Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

29 Eylül '08

 
Kategori
Mesleki Eğitim
Okunma Sayısı
1676
 

Canım mesleğim- Tefrika 18, Eğitimcinin iş planı hakkında

Canım mesleğim- Tefrika 18, Eğitimcinin iş planı hakkında
 

Yetişkin eğitimi;

  Amacı katılımcının kendini gerçekleştirme yolculuğuna katkıda bulunmaktır.
    Uygulamada kullanılacak bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemelidir. Günlük çalışma ortamının uygulamalarıyla örtüşmelidir. Tekrar ve pekiştirme uygulamaları ile kalıcı davranış değişikliği oluşturmayı hedeflemelidir. İhtiyaca dönük olmalıdır. Yetişkin aldığı eğitimin ilgili konudaki bilgi ve beceri kazanma ihtiyacını karşıladığına ikna olmalıdır. Böylelikle yararına inandığı bir eğitime gönüllü katılır. Eğitime gönüllü katılım eğitmen için çok önemli bir faydadır. Eğitimin bireye sağlayacağı katma değer önemlidir. Yetişkin aldığı eğitimin kullanılabilirliğini, faydasını sorgular.
  Etkin katılımın sağlandığı bir eğitim ortamı sağlanmalıdır. Sıcak, enerjik, karşılıklı etkileşimli, canlı, yaratıcı, çekici, öneri ve tartışmalara açık bir ortam yaratılmalıdır. Bireyin kendini serbest hissettiği rahat bir ortam yaratılmalıdır. Yetişkin eğitimi bireyi yargılayıcı, değerlendirici değil geliştiren bir süreçtir. Eğitimin düzen içinde gerçekleşmesini sağlayacak mola saat ve süreleri vb grup ruhunu okşayacak bir kaç kuralı (örneğin; geç kalanlara şarkı söyleme veya çukulata alma cezası vb) başlangıçta birlikte belirlemek etkin bir buz kırma yöntemidir. Amaç Birliği olmalıdır. Eğitimci hazırladığı eğitimin nihai hedefininin katılımcıların hedefleri ile örtüştüğünü teyit etmelidir. Katılımcı eğitime dirençli olabilir. İstek uyandırmak üzere ilk izlenimlerin olumlu oluşmasına çok dikkat etmek gerekir. Eğitim ortamı, rahat, güvenli ve amaca uygun donanıma sahip olmalıdır. Eğitim sonunda alınan değerlendirme bilgileri geri bildirim olarak değerlendirilir. Değerlendirme bilgileri eğitmen, eğitim içeriği ve ortamı hakkında yönlendirici önemli ip uçları taşıyabilir.
Eğitmen’e zaman yönetimi konusunda hatırlatıcılar;

  Zaman yaratmak / kazanmak

§ İş planı yapmak ve uygulamak,

§ Ajanda kullanmak, küçük notlar almak

§ Zaman sınırı koymak,

§ Bölünmelere izin vermemek, (Zaman hırsızlarına izin vermemek)

  Zamanı kontrol etmek

§ Öncelikleri belirlemek,

§ Planlamak,

§ Kararlı bir şekilde uygulamak.

Eğitimci yetkinlikleri;

  Yeniliğe ve değişime açıklık Etkin iletişim kurma ve empati sahibi olma Analitik ve sezgisel düşünme kabiliyetinin geliştirilmesi İnsiyatif kullanma / risk alma Proaktif olma; Kendini yönetme ve sonuçlarına katlanma Esneklik / değişen koşullara hızlı uyum sağlama Kaynakları etkin kullanabilme İhtiyaç halinde koçluk yapabilme Usta- çırak ilişkisine uygun bilgi, deneyim sahibi olma, gerektikçe deneyimi paylaşma Sürekli öğrenmeye açık olma Çalışılan iş kolu ve sektör konusunda bilgili ve araştırmacı olma
İletişim kurma;

“Sen ne söylersen söyle söylediğin karşındakinin anladığı kadardır. Mevlana”

Sunumun odağında hitap edilen topluluk olmalıdır. Eğitmen katılımcılara konsantre olmalı, eğitimin vermek istediği mesajların O’nlara sağlıklı olarak ulaşmasını sağlamayı hedeflemelidir. Ancak böylelikle başarılı bir sunuş yapıldığı söylenebilir.Beyin ve düşünme üzerine kısa bilgi ;

Beynin sol yarım küresi analitik (çözümlemeli) çalışır;

  Ayrıştırarak ve ayrıntılı düşünme işlevi yürütür. Aritmatik işlem yapar. Tekrar ile belleğe kaydeder ve bu kayıtları sıralı çağırır. Tekrar kesildiğinde kayıt uçar. Kazanılmış bilgilerden yeni bilgiler üretir. Mantık yürütür. Değerlendirme yapar. Kelime ve rakamları depolar. Konuşma hızını, dil bilgisini, kelime dizimini kontrol eder.

Sağ yarım küre sentez yaparak (bütünsel) çalışır ;

  Sezgi gücüne sahiptir. Yaparak, uygulayarak öğrenir. Öğrenirken eğleniyorsa devreye girer ve yapılan kayıt neredeyse ömür boyudur. Görsel kavramlara yöneliktir Bütün ile ilgilenir Yaratıcılığı sağlar Geçmiş olayları hatırlamamıza yardım eder Sanatsal yetenekleri yönetir Bedensel faaliyetleri yönetir

Genel olarak eğitimler sol yarım küre işlevlerini güçlendirmeye yöneliktir. Yaratıcılık, hayal gücü ve mizah okul yaşantısı boyunca cesaretlendirilmeyen becerilerdir. Aynı durum iş yaşamında da devam eder. Bunun sonucu yapılan sunumlara yansır. Sunumların çoğunda yaratıcılık ve mizahtan uzak, tekdüze bir bilgi aktarımı yapıldığı, sol beyin ağırlıklı etkinlikler görülür.

İyi bir sunum bilgi verici iyi düzenlenmiş malzeme ile yapılabilir ( sol beyine yönelik), ancak hayal gücü, beden dili ve canlılığı harekete geçirici (sağ beyine yönelik) malzemeye de ihtiyaç duyulur.

Araştırmalar, dinleyicilerin kelimelerden çok beden dili, ritm, görüntü üzerinde odaklandıklarını göstermektedir. Bu nedenle etkili bir sunum için mantık ve analize (tümden gelim) dayalı bilgilerin yanında hayal gücü (tüme varım) ve canlılık - vizyon- yaratacak bilgi ve etkinliklere de yer verilmelidir.

En başarılı sunumların konuşmacıları ne kadar etkili olurlarsa olsunlar, aktarılan konunun en iyi ihtimal ile % 20 sinin hatırlanacağı bilinmektedir. Üzerinden bir hafta geçen bir eğitim pratiğe dökülmemişse, tamamı unutulmaya mahkumdur.

Eğitmen, katılımcıların sol beyinleriyle sağ beyinlerini eğitime katmalarını sağlayabilirse başarı yakalanır.

Eğitmen’e tavsiyeler;

  Pastel tonlarda, gözü yormayan, resmi çizgilerde giysiler tercih edilmeli, büyük takılar kullanılmamalı, ağır makyajdan, çok bol çok dar giysilerden kaçınılmalıdır. Sade bir şıklık yeterli olacaktır. Katılımcı grupla uyumlu giyinmek doğru olur. Üst düzey yöneticilere sunum yaparken daha resmi giyinilebilir. Eğitim ortamına eğitimin başlangıç saatinden yarım saat önce gelinmesi doğru olur. Bu süre, danışmanın eğitim planını ve eğitim ekipmanını kontrol etmesi için gereklidir. Eğitim başlamadan eğitim ortamının - kullanılacak yan malzemelerin tam ve kullanıma hazır olması gereklidir. Ayrıca eğitimcinin standart eğitim akış planı yanısıra kendisine has eğitim planını hazırlamış olması ( kağıt üzerinde ve zihninde) başarıyı arttıran hazırlık unsurlarıdır.

· Olumlu ve çekici bir ilk intiba yaratmaya özen gösterilmelidir. Bu şans iyi kullanılmalıdır. İkinci bir ilk intiba şansı yoktur.

Eğitim süreci ( giriş- gelişme- sonuç);

  Tanışma; Eğitimin başlangıcında eğitmen kendini tanıtır. Burada iş deneyimi aktarılmalı, deneyimin altı çizilmelidir. Katılımcı için eğitmenin bilgi ve tecrübesi önemlidir. Sonrasında katılımcıların kendilerini tanıtması istenir. Burada isim- soyad ve çalışılan bölüm adı vb bilgiler alınır. Bu aşama grubun birbiriyle tanışma- kaynaşma aşamasıdır. Önemlidir. İyi yönetilmelidir. Katılımcılara, kimsenin bilmediği özellikleri sorulabilir. Yüksek enerjili, sıcak bir başlangıç eğitimi çekici kılarak katılımı sağlayacağından önemlidir. Katılımcıların eğitimden beklentilerini tek cümle ile ifade etmeleri istenir. Kalabalık gruplarda bir kaç kontrat alınarak genelleme yapılması zaman kullanımı açısından uygun bir yöntem olabilir.Amaç, eğitim beklentilerini eğitim hedefleri doğrultusunda çerçevelemektir. Eğitim hedefiyle örtüşmeyen beklentiler başlangıçta elenerek gerçek beklentinin yaratılması sağlanır. ( Bilgi için; Kişisel Gelişim eğitimlerinde bu beklentilerin sırayla yazılması esastır. Koçluk çalışmasına benzetilerek eğitim beklentilerini almaya kontrat alma denilir. Katılımcı ismi not edilerek hazırlanan beklenti listesi eğitimin son gününe kadar saklanır. Ve son gün bu kontratlar tek tek kapatılır.) Günler itibarıyla eğitim planı verilir. Soruları not alıp gün sonunda sormanın, önce sunumu dinlemenin iyi bir yöntem olduğu hatırlatılır. Grupla beraber kahve molası ve yemek arası saatleri kararlaştırılır. Saatlere titizlikle uyulması rica edilir . Katılımcılardan, eğitim planının aksamadan uygulanması konusunda işbirlikleri rica edilir. Katılımcılara samimi bir dil kullanmakla birlikte "canım", "hayatım" vb sözcüklerin kullanılmaması gerekir. Katılımcılarla özel sohbetlere girmemeye özen gösterilir. Eğitim esnasında kağıt / tahta ana unsurları not etmek üzere mutlaka kullanılır. Eğitmen tahtayı yana çekilerek kullanmalı sırtını sınıfa dönmemelidir. Ders sırasında yeri geldikçe daha önceki ve bu gruptaki katılımcıların verdiği örnekleri kullanmak etkin bir yöntemdir. Ders esnasında eğitmen sınıf içinde dolaşmalı, yerinde sabit kalmamalı, masaya veya tahtaya yaslanmamalıdır. İdeal duruş, sırt dik, sağ ayak hafif önde duruştur. Eğitmenin katılımcılarla kurduğu göz teması önemli bir iletişim aracıdır. Dozunda kullanılırsa eğitimin etkinliğini arttırır. Her gün ortasında genel eğitim planı üstünden nerede olunduğuna dair genel bir özet yapılması esastır. Bu hem katılımcı ve hem de eğitmen için planı izlemenin ve plan dahilinde kalındığının önemli bir teyitidir. Zaman yönetiminin etkin araçlarından biridir. Günlük plandan sapma olmaması gerekir. Ses eğitmenin enerjiyi kontrol etmesini sağlayan çok önemli bir aracıdır. Eğitmen ses tonunu, yüksekliği ve vurgusunu iyi ayarlamalıdır. Bu konuda ustalık kazanmak için diyafram nefesi alıştırmaları, ayna karşısında sunum denemeleri yapılmalıdır. Katılımcılara isimleri ile hitap etmek önemlidir. Bu kişinin kendini özel hissetmesini sağlayacaktır. Bazı ortamlarda sadece ön adların kullanılması uygun olmayabilir, bu durumda …..bey, … hanım hitapları tercih edilebilir. Belli sözcük ve ifadeleri tekrar tekrar kullanmaktan kaçınmak gerekir. Kaliteli Türkçe kullanımına özen gösterilmelidir. (Bilgi için; Standart Türkçe – doğru dil kullanımı- konuşulmalıdır. Türkçe – İngilizce karışık bir ifade tarzı olmaması gerektiği gibi yabancı dilden alıntı zaman ekleri de kullanılmamalıdır. “Yapıyor olacağız” değil “ Yapacağız” vb ) Dersin temposu iyi ayarlanmalıdır. Önemli ve zor kısımlar daha yavaş aktarılırken diğer bölümler daha hızlı geçilebilir. Bir konudan diğerine geçişler mantıklı ve yumuşak olmalıdır. Konular değişirken bunun bütün içindeki yeri net olarak belirtilmelidir. Kullanılan sözcüklerin mesleki tabirler olmamasına özen gösterilmelidir. “Jargon” kullanımı ile eğitim tercih edilmeyen bir yöntemdir.(Katılımcılara bunu çalışırken de uygulamaları hatırlatılmalıdır.) Soruları dinlerken ve yanıtlarken eğitmen katılanlara dönük olmalı, sorunun sahibi ile göz temasına dikkat etmelidir. Dinlediğini belirten onaylayıcı vücut dili kullanmalıdır. Eğitmenin enerjisi genel olarak tüm sınıfa yansır. Eğitmen sunum esnasında hevesli, coşkulu ve keyifli olursa bu havaya katılımcıları çekecektir. Burada da enerji ve samimiyet çok önemlidir her konuda olduğu gibi. Gün sonlarında eğitmen son katılımcı sınıftan ayrılana kadar sınıfta kalmalıdır. Her gün sonunda katılımcıların oturma planı yeniden düzenlenir. Eğitmen her gün sonunda eğitim iş planı ile geldiği noktayı karşılaştırmalı sapma varsa sebepleri belirlenmeli buna göre yeni bir hareket planı oluşturulmalıdır. Her gün sonunda, eğitime başlarken alınan kontratlar kontrol edilmeli ve eğitimin son saati geldiğinde bütün kontratların sağlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Buz kırma (bir eğitim enerji aracı) ;

Küçük beden egzersizleri

Mizah (Fıkra, taklit)

Sessiz film

Müzik

Eğitime başlarken ve süreç boyunca kullanılan eğlenceli iletişim araçlarıdır. Sınıfta verimin - enerjinin düşmeye başladığı hissedildiği anda hemen uygulanmalıdır. (Bilgi için; Kişisel Gelişim eğitimlerinde müzik, hoş kokular kullanılmaktadır karşılama esnasında ve gün içinde zaman zaman)

Küçük Beden Egzersizleri ; Bu egzersizler hem katılımın sağlanması hem de katılımcıların endişelerinin giderilmesine, neşeli bir ortam sağlanmasına, enerjinin yükseltilmesine yardımcı olur. Birlik ruhu ve neşe yaratır. Isınma egzersizleri her dersin başlangıcında kullanılabilir. Özellikle sabah ve yemekten sonra oturumlarında kullanılması iyi olur. Hafif boyun- omuz egzersizleri, vücüdu silkeleme hareketi vb. Sonrasında güçlü bir alkışla tazelenme yaratılabilir. Egzersizlere eğitmen yönderlik eder. Böylelikle katılanlarla eğitmenin iletişimi daha kolaylaşır. Samimiyet ve güven duygusu pekişir.

Mizah ; Uygun dozda ve yerinde kullanılan mizah, birlik duygusunu güçlendirir ve olumlu bir iletişim atmosferinin yaratılmasına katkıda bulunur. Ancak kritik bir araçtır. Dikkatli kullanılmalı, kesinlikle saldırgan olmamalı, ırk, cins vb espriler yapılmamasına özen gösterilmelidir. Tesadüfen seçilen birine fıkra anlattırılabilir vb.

Sessiz Film; Daha çok kişisel gelişim eğitimlerinde, konu geçişlerinde gruba taze enerji sağlamak üzere eğitim süresince kullanılabilir. ( 3 günlük bir eğitimde her gün ikişer kez örneğin) Katılımcılardan 2 takım oluşturulur. Yarış aralıklarla son güne kadar sürer.

Müzik ; Eğitime başlarken ve aralarda canlandırıcı müzik dinletilebilir. Kişisel gelişim eğitimleri için temalı müzik seçilebilir. ( You are a hero gibi bir şarkı, uzak doğu müzikleri, klasik müzik)

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 3
Toplam yorum
: 32
Toplam mesaj
: 8
Ort. okunma sayısı
: 990
Kayıt tarihi
: 02.10.06
 
 

Bankacı, eğitim danışmanı, koç..

 
 
Yazarı paylaş
 • Tümünü göster