Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Nisan '16

 
Kategori
Anne-Babalar
Okunma Sayısı
114
 

Çocuklarımızın okul başarısı

Çocuklarımızın okul başarısı
 

Çocuklarımız okulda ki eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya da görevler düşmekte. Çocuklarımızın okul başarısı anne-baba-öğretmen ile ekip çalışmasıyla verimli olacaktır. Kaliteli zaman geçirin birlikte geçirilen zamanlar, iyi diyaloga neden olacak ve sizin onu ders konusunda yönlendirmenizi kolaylaştıracaktır. Aile içi huzuru ve sevgi ortamını onun için hazırlayınız:

Huzurlu ve mutlu bir aile ortamı çocuğa farkında olmadığı birçok kazanç sağlar. Aile içi huzur ortamında eşlerin karşılıklı sevgi ve saygı duyduğu bir yuvada çocuklar da kendini mutlu ve huzurlu hissedecek, yaşlarından beklenen görevleri üstlenebileceklerdir. Diğer yandan evde gerekli huzuru ve mutluluğu bulamamış çocuklar derse konsantre olmakta zorlanırlar. Kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmekte güçlük çekerler. Anne ve babaların gerek ev ortamını ders için uygun hâle getirmeleri, gerekse evde birlikte ders çalışma programı yapmaları, derse ayrılan zamanı biraz daha artırabilecektir. Dikkatini dağıtmayacak bir ders çalışma ortamı hazırlayınız: Özellikle ders çalışma ortamının sade, görüntü kirliliğinden uzak, biraz sessiz bir ortam olması, çocuğun ders başarısına çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Dikkatin dağılması, derse karşı verimliliği de azaltmaktadır.

Okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendiriniz: Özellikle derse karşı gösterilen başarıların, okulda o gün için sıradan bile sayılabilecek başarının (Örneğin;  ders anlatma, parmak kaldırma vb.) anne baba tarafından desteklenmesi ve övgü dolu sözler ile karşılık alması, çocuğun derse karşı ilgisini artıracaktır. Unutulmamalıdır ki aynı şekilde öğretmenin de destek ve övgüsü çocuğun derse karşı ilgisini canlı tutmada önemlidir. Ona her zaman cesaret veriniz, onu destekleyiniz: Derste veya herhangi bir olumlu aktivitede cesaretlendirilen ve teşvik edilen çocuklarda derse karşı ilgi fazla olur. Çocuğun üzerine aldığı sorumluluklar da dâhil olmak üzere, cesaretlendirilmesi, onaylanması onun başarısında önemli bir noktadır. "Sen başaramazsın!" mesajı çocuğun kendine karşı güvenini oldukça azaltacaktır.

Anne-babalar çocuğunuzla işbirliği yapmanız gerekir. Anne ve baba olarak derslerinde ona destek olunuz: Ders konusu sadece tek bir kişinin görevi değildir. Anne ve babanın bu görevi birlikte üstlenmesi gerekir. Ders konusunda hem anne hem babanın ilgilenmesi, çocuğun bu konuyu kendi gündemine getirmesini sağlayacak ve çocuk bu konuda daha dikkatli davranacaktır. Sadece annenin gayret göstermesi ya da tamamen babanın ilgilenmesi, sonuçları itibariyle tavsiye edilmeyecek bir ilgilenme şeklidir. Her gün düzenli ders çalışmasını sağlayınız: Düzenli ders çalışma; zaman içerisinde çocuğun ders konusunda birikim yapmasını ve temelde boşluk oluşmamasını sağlar. Bu durum çocuğun mizacı, ona kazandırılan sorumluluk duygusu, evin programı gibi faktörlere de bağlıdır.

Düzenli öğünlerle gıda alımı ve çeşitliliğini sağlamaya çalışınız: Yemek düzeni konusunda çok fazla titizlik göstermek, çocukları bunaltır. Çok fazla titizlik yerine, belli düzeyde gıda çeşitliliği ve öğün düzeni sağlanmaya çalışılmalıdır.

Çocuğa özgüveni, kendi kendini yönetme, motivasyon, başarı konusunda anne ve babanın tutumu ve desteği, aşırı baskısı olmadan kendi beklentilerini ön plana çıkarmadan Stres oluşturan olumsuz ev koşulları ve sorumluluk duygusunu artırmaya çalışınız: Çocuğa verilen sorumluluk, onun bazı konularda kendiliğinden düşünmesini sağlayarak sorun çözmesini de öğrenir. Yaşına uygun davranarak yapabileceği görevler vermeniz işi bitirmeyi alışacağı için ders başarısına olumlu yansıyacaktır. Çocuklara doğru model olmak gerekir…

Okul arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmalarını sağlayınız: okul ile ilgili olumlu konuşmaya dikkat ediniz. Okulun ve ders ile ilgili durumların olumlu taraflarını sürekli evde gündeme getirmeye çalışınız. Ondan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz:  Yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışalım. Aşın beklentilerin olması çocukların derslerden tamamen uzaklaşması sonucunu getirebilir. Uygun olmayan arkadaşlarını onunla konusunuz:  Çocuklar da bu ortamdan olumsuz şekilde etkilenebilirler, ders ile ilgili uygun arkadaşlıklar ise, sonuna kadar desteklenmelidir. Madde kullanımından uzak kalmasını sağlayınız: çocukla iyi bir diyalogun olması, madde bağımlılığından uzak tutulması önemlidir. Madde bağımlılığı, önemli tehlikelerin işaretçisi olabilir.

Özellikle küçük yaştan başlayarak çocukların düzenli ve programlı olmaları için önlemler almak gerekir. Bu önlemler ailece alınırsa daha etkili olmaktadır. Programsız olan bir evde, çocuktan program beklemek biraz anlamsız olacaktır.

Başarısızlıkları için konuşunuz, onu başarıya motive ediniz:

"Başarı ile başarısızlık kardeştir." sözü bu konuda önemli bir mesajı içerir. Çocuk sürekli başarı için şartlandırılırsa başarısızlık olduğunda ciddî anlamda hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu nedenle başarısız olduğu dönemler de olacağı için; yargılama, eleştirme ve kıyaslamaya girmeden başarısızlığı konusunda ona yardımcı olunmalıdır.

Öğretmeni ile onun hakkında sık sık iletişime giriniz: Öğretmenler, okul içerisinde öğrencileri doğrudan gözlemleme imkânı bulmaktadır. O nedenle öğretmenlerin gözlemlerini dikkate almak, problemlere ortak müdahalede bulunmak ve öğretmenin ders konusunda desteğini almak oldukça önemlidir. Öğretmeni ile iletişim sizin sorunları önceden fark etmenizi sağlayacak ve sorunlara zamanında ve etkili müdahale etmenizi kolaylaştıracaktır. Öğrencinin yanında, öğretmenini eleştiren konuşmaları kesinlikle yapmamaya çalışınız. Öğretmenine güveni sarsılan çocuğun derslerini sevmesi beklenemez.

Öğretmeninin onun hakkındaki önerilerini dikkate alınız: Öğretmenlerin önerilerini göz önüne almak ve çocuğun problemleri hakkında birlikte çözüm yolları üretmek önemlidir.

Ders çalışmanın dışındaki zamanlarda dinlenmesini sağlayınız: Hayatın ve onun gündeminin sadece dersten ibaret olmadığı bilinmelidir. Ders dışı zamanlarda onun ile mutlu bir şekilde eğlenceli vakit geçirmek; sosyal ve sportif faaliyetler yapmak oldukça önemlidir. Çocuk ders dışındaki dönemlerde enerjisini, stresini atabilecek ve derse karşı daha iyi konsantre olabilecektir. Bu türlü aktiviteler derse karşı da ödül olarak programa konulabilir.

Onu okumaya teşvik ediniz, okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olunuz: Ders başarısının kazanılmasında, özellikle okuma alışkanlığı önemlidir. Ancak okuma alışkanlığının daha okul öncesi dönemden başlatılması, küçük yaşta bu güzel alışkanlığın bilinçaltına yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu dönemde çocuğa bir şeyler okumak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek önemlidir. Okul çağında dinleme, anlama ve anlatma becerisini kullanan çocuklar derslerinde de başarılı olmaktadırlar.

Dikkatini devam ettirme konusunda eksikliği olup olmadığını kontrol ediniz: Dikkat süresi yaşa göre değişiklikler göstermektedir. Buna paralel olarak dikkat süresi kısa olan çocuklar, çabuk sıkılacak ve dersin başından çabuk kalkacaklardır. Böyle çocuklar ise derslerini tamamlamakta güçlük çekeceklerdir. Bu durum daha çok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan kaynaklanabilir.

Onun kapasitesinin üstünde beklentilere girmeyiniz: Ders başarısı konusunda çocuğun zekâ kapasitesinden ileri başarı beklemek, çocukları strese iterek onların başarısızlığını daha da artıracaktır. Ders başarısı konusunda aşırı baskı yapmak, çocukları strese bağlı reaksiyona itmektedir.

Okulu sıradan bahanelerle aksatmasına izin vermeyiniz, bu durumu denetleyiniz: Bazı çocuklar, anne babalarının da bu konuda hassasiyet göstermemesi sonucu sıradan bahanelerle dersleri ve okulu aksatmak ister. Sıradan bahanelerle okulu aksatmak, okula verilen değerin azlığını göstermekle birlikte, çocuğun okul ve derse motivasyonunu bozacaktır.

Derslerine engel olabilecek isteklerini, uygun bir şekilde sınırlayınız: Bazı çocuklar ders dışı dinlenme ve eğlenme konularında oldukça fazla zaman harcarlar. Bunun önüne mutlaka geçilmelidir. Bu durum çocukların isteğine bırakıldığı takdirde zaman boşa geçecek ve programsız bir insan ortaya çıkacaktır. Çocuğun ders dışında dinleneceği, oynayacağı zaman boşlukları mutlaka olmalıdır. Ancak bu boşluklar belli bir plân dâhilinde dengelenmelidir.

Onu ders ve sınavlar konusunda paniğe sevk etmeyiniz: Bazı anne babalar ders başarısı konusunda çocuğu paniğe sevk etmektedir. Bu panik, çocuğun stres ve gerilimini artırarak ders konusunda hata yapmasına, performans kaygısı çekmesine neden olur. Anne babaları bu konuda sakinliğe ve stresten uzak yönlendirmeye davet ediyoruz.

Kabiliyetlerinin farkında olan çocukların, kendilerine güveni oldukça fazladır. Bu nedenle çocuğun kabiliyetleri, ne olursa olsun, onaylanmalı ve desteklenmelidir. Unutulmamalıdır ki bu yönlendirme dolaylı olarak çocuğun mutluluğuna ve ondan beklenen işlevselliğin artışına neden olacaktır.

Uyku düzeninin bozulmamasını sağlayınız ve hafta sonları ve yaz tatillerinde yeterince dinlenmesini sağlayınız: Her şeyin ders demek olmadığını söylemiştik. Ders çalışma dönemleri arasındaki dinlenme kalitesi artarsa bu durum dolaylı olarak derse karşı ilgiyi ve öğrenme kapasitesini de artırır.

Okulda yolunda gitmeyen şeylere karşı uyanık olunuz. Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayınız: Kıyaslama çocukların en sevmedikleri şeylerin başında gelir. Bu konu çocuğa dolaylı olarak "Sen başarısızsın.", "Sen kötüsün, o iyi." mesajı vermektedir. Bu nedenle bu mesajdan kaçınmak gerekir. Unutulmamalıdır ki çocuğun özgüven gelişimi açısından kıyaslama yapmak, olumsuz bir durumdur.

Çocuğunuz ile okul ve dersler hakkında belli aralarda durum değerlendirmesi yapınız: Gidişatın farkında olmak, gidişat konusunda onunla fikir alışverişi yapmak önemlidir. Bu diyalog, çocuğun dersle ilgili olarak psikolojik destek noktalarını artırarak, yanlış gidişatın önüne geçilmesini kolaylaştırır.

Aşın ders çalışmasını sınırlayınız: Bazı çocukların tek gündemi derstir, bu durum anne ve babaların bazılarının hoşuna gitse de çok sağlıklı bir durum değildir. Onun hobilerini artınınız, ders dışında hobileri ile ilgilenmesini sağlayınız: Bu ona özgüven gelişimi, verimli çalışma, arkadaş ilişkilerinin gelişmesi, uzun vadede stresinin azalması gibi konularda yardımcı olacaktır.

Her zaman onun yanında olduğunuzu kendisine hissettiriniz:

Küçük problemlere büyümeden zamanında müdahale ediniz:

Davranış problemlerinin kısa sürede farkına varılması önemli olmakla birlikte; problem büyümeden, zamanında müdahale edilmesi de önemlidir.

Defter ve kitaplarını düzenli ve temiz kullanmasını sağlayınız: Özellikle düzenli bir program ve ders çalışma ortamının sağlanması ve dersin anlaşıla bilirliğini artırmak için defter, kitap gibi eşyaların düzenli kullanılması sağlanmalıdır.

Kapasitesinin altında, uyarı düzeyi düşük bir sınıfta ise okul ile durumunu görüşünüz: Zeki çocuklar, eğer kapasitelerinin altında bir ortamda bulunuyorlar ise, çabuk sıkıldıklarından giderek dersten uzaklaşa bileceklerdir. Derste sıkılan zeki çocuklara, daha ileri program ve ödevler verilerek derse karşı ilgi ve motivasyonlarının devam ettirilmesi gerekir.

Bazı derslerde birlikte çalışarak ona destek olunuz:

Derslerin tamamen üstlenilmesi yanlış olduğu gibi, çocuğun derslerine karşı tamamen ilgisiz kalınması da çocuk için olumsuz bir durumdur. Çocuk ile birlikte çalışarak (gerektiği zaman, sürekli olmamak kaydıyla) ona destek olunmasında ders başarısı açısından fayda vardır.

Çocuğunuzun görme ve işitme problemi olup olmadığını değerlendiriniz: Kronik görme ve işitme problemleri, çocukların ders başarısını oldukça olumsuz etkileyecektir. Bu durum dolaylı olarak çocuğun derse karşı ilgi ve dikkatini azaltacak ve dersten zamanla uzaklaşmasına neden olacaktır. Sözlük kullanması gereken çocukların tespit edilmesi ve ön sıralarda oturtulması önemlidir. İşitme problemi ve görme problemi doktor muayenesi ile kesinleştirilmelidir.

Beklenenin çok altında başarı durumunda özel öğrenme güçlüğüne dikkat ediniz: Zekâ kapasitesi yeterli olduğu hâlde bazı ders alanlarında başarısızlık varsa, bu durumda özel öğrenme güçlüğünden bahsedebiliriz. Özel öğrenme güçlüğü; okuma, yazma, aritmetik vb. konulara karşı olabilir.

Sportif faaliyetler ile ders dışı dinlenmeyi sağlayınız:

Okul içi sosyal etkinliklerde çocuğunuzu cesaretlendiriniz:

Özellikle öğretmenlerin bu konuda duyarlı olması, hemen her öğrenciye bir kol faaliyetinin yaptırılması önemlidir. Bu durumun, çocukların özgüven ve sorumluluk bilinci açısından desteklenmesi oldukça önemlidir. Anne babanın da bu türlü faaliyetleri desteklemesi ile başarı daha da artacaktır.

Çocuğu ezber ve taklide göre değil, mantık ve üretkenliğe dayalı olarak yönlendiriniz: Eğitim ve öğretimi ezber ve taklide göre yönlendirmek, çocuğun uzun vadede üretkenliğini ve başarısını olumsuz etkilemektedir. Ders başarısı, çocuğun meslek hayatına yansıyacak bazı alışkanlıkların kazanılmasına neden olmaktadır. Kazanılacak özelliklerin olumlu olması hâlinde çocuklar hayat boyu kendilerini yalnız bırakmayacak özellikleri kazanacaklardır.

Öğretmenin de katkısı da çocukla arasında samimi içten oluşuna inandırmak. Öğretmenini seven çocuk başarılı olması daha hevesle dersine çalışmasına etkendir…

Benim çocuklara bakışım; Hayatta olumsuz iz bırakmamak…

Çocukları kendi çocuklarım gibi gördüm…

Bana karşı olan duyguları çok önemli ve eğer bu mesleğe  yaptığım göre işin hakkını vermeliyim. Olumlu izler bazen bir söz, bazen bir göz teması, bazen belki sırtını sıvazlama ya da başını okşama ile sevimli bir bağ kurmaktı.

Abdülkadir Güler, cevodem1957 bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 20
Toplam yorum
: 8
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 921
Kayıt tarihi
: 02.08.15
 
 

Erzurumda doğan eğitimci yazar, Uludağ Üniversitesi 4-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi VE Etkinlikleri ,..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster