Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Şubat '14

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
953
 

Büyük yangın olayına bilirkişi heyeti raporu 2

Büyük yangın olayına bilirkişi heyeti raporu 2
 

Görsel alıntıdır.


Bu yazımızda örnek bilirkişi heyeti raporumuzun 8.2.3.  sayılı maddesinden itibaren ele aldığımız konuları irdelemeyi sürdürüyoruz.  

Önceki yazımız: "Büyük yangın olayına bilirkişi heyeti raporu 1" başlığıyla sunulmuştur.

* * * 

8.2.3.     Binada yer alan tekstil emtiasının yanma yükünün değerlendirilmesi:

 

(Öğretideki kaynakça)

- TC Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Yüksek Lisans Tezi (Proje no: 2007/1-11)

Tekstil Yüzeylerinin Yanmaya Karşı Dirençlerinin Arttırılması – Mehmet Baran KALIN

-Marmara Üniversitesi Tekstil Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Tekstil Materyallerinin Yanma Mekanizması ve Limit Oksijen İndeks Değerleri- Selcan Kayan

- Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı / Yangın Yerindeki Tehlikeler- Hizmet İçi Eğitim Serisi - 4

Bu bilgiler ışığında; tekstil lifleri polimerik yapıdadır. Polimer malzemelerin yanması her ne kadar , diğer katı maddelerin yanmasına benzerse de çoğu polimerler erir ve polimer alevlenen eriyik ve akıntılar üretmeye meyilli olduğundan polimerin , alevi yangın kaynağından uzaklara yayma tehlikesi vardır.

Tekstil lifleri parçalanma sıcaklığına kadar ısınınca piroliz başlar. Belirli bir sıcaklıktan sonra Piroliz hızının düşük seyretmesinden dolayı yanıcı gaz meydana gelmemektedir. Bu sebepten dolayı , etrafta bir kıvılcım ya da alev olsa dahi bir tutuşma olmamaktadır. Ancak belli bir sıcaklıktan sonra piroliz hızının artmaya başlaması ile yanıcı gaz karışımı meydana gelmektedir. Piroliz sıcaklığında, lifte kimyasal değişiklikler meydana gelir ve yanmayan gazlar, kömürleşme artıkları , sıvı kondensatlar ve yanabilen gazlar oluşur. Sıcaklık artmaya devam ettikçe, sıvı parçalanma ürünleri de daha fazla yanmayan gaz, kül ve yanan gaz üreterek piroliz olur. Bu yüzden herhangibir alev ya da kıvılcım teması ürünün tutuşmasına sebep olmaktadır. Malzeme ısıtılmaya devam edilirse piroliz sonucu ortaya çıkan yanıcı gaz karışımının konsantrasyonu ortamdaki oksijen ile reaksiyona girecek ve bir alev kaynağına gerek olmadan malzeme kendiliğinden tutuşacaktır.

Yanma sıcaklığına ulaşıldığında, yanan gazların oksijenle birleşmesi ile meydana gelen yanma dediğimiz olay gerçekleşir. Yanma işlemi tarafından sağlanan ısı, lifin piroliz olmaya devam etmesi için gereken ek termal enerjiyi ve dolayısıyla yanma işlemi için gereken ek termal enerjiyi ve yanma işlemi için daha fazla miktarda yanan gazların ortaya çıkmasını sağlar.

Bazı tekstil liflerinin termal özellikleri, yanma özellikleri ve yanma karakteristiklerine baktığımızda; 

 Elyaf

 Yün

 Pamuk

 Viskoz

 Nylon 6

 Nylon 6,6

 Polyester

 Akrilik

LOI (%) (alevi başlatmak için gerekli min. oksijen konsantrasyonu)

Atmosferde % 21 oranında oksijen bulunmaktadır. LOI değeri 25’ten büyük olan materyaller havada genellikle kendiliğinden sönmekte; 25'ten küçük olanlar ise çok kolay yanmaktadırlar.

Yanan Malzeme Cinsine Göre açığa çıkan gazlar:

A) Ahşap , Kağıt ve Pamuk yangınlarında; CO (karbonmonoksit), CH2O (formaldehit), HCOOH (formik asit), CH3OH (metil alkol), CH3COOH (asetik asit)

B) Plastik yangınlarında; CO, HCL (hidroklorik asit), HCN (hidrojen siyanür), N2O veya NO2 (azotoksitler)

C) Kauçuk Yangınlarında; CO, SO2(kükürt dioksit), H2S (kükürtlü hidrojen)

D) İpek Yangınlarında; NH3 (amonyak), HCN (hidrojen siyanür) (CO’dan 10 defa daha zehirlidir.)

E) Yün Yangınlarında; CO, H2S, SO2, HCN 

SO2: Yanmaz,zehirli ve tahriş edici bir gazdır.

H2S: Havadan daha ağırdır.

NH3: Yanar,havadan hafiftir.%15-26 oranında havada yanıcıdır.

HCN: Çok zehirli yanabilen gazdır. Havadan hafiftir. %5 ile 40 oranında havada yanıcıdır.

8.2.4.     Yangın mahalinde yün, polyester, pamuk , naylon , lycra (spandex) dışında hangi elyaf karışımında kumaş, yarı mamul, hazır giyim ürünü olduğu bilinmemekle hem termoplastik lifleri hemde non-termoplastik liflere örnek teşkil edecek ve yaygın olarak kullanılan bu elyafların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Yün; 245 derecede bozunmaya başladıktan sonra yavaşça yanan ve tutuşması zor olan bir liftir. Kendiliğinden alev alacağı tutuşma sıcaklığı 600 derece diğer liflere kıyasla oldukça yüksektir. Ancak bu sıcaklığa kadar yavaş yavaş yanması ısı kaynağının varlığı boyunca devam eder. Yanma için ihtiyacı olan min. oksijen miktarı atmosferdeki oksijen miktarından daha fazla olduğu için ısı kaynağı çekildiğinde kendi kendine sönebilir. Ekşi, yanan saç kokusu çıkarır. 

Pamuk; sıcak kuvvetli bir alev 350 derecede yünden sonra bozunmaya başlasa da hızlı bir şekilde yanma sıcaklığına ul.... 350-400 derecede kendiliğinden alev almaya başlar. Yanması için gerekli min oksijen miktarı % 18.4 olması sebebi ile yanması hızlı ve alev aldıktan sonra  kendi kendine sönemez.

Polyester; 255 derecede erimeye 420-477 derecede bozunmaya başladıktan sonra 480 derecede kendiliğinden alev almaya başlar. Yavaşça yanar ve yanma esnasında erir. Isı kaynağı çekildiğinde kendiliğinden sönebilir. Sert siyah topaklar halinde kül bırakır.

Naylon  : Yavaşça yanar ve yanma esnasında erir. Tutuşma olmadan eriyebilir ve alev karşısında çeker. Kalıntı eriyik halde , sıcak ve uzaklaştırılması zordur. Isı kaynağı çekildiğinde kendi kendine sönebilir. Yanarken yanmış boru kokusuna benzer bir koku yayar.

Spandex; polyester gibi aynı yanma karakteristiğine sahiptir. Yavaşça yanar ve yanma esnasında erir. Alev karşısında çekmez. Isı kaynağı çekildiğinde yanmaya devam eder. Yumuşak siyah kül bırakır.

Yangın ısısının 800-850 derece civarında olması gerekli olan yanma sıcaklığına ulaşıldığını gösterir.

Yukarıda analiz ettiğimiz liflerin tutuşma sıcaklıkları pamuk dışında çok düşük olmadığı görülmektedir. Ancak lif içerisinde yanma olayı kritik proliz sıcaklığı ile başlamış olması ve yangın mahallinde bozunmaya başlayan her bir emtia aynı zamanda ortamda bir ısı kaynağı olarak yer alması ısının derecesini arttıracaktır. Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o nispette artar. Dolayısı ile kendiliğinden alev alma sıcaklıklarına ulaşılması fazla bir zaman dilimini almayacaktır.

Ayrıca özellikle yün ve plastiklerin yanması ile açığa çıkan HCN yeterli konsantrasyonda olduğu zaman havada yanıcıdır.

8.2.5.     Tekstil Mühendisi ... ...tarafından ulaşılan SONUÇ;

Yüksek tehlikeli yerler; yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir.

Yangın olayının meydana geldiği iş hanında tekstil işi, hazır giyim, dokuma kumaş üretiminin yapıldığı ve hammadde , yarı mamul, mamul depolarının olduğu; ... üretim prosesinde yer alan bir boyahanenin olduğu; bodrum katta ahşap malzemeleri, dokuma üretimi ile ilgili iş yüklerinin olduğu; kumaş, deri, tekstil, tekstil aksesuarları, hazır giyim , kimyasallar , iplik , yün , boya depolandığı , kozmetik maddesi (parfüm) , kağıt, kırtasiye malzemesi, oto yedek parça, muhtelif adı altında içeriği belirtilmemiş  geniş yelpazede ürünlerin depolandığı bir antrepo olduğu; binada bulunan her firmanın yangın yükü taşıdığı ve bu yüklerin kümülatif değerlendirilmesi ile yapının ciddi bir yangın yüküne sahip olmasından dolayı "yüksek tehlikeli yerler " kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği, kanaatindeyim.

8.3.        Yangın raporu ve 29 Haziran 2007 tarihli Jandarma Olay Yeri İnceleme raporu, Kimya Mühendisi ve Yangın Uzmanı Bilirkişi ... ... tarafından işbu raporumuz kapsamında incelenerek, tespit edilen hususlar ve değerlendirmeler aşağıda alt maddeler halinde sunulmuştur:

8.3.1.      29.06.2007 tarihli Jandarma Olay Yeri İnceleme Raporunda özetle; olay tarihi 27.06.2007, olay yeri ... Sanayi Sitesi ... Caddesi No:10, ... aderesi olmak üzere "şüpheli yangın olayı" bildirilmesi üzerine aynı gün ve saatte olay yerine hareket edildiği, aynı gün saat 01.00'da bahse konu olay yerine yeteri kadar kuvvetle gelindiği, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı, olaya Büyükşehir İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek yangın söndürme çalışmaşlarına başlandığı, olay yerinde yapılan incelemeler ve tanık beyanları doğrultusunda yangının zemin katta kurulu ve faaliyette bulunan ... ... ve ... ...'a ait ... Antrepo Uluslararası Nakliyat Dış Ticaret Ltd. Şti.nin gümrüklü ve serbest depolama sahasında zeminden yanmaların meydana gelmiş olması nedeniyle yangının bu bölgeden çıkma ihtimalinin yüksek olduğu,

... Antrepo üzerinde bulunan asma kat olarak inşa edilmiş ... ... isimli şahsa ait Yönetim Kurulu Başkanı odası, ofis büro ve bilgi işlem odası bölümü içerisinde yapılan incelemelerde her iki oda duvar kenarlarından geçen elektrik kabloları üzerinde yer yer ark izlerine benzer izler olduğundan yangının bu bölgeden çıkma olasılığının da buluduğu,

                ... ... ve ... ...'a ait ... Antrepo Ltd.Şti.ne ait gümrüklü ve serbest depolama sahasının kurulu ve faaliyette bulunduğu depo içerisinde gümrüklü saha ve serbest saha ile araları yarıya kadar biriket duvar ve duvar üzeri kafes tel ile tavana kadar kapatılmış olan, (Yangın olayı esnasında iş yeri içerisinde vardiya çalışanlarının olduğu tespit edilen) ... ... isimli şahsa ait ... ... ... ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.ne ait bölüm içerisinde bulunan fuel-oil tankları yanındaki çelik taşıma kolonları üzerine saç konstriksiyon ile kapanarak döşenmiş havalandırma boşluğunun çökmesi ve yoğun hasar meydana gelmiş olması nedeniyle yangının bu bölgeden de çıkma olasılığının ihtimal dahilinde olduğu kanaatine varılmış ise de yangının kesin çıkış sebebinin olay yerinden elde edilen delillerin ... Polis Kriminal Laboratuarınca yapılacak KİMYASAL inceleme ve teknik bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkarılabileceği kanaatine varıldığı, olay yerinden elde edilerek el koyulan deliller 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu madde: 127/3 uyarınca Hakim onayına sunulmak üzere görevli Jandarma yetkilisine teslim edildiği, belirtilmektedir.

 

8.3.2.     Jandarma Olay Yeri İnceleme Raporunda belirtilen; gümrüklü saha içerisinde, yanıcı, parlayıcı, yanmayı hızlandırıcı veya patlayıcı madde içerip içermediği tespit edilemeyen varillerin bulunduğu iş yeri sahipleri tarafından ibraz edilen faturaya göre içlerinde 10 x 250 kg'lık Liquid Polysulfide Polymer Thiokol LP-980 ve 2 x 250 kg'lık Liquid Polysulfide Polymer Thiokol LP-32 maddelerinin bulunduğu beyan edilen ve yanmasına rağmen bulunduğu bölgeye çok ağır koku veren variller içerisinde KİMYASAL incelemeye esas olmak üzere yangın kalıntısı alınarak ambalajlandığı, ayrıca bahse konu varillerin bulunduğu bölge ve çevresinde dava dışı ... ve ... Tekstil Firmalarına ait olduğu beyan edilen ve içerisinde ne maddesi olduğu tespit edilemeyen sıvı maddelerin bulunduğu, yaklaşık 3 ila 4 yıldır depo içerisinde bulunduğu beyan edilen yaklaşık bir ton ağırlığında varil içerisine konularak etrafı profil kafes tel ile çevrilmiş yangının etkisiyle tamamen yanarak sadece taban veya üst plastik kısımları kalmış tahminen 3 ila 4 adet yanmış plastik varilin bulunduğu tespit edilmiş, kafeslerin bulunduğu bölüm içerisinde YANICI - PARLAYICI - YANMAYI HIZLANDIRICI - PATLAYICI VE KİMYASAL MADDE tespiti için üç kavanoz yangın kalıntısı materyal alınarak muhafaza altına alınmış, variller çevresinde yapılan incelemede depo genelinde bulunan malzemeler üzerinde yanıkların yüzeysel olduğu ancak bahse konu varil ve çevresinde zeminden yanmaların meydana gelmiş olması nedeniyle yangının bu bölgeden çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu kanaati bildirilmişse de tasfiyeye tabi mallar ile ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden alınan 12.11.2007 tarih ve ... - 2 sayılı raporda tasfiyesi gereken 4 adet eşyadan alınan numunelerde 1014 kg solüsyon ile 1275 kg solüsyonun saf su olduğu, fakat 482 kg ile 722 kg miktarlı iki eşyanın kimyevi madde olduğu, imhası gerektiği, ancak kimyevi maddenin içeriğinin açıklanmadığı.

                Belirtilen kimyasalların içeriğinin açıklanması için Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden alınan 22.05.2009 tarih ve ... sayılı cevabi yazı ile söz konusu kimyasalların "su esaslı solvent olarak kullanılan maddeler olduğu ve içerik olarak yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özellik taşımayan maddeler" olduğu anlaşıldığına göre bu bilgiler ışığında, bilindiği gibi THİOKOL (POLİSÜLFİT)

- Sentetik kauçuktur. Yani elastomer bir polimerdir.

- Etilen diklorür ve sodyum polisülfatın karıştırılmasıyla elde edilir.

- Isı karşısında daha dayanıklı hal alır.

- Kötü kokusuyla bilinir. Kuvvetli bir sülfür kokusu verir.

- Cam macunu olarak sıklıkla kullanılır. (Yalıtım amaçlı)

- Likit polisülfit polimerin okside olmuş hali sentetik lastikler olarak da isimlendirilirler.

- Diş hekimliğinde; tek diş ölçüleri, köprü ölçüleri veya bölümlü protez ölçüleri için kullanılır.

- Bilinen patlayıcı bir özelliği söz konusu değildir.

 

8.3.3.     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ A Yakası İtfaiye Daire Başkanlığının 05.07.2007 gün ve ... / 1770 S sayılı Yangın Raporunda da söz konusu yangının 28.06.2007 tarihinde saat 20.30'da söndürüldüğü, yanan bina ve eşyaların sigortalı olduğu, olayda meydana gelen zararın bilirkişiler tarafından tespit edilmesinin uygun olduğu, yangının çıktığı yerin yasal sahiplerinin SS ... TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. olduğu, yanan binanın KAGİR cinsi, BODRUM ÜZERİ 5 KATLI özellikte olduğu, kullanım amacının İŞ MERKEZİ olduğu, müdahaleden önce yangının durumu; zemin kat gümrüksüz serbest depo ve gümrüklü deponun dahilleri alevli yandığı, patlamaların meydana geldiği, binanın doğu cephesinden alevlerin, batı cephesinden ise yoğun dumanların çıktığı ve teras katta insanların mahsur kaldığının görüldüğü,

                Yangının çıkış sebebi olarak; olay yerinde yangın söndürme çalışmaları esnasında ve söndürülmesini müteakip yapılan araştırma ve incelemede, bodrum katı ile beraber 6 katlı kagir binanın zemin katının ... Madencilik A.Ş. ile ... Antrepo Ltd. Şti.ne bağlı gümrüklü ve gümrüksüz mallar antreposu ve ... ... ... ve Tekstil A.Ş. ait depo olarak kullanılmakta olduğu,

                Bu üç ayrı firma tarafından kullanılan zemin katın orta kısmından terasa kadar 100 metrekare civarında taban alana sahip aydınlatma ve havalandırma boşluğu bulunduğu, ancak zemin kat ile birinci kat arasındaki bu boşluğun çelik konstriksiyon ile kapatılmış olduğu,

                Yangının seyri; zemin katta yoğun yanma sonucu meydana gelen yüksek hararet ve alev, havalandırma boşluğunda bulunan çelik konstriksiyon yapının mukavemetini yitirerek yıkılmasına neden olmasıyla havalandırma boşluğunun da baca görevi yaparak diğer katlara sirayet etmiş olduğu,

                Zemin katın yangın yükü, yanıcı maddelerin yanma özelliği ve muhtelif kimyasal maddelerin de varlığı, yoğun yanma ve hızlı seyrini etkilediği,

                Bu değerlendirmeler ışığında yangının çıkış sebebi:

                Bulunduğu yerleri tespit edilemeyen, karışımları halinde birbirlerini tetikleyip alev çıkaran veya sızıntısı halinde ortama çıkardığı ısıyla birlikte kolay yanıcı maddeleri tutuşturarak yangın başlangıcını oluşturan kimyasal maddelerden kaynaklandığı tahmin edildiği, belirtilmiştir.

               

8.3.4.     Bununla birlikte yangının ... Antrepo Ltd.Şti.nin sorumlu olduğu ardiyeden çıktığı, hakim kanaattir. "Biz ardiyemizde bu malı muhafaza edeceğiz" diye ... Gümrük Müdürlüğüne, ... Antrepo Ltd. Şirketinin taahhüdü var. Tabii ki, ... Antrepo Ltd. Şti, bu emtianın ne olduğunu "Gümrük İdaresi"ne sordu ve evrakları inceledi. Bu emtianın şu veya bu, kimyasal olduğu belliydi. Nitekim Kimyasal olan emtia için en azından bir kimya şirketine, bir kimyasal maddeler satan firmaya sorulmalı, ÇSGB Kimyasal Maddeler Tüzüğüne müracaat edilmeli, bir ön fikirden sonra (az tehlikelidir, bitişik yerleştirmeyin, vb.) yerleştirilmeli ve hemen akabinde de acil kaydıyla kimya bölümü olan bir üniversiteden rapor talep edilmeliydi: Konu ile ilgili analiz raporu ve işlem dosyasının bir örneği dava dosyasında mevcuttur. ... Gümrüğünden celbedilen 31.10.2008 gün ve ... sayılı yazıda, Gümrük Müdürlüğü denetiminde açılıp işletilmesine izin verilen antrepolara sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ilgili maddesi kapsamındaki eşyaların alınmasının gerektiği ancak, parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazası özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya için ise eşyanın tabiatına ve yapılacak faaliyetin özelliğine uygun olarak yapılmış bulunan genel veya özel antrepolara konulabileceğinden, bu eşyanın söz konusu antrepoya alınmaması gerektiği, eşya cinsi "muhtelif" olarak beyan edilen eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar içeriğinin özel bir incelemeye tabi tutulmadan bilinmesinin mümkün olmadığı, antrepo işletmecilerinden veya duruma göre antrepo kullanıcılarından gümrük yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair taahhütname alınmakta olduğu, antrepo işletmecisinden alınan taahhütnamede bu hususun kabul ve taahhüt edildiği belirtilerek ... ve ... firmasına ait mezkûr eşyanın tasfiyeye tabi tutulması için analiz raporuna ihtiyaç duyulduğundan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünde analizleri yaptırıldığı, analiz raporuna göre eşyanın imhası gerekirken antrepoda 3 ila 4 yıldır bekletildiği, 27.06.2007 tarihinde yangın çıktığını bu nedenle imha işlemlerinin gerçekleştirilemediği bildirildiğine göre, ... Antrepo Ltd. Şirketi bu duyarlılığı, maalesef gösterememiştir.

 

8.3.5.      Yangın olup bittiğinden, şu an için yangına dair somut delil de yoktur. Yangının ilk çıkışı belki de elektrik kontağından çıkmış da olabilir, bilahare kimyasalları tetikleyebilir. Ancak % 100 sebebi şudur, denemez. Ama hakim kanaat, ...'i işaret etmekle birlikte, davalı ... Ltd. Şti. vekili; 12.07.2007 tarihinde ... Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İtfaiye ve Yangın Güvenliği Program Başkanı Yrd.Doç. Dr. ... ...'nın yangın yerinden aldığı tel, bakırdan kablo içerisindeki malzeme ile yangın atıkları cam kavanoz içerisinde YTÜ. Kimya bölümü yetkililerine gönderilen numunenin analizini yaptırmış, yangın çıkış sebebi olabilecek elektrik yangını için tesisatın kritik noktalarından alınan bu numunelerin analizinde, elektrik kontağına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı, yine yangın mahallinden alınan yangın artıklarında sabotaj ihtimalini doğrulayacak bir bulguya da rastlanmadığı, yangın yerinde yapılan incelemelerde patlayıcı etkisi ile oluşabilecek herhangi bir yapısal parçalanma, çukur açılması gibi iz ve emarelere de rastlanmadığı belirtilmiştir. 

 

8.3.6. KİMYA VE YANGIN İLE İLGİLİ EVRAKLARIN İNCELENMESİ SONUCU:

                Yangının, olay yeri inceleme raporu ve yangın raporlarında da tespit edildiği üzere;

                1 - Davalı, ... Antrepo Uluslarası Nakliyat Dış Ticaret Ltd. Şti.ne ait Gümrüklü ve Serbest depolama sahası ve Antreposu (... ... ve ... ...'a ait)

                2 - Dava dışı, ... ... Endüstri ve Dış Ticaret A.Ş.ye ait ofis (... ...'a ait)

                3 - ... Antrepo içerisindeki asma katta faaliyet gösteren ... Trans Taşımacılık Ltd. Şti.ne ait bölüm ile ... Transport için kiralık saha,

                4 - Dava dışı ... ... ... Madencilik firmasına ait genel merkez bürosu,

                5 - Dava dışı ... ... ... ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ait sevkiyat bölümü ile akaryakıt depolarının bulunduğu alan,

olarak kullanılan binanın zemin katında depolanan değişik cins kimyasalların sızarak reaksiyona girmesiyle oluşan ortamda hava ve ısı ile alevli yanmayı başlattığı, çevre yapıda bulunan yüksek yangın yükünü de tutuşturarak inşaat yapısında yangın riski ve yapısal yangın güvenliği önlemleri ile korunmadığından kaynaklanan ve bu şartlarda büyüyen yangının binanın bütününü sarması, işyerlerinin çeşitli yüksek yangın riski taşıyan, özellikle tekstil ve kimyasal bileşimi ile yangının bütün katlara şiddetle etki ederek büyük hasara neden olduğu, bu nedenlerle, yalnızca kimyasal, itfaiye ve yangın güvenliği açısından bakıldığında; yapı sahibi dava dışı S.S. ... Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, işyerinin kiracılarından zemin katta davalı ... Ltd. Şti.nin,  dava dışı ... ... Endüstri ve Dış Tic. A.Ş.nin, dava dışı ... Trans Taşımacılık Limited Şti.nin, dava dışı ... Transport firmasının, dava dışı ... ... ... Madencilik firmasının, dava dışı ... ... ... ve Tekstil San. Tic. A.Ş.nin, durumunun irdelenmesi gerekir.

                Bununla birlikte, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine göre; yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina tesis ve işletmelerde, bu yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorunda olan davacı ...Sigorta Şirketi ile BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 05.07.2007 tarihli yangın raporunda sayılan dava dışı X...Sigorta Şirketi, ihbar gönderilen müdahil F... ... Sigorta Şirketi; yönetmeliğe uymadıkları için,

                Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı adına ... GÜMRÜK MÜD. izafeten ... Muhakemat Müdürlüğü, tehlikeli kimyasal yönetmeliğine riayet etmeden gümrüklü sahaya kimyasal madde aldığı ve süresi dolmuş kimyasalları imha etmediğinden dolayı kusurlu olduğu, kanaatindeyim. (Kimya Mühendisi ve Yangın Uzmanı Bilirkişi ... ...)

*

(İzleyen yazımızda "Büyük yangın olayına bilirkişi heyeti raporu 3" başlığıyla 8.4. YAPI İLE İLGİLİ EVRAKLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ve 8.13  sayılı maddeden itibaren ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUK HAKKINDA değerlendirmelerimiz yer almaktadır.

 

 

Ömer Faruk MENCİK YILMAZ bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1034
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster