Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Ekim '13

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
4799
 

CHP dosyasını açıyoruz. Bu kadim milleti, bir parti, bir banka ve 3 kanka taşıyabilir mi (1)

CHP dosyasını açıyoruz. Bu kadim milleti, bir parti, bir banka ve 3 kanka taşıyabilir mi (1)
 

Bir kişiyi, bir grubu kandırabilirsiniz. Ancak herkesi sonsuza kadar aldatmak mümkün değildir.


Tarihimizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Örneğin, kuruluşunda, ‘Halk Fırkası’nda “Cumhuriyet” ibaresinin olmadığını da. İlginç değil mi? İşte bizim –gerçek- hikâyemiz.

Konuya, Halk Fırkası’na “Cumhuriyet” ekinin ilavesinin hikayesiyle başlıyoruz.

...

“...Ertesi, 9 Kasım günü biz, on bir arkadaş, yani İstanbul mebusları Dr. Adnan, İsmail Canbolat beylerle Refet Paşa ve ben, Erzurum mebuslarından Rüştü Paşa, Halit Bey ile Ziyaettin Efendi, Dersim Mebusu Feridun Fikret bey, Erzincan Mebusu Sabit Bey, Sivas Mebusu Hâlis Turgut Bey ve Ordu Mebusu Faik Bey, Halk Fırkası’ndan istifa ettik.

İstifanamelerimizi alan Halk Fırkası, hemen bir toplantı yaparak, evvela âdetleri veçhile “bizim post kavgası peşinde koştuğumuz için ayrıldığımızı ileri sürerek her birimizi ve bu arada bilhassa beni istifanamemde, “Haricen olsun, muhafaza ettiğimiz samimiyet” sözünü kullanışımdan dolayı samimiyetsizlikle itham edici bir sürü laflar ettiler ve “Cumhuriyet” ismiyle bir fırka kurmak üzere olduğumuzu beyanla, bu ismi bize kaptırmamak için, kendi fırkalarının başına “Cumhuriyet”i eklemeye karar verdiler.

Nihayet, 17 Kasım günü, -Erzincan Mebusu Sabit Bey’in evinde hazırlanan- beyannamesiyle programı, usulü dairesinde gereken mercie verilerek (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) resmen kuruldu. (1)

...

Anlaşılması gereken;  Halk Fırkası (Halk Partisi) olarak kurulan parti, Eğer, “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası”, Cumhuriyet ismini almamış olsaydı, biz bugün “Cumhuriyet Halk Partisi”ni, sadece Halk Partisi olarak ifade edecek olmasıdır.

...

“Ve CHP’nin Darbe ve Darbecilerle ilgisi

Emekli General Ali Elverdi Paşa anlatmaktadır (2)

DEV GENÇ VE CHP

...Fikir Kulüpleri Federasyonu daha sonra Dev-Genç’e dönüştü. Yani "Devrimci Gençlik Federasyonu" haline geldi. Dev-Genç bir anda büyüdü. Üniversite olsun olmasın. 57 vilâyette faaliyete geçti.Bütün olaylarda Dev-Genç’in parmağı vardır. Daha arkalarında da CHP vardır ve bunları sevkeden, götüren talimat veren Halk Partililerdir.

Bir gün CHP Samsun Milletvekili Mustafa Boyar bana telefon etti:

-“Paşam sizinle görüşmek istiyorum.”

-“Hayhay buyurun» dedim. “Gelin görüşelim.”

Mustafa Boyar Mahkemeye geldi. Odama aldım. Oturdu. Heyecanlıydı:

-“Paşam" dedi. “Uykularım kaçıyor, vicdan azabı çekiyorum. Size bir vak’ayı Anlatmak istiyorum.”

-“Suç unsuru var mı “ dedim.

-“Var.”

-“Öyleyse başsavcıyı çağıracağım. Mahzuru var mı?”

-“Hayır, yok” deyince Başsavcı İlhan Şener’i çağırdım.

Mustafa Boyar hadiseyi anlatmaya başladı:

-“Bizim Genel Sekreterimiz Bülent Ecevit “Samsun tütün piyasası açılacak. Bu olayda mutlaka faaliyet göstermemiz lâzım. Bizim gençlik kollarını buraya gönderelim. Bu gençlere miting yaptıracağız. Ekiciye verilen paranın az olduğunu, haklarının yendiğini anlatacağız,” dedi.

Ve bunun için 20 bin lira para partiden ayrıldı. 4 tane Otobüs tutuldu.Başlarına Mustafa Ok verildi. Ve bizim Karadeniz bölgesindeki bütün teşkilâtımıza “Bu gençler bizim gençlerimizdir. Bunlara müzahir olun. Başları derde girerse yardımcı olun” diye yazı yazıldı.

Mustafa Boyar daha sonra:

-“Ben size bu yazılardan fotokopi getirebilirim. Hatta bu paranın makbuzunu da getirebilirim.” dedi.

Ve bana o Samsun tütün piyasası açılırken bu gönderilen gençlerin Alaçam tütün mitinginde çıkan hadiselerden dolayı tevkif edilenlerin listesini verdi. Bu gençler miting sırasında rezalet çıkardılar. Arabaları devirdiler, Yaktılar. Yaktılar. Tekel Binasını işgal ettiler. Bazı şahısları yaraladılar.

-“...Meselâ Hüseyin Yavuz gibi idam cezası yiyen militan da içlerindeydi. Zafer Kutlu da idam cezası ile muhakeme edilmişti. Müebbed hapse mahkûm oldu. Hacettepe hadiseleri dolayısıyla 5 yıl ceza yiyen asistan Kamil Pınarcı da bunlar arasındaydı. Yani listedeki 18 kişinin hemen hepsi sıkıyönetim mahkemelerine düşmüş militanlardı. “ (3)

...

Devam edecek...

-“...DENİZ BAYKAL, Rahmetli Menderes’in yakasına yapışan Fikir Kulüpleri Federasyonu militanlarındandı. Bu teşkilât CHP tarafından DP’ye karşı kurulmuştu. Daha sonra Dev-Genç’e dönüşen Federasyonun üyesi Baykal Ecevit’in 1974’de MSP ile kurduğu koalisyonda Maliye Bakanlığı yaptı...” (4)

www.canmehmet.com

Resim; http://www.resimsakla.com/r-komik-resimler-21-deniz-baykal-4481.htm

(1) Yakın Tarihimiz, cilt 4, s. 177. (“İnönü Atatürk’ü Anlatıyor” Abdi ipekçi, Birinci Basım Cem Yayınevi, 1968. Sahife.57)

(2-3-4)“BU VATANA KASTEDENLER”, “Ali ELVERDİ, Em. General, 1976

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

web ortamında herşeyi buluyoruz ama nedense iş tarihi konulara gelince resmi tarih gerçek tarih ayrımları yapıyoruz bizi yıllarca bu resmi tarihi masalları uyuttular diyoruz .. üstelik hepsi de web ortamında varken ulaşılabilirken .!!! desenize yıllardır buğday deposu diye bildiğimiz konya buğday dışardan ihtal edilmeye başlandığından beri dizel motoru deposu olmuş... yakında uçak dahi üretip satacağız !hangi medyadan bahsettiniz artık gerçekleri söylemeyen! medya mı kalmış ... ilahi siz, Mehmet barlas bile bu kadar zırvaya ben bile bahane bulamam derken sizin azminizi görse saygıyla önünüzde eğilirdi herhalde, bence medya artık sizi göreve alsın Mehmet barlas pes ettiğine göre siz bu görevi başarıyla ifa edebileceğinizi ispatladınız.. bravo!

Meltem Şahin 
 06.11.2013 22:56
Cevap :
Değerli Meltem Şahin, Bilirsiniz, meseleler, kişi değil, fikri-ilmi temelde tartışılırsa, iyi düşünceler ortaya çıkmasının yanında, taraflarına da, karşılıklı bilgi alışverişi ile zenginlik kazandırmaktadır. Ancak, bu kültür şimdilik ülkemizde çok yaygın değildir. "Resmi-Gerçek" tarih yoktur. Birilerinin olayları kendi penceresinde yorumlaması vardır. Ki, bu da "tarih" olmamaktadır. Tarih bir ilimdir. İlim, iddia-karşı iddiası ile oluşmaktadır. Ve Tarım meselesi; Bakalım rakamlar ne demektedir? (http://www.canmehmet.com/1923-2010-donemi-ekonomisi-doksan-yilda-nereden-nereye-gelmisiz-6-son.html) Bu yazıda yeterli bilgi olmalıdır. Muhalefetin görevi, yapılanları yeterli görmek değil, ideal olanı istemektir. Bu nedenle, muhalefet anlayışı olacaktır. Ki, bu da demokrasinin vazgeçilmez şartlarındandır. Gerçeğinde, eksiklere işarette ülkeye bir yardımdır. Biz burada amatör anlayışla bulunuyor, öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Kimseye yaranma vb düşüncemiz yoktur. Sağlıcakla kalınız.  07.11.2013 12:20
 

diyorsunuz ki sen bunları bırak bak 5-10 yılda nasıl zengin olduk yurt dışına tatillere bile gider olduk insan merak etmeden duramıyor açıkçası üretmeden nasıl bu kadar zengin olduk insan merak etmeden duramıyor ekilebilir tüm alanlar orman vasfını yitirmiş!topraklar imara açılıp heryer betonerme yapılara dönüştürülürken ihraç ettiğimiz tarım ürünleri yok böcekli çıktı yok hormonlu çıktı yok gdolu çıktı diye alan ülke tarafından geri iade edilirken nasıl bu kadar ihracat rakkamlarına ulaşıyoruz hayvancılık bitmişken süt yumurta üreticileri ağlaşırken sütlerini denize dökerken, sendikalaşma yasakken emek taşeronlarca sömürülürken, piyasalar durulunca nerden geldiği belli olmayan paralarla ekonomi canlanırken insan merak etmeden duramıyor! belki bunu trilyonluk villasında oturan kafasında milyarlık ipek turbanı kapısının önünde sonmodel jep olan hanım efendilere düne kadar küçük esnafken bugün işadamı olan kafa tokuşturarak selmalaşan beyefendilere sormak lazım ;basiretinize bırakarak

Meltem Şahin 
 06.11.2013 11:08
Cevap :
Değerli Meltem Şahin, Doğru cevap adına, güzel bir tespitte bulunmuşsunuz. "Açıkçası üretmeden nasıl bu kadar zengin olduk?" Yıl, 2002, ihracat 35 milyar dolar; Yıl 2012 İhracat yaklaşık 155 milyar dolar. Şimdi araştıralım, 120 milyar dolar karşılığında, 10 yılda ne üretmişiz, "En büyük ihracat kalemi, 2012 Aralık ayında; "motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları;"kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları.demir ve çelik ve "elektrikli makina vb” (Kaynak; http://kdk.gov.tr/sayilarla/turkiyenin-2012-ihracat-verileri/12) Size, Konya ilimizin, yüzde doksanbeş yerli oranı ile, Yurtdışına Dizel motor ve Traktör sattığını ifade etsem, herhalde şaşırtmamış olurum. "Buğday deposu" Konya, Yüzde doksan beş yerli katkı ile, "dizel motoru" ihraç etmektedir. Demekki, üretiyoruz. Bu konuda web ortamında her türlü bilgiye ulaşılmaktadır. Ve Tarım Konusunda medya gerçekleri söylememekte, Muhalefet adına olumsuz uç örnekleri almaktadır. Sağlıcakla kalınız  06.11.2013 14:22
 

norveçle türkiyeyi mi kıyasladınız ilginç! elbette kıyaslarsanız türkiye sınıfta kalır .. peki bunun suçlusu hitler kılığına soktuğunuz deniz baykalın temsil ettiği anlayış mıdır..yoksa çok daha eskilerde midir ? ben de sizin gibi sadece anlayışı sorgularım demokratik cumhuriyetle kimsenin sorunu olmaz tabi! kendine demokrat olduktan sonra kim sorun etsin ki.. !!!

Meltem Şahin 
 05.11.2013 0:43
Cevap :
Değerli Meltem Şahin, yakın tarihimize kadar bu ülkede 3-5 aile zengindir. Ve ihracat, yıllık sadece ve sadece 2.5 milyar dolardır. (Dünün yıllık ihracatı bugün nerede ise 3-5 günde gerçekleşmektedir.) Dün, 3-5 firma içeride üretim yapmakta ve yüksek -fahiş- karlarla yine içeride satmaktadır. Sizce bunlar normal midir? "Bir parti, bir banka ve üç kanka" ifadesini üzerinde biraz durmak gerekir. Daha açık yazarsam bu cevap ya yayınlanmayacak, ya da gelecek yıl yayınlanacaktır. Bu güne gelirsek, tatillerde ne havalimanlarında adım atacak yer, ne de yollarda araç trafiğinden bir boşluk kalmaktadır. Sizce ülkede ne olduda, 5-10 yılda refah 3 kat arttı ve kaldırımlar otomobillerle doldu? Yorumunu basiretinize bırakıyorum. Görüşleriniz için teşekkür ediyorum. (05.11.2013) Sağlıcakla kalınız.  05.11.2013 23:21
 

Öncelikle cevabınıza tesekkür ederim. Cevabınız da, yazınız gibi ne doğruluğu, ne de yanlışlığı kanıtlabilir, genelgeçer ifadelerle dolu. "güncel siyasette (birilerine, amaçlarına hizmet etmeden) yazabilmek; dünyanın en gelişmiş istihbarat örgütüne ve yüksek teknolojik donanımlara ihtiyaç bulunmaktadır." demişsiniz, bu kadar abartılı bir yoruma nasıl vardınız bilemiyorum. Bence biraz fazla Amerikan casus filmi izliyorsunuz. Birazcık vicdan, birazcık da analiz yeteniğinin de yeterli olduğunu düşünüyorum. "Siz köşe yazarlarının veya kitapların herhalde gerçeği (doğruyu) yazdıklarını düşünmüyorsunuz. " demişsiniz, evet bazı köşe yazarlarının ellerinden geldiğince, kendi bakış açıları çerçevesinde doğruları yazdığını düşünüyorum. Sizin yaptığınız gibi afaki, herhangi bir somut bilgiye dayanmayan yorumlarla, başkalarının yazarlıkları hakkında ahkam kesmeyi kendime hak görmüyorum. Ben var olan, ortada olan somut yazılar üzerinden konuşmayı tercih ediyorum.

Selim Önal 
 02.11.2013 19:41
Cevap :
Değerli Selim Önal, Okuyanlar sizlerinde görüşlerini değerlendireceklerdir. Sağlıcakla kalınız.  03.11.2013 6:56
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1073
Toplam yorum
: 2681
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1707
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster