Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

05 Aralık '12

 
Kategori
Coğrafya
Okunma Sayısı
121
 

Büyük Türkiye

BÜYÜK TÜRKİYE

(KURULUŞUNUN 100. YILINDA “2023” CUMHURİYET TÜRKİYESİ)

Abdullah Çağrı Elgün

cagrielgun@hotmail.com

Asya kıtasının doğusunda ve Pasifik Okyanusu’nun batı yakasında iç problemlerle boğuşmaya devam eden 9.6 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Asya’nın en büyük ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti; diğer tarafta, kendisinin, dünyanın tek efendisi olduğu iddiasını sürdüren, Amerika Birleşik Devletleri. Bu iki devletin de (Çin ve Amerika) ekonomisinin daralması, halklarının yoksullaşarak ayaklanmasıyla, 2023’lü yıllarda parçalanarak yeni devletlere dönüşecektir.

Yüz yıl boyunca “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Diyerek kabuğunda güvenle büyüyerek, kabuğunu çatlatan büyük Türk, TÜRKİYE, 2023’lü yıllarda, dünyanın engellenemez tek lideri olarak, dünyaya yeniden görünecektir.

Dünyaya huzur bahşeden Türk, tarihten gelen adalet, büyük bir hoş görü, serbest düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, seyahat hürriyeti, milletleri birleştirme (Birleşik Devlet), yönetme ve toplumu sevk ve idare etme, İslâm’ın inanç ve düşünüşüyle dünyaya sağlık, mutluluk, refah ve huzur bahşetmeyi sürdürmeye devam edecektir.

Mete Han (Oğuz Kağan) döneminde dünyanın bilinen tarihinin 3/3’ünün % 80 toprağını, 3/3’ünün % 90 nüfusuna hükmeden Türk, Cengiz İmparatorluğu döneminde, 44 Milyon kilometre kare; ve daha 1900’lü yılların başında elli dört (54) millet ve tek devlet (Osmanlı) olarak var iken, Türkiye Cumhuriyeti olarak 779.452 kilometre karelik küçücük kabuğunda, yüz yıl, büyük bir sabırla bekledi. Yüzüncü yılın sonuna yaklaşıldığında, yattığı kuluçkadan kalkarak, yumurtaların kabuklarını çatlatan gurk gibi çivcivleriyle, bir çok devletleri de ardında sürükleyerek, “birleşik tek devlet” BÜYÜK TÜRKİYE olarak yeniden hayat sahnesine çıkacaktır. 

Doğuda: Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan,  Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan; Batıda: Makedonya, Romanya, Arnavutluk, Yugoslavya, Sırbistan, Saray Bosna, Bulgaristan, Yunanistan ve adalar  en kısa sürede ve en kısa yoldan derhal birleşecektir. Bu birliğe katılmak isteyenlere de kayıtsız, şartsız imkan tanınacaktır.

Uzun yıllar yönettiğimiz Bulgaristan (545) yıl, Yunanistan (400)  yıl, Girit (267) yıl, Ege adaları (541) yıl, Arnavutluk (435) yıl, Romanya (490) yıl, Macaristan (160 yıl, Çekistan, Slovenya, Polonya, Batı Rusya, Beyaz Rusya ve Avrupa Rusya’sı (291)yıl boyunca Müslüman Türk egemenliğinde huzur içinde yaşamıştı. Bugün de birliktelikte huzur bulacaktır.  

Ukrayna (308) yıl, Gürcistan (400), Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs (295), Suriye (402), Türkçe seslenip Türkçeyle ses verdi.

Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak (402) yıl, Suidi Arabistan (399) yıl, Yemen (401) yıl, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (400) yıl, Kuveyt üç yüz seksen bir (381) yıl, Müslüman Türk ile beraber mesut ve müreffeh bir hayat içindeydi. Bugün de böyle olacaktır.

Asya yakasında: Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Kırım, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan...vb.; Batı yakasında: İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Ermenistan; Macaristan, Çekistan, Slovenya, Polonya, Batı Rusya, Beyaz Rusya, Avrupa Rusyası...vb.; Ortadoğu’da: Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, İran, Pakistan, Afganistan, Irak, Suidi Arabistan, Yemen, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri...vb. yan yana gelerek yeni dünyada yeni bir güç olarak, Türkiye’nin önderliğinde birleşeceklerdir.  

Türkiye, sanat, edebiyat, şiir, romanda; ekonomi, sanayi, teknolojide en büyük devlerle yarışır hale gelmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde yapılamayan birçok teknoloji aletlerini yapıp ihraç ederken, Türk Dili, Türkçe mübalâğasız dünyanın günde 100 milyon insanı tarafından öğrenilip konuşulmak için müracaat kapısı haline gelmiştir.

Türkçe Olimpiyatları; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın (Prof. Dr. Turan YAZGAN), Zaman Grubu (Fethullah GÜLEN), Yesevi Üniversitesi (Türk Heyetleri) gibi yeryüzüne yayılmış Üniversite, Lise ve diğer türdeki binlerce okullar, bunun en güzel delilidir.

Avrupa, bugün Yunanistan’ın nüfusundan daha fazla bir Türk nüfusunu sinesinde barındırmaktadır. Bu haliyle Avrupa’da, çoğalan Türk nüfusu ve serbest teşebbüs girişimlerinin sonucu, Türkler tarafından kurulan iş yerleri ve fabrikalar, Türk nufusun, yönetimlerde daha etkin görevler üstlenme, muhtar, encümen azalığı, belediye başkanlığı ve milletvekilliği gibi etkin görevlere katılımılıyla Avrupa, 2023 yılında büyük bir kısmı da Müslümanlaşarak birleşik tek devlet haline dönüşecektir.

UYGARLIKLARI KURAN TÜRK

Tarihe ışık tutan bir çok bilim adamının ortak görüşü şudur ki Orta Asya’da Çin’de, Suriye’de Mısır’da ve Amerika’da (Atlantis, Maya, Aztek, İnka, Sümer, Mısır, Çin) ve Avrupa’da, Almanya (Anglo Sakson ve İngiltere (Saka, İskit Türkleri), Norveç, İsveç, Belçika (ODEN, Uygur Hakanı Buku Teğin) yer alan dev cüsseli piramitlerin Orta Asya Türk kültürü’nün izlerini taşıdığı  bulgular  ve elde edilen belgeler ışığında  tartışılmaz bir gerçek halinde ortaya çıkmıştır.

Mısır (MÖ 3000), Sümer Piramitleri (Zigguratlar) (MÖ 4.500), Orta Amerika’da yer alan Maya (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco ve Yucatán(Yakutan, Ok Atan), İnka, Aztek Piramitleri MÖ. 5.000, Orta Asya Piramitleri (MÖ 17.000 veya 20.000) yıllık bir gemişe sahiptir. Lahitler, kablumbağa kaideleri üzerine oturtulmuş hakan heykelleri ve dikilen balballar Peruda ve Moğolistan, Orhun, Selenga,, Yenisey ve Elegeş vadilerindeki dikili Abidelerinde aynıdır.

Bunların dışında da dünyanın çeşitli yerlerinde irili ufaklı kimi piramitlerin (Anıt Mezarlar) bulunduğu; ancak, böyle kalabalık bir topluluk halinde, Asya’nın düzlüklerinde yer alan ve Türk kültürünün ürünü oldukları anlaşılan piramitleri yapanların bu kültürü kullanan ve yayanların da Türkler’den başkası olmadığı belgelerle ispatlanmıştır.

(Prof. Sven Lagerbring, “İsveç İmparatorluğu Tarihi IV Cilt, 1764”,  “Türklerle Akrabalık, 1769”)

(“İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri” İsveçlilerin Türk Ataları, Prof Seven LAGERBRİNG, Hazırlayan: Abdullah GÜRGÜN, Kaynak Yayınları, Zaman Gazetesi, Pazar Eki,13 Nisan 2008, Pazar)

 (Mosccow News Dergisi, Matematikçi, Anatoli Fomenko;  “Cenk BAŞLAMIŞ)

(http://www.google.com.tr/#hl=tr&&sa=X&ei=_149TLTaF6ekONiFlbEP&ved=0CBMQBSgA&q=Moscow+News+Dergisi+(M%C4%B1s%C4%B1r+Piramitleri+Ve+T%C3%BCrkler)&spell=1&fp=af8d00cbf7be23)

(http://www.siriusufo.org/uforum/forum_posts.asp?TID=3175&PID=117654)

 

RUSYA'da, bir kısım bilim adamı, Mısır piramitlerinin Türkler tarafından yaptırıldığını ileri sürmektedirler. Çok daha önceleri İsaac Newton tarafından da savunulan bu görüşler Fomenko tarafından da iddia edilmiş ve ispatlanmıştır.

“Moscow, News Dergi”sinin son sayısında (02 Nisan 2010) bu Türklük Kültürü Akımının öncülüğünü, Anatoliy Timofeeviç Fomenko, (Moskova Devlet Üniversitesi) savunmuştu.

Bundan başkaca Türk bilim adamı Phil Dr. İlhan AKÇAY, (Bundan yıllar önce “Kolomp Öncesi Amerika Türk Kültürü, VIII.Türk Tarih Kongresi II.Cilt’ten Ayrıbasım Ankara-1981”  DTK Yay. Ayrı Basım, adlı eserinde ve eserin basımından on yıl öncesinde yani (1971) bu abidelerden ve bu yörelerin Türk kültürünün izlerini taşıdığını söyleyip,  yazdığında “Türkçülük Çılğınlığı” ile  itham ediliyordu.)


Rus matematikçi Fomenko’nun "İmparatorluk" (Moskova, 1996) kitabında ortaya koyduğu ilginç görüşlerden biri de, Ruslar'la Mogollar'ın aynı ırktan geldiğidir. Fomenko: Türkler'le Ruslar'ın uzun süre Avrupa, Asya, Amerika ve kuzey Afrika'yı birlikte yönettiğini, Mısır Piramitlerinin de bu imparatorluk döneminde (14-16 yüzyıllarda) yapıldığını ileri sürmektedir.

(http://www.google.com.tr/#hl=tr&&sa=X&ei=_149TLTaF6ekONiFlbEP&ved=0CBMQBSgA&q=Moscow+News+Dergisi+(M%C4%B1s%C4%B1r+Piramitleri+Ve+T%C3%BCrkler)&spell=1&fp=af8d00cbf7be23)

(Mosccow News Dergisi, Matematikçi, Anatoli Fomenko;  “Cenk BAŞLAMIŞ

(http://www.google.com.tr/#hl=tr&&sa=X&ei=_149TLTaF6ekONiFlbEP&ved=0CBMQBSgA&q=Moscow+News+Dergisi+(M%C4%B1s%C4%B1r+Piramitleri+Ve+T%C3%BCrkler)&spell=1&fp=af8d00cbf7be23)

(http://www.siriusufo.org/uforum/forum_posts.asp?TID=3175&PID=117654)

“Selahaddin DÜNDAR-Haydar ÇETİNKAYA”,  “TEREKEMELER” Kara Kalpak Türkleri, Dündar Eğitim Yayınaları, 3.Baskı, Eylül 2004-ANKARA, adlı kitapta da:

Türklerin Menşei adı altında verilen listede Türkleri MÖ.2000 yılında Çungeniyorda (Doğu Türkistan) bölgesinde yaşarlarken dört (4) boydan tarih sahnesine girdiğini belirterek:  

1) ÇUW-GOEY(MÖ.(1766),

2) TA-Pİ MÖ.(1122),

3) PE-Çİ MÖ. (1116),

4) KİO-KUE MÖ.(627) olduğundan bahseder.

Secere-i Türki’de Türkler, beş oymakla yer yüzünde varlıklarını gösterirler:

1) OĞUZ (MS.VI.yy.)  

2) KIPÇAK (MS.VI.yy.)  

3) KALAÇ (MS.VI.yy.)  

4)KARLUK (MS.VI.yy.),

5) KANKLI (MS.VI.yy.)

Türk Kavimleri (İki büyük soy olarak yer yüzüne yayılmışlardır.)

1) URAL TÜRK KAVİMLERİ    

2) ALTAY TÜRK KAVİMLERİ

URAL TÜRK ( Fin)  KAVİMLERİ

A.1) Voguller, 2) Ostyaklar, 3) Macarlar

B)1) Laponlar, 2) Finler (Kovreller), 3)Samoyedler, 4)Estonlar, 5) Mordvinler, 6) Çeremişler (Moriler), 7) Vodyaklar (Udmurlar), Zuryenler (Komiler)

ALTAY TÜRK KAVİMLERİ

A.  1) Tunguzlar, 2) Murcular

B. 1) Türkler –Oğuzlar-Terekemeler (Karakalpak Türkleri) )  1) Borçalı Terekemeleri 2) Kazak Terekemeleri

Oğuzlar A. 1) Azeriler (Azerbeycan), 2)Kuzey Azerbaycan, 3)Güney Azerbaycan

B.. Karakalpaklar (Karakalpakistan)

C. Türkmenler (Türkmenistan) Bütün bu büyük dağılımından sonra büyük kavimleri başka başka topraklarda ayrı ayrı devletler halinde yaşatan bu boy, kavim şimdi tarih sahnesinde yeniden kendini göstermek üzere başını kaldırmıştır.

Kaşgarlı Mahmut, Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) kıyamet alametlerinden bahsederken anlattığı bir hadisini naklederek:  “Türk Dilini öğreniniz; çünkü Türkler’in uzun sürecek hakimiyetleri olacaktır.”   demektedir. Ayrıca başka bir hadisinde de Hz. Muhammed:  “Güneş yeniden Türk burçlarından doğacaktır.”  demiştir. Bu bilgi, tecrübeleri ve geçmişin tecrübelerinin ışığında Türk Devlet Adamlarına ve Bürokratlarına çok asil ve ulvî bir görev düşmektedir. Bu görev bütün AVRASYAYI, giderek “dünyayı” tek çatı altında BİRLEŞTİRME görevidir.

Bakara Suresi 136. Ayet’te :        “… Biz Allah’a ve bize indirilen Kuran’a, İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilenlere ve bütün Peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onların hiç birini, diğerinden ayırt etmeyiz. Biz, ancak Allah’a boyun eğen Müslimleriz.”     Ayeti gereği: Bütün bu bilgi ve belgelerin ışığında söylüyorum ki: Tarihte böylesine ihtişamlı maziye sahip olan Türkiye, bugün de 100. yılın sonunda eski ihtişam ve parlak dönemlerine dönmek üzere BÜYÜK TÜRKİYE adıyla başınıkaldırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti “BÜYÜK TÜRKİYE”olarak 779.452 kilometre karelik kabuğunda 100. yılın sonunda, yattığı kuluçkadaki kabuğunu çatlatarak çivciv çıkaran gurk gibi bir çok devletleri de ardında sürükleyerek birleşik tek devlet BÜYÜK TÜRKİYE olarak yeniden hayat sahnesine çıkacaktır. 

 

KAYNAKLAR:

Phil Dr. İlhan AKÇAY, (Bundan yıllar önce “Kolomp Öncesi Amerika Türk Kültürü, VIII.Türk Tarih Kongresi II.Cilt’ten Ayrıbasım Ankara-1981” 

(http://www.google.com.tr/#hl=tr&&sa=X&ei=_149TLTaF6ekONiFlbEP&ved=0CBMQBSgA&q=Moscow+News+Dergisi+(M%C4%B1s%C4%B1r+Piramitleri+Ve+T%C3%BCrkler)&spell=1&fp=af8d00cbf7be23)

(Mosccow News Dergisi, Matematikçi, Anatoli Fomenko;  “Cenk BAŞLAMIŞ

(http://www.google.com.tr/#hl=tr&&sa=X&ei=_149TLTaF6ekONiFlbEP&ved=0CBMQBSgA&q=Moscow+News+Dergisi+(M%C4%B1s%C4%B1r+Piramitleri+Ve+T%C3%BCrkler)&spell=1&fp=af8d00cbf7be23)

(http://www.siriusufo.org/uforum/forum_posts.asp?TID=3175&PID=117654)

(Mosccow News Dergisi, Matematikçi, Anatoli Fomenko;  “Cenk BAŞLAMIŞ)

(http://www.google.com.tr/#hl=tr&&sa=X&ei=_149TLTaF6ekONiFlbEP&ved=0CBMQBSgA&q=Moscow+News+Dergisi+(M%C4%B1s%C4%B1r+Piramitleri+Ve+T%C3%BCrkler)&spell=1&fp=af8d00cbf7be23)

(http://www.siriusufo.org/uforum/forum_posts.asp?TID=3175&PID=117654)

            (Prof. Sven Lagerbring, “İsveç İmparatorluğu Tarihi IV Cilt, 1764”,  “Türklerle Akrabalık, 1769”)

            (“İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri” İsveçlilerin Türk Ataları, Prof Seven LAGERBRİNG, Hazırlayan: Abdullah GÜRGÜN, Kaynak Yayınları, Zaman Gazetesi, Pazar Eki,13 Nisan 2008, Pazar)

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 65
Toplam yorum
: 1
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 463
Kayıt tarihi
: 27.09.10
 
 

Abdullah (Çağrı) ELGÜN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri Atatürk İlkokul..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster