Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Şubat '14

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
1539
 

Cmhurbaşkanı Abdullah Gül bu güne kadar kaç kanunu veto etti?

Cmhurbaşkanı Abdullah Gül bu güne kadar kaç kanunu veto etti?
 

Günlerden beri Cumhurbaşkanının önüne gelen İnternet’e sansür yasası ve HSYK Kanunu veto edip etmeyeceği tartışılırken, birçok sivil toplum tarafından mektuplar gönderilip, bu yasaların veto edilmesi istenildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şimdilik İnternet Yasasını onayladı ve sevmediği(!) iki maddenin yeniden düzenlenmesi için hükümetle anlaştı.

Bu anlaşma ile Cumhuriyetimizde yeni bir uygulama başladı. Cumhurbaşkanı yasayı onaylamadan önce hükümet ile pazarlık yaparak, görüşüne aykırı bulduğu maddeleri söyleyecek, hükümet o maddeler ile ilgili kanun teklifini bir milletvekiline verdirecek, o madde meclis genel kuruluna hareket ederken, pazarlığa konu madde cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak.

Peki, Cumhurbaşkanı bu güne kadar kaç kanunu veto etti?

Köşk'e 2007'de çıkan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugüne kadar önüne giden bütün yasaları neredeyse onayladı. İnternet sansürü de 'jet' hızıyla onların arasına girdi.

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ka­mu­oyun­da "san­sü­r" ola­rak ad­lan­dı­rı­lan in­ter­ne­te iliş­kin ya­sa­yı, Ma­ca­ris­tan zi­ya­re­ti dö­nü­şü jet hı­zıy­la onay­la­dı. Gül, ya­sa­nın iki maddesi­nin ye­ni bir ka­nun­la de­ğiş­ti­ril­me­si şar­tı koy­du. Köş­k'­ten çı­kan onay tartışma­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Gül, 2007 yı­lın­dan bu ya­na bü­tün ya­sa­la­rı onayla­dı.

Köş­k'­e 7 yıl­lık sü­re için­de ağır­lık­lı ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­ler ol­mak üze­re top­lan 836 ka­nun git­ti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bun­lar­dan sa­de­ce 4'ü­nü ve­to et­ti!..

İlk iki ve­to 2008'de Ye­min­li Ma­li Mü­şa­vir­lik Ka­nu­nu ve Elek­tro­nik Ha­ber­leş­me Kanu­nu­'y­la il­gi­liy­di.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2009 yılında İş­siz­lik Ka­nu­nu­'nu Mec­li­s'­e gön­der­di.

2011'de ise "Şi­ke Ya­sa­sı­" ola­rak bi­li­nen 6250 sa­yı­lı ka­nunu veto etti.

Ekim 2012’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, erken yerel seçim tasarısını 'kış şartları' ve referandumun getireceği  olumsuzluklar gerekçesiyle veto etti. Oysa yasa 360 oyla kabul edilmiş ve iki ay içinde referanduma gidilmesi gerekiyordu.

Gelelim meclise sunulan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­'nın (TİB) ba­zı yet­ki­le­ri­ni sı­nır­lan­dı­ran ya­sa ta­sa­rı­sı­na:

Tor­ba ya­sa­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le; Tİ­B'­in özel hayata ilişkin in­ter­net­te ya­sak­la­ma ka­ra­rı al­ma­sı du­ru­mun­da, bu ka­ra­rı 24 sa­at için­de mah­ke­me­ye ta­şı­ma­sı zorunluluğu ge­ti­ri­liyor. 24 saati geçirirsen treni kaçırdın demektir!..

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Doğrusu ben ümitliydim...Meğer yanılmışım.

Kerim Korkut 
 20.02.2014 22:20
Cevap :
Merhaba, yorum ve katkı için teşekkürler. Selamlar, saygılar...  22.02.2014 15:03
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 3072
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster