Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Aralık '20

 
Kategori
Hukuk
 

Çekişmeli Boşanma Davası

1-) Çekişmeli Boşanma Davası Nedir, Ne Demektir?

Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere yargı sistemimizde iki tür boşanma davası vardır.

 • Taraflardan birisi boşanmak istiyor, diğeri boşanmak istemiyorsa,
 • Her iki eş boşanmak istiyor fakat boşanmanın unsurlarında (nafaka, velayet, tazminat) anlaşamıyorsa,
 • Evlilik süresi 1 yılını doldurmamışsa çekilmeli boşanma davası görülecektir. Anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi tek celse değil, en fazla 4 duruşma ile karara varılacaktır.

Evlilik süresi önemli değildir, 1 saat dahi evli kalınsa boşanma davası açılabilecektir. Evlilik süresinin 1 yıldan önce olması halinde çekişmeli boşanma davası görülebilir.

 

2-) Çekişmeli Boşanma (Anlaşmasız) Aşamaları-Süreci Nasıldır?

Çekişmeli boşanma davasının şartları önemlidir. Tarafların boşanma veya boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşamaması halinde anlaşmasız olarak boşanma davası açacaklardır. Eşlerden birisi boşanmak istiyor, diğeri boşanmak istemiyor ise çekişmeli boşanma davasına başvurulabilecek, evlilik birliğinin sona ermesini hangi sebebe dayandırıyor ise o sebebe bağlı olarak delillerini ve iddiasını sunacaktır. İki tarafta boşanmak isterse çekişmeli boşanma davası açılabilecektir. Taraflar boşanmak istiyor ancak boşanmaya bağlı olan velayet, nafaka, tazminat konularında uzlaşamıyorsa anlaşmalı boşanma ile boşanma davası açılamayacaktır.

 • Dilekçeler Aşaması: İlk aşaması dilekçeler teatisinden ibarettir. Dilekçeler aşaması; dava dilekçesi-cevap-cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesinden oluşmaktadır. Davacının dava dilekçesi hazırlayarak dava açması sonrasında başlayan bir aşamadır.
 • Ön İnceleme Duruşması (ilk duruşma): Dilekçeler aşamasının tamamlanması sonrasında ilk duruşma yapılacaktır. Bu duruşmada tarafların uyuşmazlık konusunu ve birbirlerinden taleplerini tespit edilecektir.
 • Tahkikat Duruşması (ikinci duruşma): İlk duruşma sonrasında tahkikat aşamasına geçilecektir. Bir dosyanın tahkikat aşamasına geçmesi demek iddia ve savunmalar adına dilekçede belirtilen delillerin toplanılması anlamına gelmektedir. Tanıklar dinlenecek, ilgili yerlere müzekkere yazılarak cevapların toplanılması takip edilecektir.
 • Sözlü Tahkikat Aşaması: Tahkikat aşamasının sonlanması ile sözlü yargılama aşamasına geçilecektir. Tüm delillerin toplanıldığı ve değerlendirilmesi sonrasında son sözün sorulduğu duruşmadır. Sözlü tahkikat adına gün verilip tarafların duruşmaya katılmaması halinde yokluğunda karar verileceği ihtar edilecektir.
 • Çekişmeli Boşanma Davasında Karar Duruşması: Duruşmada kısa karar olarak mahkeme kararını açıklayacak ve duruşmadan yaklaşık 1 ay süre içerisinde gerekçeli karar düzenlenecektir. Karar sonucunda verilen karara yasal itiraz süresi içerisinde itiraz merciine başvurulacağı belirtilecektir.

3-) Çekişmeli Boşanma Davası için Gerekli Evraklar

Eğer bir avukat ile dava yürütülecek ise avukat tarafından dava dilekçesi ile birlikte boşanma vekaletnamesi de sunulacaktır. Boşanma vekaletnamesi için gerekli belgeler 2 adet vesikalık fotoğraf olup noter aracılığıyla vekaletname düzenlenmesi talep edilecektir.

Eğer kişi kendisi dava açacak ve avukat aracılığıyla boşanma davası yürütülmeyecek ise dava dilekçesi ile birlikte kimlik fotokopisi sunulmalıdır.

Dava açılması esnasında mahkeme kaleminin veznesine yatırılmak üzere boşanma davasında gerekli olan harç ve masraf bedellerinin de yatırıldığına dair makbuz da dava dilekçesi ekine sunulmalıdır.

 

4-) Çekişmeli Boşanma Protokolü Ne Demektir? Dilekçeden Farkı Nedir?

Çekişmeli boşanma davasına dair dilekçeler aşaması bulunmaktadır, protokolü bulunmamaktadır. Ancak tarafların uzlaşması halinde anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmaya karar vermiş ise taraflar protokol düzenleyebilecektir.

Bunun üzerine çekişmeli boşanma davası ile değil, anlaşmalı boşanma yolu ile sunulan protokol doğrultusunda boşanmak istediklerini belirtebilecektir. Bir sonraki duruşmada taraflar, mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanma kararı verilecektir.

 

5-) Çekişmeli Boşanma Yetkili Mahkeme

Eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin dava açılma tarihinden geriye dönük olarak son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir.

 

6-) Çekişmeli Boşanma Neden Açılır, Gerekçeleri?

Evlilik birliğinin sona eren sebeplerin olması ya da evlilik birliği artık devam ettiremeyecek bir duruma gelmesi halinde açılabilecektir. Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden birisine dayandırılarak dava açılacak, evliliğin bitimine neden olan olaylar sıralandırılarak özetler halinde dilekçede belirtilmelidir.

 

7-) Çekişmeli Boşanmanın Şartları

Eşlerin resmi nikahlı olması gerekmektedir. Resmi nikahlı olmayan, dini nikahla evli olan kişiler boşanma davası açamaz.

 

8-) Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Şart Mı?

Bir davayı yürütmek avukat ile birlikte yürütme şartı bulunmamaktadır, kişi davasını kendisi de takip edebilir. Hukuki ve zaman kaybını önlemek adına avukat ile birlikte dava yürütülmeli, her iş uzmanına bırakılmalıdır.

 

9-) Anlaşmalı Boşanma mı Çekişmeli Boşanma mı?

Evliliğin durumuna ve eşlerin talebine göre her iki boşanma türünden birisi ile boşanma uygun olacaktır. Eşlerin her ikisi boşanmak istiyor ve boşanmaya bağlı unsurlarda da anlaşıyor ise elbette anlaşmalı boşanma uygun olacaktır. Aksi halde ise yasal hakların kaybı olmaması adına çekişmeli boşanma davası ile boşanma davası açmak uygun olacaktır.

 

10-) Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu'nda sayılan boşanma nedenlerinden birisine dayandırılarak ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bir dilekçe ile eşlerin müşterek yaşadığı ilde bulunan aile mahkemesine başvuruda bulunulacaktır. Aile mahkemesine hitaben yazılan dava dilekçesinin ekine ise avukatsız olarak açılıyorsa kimlik fotokopisi dilekçe ekine sunulmalıdır.

 

11-) Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesinde Neye Dikkat Edilmelidir?

Öncelikle dava dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak düzenlenmelidir. Kişiler dava dilekçesini herhangi bir hukuki bilgi olmadan veya adliye önündeki arzuhalcilere başvurarak dilekçe yazdırmaktadır. Bu şekilde yazılan birçok dava dilekçesi mahkeme tarafından reddedilmektedir. Hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bu yöndeki işleri işin uzmanı tarafından yerine getirilmelidir.

Dava dilekçesinde, kişinin evlilik birliğini sarsan olayları iddiaları ve iddialarını somutlaştıracak delillerini belirtmelidir. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma sebeplerinden birisine dayandırarak boşanma davası açabilecek olup kanuna uygun olarak düzenlenmeyen dava dilekçesi mahkeme tarafından reddedilecektir.

 

12-) Çekişmeli Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi Ne Demektir?

Dilekçeler aşamasında dava dilekçesi sonrasında davalı eş, cevap dilekçesi yazacaktır. Cevap dilekçesi sunan davalının dilekçesi, davacıya tebliğ edilerek cevaba cevap dilekçesi sunulması istenilecektir.

Cevaba cevap dilekçesinin süresi, cevap dilekçesinin davacıya tebliğ edilmesinden itibaren 14 gündür. Dava dilekçesindeki iddiaları serbestçe genişletebilecek, davalının beyan ve iddialarına yeni vakıalar ileri sürebilecektir. Cevaba cevap dilekçesi mahkeme sunulması sonrasında davalıya tebliğ edilecek ve ikinci cevap dilekçesi sunulma için hak verilecektir.

 

13-) Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşma Ne Zaman?

Dilekçeler teatisi tamamlanmadan ilk duruşma yapılmayacaktır. Davacının yazmış olduğu dava dilekçesi, davalıya tebliğ edilecek ve 14 gün içerisinde cevap dilekçesi sunulması istenilecektir. Davalının yazmış olduğu cevap dilekçesi, davacıya tebliğ edilecek ve cevaba cevap dilekçesi sunması adına süre verilecektir. Davacının sunduğu cevaba cevap dilekçesi ise davalıya tebliğ edilecek, davalının ikinci cevap dilekçesi sunması ile dilekçeler aşaması son bulacaktır. Dilekçeler aşaması, uygulamada yaklaşık 1,5-2 ay sürmektedir. Dilekçeler aşamasının tamamlanması halinde ilk duruşma adına gün verilecek olup uygulamada genellikle dava açılma tarihinden 3-4 ay sonrasına karşılık gelmektedir.

 

14-) Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Filmlerde ya da dizilerde izlediğimiz duruşma sahneleri bizim hukuk sistemimiz için geçerli değildir. Yazılı yargılama usulüne tabi olduğundan beyanlar yazılı olarak alınmış olacaktır. Hakim, duruşmalarda yalnızca genel ve yüzeysel olarak boşanma iddiaları ile savunmalar soracak, uzlaşma ihtimali bulunup bulunmadığı, uzlaşma ihtimali bulunmuyor ise tahkikat aşaması için delil sunumuna dair detaylı sorular yönlendirecektir.

Yazılı yargılama usulüne tabi olduğundan dilekçede yazılanların tekrardan sözlü olarak anlatılması istenilmemektedir, özet ve yüzeysel olarak belirtilmesi istenilecektir.

 

15-) Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşmada Neye Dikkat Edilmelidir?

İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır ve tarafların davaya sunmuş olduğu iddia ile savunmayı belirttiği, uyuşmazlık konusu detaylandırılan duruşmadır. Ön inceleme duruşmasında, tarafların uzlaşma ihtimali olup olmadığı sorulacaktır, dava şartları ve ilk itirazlar incelenecek, uyuşmazlık konuları belirlenecek, tarafların uzlaşma ihtimali yok ise tahkikat aşamasına geçileceği belirtilecektir.

Ön inceleme duruşmasında eksik delil veya tanık bildiriminde bulunulmamış ise tanık veya delil adına bildirim için süre verilmesi talep edilebilecektir.

 

16-) Çekişmeli Boşanma Davası ilk Celsede Biter Mi?

Çekişmeli boşanma davası, yazılı yargılama usulüne tabidir ve tek duruşmada sona erecek usulde değildir. İlk celsede ön inceleme duruşması gerçekleştirilerek tahkikat aşamasına geçilir.

 

17-) Çekişmeli Boşanma Kaç Duruşmada (Celsede) Biter?

Bir dosya adına kaç duruşma olacağı veya bir boşanma davasının belli duruşma sayısı kadar süreceğine dair kesin bir sayı belirtilmesi mümkün değildir. Bu davalar, anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi tek celse ile sona eren bir duruşma değildir. Ön inceleme duruşması, ön inceleme sonrası tahkikat aşaması ve sözlü tahkikat olmak üzere yazılı yargılama usulüne tabi yapılması gereken zorunlu duruşmalar bulunmaktadır. Hâkimin yerinde olmaması, tahkikat aşamasında delillerin toplanılmasındaki aksaklıklar nedeniyle erteleme kararı verilmesi gibi birçok neden duruşmanın ertelenmesine vesile olmaktadır. Tüm bu nedenlerle bu davaların kaç duruşmada sona ereceğine dair kesin bir rakam bildirmek mümkün değildir.

 

18-) Çekişmeli Boşanmada Erkek ya da Kadın Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Davacı, davalı eşine açtığı davada boşanma talebini sunacak ve karşı tarafın evliliği bitiren ve çekilmez hale getiren nedenleri olduğunu öne sürecektir. Ancak karşı taraf aynı görüşte değil ise ve evliliğin hala devam etmesi gerektiğini savunuyor ise davalı eş dilekçede belirtmelidir. Ayrıca evliliğin çekilmez hale gelmediğini ispatlamalı, karşı tarafın evliliği çekilmez hale getirdiğine ilişkin davacının sunduğu iddialara karşılık karşı delil ile ispatlamalıdır.

 

19-) Çekişmeli Boşanmada Davalı Gelmezse Ne Olur?

Davacı, açmış olduğu davasına katılmalıdır. Ancak kendisinin vekili var ise avukatı davacı eş yerine temsilen duruşmaya katılabilecektir. Davacının veya davacının avukatının duruşmaya gelmemesi, katılmaması halinde açılan dava hakkında dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verilecektir.

Davalının davacının açmış olduğu davaya karşı dava açmamış ise davaya katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

20-) Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Bu davalar aile mahkemesinde görülecek bir dava olup, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl yayımladığı avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen altında bir ücret talep edilemez. Davanın süreci, toplanılacak delilleri davanın seyrini etkileyeceğinden boşanma davası fiyatları da değişkenlik gösterecektir.

 

21-) Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin eşler arasında bir uyuşmazlık var ise boşanma davası ile birlikte açılabilir. Ancak her ne kadar aynı dava dilekçesinde açılmış olsa dahi mahkeme, her iki dosyanın birbirinden ayrılmasına hükmedecektir.

Mal paylaşımı davası, boşanma davasından ayrı görülecektir ve karar kesinleşene kadar hüküm kuramayacaktır. Uygulamada mal rejiminin tasfiyesi talepli dava, boşanma davasının karara çıkması ve kesinleşmesi sonrası hüküm bulacaktır.

 

22-) Çekişmeli Boşanmada Evin Tahliyesi Ne Şekilde Yapılır?

Dava devam ederken aile konutunun mülkiyeti hangi tarafta ise müşterek çocuklarla o konutta kalacaktır. Bu nedenle boşanma davası devam ederken diğer eş tarafından evden tahliyesi talep edilemeyecektir. Boşanma davası sona erdikten sonra evden ayrılmayan eş adına ise elatmanın önlenmesi davası açılacaktır. Ayrıca bu süreçte haksız olarak işgal ettiği için kira bedeli olarak ecrimisil davası ile o konut adına zarar tazmin edilebilecektir.

 

23-) Çekişmeli Boşanma Davası Emsal Karar Örnekleri Nereden Bakılabilir?

Birçok hukukçunun kullanmış olduğu ücretli abonelik sitelerinde özel olarak Yargıtay kararları yer almaktadır. Ancak belli sitelerde de ücretsiz olarak kararların paylaşıldığı özel siteler de bulunmaktadır.

 

24-) Çekişmeli Boşanmada Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Nafaka miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenmektedir. Dava açıldıktan hemen sonrasında mahkeme ilgili emniyete müzekkere yazarak tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılmasını talep edecektir. Emniyet, davacı ve davalının üzerine kayıtlı taşınmaz, araç bulunup bulunmadığını, aylık gelirinin ne kadar olduğu, başka gelirinin olup olmadığını sorgulayacaktır. Bunun yanında mahkeme talep var ise POLNET ve TAKBİS sorgusu yaparak davalının üzerine kayıtlı araç ya da gayrimenkul olup olmadığını sorgulayacaktır.

Diğer yandan nafaka alacaklısının çocuk ya da eşin, nafakaya dair ihtiyacı önemli olup boşanma nedeniyle refahının düşmesinin önlenme amacı bulunmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında nafaka ödeyecek olan borçlunun maddi durumu ile karşı tarafın refah düzeyinin düşmemesi adına hakkaniyet ilkesi gereği nafaka miktarı belirlenecektir.

 

25-) Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi Nasıl Olur?

Tarafların açmış olduğu anlaşmalı boşanma davasında dava açıldıktan sonra veya duruşmada belirtilen beyan ile anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyebilir. Aynı durum taraflardan birinin duruşmaya gelmesi halinde de mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmemesi halinde anlaşmalı boşanma davası açarken sunulan dava dilekçesi ıslah edilerek çekişmeli boşanma davasına dönüştürülmelidir.

 

26-) Çekişmeli Boşanmada Kusur Ne Demektir?

Evlilik birliğinin çekilmez hale getirilmesi, evlilik birliğini sarsan olaylara neden olmasına sebep olan davranış veya olaylar “kusur”dur. Davayı açan eş, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda diğer eşin tam veya ağır kusurlu olduğunu ileri sürerek boşanma talebinde bulunabilecektir.

Eşlerden her ikisi kusurlu ise diğer eşin daha ağır kusurlu olduğu, eşlerden birisi evliliğin sona ermesine neden olan olaylarda kusurunun olmadığını iddia ediyor ise diğer eşin tam kusurlu olduğunu iddia etmelidir.

 

27-) Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer-Sonuçlanır?

Kaç ay-yıl sürer sorusu ile çok sık karşılaşmaktayız. Süreci dosyanın bulunduğu mahkemenin iş yükü, dosyadaki tebligat evresi, dilekçeler aşaması gibi tüm hususlar etkileyecektir. Dilekçeler aşamasının tamamlanması ile ön inceleme duruşmasına gün verilecek, bu duruşma sonrasında ise tahkikat aşamasına geçilecektir. Tahkikat aşamasında tanıklar dinlenecek, ilgili yerlere müzekkere yazılacak, gerekli görülür ise bilirkişi tarafından rapor düzenlenecektir. Bir tanığın duruşmaya gelmemesi dahi duruşmanın ertelenmesi yönünde karar vermesine vesile olacağından dosya sürecini de olumsuz etkileyecektir. Birçok etken dava süresini etkileyeceğinden kesin bir süre belirtmek mümkün değildir ancak ortalama yaklaşık 1-1,5 sene sürmektedir. En fazla için bir süre verilememektedir.

 

28-) Çekişmeli Boşanma Davasına Katılmamak Mümkün Müdür?

Davacı, duruşmaya katılmalıdır. Ancak davacının avukatı var ise duruşmaya vekili temsilen davacı yerine duruşmaya katılabilecektir. Davalının karşı davası var ise yani davacıya karşılık karşı veya birleşen davası var ise karşı davacı-davalı sıfatını barındıracaktır. Bu nedenle mutlaka karşı davası adına duruşmaya katılmalı, davalının avukatı var ise karşı dava adına duruşmaya vekili temsilen katılabilecektir.

 

29-) Çekişmeli Boşanma Avukatlık Ücreti (Fiyatları) Ne Kadardır?

Her dosya adına sunulan emek, süreç farklılık göstermektedir. Her evlilik bir olmadığı gibi evliliğin bitimine neden olan olaylarda bir değildir. Sunulan deliller, tanıkların sayısı, dosyanın iş yükü bir başka çekişmeli boşanma davasından daha farklı olacaktır. Bu sebepten ötürü her bir dava adına sabit bir ücret belirtmek yanlış olacaktır.

Türkiye Barolar Birliğinin her yıl yayımlamış olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücret altında olmaması kaydıyla açılacak olan boşanma davasının iş yükü, masrafları ve emeğine karşılık bir ücret belirlenecektir. Dosya adına anlaşacağınız vekil öncesinde tüm detaylar konuşularak ücret konusunda anlaşma sağlanmalıdır.

 

30-) Çekişmelide Dava Ücretini Kim Öder?

Davacı, dava açarken gerekli harç ve masrafları yatırmak zorundadır. Açmış olduğu dava hakkında kabulü yönünde karar verilmesi halinde ise mahkeme tarafından davalı tarafça yapılan yargılama giderleri ve masraflarının ödenmesi yönünde karar verecektir.

 

31-) Çekişmeli Boşanmada Çocuğun Velayeti Nasıl Belirlenir?

Velayet kararı, çocuğun menfaatine göre verilmektedir. Çocuğun üstün yararı gözetilerek velayet hakkının anneye mi babaya mı verileceği yönünde karar verilecektir. Velayette kriter olarak önemli olan öncelikle çocuğun yaşıdır. Çocuğun anne bakımına muhtaç bir yaş, süt emzirme dönemi veya tuvalet-beslenme-yürüme gibi temel eğitimleri aldığı yaşlar olup olmadığı önem taşımaktadır.

Anne bakımına muhtaç olan yaşlarda çocuk, anne tarafından bakımı ihmal ediliyor ya da çocuğa fiziksel veya duygusal şiddet uyguluyor ise mahkeme tarafından çocuğun velayet hakkı babaya verilecektir. Ayrıca çocuk idrak yaşında olduğu dönemde anne ya da baba olarak kimin yanında kalmak istiyor ise çocuğun görüşü de velayet hususunda önem taşımaktadır.

Mahkeme velayete ilişkin karar vermeden önce kendi listesinden atayacağı uzman pedagog aracılığıyla görüşünü belirleyeceği bir rapor düzenlemesini isteyecektir. Pedagog rapor düzenlerken anne ve baba ile de görüşecek, çocuğun idrak yaşında olması halinde çocukla da görüşecektir. Detaylı görüşme sonrasında çocuğun bakımını ve gözetimini hangi ebeveyn daha iyi yerine getirecek ise çocuğun menfaati üzerine velayet hususunda görüşünü dile getirecektir. Pedagogun düzenlediği rapor, mahkemenin velayete ilişkin kararını önemli ölçüde etkileyecektir.

 

32-) Çekişmeli Boşanmada Ön İnceleme Ne Demektir?

Ön inceleme duruşması, dilekçeler aşamasının tamamlanması sonrasındaki ilk duruşmadır. Taraflar ön inceleme duruşmasına davet edilecek ve davaya konu olan hususlar belirlenecek, delillerin sunması ve toplanılması için belge sunulması için süre verilecek, dava şartları ve ilk itirazlar incelenecek, tarafların uzlaşma ihtimali olup olmadığı sorulacaktır. Uzlaşma ihtimalinin olmadığının bildirilmesi halinde ise tahkikat aşamasına devam edilecektir.

 

33-) Çekişmeli Boşanma Tek Celsede Biter Mi?

Bu davalar, anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede sona eren davalardan değildir. Dilekçeler aşaması sonrasında duruşmalar yapılacak olup yazılı yargılama usulüne tabi olan çekişmeli boşanma davasının ilk duruşması ön inceleme duruşmasıdır. Bunun sonrasında ise tahkikat aşamasına geçilecek ve tanık dinlenilmesi, delillerin toplanılması aşaması gerçekleşecektir. Tahkikat aşamasının tamamlanması sonrasında ise sözlü tahkikat yapılarak mahkeme karar verecektir. Çekişmeli boşanma davası iddia ve savunmaların yapılması, delillerin toplanılması aşaması olduğundan tek duruşmada sona ermesi usulen mümkün değildir.

 

34-) 1 Yıl Dolmadan Boşanmalar Çekişmeli Boşanma Mı Olmak Zorunda?

Anlaşmalı boşanma davasındaki en önemli şart, resmi evlilik tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesidir. 1 yıl dolmayan evliliklerde taraflar ancak diğer boşanma davası türü olan çekişmeli boşanma davası üzerinden boşanma talebini sunabilecektir.

 

35-) Çekişmeli Boşanma Davasında İki Tarafta Boşanmak İsterse Ne Olur?

Her iki tarafın boşanmak istemesi anlaşmalı boşanma davası ile boşanma gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. İki taraf boşanmak istiyor ancak boşanmaya bağlı unsurlarda, tazminat, nafaka, velayet, anlaşamıyor ise çekişmeli boşanma davası üzerinden boşanacaklardır. Ancak dava devam ederken her iki taraf boşanma yanında boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşır ise anlaşmalı boşanmaya dava çevrilebilecektir.

 

36-) Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart Mı?

Bir kimse açacağı veya kendisine açılan davada avukat ile davayı takip etmek zorunda değildir. Kendisi de davayı takip edebilir ancak avukat ile dosya takibinin gerçekleştirilmesi hukuki kayıp ve zaman kaybı olmaması adına mühimdir.

Her işin takibi uzmana bırakılmalıdır. Hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren işlerde de dosya takibi avukat aracılığıyla yapılmalıdır. Dilekçenin kanuna göre yazılması, yasal sürelerin takip edilerek hak kaybının önlenmesi, duruşmaların takibi, dosyadaki delillerin toplanılması adına dosya takibi gibi tüm işlemler uzman birisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi halde hakim tarafından yanlış yapılan hamleler nedeniyle davanın reddi yönünde karar verilecek ya da davanın karara çıkma evresi takibin iyi yapılamaması nedeniyle sürekli ertelenecektir.

 

37-) Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma olup özel boşanma nedenleri ise;

 • Zina nedeniyle boşanma davası,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası,
 • Terk sebebiyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasıdır.

 

38-) Çekişmeli Boşanma Davasında Karar Duruşmasına Gitmeli Miyim?

Davacı, mazeret bildirmeksizin son duruşmaya katılmaması halinde mahkeme dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verecektir. Davacının vekili var ise avukatın duruşmaya katılması halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmez.

Eğer davalının karşı davası bulunmuyor ise davalı, duruşmaya katılmasa dahi yokluğunda karar okunacaktır. Davalının duruşmaya katılmaması halinde yargılama aşamasına bir etkisi olmayacaktır.

 

39-) Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Yapmak Gerekir?

Mahkeme tarafından açılan davanın reddine karar verilmiş ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren ret kararına itiraz edilebilecektir.

 

40-) Çekişmeli Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

Davacı veya davalı, iddia veya savunmalarını hukuka uygun her türlü delil ile ispatlayabilecektir. Tanık, bilirkişi, otel kayıtları, telefon- SMS dokümanları, banka kayıtları, TAKBİS veya POLNET kayıtları, kamera görüntüleri, mektup, mesaj kayıtları, kamera görüntüleri gibi her türlü ispata yarar doküman sunulabilecektir.

 

41-) Çekişmeli Boşanma Tanık Delili

Tanık, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda kesin olmayan delil niteliğindedir. Boşanma davalarında önemli delil niteliğindedir. Evliliğin bitmesine neden olan olaylarda bizzat gören ve duyan şahit, dava dilekçesinde belirtilen iddiaları kanıtlamak maksadıyla mahkemede dinletilebilir.

 

42-) Çekişmeli Boşanma Davasından Vazgeçme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Eğer davacı ya da aynı dosyada davacı olan davalı, davayı geri çekmek istiyor ise davasından feragat ettiğine dair dilekçe sunabilir. Öncelikle dosyanın açıldığı mahkemeye hitaben dosya numarasını belirterek açmış olduğu davadan vazgeçtiğini belirtmelidir.

 

43-) Çekişmeli Boşanma Davasında Yargıtay Kararları Önemli Midir?

İçtihadı birleştirme kararı hakimler açısından bağlayıcıdır, Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararlar emsal olaylarda önem taşıyacaktır. Bu kararlar hakimleri bağlamamaktadır; fakat yine de güncel kararlar hakimler tarafından dikkate alınmaktadır. Bu nedenle boşanma davalarında emsal teşkil eden durumlarda mutlaka güncel kararlar dilekçeler ekinde sunulmaktadır.

 

44-) Çekişmeli Boşanma Hedef Süre

Adalet Bakanlığı tarafından “Yargıda Hedef Süre” uygulamasına dair çalışmalar yürütülmüş ve hedef süreler belirlenmiştir. Bu davalarda 10 ay süre öngörülmüştür.

 

45-) Çekişmeli Boşanma Davasında Barışma, Uzlaşma, Geri Çekme

Tarafların uzlaşması ve davacı veya karşı tarafın boşanma talebinden vazgeçmesi halinde davanın görüldüğü mahkemeye başvurarak davayı geri çekme beyanında ya da vazgeçtiğine dair yazılı beyanda bulunması halinde dava hakkında ret kararı verilecektir. Böylelikle boşanma davası son bulacaktır.

 

46-) Çekişmeli Boşanma Ne Zaman Kesinleşir?

Duruşmada verilen karar, kısa karardır ve mahkeme tarafından duruşma tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde gerekçeli hali yazılacaktır. Gerekçeli kararın yazılmasından itibaren taraflara karar tebliğ edilecek ve tebliğden itibaren yasal süre içerisinde karara itiraz edileceği belirtilecektir.

Karara itiraz süresinde taraflar itiraz etmez veya istinaftan feragat ettiği bildirilir ise kesinleştirme işlemleri yapılacaktır.

 

47-) Aldatma Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’nda sayılan özel boşanma sebeplerinden birisi aldatma nedeniyle boşanma davasıdır. Eşlerden birisi sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak üçüncü bir kimse ile cinsel ilişkide bulunması halinde zina sebebiyle boşanma davası açılabilecektir. Zina eyleminin bilinmesinden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl içerisinde hak düşürücü süre bulunmaktadır. Zina fiili otel kayıtları, fotoğraf veya video görüntüleri ile kanıtlanabilir.

 

48-) Çekişmeli Boşanmada Temyiz Süresi Ne Kadardır?

Temyiz mercii Yargıtay olup istinaf mahkemelerinin vermiş olduğu kararı denetlemektedir. Temyiz süresi, kararın tebliğinden itibaren 15 gündür.

 

49-) Çekişmeli Boşanma Örnek Dilekçe, Dava Dilekçe Örneği Nedir?

İSTANBUL (   ). AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                      : Ad Soyad (TC Kimlik No:…)

                                   Adres

VEKİLİ                        : Av. Serpil ÇINAR                                                                              

                                   Adres

KONU                         : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, nafaka, velayet, tazminat talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR          :

1-)Taraflar …/…/… tarihinde evlenmiş, evliliklerinden … adlı müşterek çocuğu bulunmaktadır. Tarafların evliliği, diğer eşin ağır kusurlu davranışları nedeniyle çekilmez hale gelmiştir. Tüm bu nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki;

2-) (Boşanmaya dair olaylar sıralandırılacaktır)

3-)

HUKUKİ DELİLLER    : Tanık, bilirkişi, yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER   : TMK, HMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-)Davanın kabulüne,

2-) Tarafların evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmasına,

3-) Müşterek çocuğun velayetinin dava süresince tedbiren kararın kesinleşmesinden itibaren kesin olarak devam etmesine,

4-) Dava tarihinden itibaren başlamak üzere … TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakası olarak devam etmesine,

5-) Müvekkil lehine TMK 174 maddesi gereğince …TL maddi, … TL manevi tazminat verilmesine,

6-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Serpil ÇINAR

İmza

 

50-) Çekişmeli Boşanma Cevap Dilekçe Örneği Nedir?

İSTANBUL (   ). AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO     : …/… Esas

DAVALI          : Ad Soyad (TC Kimlik No:…)

                         Adres

VEKİLİ            : Av. Serpil ÇINAR

                        Adres

KONU             : Dava dilekçesine cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

Yukarıda esas numarası üzerinden tarafımıza tebliğ edilen dava dilekçesine süresi içerisinde cevap dilekçemizi sunmaktayız.

1-) …

2-) …

HUKUKİ DELİLLER    :

HUKUKİ SEBEPLER   :

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacının açmış olduğu davanın reddi yönünde karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davalı Vekili

Av. Serpil ÇINAR

İmza

 

51-) Çekişmeli Boşanma İstinaf Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN İLGİLİ DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL (   ). AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                 : …/… Esas, …/… Karar No

DAVACI                      : Ad Soyad (TC Kimlik No:…)

                                                 Adres

VEKİLİ                        : Av. Serpil ÇINAR

                                     Adres

DAVALI                       : Ad Soyad (TC Kimlik No:…)

                                                 Adres

KONU                         : Yerel mahkemenin vermiş olduğu …/… sayılı karara karşılık istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

Yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinden verilen gerekçeli karar tarafımıza …/…/… tarihinde tebliğ edilmiş olup süresinde istinaf başvurusu yapılmaktadır.

1-) …

2-) …

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf incelemesi sonucunda yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak davanın kabulü yönünde karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Serpil ÇINAR

İmza

 

52-) Çekişmeli Boşanma Davasından Vazgeçme Dilekçesi

İSTANBUL (   ). AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                 : …/… Esas

DAVACI                      : Ad Soyad (TC Kimlik No:…)

                                     Adres

DAVALI                       : Ad Soyad (TC Kimlik No:…)

                                     Adres

KONU                         : Feragat dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR           :

Yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinden açmış olduğum boşanma davasından ve bu dava ile ilgili tüm taleplerden feragat ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Davacı Asil

Ad Soyad

İmza

           

53-) Çekişmeli Boşanmayı Anlaşmalıya Çevirme Dilekçesi

İSTANBUL (   ). AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                 : …/… Esas

DAVACI                      : Ad Soyad

VEKİLİ                        : Av. Serpil ÇINAR

KONU                         : Anlaşmalı boşanma protokol sunularak tarafların anlaşmalı boşanma davası yoluyla boşanma talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

Yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinden açılan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olup taraflar anlaşmalı boşanma yoluyla boşanma kararı vermiştir. Tarafların imzalamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolünün ıslak imzalı hali dilekçe ekinde sunuludur. Gereğinin yapılmasını vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Serpil ÇINAR

 

54-) Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesi

Her iki boşanma dava türü birbirinden farklı olup her ikisinin birbirinden farklı dava koşulları bulunmaktadır. Dava devam ederken taraflar boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşır ise davasını anlaşmalıya çevirebilir.

 

55-) Anlaşmalı Boşanma Davasını Çekişmeliye Çevirmek Mümkün Müdür?

Anlaşmalı boşanma davası açılmış ve tarafların imzalamış olduğu protokolün sunulması sonrasında taraflardan birisi veya her ikisinin karar değiştirmesi halinde dosya, çekişmeliye dönüşebilecektir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ıslah edilerek çekişmeli boşanma dava dilekçesine dönüştürülebilir.

 

56-) Çekişmeli Boşanma Davasında Ortak Velayet Mümkün Müdür?

Ortak velayet hususu Türk Medeni Kanunu’nda yer almamaktadır, uluslararası sözleşmeye dayandırılarak bu karar verilmektedir. Mahkeme tarafından atanan pedagogun düzenlemiş olduğu raporda velayetin ortak velayet olması yönünde görüş bildirmesi halinde verilebilecektir.

 

57-) Çekişmeli Boşanma Nasıl Hızlandırılır?

Delillerin çok olduğu davalarda dosya takibi ciddi önem taşımaktadır. Tanıkların duruşmada hazır edilmesi, dosyanın rapor düzenlenmesi için bilirkişiye gönderilmesi, ilgili yerlere müzekkere yazılması gibi delillerin toplanılması aşamasında takibin yapılması gerekmektedir. Tanıklara tebligatın gidip gitmediği, duruşmada hazır edilmesi halinde duruşma akışı devam edecektir; ancak tanığın duruşmaya gelmemesi halinde duruşma erteleme kararı verilecektir. Bu durum bir dosyanın sona erme süresini 3-4 ay kadar geriye götürecektir. Bunun yanında ilgili yerlere müzekkere yazılıp yazılmadığı, müzekkerelerin ilgili kurumlara ulaşıp ulaşmadığının takibi yapılarak delillerin toplanılmasında aksaklık çıkması önlenmelidir. Tüm bu aşamalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren işlerden olup dosya takibinin avukat aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

 

58-) Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Davacının mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi halinde mahkeme, dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verecektir. Yenileme dilekçesi sunulması halinde dosya yeniden işleme konulacaktır. Hukuk davalarında düşme kararı verilememektedir, ancak ceza davalarında düşme yönünde karar verilmektedir.

 

59-) Harç ve Masraf Hesaplama Nasıl Yapılır?

Boşanma davası açılırken belli başlı gider ve masrafları yatırmak gerekmektedir. Harçlar Kanunu’nda belirtilen peşin ve başvuru harcı yatırılmalı, bunun yanında giderleri karşılayacak masraflar da ödenmelidir. Harç bedelleri her yıl yayımlanan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.

 

60-) Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Nelere Dikkat Eder?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir dilekçe düzenlenip düzenlenilmediği, Türk Medeni Kanunu’na uygun boşanma sebebine dayanarak dava açılıp açılmadığı, delilleri süresinde sunulup sunulmadığı, harcın yatırılıp yatırılmadığını önemle inceleyecektir.

 

61-) Çekişmeli Boşanma Psikolojisi

Gerek evliliğin bitmesine neden olan olaylar olsun gerek dava açılmasıyla birlikte evliliğin bitmesine dair bir sürece girildiğinden her iki taraf açısından farklı psikolojik durumlar doğabilecektir. Bu süreçte eşler birbirlerine olan kin, nefret gibi olumsuz duygular taşıyabilmekte, her duruşma veya dilekçe sonrasında bu duygular artış gösterebilmektedir. Bu davalar kısa süren davalardan olmadığı için bu zorlu süreçte güçlü kalmak ve gerekirse psikolojik destek alınması tavsiye edilmektedir.

 

62-) Çekişmeli Boşanma Davası Neden Uzun Sürer?

Yazılı yargılama usulüne tabi olan bir dava türüdür. Dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü tahkikat duruşması gibi evreleri bulunduğundan uzun süren davalardandır.

 

63-) Çekişmeli Boşanma Ziynet Eşya Alacağı Talep Edilir Mi?

Dava dilekçesinde boşanma yanı sıra düğün takılarının iadesi, iadesi yoksa bedelinin ödenmesi yönünde talebini ileri sürebilecektir. Düğünde takıların takıldığına dair düğün fotoğraf veya videoları delil olarak sunularak bilirkişi tarafından incelenmesi yönünde talepte bulunulabilir.

 

64-) Çekişmeli Boşanma Davası Öne Alınabilir Mi?

Mahkemenin iş yoğunluğu ve dosya durumuna göre duruşma günleri verilmektedir. Mahkemenin duruşma sistemine göre en erken duruşma günü verildiğinden duruşma günü öne alınmamaktadır.

 

65-) Çekişmeli Boşanma Nasıl Anlaşmalıya Çevrilir?

Davanın görüldüğü mahkemeye hitaben bir dilekçe yazılmalı, dilekçede tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istediği ve dilekçe ekine anlaşmalı boşanma protokolü sunarak talepte bulunduğu belirtilmelidir.

 

66-) Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Çekişmeli boşanma davasında boşanma yanı sıra müşterek çocuk var ise velayet, nafaka ve tazminat talebinde bulunulabilir. Yalnızca boşanma talebinde değil, boşanmaya bağlı olan unsurlar da talep edilebilecektir. Tazminat, evlilik birliğinin bitimine neden olan olaylarda ağır kusurlu olan tarafın vermiş olduğu zararları gidermesi için talepte bulunulmaktadır. Kişi, evlilik nedeniyle uğramış olduğu hem maddi hem de manevi zararların tazminini talep edebilir.

 

67-) Çekişmeli Boşanma Maddi Manevi Tazminat

Evliliğin bitimine neden olan olaylarda kusurlu olan eşten diğer eşin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini talep edilecektir. Evlilikte yaşanan olaylar nedeniyle üzüntü duyan, acı ve elem yaşayan eşin yaşam sevincini geri getirme amacıyla zararının karşılanması talep edilebilir.

 

68-) Çekişmeli Boşanma Nasıl Sonuçlanır?

Mahkeme tarafından davanın kabulü veya reddi yönünde karar verilecektir. Davacının açmış olduğu boşanma davasında sunmuş olduğu iddialar ispatlanmış ise kabul kararı verilecektir; ancak sunulan iddialar ispatlanamaz ise ret kararı verilecektir.

 

69-) Çekişmeli Boşanma Davasında Temyiz Süresi Ne Kadardır?

Mahkeme tarafından hükmedilen karar üzerine taraflardan birisi veya her ikisi istinaf yoluna başvurarak karara itiraz edebilirler. Öncelikle mahkemenin vermiş olduğu kısa kararın gerekçeli halinin yazılması gerekmektedir. Mahkemenin vermiş olduğu karar üzerine yaklaşık 1 aylık bir süreçte gerekçeli karar yazılacaktır. Bu karar her iki tarafa tebliğ edilecek ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde karara itiraz edilme hakkı doğacaktır. Yasal süre içerisinde itiraz etmez ise verilen karar kesinleşerek mahkeme tarafından kesinleşme şerhi düşecektir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 9
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 81
Kayıt tarihi
: 26.04.20
 
 

  Avukat Serpil Çınar, Almanya doğumludur. Hukuk eğitimini ise Atılım Üniversitesi Hukuk ..

 
 
Yazarı paylaş
 • Tümünü göster