Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Şubat '10

 
Kategori
Sivil Toplum Kuruluşları
Okunma Sayısı
3115
 

Dernekler tarafından tutulacak üye kayıt defteri hakkında değişiklikler

Dernekler tarafından tutulacak üye kayıt defteri hakkında değişiklikler
 

"Tükorder" Genel Başkanı Öğretim Görevlisi ve Dernekler Uzmanı Öner Samanlı açıkladı


DERNEK YÖNETİCİLERİNE,

DERNEKLER TARAFINDAN TUTULAN ÜYE KAYIT DEFTERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER İLE BU DEFTERİN ŞEKLİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 2006/1)

Yazı Serisi:004

TEBLİĞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN:

Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde

Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin

Şekli Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2006/1)

AMAÇ

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, dernekler tarafından tutulması zorunlu olan Üye Kayıt Defterine yazılması gereken bilgileri ve bu defterin şeklini belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2 — Bu Tebliğ; 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesi ile 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci maddesi gereğince Üye Kayıt Defterini tutmakla yükümlü olan dernekleri kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3 — Bu Tebliğ, 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 102 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) Yönetmelik: 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğini,

b) Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekleri,

c) Defter: Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin (a) bendinin (2) nci alt bendi gereğince dernekler tarafından tutulan Üye Kayıt Defterini,

d) Yerleşim yeri: Bu Tebliğ ve Dernekler Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan "yerleşim yeri" ibareleri ikametgâh adresini

ifade eder.

DEFTERDE BULUNMASI ZORUNLU BİLGİLER

Madde 5 — Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu üzerine, dernek yönetim kurulunca başvurusu kabul edilen gerçek kişi üyenin; adı soyadı, T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, anne adı, cinsiyeti, üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihlerinin deftere yazılması zorunludur. Ayrıca, mesleği, yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir. Üyeler arasında yabancı kişilerin bulunması halinde T.C. kimlik numarası satırına, varsa kişinin tabiiyetinde bulunduğu ülkenin vatandaşlık numarası ve benzeri bilgiler yazılır.

Dernek üyeleri arasında tüzel kişi veya yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluş bulunması halinde; tüzel kişinin üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihleri, defterin adı ve soyadı satırına tüzel kişinin unvanı, T.C. kimlik no satırına varsa vergi kimlik numarası, tabiiyeti satırına tüzel kişinin merkezinin bulunduğu ülkenin adı, mesleği satırına tüzel kişinin hukuki statüsü (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluş, limited/anonim şirket vb.) yazılır. Ayrıca, yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir.

DEFTERİN ŞEKLİ VE DOLDURULMASI İSTEĞE BAĞLI BİLGİLER

Madde 6 — Dernekler, bu defteri ekte gösterilen örneğe uygun olarak tutarlar. Ancak, dernek üyelerinin ödedikleri aidat miktarlarının defterin ilgili bölümüne aylık veya yıllık olarak yazılması, açıklama bölümünün doldurulması ve üyelerin vesikalık fotoğraflarının bu deftere yapıştırılması zorunlu değildir. Varsa, üyeliğe giriş aidatları açıklama bölümüne yazılabilir.

Defter, ekte gösterilen örneğe uygun olmak şartıyla her bir üyeye karşılıklı iki sayfa ayrılarak üye aidatı tahsilatı bölümü ikinci sayfada devam ettirilebilecek şekilde veya her bir üye için ekte gösterildiği gibi tek bir sayfa olmak üzere kullanılabilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 7 — Dernekler, halen kullanmakta oldukları defterlerini, kullanılan defter bitinceye kadar kullanabilirler. Ancak, bu Tebliğ gereğince kaydı zorunlu olan bilgilerin defterin uygun satır veya sütunlarına yazılması şarttır.

Ekte gösterilen örneğe uygun olmayan defterler, dernekler birimleri ve noterler tarafından onaylanmaz.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 8 — Bu Tebliğ; derneklerin şubeleri, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

“TÜKORDER” Dernekler Hukuk Bürosu Arşivi

Öner SAMANLI

“TÜKORDER”

Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği

GENEL BAŞKANI

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 295
Toplam yorum
: 69
Toplam mesaj
: 25
Ort. okunma sayısı
: 3028
Kayıt tarihi
: 22.08.08
 
 

Prof.Dr. Öner Samanlı, yıllarını eğitim ve öğretim faaliyetlerine adamış, birçok bilimsel makalen..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster