bilinçli olarak araştırmacıların da bu güzellikleri de görüp araştırmalarını sağlayarak gelecek nesillere bırakabiliriz.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 28
Toplam yorum
: 2
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 4185
Kayıt tarihi
: 06.12.07
 
 

74 Eskişehir doğumluyum, Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir Anadolu Lisesinde kimya öğretmeni olarak ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster