Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Kasım '12

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
1430
 

Bor madeni özelleştirilmemelidir

Bor madeni özelleştirilmemelidir
 

amerikadabugun.com


Özelleştirme yeni bir tarzda beliriyor: Bor Madeni, “üstü kapalı” bir özelleştirmeye konu. (1)

Bor ve türevleri, Ulusal zenginliğimizin en önemli kesitleri Dünya rezervlerinin % 72’siyle, bu alanda lider ülkeyiz. (2)

Stratejik bir ürün: yakıt pilleri ile LCD ekran için bir hammadde.

Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde değerlenebilecek. alternatif enerji kaynakları deposu.

O arada, toryum, nükleer yakıt için en az tortu bırakacak bir madde.

İştah kabartması doğal ve besbelli üzerinde hesaplar var.

TMMOB çevrelerinin haklı tepkisi de bu madenin ulusal envanterimizden çıkmasına yönelik…

Mevcut kanunda değişiklik yapılarak bir fıkra ekleniyor, özelleştirme pazarlama ambalajına bürünüyor.

Özelleştirmede kar transferinden öteye geçemedik. 10’u 1’e sattık (TEKEL) yabancıya varlık transferi yapıldı.

Ve özelleştirmenin miadı fikir öncüsü ülkelerde bile çoktan doldu; artık “geri çağırmalar” başladı.

O arada,  “Özelleştirmenin” piyasayı dengeleyemediği elektrik fiyat artışlarından da anlaşılmadı mı?

Maliyetlerin düşmesi tezine odaklı Bor ile ilgili bu son yönelim gerçekçi değil…

30 yıldır Eti Maden tek kuruş borçlanmadan milyarlarca lira yatırım yapmış.

Deneyimli kadrosuyla, bir kamu iştiraki olarak, dünya pazarında %40 payı kapmış.

Mülkiyet konusu muğlak…

Çünkü…

Borun ve türevlerinin özel sektör eliyle önce taşeronlaşmaya eş-anlı olarak da “çok-uluslu şirketlere açılacağı” ayan beyan.

Bor’un, kamu envanterinden düşmesi demek, paramızın da değerinin düşmesi demek değil midir?

Evet, Bor, Uranyum ve Toryum (BUT) devlet eliyle işletilmeli, endüstri yatırımlarına önem verilmelidir.

Bor’un özelleştirilmesi harakiri yapmak gibidir.

Hiçbir gerekçe stratejik madenler üzerindeki bu ve son tasarruf yönelimlerini haklı gösteremez.

(1): Yazıya ek olarak:

1 Kasım 2012 tarihli TMMOB basın duyurusu:

Sayın R.Bülend Kırmacı ,

BOR MADENLERİNİN İŞLETİLMESİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ AÇIK BİR ÖZELLEŞTİRMEDİR

Bilindiği üzere, yürürlükteki 2840 sayılı Kanun Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir." şeklinde düzenlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilen "Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Başbakan‘ın imzasıyla, 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/101 - 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na gönderilmiştir.

TBMM Komisyonlarında görüşülen ve en son olarak 31 Ekim 2012 tarihinde ana komisyonda karara bağlanan Kanun tasarısı önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. Bu süreçlerde aşağıda imzası bulunan meslek odaları ve sendikalar, olaya müdahil olmaya çalışmış ve tasarının geri çekilmesi için mücadele etmişlerdir.

Mevcut Kanunun 2. maddesine eklenen ve komisyonda kabul edilen fıkrada;

"Bu madenlerin ruhsat sahaları ve rezervleri Devletin mülkiyetinde kalmak ve elde edilecek ürün ve atıkların satışı Devlet eliyle yapılmak kaydıyla; dekapaj, ürün çıkarma, kırma eleme, ayıklama ve yıkama, paketleme, tahmil - tahliye, nakliye ile temizlik ve diğer benzeri işler ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." denilmektedir.

İstenen yasa değişikliğiyle bor, toryum ve uranyum madenlerinin üretiminin özel sektörce yapılmasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Özel sektörün üreteceği ürünlerin devletçe alımı garantilenmektedir. Bu tasarı kabul edildiğinde, madencilikte bir özelleştirme yöntemi olan "işletme hakkının devredilmesi"nin bor madenlerimiz için yolu açılacak ve yıllardır yapılamayan "borların özelleştirilmesi" başarılacaktır. Hükümet yetkililerinden gelen tüm aksi iddialara karşın ve gerekçesi ne olursa olsun bu değişiklik, 2840 sayılı Kanunla Devlet eliyle işletilmesi gereken bor madeninin özelleştirilmesi demektir Bor madenlerinin işletmesinin devredilmesi yoluyla gerçekleştirilecek böyle bir özelleştirme modeli, baştan beri bor madenlerini isteyen çevrelerin talebidir.

Bu değişiklikle toryum ve uranyum gibi nükleer enerji hammaddelerinin üretimi de devlet tekelinden çıkarılacaktır. Bunun sonucunda; ülkemizin geleceği açısından oldukça önem arzeden bor, toryum ve uranyum madenlerimiz uzun vadede çok uluslu şirketlerin eline geçecektir.

Rezervlerin ve ruhsat sahasının mülkiyetinin devlette kalması, hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü; kiralama yoluyla madenin rezervi tükendiğinde mülkiyet kavramı, içi boşaltılmış bir kağıt parçasından ibaret olacaktır. Anayasanın 168. maddesi, "Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir..." demektedir. Bu maddeye göre zaten mülkiyetin devredilmesi söz konusu olamazAyrıca, elde edilecek ürün ve atıkların satışının devlet tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağı da belirsizdir.

Bu gerekçelerle; aranmasından, işletmesine ve uç ürüne dönüştürülmüş ürünün pazarlanmasına kadar her aşamasının kamu eliyle yürütüldüğü geliştirilmiş bir bor endüstrisinin ülkemizin ve halkımızın yararına olduğuna inanıyoruz. Uranyum ve toryum gibi nükleer enerji sektörünün girdileri olan madenlerimizin korunmasını ülkemizin güvenliği açısından oldukça önemli buluyoruz.

Sonuç olarak, "Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır" yasa hükmünün değiştirilmeyerek korunması ve bu tasarının yasalaşmaması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz.

Bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde karar verecek milletvekillerinin ülkemizin geleceğini düşünerek karar vereceklerine inanıyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 02 Kasım 2012

PETROL İŞ SENDİKASI

KESK-ESM

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

(2): Kaynak : http://www.haber3.com/bor-madeni-ve-ozellestirme-107032y.htm#ixzz2BA0pHf6N

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 374
Toplam yorum
: 193
Toplam mesaj
: 25
Ort. okunma sayısı
: 481
Kayıt tarihi
: 16.08.06
 
 

Merhaba! Toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel olgularla ulusal ve evrensel düzlemde ilgilenme..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster