Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Temmuz '07

 
Kategori
Çocuk Psikolojisi
Okunma Sayısı
16005
 

Cinsel istismar

Genel anlamda çocuğun kendisinden en az 4 yaş büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır. Çocuğun rızası olsun olmasın ırzına geçilmesi, cinsel organlarının ellenmesi, müstehcen sözlere maruz bırakılması, yetişkinin cinsel organlarını okşamaya yöneltilmesi veya zorlanması, çocuğun pornografide ya da fuhuşta kullanılması, çocuğa pornografik materyal izlettirilmesi, teşhircilik vb. gibi davranışlara maruz bırakılması “Cinsel İstismar” olarak tanımlanmaktadır.

ÇOCUĞUN CİNSEL KÖTÜYE KULLANIMI

Aktif bir olgu olarak nitelendirilen ve çocuk ve aile üzerinde en ağır travmayı yaratan istismar türü olarak kabul edilen cinsel istismarın tanımı konusunda tartışmalar sürmektedir, ancak çok özetle daha yaşlı ya da otorite konumundaki, ya da güvenilen birisinin gerçekleştirmesi ve bundan doyum sağlaması ile karakterizedir. Cinsel istismar direkt ya da indirekt olabilir.

Cinsel istismar çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en zor olandır. Çoğunlukla gizli kalan ve gün yüzüne çıkmayan cinsel istismar özellikle kısa ve uzun dönemli etkileri açısından önemlidir. Cinsel istismar ve ensest için literatürde pek çok terime rastlanmakta ancak bunlar bazen birbirine karışmakta ve yeterli, spesifik bir tanımlama getirmemektedir. Hatta bazen iki çocuk arasındaki cinsel ilişki istismar sınıflamasına girmemekte, sadece cinsel deneyim olarak kabul edilmektedir. Bazı araştırmacılar iki çocuk arasında 5 yıllık bir yaş farkının bulunmasını, ilişkinin istismara yönelik olması için kriter olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte istismar ile ilgili kesin bir yaş sınırı da getirilmemiştir. Ancak çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişki, o erişkinin veya başka birinin seksüel doyumu için kullanılmışsa, çocuğun cinsel olarak istismarı olarak kabul edilir. Cinsel istismar diğer bir çocuk tarafından eğer bu çocuğun diğeri üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü söz konusuysa veya bariz bir yaş farkı varsa da gerçekleştirilebilir.

Cinsel istismar tanımı çok geniş bir spektrumda kullanılmaktadır. Cinsel organının teşhiri ile başlayıp kucağa oturtmayla devam eden ve ırza geçme ile sodomiye kadar uzanan bir alanda cinsel istismardan bahsedilebilir. Bu tür ikili istismar vakasında birçok kişinin kurban veya istismarcı rolünde yer alması mümkündür. Burada genellikle istismarcılar yetişkin, kurbanlar ise çocuktur. İstismarcının adolesan, kurbanın daha küçük bir çocuk olması da mümkündür. Hatta aynı yaştaki iki çocuk arasında da istismar gelişebilir, burada çocuklardan biri zihinsel gerilikten dolayı daha alt bir gelişimsel aşamaya dahil olabilir.

Yakından incelendiğinde cinsel istismarı; cinsel temas içermeyen, teşhircilik aşamasında kalan ve cinsel içerikli konuşmaları da içeren istismar, cinsel dokunma yolu ile yapılan istismar, Interfemoral İlişki olarak görülen cinsel istismar, seksüel penetrasyon, oral-genital seks, çocukların pornografik malzeme olarak kullanıldığı cinsel sömürü ve bu sınıflandırmalara girmeyen istismar türlerini de içeren cinsel istismar olarak 7’ye ayırmak mümkündür.

Temas İçermeyen Cinsel İstismar Türleri


a) Seksi konuşma: İstismarcının, çocuğun cinsel özelliklerine yönelik veya çocuk üzerinde gerçekleştirmeyi istediği cinsel faaliyetleri anlattığı ve başka cinsel öneri ve yorumlarda bulunduğu konuşma türüdür.

b) Teşhir: İstismarcının kurbana göğüs, penis, vajina, anüs gibi özel bölgelerini gösterdiği ve/veya kurbanın önünde mastürbasyon yaptığı istismar türüdür.

c) Voyerizm (Röntgencilik): İstismarcının açıkça veya gizli olarak kurbanı soyunukken veya istismarcıyı cinsel olarak tatmin eden aktivitelerde bulunurken gözlemesidir.

2.Cinsel Dokunma:

Vücudun özel bölgelerine yapılan herhangi bir dokunmadır. Bu özel bölgeler, göğüsler, vajina, penis, kalçalar, anüs ve perineal bölgedir. İstismarcı kurbanı okşayabilir, kurbanın da kendisine dokunmasını sağlayabilir, kurbanı ve istismarcı karşılıklı okşama ve mastürbasyonda bulunabilirler. Okşama giysilerin üzerinden kurban giyinikken veya kurban soyunukken direkt cilt üzerine uygulanabilir. Frotaj (fortçuluk = frottage) da istismarcının, özel bölgelerinin kurbanın vücuduna veya giysilerinin üzerine sürtünmesiyle cinsel doyuma ulaştığı, cinsel dokunma türü bir cinsel istismardır.

3. Oral-genital Seks:

İstismarcının çocuğun genital organlarını yalaması, öpmesi, emmesi veya ısırması veya çocuğun oral yoldan kendiyle birleşmesini sağlamasıdır. Davranış cunnilingus (ağız-vajina), fellatio (ağız-penis) veya analingus (ağız-anüs) olabilir. Çok sık rastlanmasa da karşılıklı oral birleşme halinde de olabilir.

4. Interfemoral İlişki:

İstismarcının penisini çocuk kurbanın bacakları arasına yerleştirdiği ilişki türüdür. Kuru ve vulvar ilişki terimleri de aynı türü ifade eder. Çocuğun vulvasına penisin sürtünmesi olabilir ama penetrasyon yoktur. Küçük kurbanlarda vajinal girişin çok küçük olmasından dolayı sık rastlanır veya istismarcı kurbanı yaralamaktan da korkuyor olabilir. Bazen de çocuğun bekaretini korumak için ilişki türünü seçer, daha büyük çocuklarda hamileliği önleme amacı da olabilir.

5. Seksüel Penetrasyon:

İstismarcının kurbanın bir orifice açıklığına girişi ile gerçekleşir. 4 türde görülmektedir.

a) Dijital Penetrasyon: Parmakların vajinaya, anüse veya ikisine birden yerleştirilmesidir. Duruma göre parmakların kurbanın ağzına sokulması da cinsel istismar olabilir. Genel olarak istismarcının kurbana penetrasyonu söz konusudur, fakat kurbanın istismarcıya penetrasyonunun sağlandığı örnekler de vardır. Küçük kurbanlarla sık gerçekleştirilen bir cinsel istismar türüdür. Genital veya anal ilişkinin başlangıcı da olabilir. İstismarcı vajinal veya anal girişi parmaklarıyla esnetir ve daha sonraki bir zamanda genital veya anal ilişkiye girebilir.

b) Objelerle Penetrasyon: Daha az rastlanan bir cinsel istismar türüdür. İstismarcı kurbanın vajina, anüs veya duruma göre ağzına bir enstrüman yerleştirir. En sık görüleni vajinal penetrasyondur. Objeler çok çeşitli olabilir. Elektrikli vibratörler ve dildolar, cetvel, makas, boya kalemi, havuç, salatalık rastlanan objelerdir.

c) Genital İlişki: Penisin vajinaya penetrasyonudur. Bazen kurbanın vajinasının küçüklüğü nedeniyle penetrasyon tamamıyla gerçekleşmez. Çoğunlukla erkek bir istismarcı, kız bir kurban söz konusudur, tam tersinin örnekleri de vardır. Bu tersi durumda kurban adolesan dönemdedir.

d) Anal İlişki: İstismarcının penisinin, kurbanın anüsüne penetrasyonudur. Sıklıkla erkek kurbanların olduğu istismar olgularında rastlanır ama bazen kız kurbanlarda da görülür.

6. Cinsel Sömürü

Sömürüden sorumlu olan kişilerin çocukla direkt cinsel kontağa girmedikleri cinsel olarak kurban seçilmeyi (viktimizasyon) içerir. Sıklıkla bu sömürüden sorumlu olan kişi cinsel tatminden çok parasal kazanç için bu tür bir faaliyette bulunur.

İki türde görülmektedir.

a) Çocuk Pornografisi: Çocukları görüntülemeyi içerir, bu görüntüler, fotoğraflar, filmler veya video kasetler olabilir. İstismarcının özel kullanımına ait olabileceği gibi, pornografi pazarında ticareti de yapılabilir. Fotoğraflar, etkiyi arttırıcı küçük bir hikaye ile porno magazinlerinde yer alabilir. Cinsel doyum diğer cinsel istismar türlerinden farklı olarak cinsel bir aktivitede bulunmak yerine, çocuklarla ilgili materyale bakmak veya izlemekle sağlanır. Söz konusu pornografik materyal şimdiye kadar anlatılan cinsel istismar türlerini sergileyebilir. Çocukların baştan çıkarıcı bir pozda görüntülendiği veya banyo yapmak gibi aslında normal olan ama cinsel yönden heyecanlandırıcı bulunabilecek görüntüleri de içerebilir.

b) Çocuk Fuhuşu: Hem erkek hem de kız çocuklar fuhuşta kullanılabilir. Kurbanın cinsiyetinden bağımsız olarak, müşteriler hemen her zaman erkektir. Olguların çoğunda kurbanlar latent dönemde veya adolesan dönemdedirler. Daha küçük yaşlardaki çocuklara da rastlanır. Fuhuşta yakalananların çoğu evden kaçmış çocuklardır. Dayanılmaz olarak gördükleri ev ortamlarından kaçarlar ve geçinebilmek için fuhuşa yönelirler. Çocuklar çok ender kendileri için “işe çıkarlar”. Genellikle bir yetişkin onları bu işe sokar ve çocuğu pazarlar veya çocuğu fuhuşun para kazanmak için iyi bir yol olduğu konusunda ikna eder.

7. Farklı İstismar Türlerini de İçeren Cinsel İstismar:

Anlatılan istismar türlerinin çeşitli varyasyonları ve kombinasyonları vardır. Cinsel istismara başka bir tür aşağılama da eşlik edebilir. Fiziksel yönden kötü muamele ile uyuşturucu ve alkol kullanmaya zorlama ve ayrıca daha şiddetli istismar türleri de görülmektedir. (çok sayıda istismarcı, ayinsel tipte olanlar gibi)

Genel olarak incelendiğinde cinsel istismar aşağıdaki eylemleri içermektedir.

a) Cinsel saldırı: Erişkin ile çocuk arasında gelişen ve erişkinin aktif olarak dokunma, okşama veya penetrasyonun geliştiği olaylardır.

b) Cinsel taciz: Bir erişkinin çocuğa penetrasyon yapmadan, koitusun gerçekleşmediği ama okşama, dokunma ve mastürbasyonun yapıldığı olaylardır.

c) Ekshibionizm: Bir erişkinin cinsel organlarını çocuğa göstermesi, gösteri yapmasıdır.

d) Sözel İstismar: Yüz yüze ya da telefonda açık saçık ve kaba konuşmalarla çocuğu şaşırtmak, şoka sokmak ve onda cinsel uyarımlar yaratmaya çalışmaktır.

e) Teşhircilik: Cinsel organların gösterilmesidir.

f) Röntgencilik: Cinsel doyum için çıplak çocuğun seyredilmesidir.

g) Pederasti: Pedofili ile aynı şeydir. Genellikle yetişkin erkek ile erkek çocuk arasındaki homoseksüaliteyi ifade eder.

h) Fellatio: İstismarcının penisini çocuğun ağzına sokmasıdır.

i) Cunnilingus: İstismarcının kız çocuğun cinsel organına ağız ve dil yoluyla yaptığı istismardır.

j) Analingus: İstismarcının ağız ve dili ile küçük çocuğun anal bölgesine yaptığı istismardır.

k) Pedofili: Sadece prepubertel dönemde olan çocuklara karşı bir arzu duyan ve onlarla ilişki kuranlara verilen isimdir.

l) Irza geçme: Çocuğun vajinasına erişkinin penisi, parmağı ya da bir objenin sokulmasıdır. Genel olarak ırza geçmenin gerçekleştiğini kabul edebilmek için dört kriter konmuştur.

a. Kurban,

b. Rızanın olmaması veya rıza vermeye muktedir olmaması,

c. Tehdit veya zor kullanılması,

d. Penetrasyon.

m) Sodomi: Zorlamalı olarak penis, parmak veya bir alet ile arkadan anal penetrasyon yani anal ilişkidir.

n) Ensest: Kanunen evlenmelerine izin verilmeyen iki kişi arasındaki cinsel ilişkiye verilen isimdir. a. Anne-babadan biriyle

b. Üvey baba dahil olmak üzere birinci dereceden akraba ile

c. Üvey baba yerine geçen biri; annenin erkek arkadaşı, ebeveyn rolünü üstlenen biriyle

d. Öz ya da üvey kardeşler arasında, olabilir.

Çocukların cinsel istismarı, diğer istismar türlerinde de gördüğümüz gibi, uzun yıllar tartışılmamış, üzerinde çalışılmamış çeşitli nedenlerden dolayı profesyonel açıdan bir çok güçlükler içeren, çok hassas bir konudur. Cinsel istismar yetişkin bir kişinin çocuğu cinsel doyumu için kötüye kullanması şeklinde tanımlandığı gibi bazen sadece cinsel olarak kötüye kullanım olarak da bazı metinlerde bulunmaktadır.

"Cinsel sömürü" terimi de istismar yerine sıklıkla kullanılan bir başka terimdir. Nitekim bu çocuklar giderek gelişmekte olan kişilikleri hiçe sayılarak ve hiç bir seçim hakkı verilmeksizin ilişkiye zorlanılmakta ve sömürülmektedir. Burada genel olarak çocuk ve adolesanlar sömürüye maruz kalmaktadır. Çünkü cinsel istismar, onların gelişimsel olarak bedenleri üzerindeki kontrollerini, kendi tercih haklarını ellerinden alır ve kurbanı istismarcıyla aynı düzeyde bir cinsel partner haline getirir. Genelde bir yabancının gerçekleştirdiği şiddet içeren tek bir saldırı da; zorlama olsun veya olmasın çoğunlukla yıllar süren tüm ensest ilişkilerde de sözü edilen cinsel sömürü bulunmaktadır.

Çocuklara yönelik cinsel istismar farklı şekillerde olabilir; cinsel ilişki kurmak, genital bölgenin okşanması, ekshibionizm, oral temas, pornografik filmlerde kullanılması gibi her türlü ilişki cinsel istismar olarak değerlendirilmektedir. Pratikte istismarcıların genelde erkek olduğu görülmektedir. Cinsel istismarın ortaya çıkartılmasındaki en büyük engel ise olayların bildirilmemesi ve gizli tutulması eğilimidir. Yapılan çalışmalar cinsel istismar vakalarının büyük çoğunluğunun bildirilmediğini göstermektedir.

Çocuğa yönelik cinsel istismar bir çok kişi tarafından yapılabilir; anne, baba, üvey anne, üvey baba, kardeş, akraba, öğretmen, komşu veya herhangi bir yabancı kişi. Bir çocuk cinsel istismara uğradığında çocukta çoğu zaman rahatsız edici duygular, düşünceler veya davranışlar gelişir. Ancak hiç bir çocuk cinsel istismarla başa çıkabilmek üzere psikolojik açıdan hazır olamaz. İki üç yaşındaki çocuk bile, her ne kadar böyle bir olayın yanlış olduğunu bilmese bile, ilerideki yaşlarında yaşadığı bu olaydan dolayı olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Beş yaş ve beş yaşın üstündeki çocuklarda, istismarı uygulayan kişiyi tanıyorlarsa bir karmaşa yaşamaları normaldir; bu tarz cinselliğin yanlış olduğunu bilmelerine rağmen, cinsel istismarı uygulayan kişiye olan sevgi ve bağımlılıklarından dolayı cinsel istismarı kimseye anlatmazlar.

Çocuk cinsellikten kaçmaya çalıştığında, istismarcı genelde çocuğu ya şiddet ya da artık onu sevmeyeceği gibi yaklaşımla tehdit eder. İstismarcı aile içinden birisi ise çocuk diğer aile fertlerinin kızacağını, onunla utanç duyacağını düşünür ve hatta bu olayın duyulması durumda ailenin parçalanacağını bile düşünür. Bu tarz düşünceler ve duygular da çocuğun cinsel istismara katlanmasına neden olur

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 26
Toplam yorum
: 17
Toplam mesaj
: 16
Ort. okunma sayısı
: 4763
Kayıt tarihi
: 05.04.07
 
 

1962 Balıkesir doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi ülkemizin çeşitli illerinde tamamladıktan son..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster