Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

04 Ocak '07

 
Kategori
Savunma Sporları
Okunma Sayısı
17516
 

Çocuk ve spor

Çocuk ve spor
 

Birçok beden eğitimi öğretmeni ve antrenör, özel ve kamu okullarında yaşları 5 ve 18 arasında değişen bireylerle çalışmaktadır. Son yıllarda çocukların yarışma sporlarına ilgi ve katılımlarının artmasıyla, meslekle alakalı olanlar çocuğun normal büyüme ve gelişim alanları ve egzersizin genç yarışmacılar üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Sağlıklı çocukların çeşitli egzersiz tiplerine karşı verdikleri fizyolojik cevaplara ilişkin bir çok cevaplandırılmamış soru bulunmaktadır. Bunun sebebi ise etik düşüncelerden ötürü, çocuklar ve egzersizi içeren limitli sayıda çalışmanın yapılmış olmasıdır. Örneğin çok az araştırmacı bilimsel merakı gidermek için, bir çocuğun arterini delecek, kas biyopsisi alacak veya çocuğu sert şartlara (sıcak, soğuk, yüksek irtifa vs.) koyacaktır.

Sporun büyüme çağındaki etkileriyle ilgili çalışmalar henüz kesin sonuçlara ulaşmış değildir. Spor bilimlerinde, çocuk ve spor konusunda çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bunların sonucu olarak performans, çocuk yaşta daha iyi anlaşılabilecek duruma gelmektedir.

Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden , hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir.

Çocuk açısından spor fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir. Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır,iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip olduğu yerini sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir

Spor yapmayan, dengesiz beslenen çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri zordur.

Bir çok spor dalında şampiyonlukların giderek daha küçük yaşta sporcular tarafından kazanıldığını görmekteyiz. Başta jimnastik sporu olmak üzere; birçok spor dallarında çok belirgin olarak çok genç yaştaki sporcuların

Çocuk açısından spor, fiziksel gelişimin yanında, sosyal açıdan da önemlidir. Spor yardımıyla çocuğun çevresini tanıması ve iletişim kurabilmesi daha kolay gerçekleşmektedir. Bu alanlarda olumlu gelişmeler, çocuğun duygusal olarak daha iyi gelişmesine yardımcı olabilmektedir.

Sporun bu önemli özellikleri göz önüne alınarak, bir çok ülke okullarında beden eğitimi ders saatine ve ders kapsamına gerekli önemi göstererek, eğitimin genel ve özel amaçlarının bir kısmı, beden eğitimi dersleriyle verilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultu da, bazı Avrupa ülkelerinde, ilkokullardaki beden eğitimi dersi haftada6 saati bulurken, ülkemizde bu süre 1 saattir

Sağlıklı bir çocuk fiziksel etkinliklerden yoksun bırakılır ve yeterli hareket etmesi engellenirse, psikomotor gelişmesi zarara uğrar ve buna bağlı olarak okuldaki başarı oranı düşer. Bu konuda bilinen örneklerden birisi, Fransa’da yapılan bir çalışmayla ilgilidir. Paris yakınlarındaki Vanve kentinde yapılan ve bu bölgenin adıyla anılan bir araştırmada ilköğretim sınıfı öğrencileri iki gruba ayrılmış ve bir grup öğrencinin kuramsal ders saatleri azaltılırken diğerlerinin ders sayısı aynen korunmuştur. Ders saatleri azaltılan grupta, beden eğitimi ve spor saatleri arttırılmış, öğrenciler çeşitli dallara ayrılarak spor yaptırılmıştır.Yıl sonunda yapılan değerlendirmede, eski programa göre eğitim yapan grupta başarı oranı %60 iken, spor saatleri arttırılan gruptaki başarı oranının %89’ayükseldiği görülmüştür.

Kuşkusuz, sporun faydasını yalnızca dersteki başarıyı arttırmaktan ibaret saymak yeterli değildir. Yakın bir gelecekte toplumda sorumluluk yüklenecek kişilerin yetiştirilmesinde, iyi alışkanlıklar edinmelerin de, birlikte yaşama duygusunun gelişmesinde, erken yaşlardan itibaren spor yapılması büyük önem taşır.

Çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi için spor yapması gereklidir

Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde çocuğun bedeni çok değişken bir yapıya sahip olduğundan, genç yaşlardaki fiziksel bozuklukları önlemede ve geciktirmede, spor önemli bir rol oynar. Yapılan araştırmalar, okul çağındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırıldığı takdirde,bunun ileriki yıllarda da devam edebildiğini göstermiştir. İleriki yaşlarda düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmak zordur. Bu nedenle sağlıklı olmanın en önemli koşullarından biri, spora erken yaşlarda başlamaktır.

Düzenli spor yapma alışkanlığı çocukluk yaşlarında kazanılır.

Çocukluk çağındaki hareketlilik erişkin yaşlardaki yaşam tarzının belirlenmesi yönünden önemlidir. Hareket alışkanlığı çocukluk yaşlarında kazanılır ve bir yaşam biçimi olarak yerleşik nitelik alır.

Büyüme ve gelişme

Çocukluk çağı döllenme anında başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eder. Bütün diğer canlılara kıyasla insanda çocukluk çağı çok daha uzundur. Çocuk organizmasını yetişkinden ayıran en önemli özellik, sürekli büyüme, gelişme ve değişme süreci içinde olmasıdır. Çocukta sağlık korunumunu bozan durumlar büyüme ve gelişme sürecini yavaşlatır,durdurur yada normalden saptırır.

Yaş-Gelişim Özellikleri

3-7- Yaş /Okul Öncesi
Bebeklikten küçük çocukluğa geçiş (şiş bir karın, vücudun diğer bölümlerine oranla büyük bir kafa, kısa kol ve bacaklar), okul çağının başlamasına yakın bölümlerde belirgin gövde, uzun kol ve bacaklar, küçük kafa

7-10 Yaş / 1-3 Sınıf Okul Dönemi
Bölümlerinin kesin belirginliği, yapısal olgunlaşmanın başlangıcı

Geç Okul Dönemi (Ergenlik Öncesi Dönem)

Kız- Erkek 10-11/11-12
Boyuna bölümlerin kesin belirginliği, yapısal olgunlaşmanın başlangıcı

1. Ergenlik Dönemi

Kız 11-12 /13-14 3., 6. Sınıf

Erkek 12-13 /14-15 3., 7. Sınıf
Kız

İlk menstruasyon

Erkek

Testosteron hormonunun salgılanması

Hızlı ve aşırı boy uzamasının başlaması, kolların ve bacakların uzaması

2. Ergenlik Dönemi

Kız 13-14 /17-18 7., 11. Sınıf

Erkek 14-15 /18-19 7., 11. Sınıf
Hormonsal değişimler tamamlanır

ÇOCUĞUN SPORA BAŞLAMA YAŞI:

Çocuğun spora ve düzenli egzersizlere,özellikle jimnastik ve yüzme gibi sporlara en erken başlama yaşı 4 yaş civarıdır. Bu dönemde çocuk önce çevrenin farkına varmaya başlar, kıskançtır,olaylar arasındaki ilişkileri anlayamaz, büyüsel düşünce belirgindir,nedensellik, niyet gibi kavramlar gelişmektedir. Abartılı öyküler anlatır,abartılı davranışlar dener, hareketlilik ileri derecededir. Aşırı baskılı tutum istenmeyen davranışın sürmesine neden olur ve çok konuşur. Bu nedenle kontrolünü kazanabilmesi ve coşkusunu yaşabilmesi için büyük oyun alanlarına gereksinimi vardır. Hareket etme isteğinin güçlü olması nedeniyle davranışlarında belirsizlikler bulunur ve atak davranışları zaman zaman sorunlara yol açabilir.

Orta Çocukluk Dönemi(8-9Yaş)

Fiziksel gelişim ve büyüme için

Koşma,tırmanma vb. Günlük aktivitelere, postural gelişime dönük hareketlere (özellikle erken gelişim gösteren kız çocuklarında) devam edilmelidir. Esneklik çalışmaları eklenmelidir.

Motor yeteneklerin gelişimi için

Temel spor yeteneklerini ortaya koyan çalışmalar, değişik büyüklükte materyallerle kompleks denge ve çabukluk çalışmaları. Kompleks hareketler içeren folk ve ritmik dans aktiviteleri.

Kavrama ile ilgili gelişim için

Dikkat ve el birliği ile yapılan kompleks aktiviteler. Hareket serilerini ve oyunu kendilerinin uydurduğu aktiviteler.

Kişisel ve sosyal gelişim için

Hep birlikte yapacakları mücadeleci top vb. Oyunlar. Takım, lider gibi değişik sosyal grup seçimi yapılmalı. Tek bir çocuk hata yaptığında bütün grup cezalandırılmamalı, disiplin ve ceza sistemi üzerinde durulmalı. Kişisel disipline önem verilmeli.

Geç çocukluk dönemi (10-12Yaş)

Fiziksel gelişim ve büyüme için

Güç ve enerji gerektiren aktivitelere, postural gelişime yönelik (özellikle erken gelişim gösteren kız çocuklarında) devam edilmelidir. Esneklik çalışmaları eklenmelidir.

Motor yeteneklerin gelişimi için

Kişisel ve takım sporlarında yarışma tarzı organizasyonlar (kız-erkek ayrı). Yetenek ve ilgilerine paralel kompleks hareketler içeren aktiviteler. Yoğun atma, tutma vb. Spora özgü tekrarlar. Sosyal yönü kuvvetli folk ve dans aktiviteleri.

Kavrama ile ilgili gelişim için

Dikkat ve el birliği ile yapılan kompleks, takım stratejilerini içeren kuralları ve teknikleri öğrenmeye dönük aktiviteler. Oyun ve öğretilerde tartışmaya açık olmak.

Kişisel ve sosyal gelişim için

Her çocuğa lider olma şansı tanınmalı. Oyunlar sırasında gerginlikler normal olarak karşılanmalı, kız-erkek karışık grup aktivitelerine önem verilmeli. Liderlik, iletişim, kişisel arkadaşlıklar, takım ruhu vb. Özellikler aşılanmalı.

Genç Sporcularda Yoğun Yüklenmeler

Erken yaşta elit spora yönlendirilen çocukların sayısı küçümsenemeyecek kadar fazla. Bazı olimpik spor disiplininde yetenek seçimi çok erken yaşlara kadar inmektedir. İlkokula henüz başlamış çocukları spora yönlendirerek, geleceğin şampiyonları yaratılmaya çalışılmaktadır. Bazı batılı ülkelerde ve bizim ülkede de iyi bir eğitim olanağı yakalamak için, yani bir eğitim kurumundan (kolej gibi) burs alıp, ücretsiz okumak için de çocuklar çok erken yaşlarda elit sporuyla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu çerçevede yaptırılan yüklenmeler, erişkinleri bile zorlayacak nitelik kazanabilmektedir. Sporun doğası gereği, yaptırılan yüklenmelerle ve alınan başarılarla yetinilmediği için, çocuklara daha uzun antrenman yapmaları, daha şiddetli yüklenmeleri ve daha erken yaşlarda spora başlamaları beklenilmektedir.

Aşırı yüklenmelere bağlı büyüme plaklarının etkilenmeleri, büyümeye olumsuzluğu nedeniyle, gelişme çağında olan sporcular için diğer bir kaygı nedenidir. Büyüme plakların zedelenmelerin olması, kemiği büyümesinde duraksamaya ve uzun kemiklerin eğri büyümesine neden olabilir. Ancak bu biçimdeki büyüme plaklarına ilişkin sorunların sadece yüksek verim sporcu ile ilgilenen sporcularda görüldüğüne ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak jimnastikçilerde distal radiyal epifiz zedelenmesi tarif edilmiştir. Koşucu yada yük kaldırılan diğer spor türlerine katılan çocuklarda alt ekstremite bölgelerine ilişkin epifizyel yaralanmalar ve dolaysıyla gelişen büyüme sorunları henüz bildirilmemiştir. Kesitsel ve boylam çalışmalar yoğun spora katılımın çocukların büyüme ve gelişmelerini olumsuz etkilediğine ilişkin bir kanıt göstermemiştir. Örneğin, jimnastikçilerin kısa boylu olması yaptığı spordan çok, seçilmeleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir.

Beslenme:Spor yapan çocukların enerji gereksinimleri karşılanmalıdır. Bazı spor türlerinde kilo kontrolü ve düşük beden ağırlığı önemli olmaktadır. Bu spor türlerinde formunu koruyabilmek için,çocukların beslenmesi bozulmaktadır. Bu bakımdan özellikle kız çocukların sorunlu yemek yeme alışkanlıkları dikkate alınmalıdır. Büyüme çağında çocukların demire gereksinimleri fazladır. Bedende demir depolarının yeterince dolu olması,oksijen taşımasını sağlaması bakımından, önemlidir. Krebs siklüsündeki enzimler için ve bilişsel işlevler için de elzem olan bir elementtir. Sporcuların özellikle kırmız et ve demir içeren diğer gıdaları tüketmeleri önerilmelidir.Kalsiyum içeren gıdalar sporcular tarafından az tüketilir. Çünkü bu gıdaların yağlı olması nedeniyle, kilo almaktan çekinirler. Ancak sağlıklı kemik gelişimi için gerekli olması nedeniyle, günlük beslenmede yeterince kalsiyuma yer verilmelidir.

Cinsel gelişim:Yüksek verim sporu ile uğraşan çocukların ilk adet görme yaşları, diğer yaşıtlarına göre daha geç olmaktadır.Ortalama 12-13 yaşlarında olan ilk adet görme yaşı, sporcularda 1-2 yıl daha geç olmaktadır. Bu da yüksek verim sporu yapan çocukların, daha geç olgunlaştıklarına ilişkin kaygılara neden olmaktadır. Farklı hipotezler ileri sürülmüştür. Yetersiz beslenme, antrenman stresi ve düşük beden yağı oranı.Büyüme ve gelişmede olduğu gibi, belki de elit sporuna yatkın çocukların daha geç adet görme potansiyelleri de olabilir. Örneğin, bedenen daha erkeksi bir dış görünümü olan (geniş omuz, dar kalça, zayıf beden yapısı, uzun bacak) kız sporcuların spora daha yatkındırlar ve bu çocuklarda cinsel olgunlaşma daha geç olmaktadır. Ancak jimnastik gibi belirli spor türlerinde "female athelete triad" gibi sağlık sorunları da ender olsa gelişebilir. Bu sporcularda adet kesilmesi,emik erimesi ve beslenme bozuklukları ile kendini gösterir. Kızların beslenmelerinin düzeltilmesi ve yüklenme şiddetinin azaltılması bu sorunu geçirebilir. Benzeri bir sorun erkek sporcularda da tarif edilmiştir.

Yüksek verim sporuyla uğraşançocuklara ilişkin Amerikan Pediatri Akademisi'nin aşağıdaki önerileri bulunmaktadır:

1. Çocuklar becerileri ve ilgileri doğrultusunda spora teşvik edilmelidir.

2.Çocukları teslim edeceğiniz antrenör çocuk antrenmanı, spor donanımı ve çocukların bedensel, ruhsal ve fizyolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

3.Çocuklarda aşırı kullanıma bağlı sorunlar gelişmeden müdahale edilmelidir.Yaralanma geliştikten sonra çocukların spora devam etmeleri konusunda ısrar edilmemelidir.

4.Çocukların gelişim devamlı bir hekim tarafından takip edilip,değerlendirilmelidir

5.Yüksek verim sporuyla uğraşan çocukların beslenmeleri dikkatle izlenmelidir.Yeterince demir ve kalsiyum alınması sağlanmalıdır.

6. Sporcuların aileleri de sağlık eğitim konusunda eğitim almalıdırlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

AİLELER İÇİN...

- Aile bireyleri, çocukların katılımları açısından bir örnek oluşturacak şekilde spor yapmalı veya kendileri de fiziksel olarak etkinlikte bulunmalıdır.

-Çocukların spora katılımları desteklenmeli, ödüllendirilmeli ve ilgi gösterilmelidir.

ANTRENÖRLER İÇİN...

- Spora katılacak çocukların sadece kronolojik yaşı değil, olgunluk, vücut yapısı,yetenek ve cinsiyetleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılmaları ve çalışma programlarının ona göre hazırlanması gerekir.

- Antrenmanlar çocuğun yukarıda belirtilen özelliklerine göre planlanmalı, yeteneğini geliştirecek ancak yaralanmalara yol açmayacak yöntemlerle sürdürülmelidir.

OKUL YÖNETİCİLERİ İÇİN...

- Spor teşkilatı ve kulüpler ile okul sporu sisteminin işbirliğine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

- Çocukların oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılayacak planlamalar yapılmalıdır.
- Beden eğitimine paralel olarak sağlık eğitimi müfredatında gelişmeler yapılması gerekmektedir.

- Okul dışı etkinliklerin arttırılması sağlanmalıdır.

- Çocuk ve gençlerin spor alanları ve salonlarına ulaşımları ve tesisleri kullanımları kolaylaştırılmalıdır.

SPORLA İLGİLİ ÖNLEMLER

- Yarışma sporlarına katılımla ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla çocukların ayrıntılı bir kontrolden geçmeleri gerekmektedir.

-Diyabet, astım gibi kronik sağlık problemi olan çocukların uygun yönlendirmeyle çeşitli spor etkinliklerine katılabilmeleri mümkündür.

-Yarışmaya yönelik halter gibi ağırlık kaldırmayı içeren spor dalları ile başa alınacak darbelere açık spor dallarına katılım ergenlik dönemi sonuna kadar önerilmektedir.

- Uzun mesafe koşularına katılım içeren yarışmalar ve antrenmanların ergenlik dönemi sonuna bırakılması önerilmektedir.

- Aynı vücut bölgesine sık tekrarlayan yüklenmelerin yer aldığı spor dallarına katılım ve antrenman şekli özellikle kıkırdak zedelenmelerine yol açabileceğinden dikkat edilmeli ve gerekirse koruyucu malzemelerin kullanılması sağlanmalıdır. Aşırı kullanım durumları olarak isimlendirilen bu sorunlar bazen basit ağrılar şeklinde başlayabilir. Öncelikle sorunun ciddi olabileceğinden şüphelenilmeli ve uzman bir hekime danışılmalıdır.

- Açık havada ve sıcak ortamda spora katılım, vücut alanları büyüklere oranla daha küçük olan çocuklarda, ısı birikimine bağlı sağlık sorunlarına yol açabileceğinden çalışmalar sırasında sık ve az miktarlarda su içme ve gölgede dinlenme molaları verilmelidir. Çocuklar çok sıcak ve nemli havalarda dış ortamlarda yapılan çalışmalara sokulmamalıdır. Yüzme dalında vücut yağ dokusu az olan ve soğuk suya henüz alışkın olmayan çocukların antrenmanları sırasında su kayıplarını en aza indirmek için sık dinlenme ve ısınma araları verilmelidir.

Çocuk ve Gençlerde Spora Yönelik Öneriler

Çocuk ve gençlerde aerobik yüklenmeler, aerobik yüklenmelerden önce olmalıdır.

İskelet sistemi tam olarak gelişmediği için, ek ağırlık kullanarak kuvvet çalışmalarında kendi vücut ağırlığından yararlanılmalıdır.

Hareketlerin çok yönlü olmasına dikkat edilmelidir.

Gelişime bağlı olarak algılama ve hareket yapma sınırlılığı nedeniyle gelişim özelliğine uygun hareketlerin yaptırılması gerekir.

Sporsal verim elde etmek açısından,bireysel çalışmalardan önce grup çalışmaları tercih edilmelidir.

Özellikle okul öncesi yaş döneminde,çocuğun doğal hareketlerine dayalı olarak, spora yönelik hareketlerin geliştirilmesine ve pekiştirilmesine dikkat edilmelidir.

İlköğretim çağında önceden kazanılmış motorik özellikler temel alınarak Atletizm, Oyun, Jimnastik, Yüzme ve Kayma sporlarının temel hareket formları geliştirilmelidir.

9-11 yaş grubunda motorik özelliklerin geliştirilmesinin yanında spor dalına özgü temel teknik becerilerin kazandırılması ön plana çıkar.

Çocuk ve gençlerin oyunsal form içerikli spor antrenmanlarında, yüklenme ve dinlenmeler uzun ve sürekli yüklenimlere imkan verir. Ancak, yüksek yüklenmeli egzersizlerin kesinlikle uygun dinlenim aralıkları kullanılarak uygulanması gerekir

Uluslar arası Kriterlere Göre Federasyonların Yaş Sınırları

BOKS:Bu branşta spora başlama yaşı 9-10olarak belirlenirken, müsabakalara 11-12 yaş grubundakiler katılabiliyor.Ülkemizde 11-12 yaş Türkiye şampiyonası 10 yıldır düzenleniyor.

TAE-KWON-DO:Tae-kwon-do da spora başlama yaşı 8. Bu yaştaki sporculara lisans çıkarılıyor. Ancak, müsabakalara katılım 10 yaşından itibaren gerçekleşiyor. Bu yaş grubunda Minikler Tae-kwon-do Şampiyonası düzenleniyor.

JİMNASTİK:Jimnastikte spora başlama yaşı 6.Ancak, bu yaş grubu sadece antrenman başında faaliyet gösteriyor. Lisans çıkarma yaşı ise 8 olarak belirlenmiş durumda. Sporcular 9 yaşından itibaren de performansı ölçen müsabakalara iştirak ediyorlar.

KAYAK:Kayakta 7 yaşından itibaren sporcular Temel Eğitim Kampları'na alınıyor. Bu yaştan itibaren de lisans veriliyor.Ancak, müsabakalara başlama yaşı farklı. Alp Disiplini dalında 12, Kuzey Disiplininde (mukavemete dayalı olduğu için) 16 yaşından itibaren müsabakaya katılınıyor.

GÜREŞ:Güce dayalı olarak yapılan halterde eğitime 11 yaşında başlanıyor, 3 ildeki Eğitim Merkezlerine de 11-12 yaşlarında öğrenci kabul ediliyor. 14 yaşında lisans alabiliyor ve Bu yaş grubunda Yıldızlar Türkiye Şampiyonası düzenleniyor.

ATLETİZM:7 yaşından itibaren başlar, Eğitim Merkezlerinde 10 yaşından itibaren alınıyor. Müsabakalara da 11-12 yaşta katılınıyor. Minikler Türkiye Şampiyonası her branşta atma, atlama ve sprintte düzenleniyor. Krosta kızlar 1000, erkekler 1200 metre yarışmaları yapılıyor.

JUDO:6 yaşından itibaren spora başlanıyor ve bu sporculara lisans çıkartılıyor. 7 yaşından sonra da judocular, Minikler kategorisinde müsabık olarak yarışmalara katılıyor. 6 yaşındaki sporculara gösteri amaçlı maçlar yaptırılıyor.

ESKRİM:Eskrim'de spora başlama yaşı olarak belirlenmiş. Bu yaştan itibaren sporcular, lisans alıp Süper Minikler kategorisinde yarışmalara iştirak edebiliyorlar.

BUZ SPORLARI:Artistik Buz Pateni'nde çocuklara 6yaşından itibaren lisans çıkartılıyor. Bu yaşta minik patenciler, teşvik yarışmalarına katılabiliyor. Buz hokeyinde ise lisans yaşı 10. Bu yaştan itibaren çocuklar müsabakalara çıkıyorlar.

KARATE:Kata'da 7, Kumite'de ise 10 yaşında temel eğitim verilmeye başlanıyor. Çocuklara 10 yaşından itibaren lisans verilebiliyor.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

BEN 10 YAŞINDA VE 35 KİLOYUM BOY:1 35 YAŞ 10 KİLO 35 NORMAL Mİ

ilayda göktas 
 10.03.2008 15:31
Cevap :
ÖNCELİKLE KİLONUZU PROBLEM OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇİN ÇÜNKİ BU SİZDE SİTRES YARATIR VE DAHA ÇOK KİLO ALMANIZA NEDEN OLUR. SABAH KAHVALTISINI VE ÖĞLE YEMEĞİNİ SIKI YAPIN ANCAK AKŞAM YATMADAN ÖNCE FAZLA YEMEMEĞE GAYRET GÖSTERİN. BUNUN YANINDA MUTLAKA HERHANGİ BİR BRANJDA SPORA BAŞLAYIN ÖNERİM TAEKWONDO VEYA VUŞU OLABİLİR BOL BOL İP SEKİN.  28.01.2009 14:00
 

10 YAŞA 35 KİLO NORMAL Mİ?

ilayda göktas 
 10.03.2008 15:29
 

merhaba ben 10 yaşındayım ama 32 kiloyum soru 1: bu normal mi? soru 2:nasıl zayıflayabilirim? soru 3:spor hareketlerini ne zaman ve nasıl yapmalıyım

ilayda göktas 
 18.02.2008 16:57
Cevap :
10 yaşında 32 kilo çok değil burada boy ve kilo orantısına bakmak lazım ancak zayıf veya kilolu önemli değil bir yeteneğinize göre bir spora başlamalı hiç aksatmadan derslerimizide aksatmadan yiyeceğimizide kısıtlamadan haftada iki gün koşu yaparak istenilen ölçülere doğal olarak gelirsiniz. Şimdiden başarılar.  20.02.2008 16:25
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 11
Toplam yorum
: 7
Toplam mesaj
: 16
Ort. okunma sayısı
: 7805
Kayıt tarihi
: 17.11.06
 
 

1968 Konya doğumluyum. Evli 2 çocuk babasıyım. Taekwondo ile uğraşmaktayım...

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster