Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Kasım '10

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
7643
 

Dinler ve Dini Bayramlar

Dinler ve Dini Bayramlar
 

Öncelikle; tüm inananların kurban bayramını kutluyor, nice nitel bayramlar diliyorum.

Din benim algıma göre bir inançtır, inanmaktır.

Doğa ötesi bir özelliği bulunan, duyularla kavranamayan varlıkları konu eden; akıl ve sezgiyle sağlanan gizemli varoluş bilgisini araştıran, inceleyen, daha doğrusu; tanrısal öz üzerine düşünen felsefi (Metafizik) yaklaşımlar bütünü.
Daha farklı tanımlamayla;

İnsanın doğadaki yalnızlığını, güçsüzlüğünü, rengini, kültürünü, kaderini, benliğini, beynini, fiziğini, doğasını, yoksulluğunu, yoksunluğunu, tinsel ve tensel düşkünlüğünü ve başarısızlığını gizemötesi(doğaüstü) güce, yani duyularla kavranamaz(metafizik) güce bağlamanın, sorunlarını çözmenin ve varoluş çağrı yolunun(inanç ve ibadet) moral değerlerle birlikte kutsal ve ahlaki değerler bütünüdür. Coğrafyalara, kültürlere ve ırklara ve de bireylere göre değişen gizemötesi güce inanma felsefesi diye de tanımlayanlar var.”

Dinler atlasına baktığınızda; inananların oranının %97, 6 olduğunu, inanmayanların(ataeistlerin) oranının ise % 2, 4 de olduğunu görüyoruz.

Bu oranlama bana pek de inandırıcı gelmiyor.

Olguya rakamlarla bakalım;

Dünyada inananların sayısı; “İslam: 1.3 milyar + Hıristiyanlık: 2.14 milyar + Hinduizm: 781 milyon + Budizm: 324 milyon + Sihizm: 19 milyon +Yahudilik: 14 milyon” = 4 Milyar 538 Milyon(Saymadım kaynaklar öyle diyor.)

Dünya nüfusu 6 milyar 805 milyon ise, demek ki, inanmayanların sayısı da 1 Milyar 167 milyon. Azımsanmayacak bir sayı. Eğer buna yapılan araştırmalarda kendilerini dinsiz addeden Avrupa’nın %43’ünü, “agnostik-bilinmezcilik” ve masonları da kattınız mı, düşündürücü bir rakamla karşı-karşıyasınız demektir.
Dinden ve yoksuldan geçinen din tacirlerine katmadık bu rakamlara.

Bu nedenle inanmayanların oranı, öyle söylendiği gibi % 2, 4 falan değil.
Konuyla ilgili ilginç boyutları aşağıdaki değerlendirmelerde bulacaksınız:
Oxford Üniversitesi’nin genç ve parlak zekâlı öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyormuş.

2007 yılında Britanya’da yapılan bir araştırmaya katılan 728 öğrencinin %48.9 kadarının Tanrı’ya inanmadığı, %49.6’sının da herhangi bir dine bağlı olmadığı belirtiliyor.

Bu görüş toplumbilimcilere oldukça garip gelebilir, ama kökleri çok derinlere uzanıyor. 19. yüzyılda toplumsal bilimin temellerini atan ve Sigmund Freud, Karl Marx, Emile Durkheim, Auguste Comte ve Max Weber’in de aralarında yer aldığı kişilerin birçoğu inançsız.

Toplumbilimciler, ruhbilimciler, ekonomi uzmanları ve özellikle de bilgiyle, zekanın işleyişiyle, kavrayış yeteneğiyle ve mantıkla ilgili olan (bilişsel) insan bilimcilerinin(Fr. Antropolog) insanlarda Tanrı inancının neden böylesine yaygın olduğunu açıklama konusunda bu denli ustalık kazanmaları, yeni bir soruyu da anında gündeme getiriyor: Eğer din bizlere son derece doğal gelen bir kavramsa, o zaman, başta Batı Avrupalılar olmak üzere, neden bu kadar çok sayıda insan dine karşı çıkıyor?

Örneğin, 2008 Britanya Sosyal Tavırlar (BST) araştırması %43 gibi ciddi bir kesimin kendilerini “dinsiz” olarak tanımladığı görülüyor. Dahası, akademisyenler arasındaki en tanrıtanımaz kesimi sürekli olarak toplumbilimcilerin kendileri oluşturuyor( Rıta Urgan. New Scientist, CBT(Cumhuriyet Bilim Teknoloji)-1234/7-12 Kasım 2010)

Aslında inançsızlık da bir inançtır. O halde tüm bunları dindar değil de inana olarak da kabul edebilirsiniz(?)

İyi de bu inanç olgusunu bizler nasıl çözeceğiz. Daha doğrusu, ‘bilimin üzerinde en fazla durduğu ve bugüne dek en fazla tartışılan konuların başında gelen’ zekâmız ile bu olguyu açıklığa kavuşturabilecek miyiz?

Son günlerde İngiliz Tıp Araştırmaları Konseyi'nin Cambridge'deki Bilişsellik ve Beyin Bilimi Bölümü'nden bir ekip, 20 yıllık deneyimlerine dayanarak zekâ kavramına yeni bir bakış açısı getirdiler. Bu amaçla beyindeki belli başlı merkezlerin işlevlerini baz alarak zekâyı 12 bileşenine ayırdılar.

Tarih boyunca insanlar, düşünebilme yeteneklerini(Ar.zekâ) ölçmek için frenoloji* gibi bilim dışı yollar da dâhil çeşitli yöntemlerden yararlandılar, fakat hepsinin bir noktadan sonra yetersiz kaldığı, ölçüm yöntemlerinin bazı koşullarda hatalı sonuçlar verdiği anlaşıldı. Kesin ve net sonuçlar veren boy veya kilo ölçümlerinin tersine, zekânın da dürüstlük, tutarlılık, iyimserlik gibi mutlak bir ölçümü yoktur. Ancak bazı insanların diğerlerinden daha aklını kullanma yeteneğine sahip(Ar. Zeki) olduğunu anlamak zor değildir; tıpkı şişman insanı zayıf insanlardan kolayca ayırt ettiğimiz gibi.

Günümüzde düşünebilme yeteneğimiz(zekâ) nasıl ölçülüyor?

Şu anda kullanılmakta olan düşünyetenek( zekâ) testlerinin pek çoğu farklı ussal (Ar.zihinsel ve akıl) işlevleri toplu olarak ölçer. En yaygın kullanılanı IQ testi (intelligence quotient-zekâ katsayısı) adı verilen testtir. Bu test, bugün Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği’nden yararlanır. Bu testte algılama, kelime dağarcığı ve aritmetik gibi alanları kapsayan, 90 dakika süren testlerden alınan sonuçlar. IQ bir insanın ne kadar akıllı olduğu hakkında en azından genel bir fikir edinmemizi sağlıyor diyebiliriz.

Son yıllarda fiziksel yetenekleri ölçen testler gibi artık bilişsel yetenek farklılıklarının saptanması için de testler de geliştirilmiş durumda.

Bu çalışmalar yoğunlaştırılarak, zeka yeniden tanımlandı ve 12 bileşenden oluştuğu bulgulandı:

1. Görsel-uzamsal(renklere ve görüntülere karşı duyarlı olma, 3 ve daha üst boyutlarda düşünebilme yetisi.) kısa süreli bellek - 2. Uzamsal kısa süreli bellek
-3. Odaklanmış dikkat - 4. Zihinsel evirip çevirme - 5. Görsel-uzamsal kısa süreli bellek+strateji - 6. Birleştirerek, bağ kurarak öğrenme - 7. Tümdengelimli muhakeme - 8. Görsel-uzamsal işleme - 9. Görsel dikkat - 10. Sözel muhakeme - 11. Sözel kısa süreli bellek - 12.Planlama

Uzamsal Düşünce:

İnsanların istekleri varoluşlarından bu yana sürekli değişti. İlk insanlar toplayıcılık ve avcılıkla fizyolojik gereksinimlerini karşılamaya çalıştılar, bunun için de alet bulgulamak için düşünmeye başladılar.

Ve Rönesans ve reformlarla. 21. yy. geldiğimiz zaman artık düşünce sistemi inanılmaz boyuta gelmiştir.

İşte burada da beyinin nasıl bir düşünme sistemi içinde olduğunu bugünün bilimi bulmuştur, yani artık eskiden olduğu gibi tek boyutta düşünme çağı da bitmiştir.
Bu noktada uzamsal düşünme çağı başladı diyebiliriz.

Bana ilginç gelen bu konudaki ABD’nin durumu. Bilindiği gibi başkanlık sistemiyle yönetilen ABD eyaletlerden oluşmaktadır. Yine biliyoruz ki, birkaçı, pardon bazıları bağımsızlık istiyor. Belli ki her an bağımsızlık istemiyle kargaşa yaratacak bir yapı. Bunun yanı sıra ABD’de dinler karışıklığı da yaşayabilir; çünkü etrafı ve içi, Protestanlar, Katolikler, diğer kilise inançları ve çok tanrılı din ve dinsizler/mezhepsizler inançlarıyla kuşatılmış gibi.

Özellikle Avrupa’daki dinler savaşının, yani Protestan-Katolik savaşının baş aktörü Protestanlar, Avrupa’yı terk ederek, ABD’ye yerleşmişlerdir. Ve Katolikler tarafından çevrilidirler. Süreç içinde olası bir Avrupa dinler savaşı ABD’de niçin çıkmasın.

Doğrudur ABD’in 19, yüzyıl ve 20 yüzyıl politikaları beyaz-siyah ayrımı idi. Bunu 21. yüzyılda Obama ile aştılar diyelim, 21. yüzyılda Protestan ve Katolik ayrımının hortlamayacağını kim söyleyebilir ki? Ayrica Avrupa’da din yerini Ulusçuluk aldı, fakat onun da birinci ve ikinci dünya savaşına neden olduğunu yerini küresel sermayenin aldığını biliyoruz. Uluslar arası sermaye, yani Küresel sermaye ulus devletleri bitirdi; amaç her şeyi küresseleştirmek, fakat insanı küreselleştiremediğine göre, ulusalcılık bir boyutuyla tekrar öne çıkabilir İşte küreselleşmenin bittiği noktada din ve ulusçuluk savaşlar tehlikesi belirmez mi?
Bir gerçek ki; “Misyonerliğe” takviye için, “Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü” projesi devreye sokuldu. Bu proje ile İslamiyet’in içi boşaltılıp, emir ve yasağı olmayan felsefi bir sistem haline getirmekti gayeleri. Bu, sondan bir önceki safhaydı. Bundan sonrası, “Hıristiyanlaştırma” projesidir.

Bu proje 19, yüzyılda başlatıldı ve unutuldu. Fakat yıllar sonra Fetullah Gülün başlattı. Bilmem bel ki de ABD7deki serbestliğinin altında bu olguyu tekrar canlandırması ve Ilımlı İslam Projesini desteklemesi yatmaktadır.

Her ne kadar ‘Dinler arası dialög’ tekrar başlatılmış olsa da, özünde Hıristiyanlığı öne çıkarmayı amaçlayan bu proje, dinler savaşının kapısını aralamaya neden olacağı gibi, bu nedensel tehlikenin azaltılması için inançların sorgulanmasını da gündeme getirecektir.

Ve zekâ yeniden tanımlandığına ve de 12 bileşenden oluştuğu bulgulandığına göre: bu süreç inanç olgusuna sorgulayarak farklı boyutlar getirir mi; yoksa evrim ve akıllı tasarım karşıtlığında gizemlilik merakı dondurulur mu?
Bu bizi aşar aga; bizlerin IQ’sü belli, beynimizi kullanım oranımız belli. Belki torunlarımızın, torunlarının torunlarının torunlarının torunları…bu gizemötesi bilinmezliğe ulaşır da, onlar da bize ulaşarak duruma açıklık getirir.

Biz bu konudaki gizemötesi bilinmezliğiğine, yani dinlerimize ve dini bayramlarımıza dönelim:

DİNLER:

- İslamiyet:

Vikipedi’den alıntıdır: İslam, İslamiyet, İslamlık ya da Müslümanlık, (Arapça: ?????????? (yardım•bilgi) / el- islam), tek tanrılı semavi bir din olup, dünyanın en yaygın ikinci dinidir. İslam, peygamberi Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda yayılmaya başlamıştır. İslam dinine iman etmiş kişiye Mü'min, İslam dinine teslimiyet gösteren kişilere Müslüman denir. Müslümanlar, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ı oluşturan surelerin Cebrail adındaki melek aracılığıyla sözlü olarak Muhammed peygambere vahyolunduğuna (indirildiğine) inanır.

Müslümanlığın en büyük iki mezhebi, sıklıkla siyasal mezhepler olarak tanımlanan Sünnilik ve Şiilik'tir. Bunların dışında hukuk, itikat gibi çeşitli kategorilerde birçok mezhebi içinde barındırır. İslam dininin temelinde, tüm büyük mezheplerinin kabul ettiği, tevhit ilkesi yatar ki bu kavram Allah'ın varlığı ve birliğine inanmak anlamına gelir.

İslam peygamberi Muhammed, İslam dinini yaymasının yanı sıra bir İslam Devleti de kurmuş, daha sonra bu İslam Devleti farklı hanedanlarca uzun süreler boyunca yönetilmiştir. Bu devletlerin yöneticileri halife unvanını taşımışlardır. Farklı bölgelerdeki halklar İslam'ı benimsemeye başlayınca, farklı ve yeni Müslüman devletler de oluşmuştur.)

- Sihizm(Sih dini 16. yüzyılın başlarında Kuzey Hindistan’da Pencab eyaletinde ortaya çıkmıştır. Bu inancın kurucusu çocukluğundan beri hem Hindu hem de Müslüman önderlere ilgi duyan Guru(Öğretmen) Nanak’tır. Hindu bir aileden dünyaya gelen fakat islam’ın öğretilerinden de etkilenen Nanak her iki dinin birliğine yönelik mesajlar vermeye başladı. Ona göre, her iki dinin de temel öğretileri aynı idi.)

- Budizm(Brahma inanışının değiştirilmiş bir şeklidir. Dinden ziyade bir felsefe olduğunu iddia eden ve kutsal sayılan ''buda'' ya tapılan dinimsi felsefe türü. aydınlanmanın; "gerçeğe uyanma hali" olarak algılandığı olgu.

Buda'nın felsefi düşüncelerini kabul edip yolunda yürümektir. Buda ismi, ona sonradan verilmiş ad olup, aydın, ilhama kavuşan demektir.

Buda bir insan, babası ise bir beyliğin hakimi idi. Rivayete göre annesi çeşitli rüyalar görmüş, bunları babasına anlatmıştır. Buda 29 yaşında babasının sarayından kaçmış ve bir ormanda inzivaya çekilerek açlık(Oruç) çekmiştir. Açlık ile bir şey çözümlenemeyeceğini anlayarak, normal hayata dönmüş ve düşünceye dalmıştır.)

- Janizm (Caynacılık:Hindistan’da yaklaşık M.Ö.4 yüzyılda ortaya çıkan dini akımlardan biridir. Hindistan’da ki dört büyük dinden biridir. Kurucusu Mahavira (M.Ö.599 - 527 ) Benares’ te doğmuş, otuz yaşına gelince evini, karısını, ve çocuğunu terk ederek rahiplik elbisesini giymiş ve kendini dünyadan soyutlamıştır. Caynizm daha çok asiller ve halk arasında yayılmıştır. Mahavira 72 yaşında Bihar’ da ölünceye kadar doktrinini vaaz yöntemiyle yaymış ve Mahavira’ nın Nirvana’ ya kavuşması Caynist takvimin başlangıcı sayılmıştır.)
- Hinduizm(hindistanda dogmus ve hala yasayan bir din.Kast sistemine dayanır. ruhun bir başka beden göçü olan reenkarnasyonla insanların sınıfının değiştiğine inanılır. Kişi hangi sınıfa aitse o sınıfın gereklerini yerine getirmelidir.Önemli kutsal yazıtları vedalardır.)

- Şintoizm(Dinden çok halk geleneksel yaşamı, yani folk düşünceyi esas alır)
- Gnostisizm (Hıristiyanlığın başlangıcında ruhani sırları bilmek iddiasında olan dini fırkalar)

- Hıristiyanlık(Vikipedi’den alınmıştır: Hıristiyanlık ya da Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir. Hıristiyanlık inancına sahip kişilere Hıristiyan denir. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa'da, Amerika'da tamamı hıristiyandır, Asya'nın en yaygın dinidir. Diğer kıtalardan farklı olarak Asya ve Güney Afrika'da farklı dinlerle iç içe yaşar. Ayrıca Avustralya da bu dine mensup kimseler bulunmaktadır. 4 milyardan fazla mensubu ile dünyanın en yaygın dinidir…Hıristiyanlıkta mezhepler "kilise" olarak adlandırılırlar. Binlerce mezhebi olan Hıristiyanlığın başlıca mezhepleri, Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan kiliseler (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesi'dir (170 milyon).

- Agnostisizm(Bilinmezcilik: Felsefe. Gerçeğin, mutlak hakikatin bilinemez olduğunu; insanın gerçeği, tam uygun bilgiyi elde edecek yaradılışta olmadığını kabul eden felsefe görüşü(Lazca da; bilmeyen, akılsız anlamında bir sözcük). İnsanın, kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin varlığını bilemeyeceğini ileri süren öğreti insan zihninin mutlağı kavramasının olanaksızlığını ileri süren felsefe öğretisi)

- İnsan Tapınağı (Aslında küçük ve etkisi olmayan bir dini grup olmasına karşılık 1978 de Guyana’daki Jonestown kentinde 918 üyesinin “İnsan Tapınağı”nın da siyanürlü portakal suyu içerek toplu intihar etmelerinden sonra dünya tarafından tanınan bir kült haline gelmiştir. Bu olaydan sonra tapınağın olduğu Jonestown bölgesi utanç verici bölge olarak anılmaya başlanmıştır. James Warren “Jim” Jones (13 Mayıs 1931 – 18 Kasım 1978) ABD’li “People’s Temple (İnsan Tapınağı) kilisesinin kurucusu vaiz. 1978 yılında Guyana’da kendi ve müridlerine özel kasabası Jonestown’da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle birlikte ölmüştür.)

- Edebi Değerler (Asıl adı Freddy Meyers olan Astrolog-guru , Frederick von Mierers tarafından kuruldu. Mierers geçmiş hayatları olduğunu bunlardan birisinde Eski Mısır’da matematikçi ve astrolog olduğunu iddia etti. Başka bir iddiasında çağdaş Buda olduğunu ilan eden Mierers’in en ilgi çeken iddiası ise Actrus yıldızından geldiğini iddiası oldu.)

Hıristiyanlığın Birleşik Okulu(Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil´i kullanmalarına rağmen aslında Hinduizmle Hıristiyanlığın karışımı bir inanca sahip bir külttür.)

- Branch Davidians (1993'te texas'in waco* sehrindeki ciftliklerinin fbi tarafindan basilmasi ve çıkan silahlı catismada icerideki insanlarin olmesi ile, dunya gundemine gelmis, david koresh'in basinda bulundugu bir garip mezhep.)

- Diyet Tarikatı(ABD'de kısa bir süre önce kurulan ve parolası 'şişmanlar cennete giremez' olan tarikat, müritleri tanrı katında kabul görmek için acımasızca oruç tutuyor. 'kilo verme atölyelerinde' tanrı'nın beğenisini kazanana kadar zayıflamaya karar veren tarikatın lideri ve diyet uzmanı gwen shamblin tanrı, aşırı kilolu insanları sevmez. eğer şişmanlarsak, kendimizi kontrol altına almamız gerekir. ve disiplin, bizi cennetlik yapıyor diyormuş.)

- Panawave Kültü(Japonya'da ortaya çıkan beyaz-giysili Pana Wave Laboratory tarikat. Bilinmeyen 10´uncu gezegenin Dünya’ya yaklaşmakta olduğunu ve 15 Mayıs 2003 de insanlığın büyük bir kısmının yok olacağını öne süren Tarikata üyeleri, Dünya’nın manyetik kutuplarının değişmesi üzerine büyük sel ve tsunami felaketleri yaşanacağına inanmaktadırlar. Tarikat 1970´lerde Yuko Chino adlı bir kadın tarafından kuruldu.)

- Konfüçyüsyanizm(Dinin kurucusu Konfüçyüs (M.Ö. 551- 479) adındaki bir filozoftur. Konfüçyüs 'ün hayatında başarılı bir öğretmenlik dönemi vardır. O 'nun en önemli özelliklerinden biri kendine aşırı güvenidir. Bütün hayatı boyunca insanları, iyiye, doğruya ve Şerefli bir yaşamaya yönelten Konfüçyüs, daha çok akla hitap metodunu kullanmış, mistik bir tavır takınarak metafiziğin her türünü reddetmiştir. Konfüçyüs hiçbir zaman Lao-Tseu gibi (Taoizm 'in kurucusu), gibi ilahi bir kuvvetin elçisi olduğunu iddia etmemiştir. Dini konular üzerinde çok konuşmamasına karşın çoğu zaman O, kutsallaştırılmıştır.

Konfüçyanizm 'de insanın evlenmeden veya bir erkek evlat bırakmadan ölmesi büyük günah sayılır. Çünkü erkek evladın, ata ruhlarına ibadeti devam ettireceğine inanılır. Ata ruhları her aile için özel koruyuculuk görevini yerine getirir.)

- Musevîlik( Vikipedi: Musevilik ya da Yahudilik (Arapça yahudi Yehud kavmi ve dini; İbranice y?hudi), ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile gelen, ardından da Talmud'da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç ve uygulamalar bütününe verilen addır. Musevilik, İsrailoğulları (daha sonra da Yahudi ulusu) ile Tanrı arasındaki akde dayalı ilişki şeklinde kendini gösterir. İlk tek tanrılı din ya da dinlerden biri olarak kabul edilmekte ve hâlen günümüzde uygulanan en eski dini gelenekler arasında yer almaktadır. Tarihi, ilkeleri ve etiği ile Hıristiyanlık ve İslam’ın yanı sıra, kimi semavi olmayan dinleri de etkileyen Museviliğin dini metinleri ve geleneklerinin birçoğu diğer semavi dinlerin de merkezinde yer alır. Batı Hıristiyanlığının temelini oluşturan Musevilik, birçok yönü ile laik Batı kavramları olan etik ve medeni hukukla da benzerlikler gösterir.

Gerek sonradan bu dine geçen gerekse doğuştan Yahudi ulusuna mensup olan (laikler de dahil), Yahudiliğin takipçilerine Yahudi adı verilir. Yahudi topluluğu, kutsal metinlerinde bir dinin takipçilerinden ziyade, bir ulus olarak tanımlanmalarından ötürü bir dinsel etnik grup olarak kabul edilir. 2007 yılı itibariyle, dünya üzerindeki Yahudi nüfusunun, yüzde 41'i İsrail'de, yüzde 40'ı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere 13, 2 milyon olduğu tahmin edilmektedir.)

- Taoizm( Çin’de M.Ö. 600’lü yıllarda doğ¬muş olduğu kabul edilen Daha doğru bir deyişle, Taoizm, hem Lao Tse’nin öğretisine, hem bu öğretiden çıkarılan felsefeye ve ayrıca Çin’de, bu öğretiden yola çıkılarak geliştirilen dine verilen ad olarak karşımıza çıkar.

Doğa ya da gökyüzünün yasası ve ikinci olarak da bilgelik yolu diye yorumlanan Tao’yu temele almayı öneren Taoizm, varlık ve ahlâk bakımından mutlak bir doğalcılığın savunucusu olmuştur. Doğal bir yaşamda yapmacık davranışların, kendini beğenmişliğin, kurnazlıkların, düşler, istekler ve kazanç peşinde koşmanın yerinin olmadığım; Tao’ya uyan kimsenin Tao’yla bir olacağını; en yüce amaca ulaşan ve kendisini tümüyle yola vererek Tao içinde eriyen, çözülen kişinin ölümsüzlüğe kavuşacağını söyleyen Lao Tse, siyaset alanında her tür yönetim modelini mahkum etmiştir.)

-Dürzilik( Fatımi halifesi Hakim Biemrillah’ı tanrı olarak kabul eden ve bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad/insiyatör-murşid tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon/erginleme yoluyla öğretilmesi olan ezoterik bir inanç akımıdır. XI. Yüzyılda Suriye’de ortaya çıkan bu akımın adını kurucularından Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail Anuştegin ed-Derezi’ den aldığı ileri sürülmektedir. Kimi araştırmacılar Dürziliği İslam’ın, genel olarak kutsal kitapların açık anlamından çok gizli anlamlarını yorumlayan ve bu yorumları gerçek sayan doğu gizlemcilerinin ( tasavvuf ) felsefi öğreti/ Batıni akımları arasında saymalarına karşın, Sünni şeriatıyla olduğu kadar Şii-Batıni anlayışla da çatışan tarafları vardır.Dürziler bugün Lübnan, Suriye, İsrail ve Ürdün’de dağınık topluluklar biçiminde yaşamaktadırlar. En yoğun olarak yaşadıkları bölge Lübnan’ın dağlık yöreleridir.)

- Yezidilik(xii. yüzyıl'da yaşayan Şeyh Adi Bin Musafir'in görüşlerine dayandırılan dinsel akıma verilen addır. inançları maniheizm, mazdaizm, musevilik, nasturizm ve islamiyetin bir karışımıdır.evet bu din sanıldıgının aksine tamamen zerdüştlük temelleri içermez ondan etkilenmiştir ve islamiyet öğelerinide içerisne alarak oluşmuş karma bir dindir.

Ayrıca; İslamiyet’in başında Hz Ali den ayrılıp cemaat dışında kalanlardan/ haricililerden kaynaklanan bir din olarak tanımlanır. Bu din alevi ve nusayriyye gelenekleriyle ortak özellikleri olmakla birlikte Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam öncesi pagan unsurları da taşımaktadır. Basralı Yezit Bin Ebi Eniset-ül harici tarafından kurulan bu din de;şeytana tapmakla suçlanan Yezidiler gerçekte varlık birliği inancına sahip olan bütün tasavvuf tarikatları gibi her şeyi, bu arada şeytanı da tanrı sayarlar. Şeytan onlara göre tanrının kızgınlık niteliğinin varlaşmasıdır. Yezidi olmak için yezidi doğmak gerekir. Varlıklarını sıkı içevlilik/İng.endogami ile korurlar.)

Zerdüştilik(Ateşperestlik:Mecusiliğin(Ateşetapınmak) kurucusu olan Zerdüşt milattan önce 600 yılında, Hindistan’da doğmuştur. Hindistan ve İran civarlarında yaşamıştır. Brahman din adamları kendisini kovunca ''Belh'' denilen yerde Zerdüştlük dinini yaymıştır. İyilik tanrısı İzed veya Ormüzd ( Hurmuz) ile kötülük tanrısı Ehrimen olmak üzere iki tanrı var demiştir Zerdüşt. Zend kitabı Avrupada basılmıştır .Hz Ömer İran’ı alınca, acemler Müslüman olmuş, Zerdüşt’ün kurduğu Mecusilik ise Hindistan’da kalmıştır.)

- Bahailik(Bahai Dini'nin, amacı tüm ırkları ve tüm insanları evrensel bir Amaçta ve müşterek bir Din'de birleştirmek olan bir dünya dinidir. Bahailer, tüm Çağların Va'adedileni olduğuna inandıkları Hz. Bahaullah'ın takipçileridir. Hemen hemen bütün insanların inançlarında, dünyada barış ve uyumun tesis edileceği ve insanların refah içinde yaşayacağı bir gelecek sözü vardır. Bahailer, söz verilen saatin gelmiş olduğuna ve Hz. Bahaullah'ın, Öğretileri insanların yeni bir dünya kurmalarını sağlayacak büyük Şahsiyet olduğuna inanıyorlar.19. yüzyılda doğmuş, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde inananı olan bir dindir[kaynak belirtilmeli]. Dünya vatandaşlığı idealine sahip bir inanç olup dünyada 5 milyonun üzerinde mensubu vardır.)

- Süryanilik(Süryaniler: Ataları Aramilerden oluşan Ortadoğu'da yaşayan Semitik/Sami dilinden olan Hıristiyan halk. M.S. 37 - 43 yılları arasında elçilerin lideri Mor Petrus tarafından Antakya’da kurulmuş ve kısa zamanda bütün Orta Doğu'ya bu inancı müjdelemiştir. Kilisenin ve bazı mensuplarının kullandığı dil İsa’in de konuştuğu Süryanice (Aramice)’dir.[2] .Kilise patriklik merkezini birçok kez değiştirmek zorunda kalmıştır. Patriklik merkezi 1963 yılından beri Suriye’nin başkenti Şam’da bulunmaktadır. İlk patrik olan Mor Petrus’tan günümüze 121 patriğin başkanlık ettiği kilisenin şu andaki patriği 122. patrik olan Moran Mor İğnatiyos I. Zekka Iwas’dır. Günümüzde dünyada 20 milyonu aşkın Süryani bulunmaktadır.[3](Süryani Ortodokslar, Süryani Katolikler, Maruniler, Melkitler (Melkit Katolikler), Syro-Malabarlar vb.). 3, 5 milyonu Hindistan’da olmak üzere yaklaşık 5, 5 milyon Süryani Ortodoks'un dini liderliğini Patrik Moran Mor İğnatiyos I. Zekka Iwas ve ona bağlı olan Hindistan’da bulunan Doğu Mafiryanı Mor Baseliyos I. Toma ve 40 metropolit yapmaktadır.)

Diğer dinleri dinleyip dinlemeyeceğiniz bilmediğimi için sıralamayı yeğledim:

– Sabiiler - Samirîler - Tenrikyo - Tanrının Yolu Topluluğu - Kadıyanilik - Raelien Akımı - Yehova Şahitleri - Mormonlar- Unitaryenizm - Adventistler - Kuveykırlar - Presbiteryenler - Maronîler - Cizvitler - Kimbanguizm - Metodistlik - Voodoo(Vudu) Dini - Namba Dini - Şamanizm - Ga Dini - Ainu Dini - Dinka Dini - Maori Dini - Ateizm - Panteizm - Satanizm - Druidler - Manicilik- Paflikyanlar - Adventist - Bogomiller - Tapınak Şövalyeleri - Hurufilik - Eski Mısır Dini - Hitit İnanç Sistemi - Urartular?da Din - Helen ( Eski Yunan ) Dini - Etrüksler - Phryg Krallığı ve Dini - Minos Uygarlığı Dini - Sümer Dini ve Tanrıları - Fenikeliler Dini - Eski Roma Dini - Kayıp Mu Uygarlığı ve Dini Scientologistler (Bilim Kilisesi) - Cennet Yolcuları- Masonluk - Yılan Eğiticileri - Kirişnacılık- Anglikanizm - Tanrının On Emri - Sahaja Yoga Dini Evrensel Uluslararası Yol - Mans’ın Kutsal Kuralları
Tanrının Çocukları - Cennetin Kapısı - Oshocular
Hıristiyan Bilim Kilisesi –

Dini Bayramlar:

Türkiye:

Dini bayramların günleri "kameri takvim"e göre hesaplandığı için, şu an kullanılan takvimde her yıl aynı tarihe rastlamaz.Her yıl onar günlük gerilemeyle gelen ramazan ve kurban bayramları böylece değişik mevsimlerde kutlanabilmektedir.

Ramazan bayramı Kameri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü, Kurban bayramı ise Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün süreyle kutlanır.Bu bayramlar halk geleneklerinde eskisi kadar olmasada hal' canlı bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler.

Kurban bayramı Türkiye'de eğlenceler yönünden Ramazan bayramına oranla daha sönük geçmektedir. İbrahim Peygamberin oğlunu, Tanrıya kurban etmek üzere keseceği sırada gökten inen bir koçun Tanrının emriyle oğlunun yerine geçmesinin bir anısı olarak islam dinine geçmiştir.

Ramazan bayramının kutlandığı Şevval ayı ile Kurban Bayramının kutlandığı Zilhicce ayı arasındaki Zilkade ayı halk arasında Aralık olarak adlandırılır.Bu ayda evlilik yapmak uğursuz kabul edilir. Ramazan ve Kurban bayramlarının başlıca özelliği komşuların, dost ve akrabaların ziyaret gezileriyle bir araya gelmeleridir.Gençler yaşlıların ellerini öperek onların hayır dualarını alırlar.El öpen çocuklara para ve hediye vermek de gelenektendir.Ziyarete gelenlere Ramazan bayramında şeker ikram edilir.

A.B.D(Yeni Yıl 1 Ocak- Noel 25 Aralık

Şükran Günü Kasım ayının dördüncü perşembesi)

Almanya(Yeni Yıl 1 Ocak- Dini Bayram Drei Königsfest 6 Ocak (1, 2, 14-Dini Bayram Karfreitag 2 Nisan Dini Bayram Ostern 4-5 Nisan- Dini Bayram Christi Himmelfahrt 13 Mayıs- Dini Bayram Pfingsten 23-24 Mayıs- Dini Bayram Corpus Christi 6 Haziran 1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 16- Dini Bayram (Maria Himmelfahrt) 15 Ağustos 2, 13 - Almanya'nın- Birleşmesi 3 Ekim- Azizler Günü 1 Kasım- Dini Bayram Christmas 24-25 Aralık)

Arjantin(Yeni Yıl 1 Ocak- İyi Cuma 21 Nisan- Paskalya 24 Nisan- Noel Tatili 22 Aralık- Noel 25 Aralık)

Arnavutluk(Yeni Yıl 1 Ocak- Noel 25 Aralık- Katolik Pakalyası Her yıl değişiyor- Ortodoks Paskalyası Her yıl değişiyor)

Avustralya(Yeni Yıl 1 Ocak- Paskalya Her yıl değişiyor)

Avusturya(Yeni Yıl 1 Ocak- Epiphany /Acı Su Yortusu 6 Ocak- Paskalya Her yıl değişiyor- Dini Bayram Corpus Christi 14 Haziran- Azizler Günü 1 Kasım - Noel 25 Aralık- Aziz Stephen Günü 26 Aralık)

Temiz Toplum Günü 8 Aralık “Bazı ülkelerdeki bu gün niçin bizde YOK?”
Azerbaycan(Yeni Yıl 1 Ocak- Nevruz 20-21 Mart) Neden Kurban ve Ramazan Bayramı yok?

Belçika(yeni Yıl 1 Ocak- İyi Cuma Her yıl değişiyor- Paskalya Her yıl değişiyor- Noel 25-26 Aralık)

Birleşik Arap Emirlikleri(Yeni Yıl 1 Ocak - Dini Bayram Mevlüd Kandili Hicri takvime göre belirlenir- Dini Bayram Hicri Yılbaşı Hicri takvime göre belirlenir- Dini Bayram Miraç Kandili Hicri takvime göre belirlenir- Dini Bayram Ramazan Bayramı Hicri takvime göre belirlenir- Dini Bayram Kurban Bayramı Hicri takvime göre belirlenir)

Yeni Yıl’ın kutlanması ilginç. Çünkü bizdeki bazı bizler yeni yıla şiddetle karşı.

Brezilya(Yeni Yıl 1 Ocak- Paskalya Mart- Dini Bayram Corpus Christi 1 Günü 7 Eylül- Dini Bayram Lady Aperecida 12 Ekim- )Noel 24-25 Aralık

Bulgaristan(Yeni Yıl 1 Ocak- Noel Tatili 25-26 aralık) Çek Cumhuriyeti(Yeni Yıl 1 Ocak- Paskalya 1 Nisan- Dini Bayram Cyril ve Methodius Günü 5 Temmuz- Dini Bayram Jan Hus Günü 6 Temmuz- Noel 24, 26 Aralık)

Cezayir (Yeni Yıl 1 Ocak- Dini Bayram Ramazan Bayramı Hicri takvime göre belirlenir- Dini Bayram Kurban Bayramı Hicri takvime göre belirlenir.)

Çin Halk Cumhuriyeti (Yeni Yıl 1 Ocak- Ay Festivalı 15 Ağustos)

Danimarka(Yeni Yıl 1 OcakMilli Bayram 28 Mart- İyi Cuma Her yıl değişiyor- Paskalya Her yıl değişiyor.

Dua Etme Günü 26 Nisan- Noel 24-26 Aralık)

Endonezya(Yeni Yıl 1 Ocak- Noel 25 Aralık- Dini Bayram Kurban Bayramı Hicri takvime göre belirlenir- Dini Bayram Ramazan Bayramı Hicri takvime göre belirlenir- Dini Bayram Kandiller Hicri takvime göre belirlenir)

Fas(Dini Bayramın bir gün ve bizden önce olması dikkat çekici).

Fransa(Yeni Yıl 1 Ocak- Paskalya Her yıl değişiyor- Azizler Günü 1 Kasım- Noel 25 Aralık

Güney Afrika Cumhuriyeti- Yeni Yıl 1 Ocak- iyi Cuma Mart / Nisan- Yemin Günü 16 Aralık- Noel 25 Aralık- İyi niyet Günü 26 Aralık)

Güney Kore(Yeni Yıl 1-2 Ocak- Çocuk Bayramı 5 Mayıs- Buda Doğum Günü 22 Mayı- Amma Günü 6 Haziran- Şükran Günü Çin takvimine göre belirlenir- Noel 25 Aralık)

Bizden sonra yapılmaya başlanan çocuk bayramı.

Gürcistan(Yeni Yıl 1 Ocak- Noel Bayramı 7 Ocak-Vaftiz Günü 19 Ocak-Paskalya Yortusu 23 Nisan-Ölüleri Anma Günü 24 Nisan-Kutsal Meryem Günü 28 Ağustos-Mtsheta Günü 14 Ekim-Aziz Giorgi Günü 23 Kasım-Noel 24-25 Aralık)

Hindistan(Yeni Yıl 1 Ocak-Nepal'de Hindular her beş yılda bir Hindu tanrıların gücünü onurlandırmak için binlerce hayvanı kurban ediyor. Birçoklarına göre ise bu barbarlık.

Hindistan’da bulunan çeşitli dinler ve inançlar, bu karmaşık yapı içinde birarada yaşama savaşı vermektedir. Dünyanın bütün büyük dinlerinin burada temsil edilmesinin yanısıra Hindistan, Hinduizm ve Budizm gibi iki büyük dinin ve Yoga felsefesi gibi önemli felsefi akımların da doğum yeridir. Dünyanın en eski dinlerinden biri olan Zerdüştlük de burada gelişmiştir. Jainism de Hindistanda doğarak gelişmiş bir dindir.)

Çin(Yeni Yılı Ocak sonu veya Şubat başında / 3 gün-İyi Cuma Her yıl değişiyor-Psakalya Yortusu Her yıl değişiyor-Ching Ming Festivali Nisan başında / 1 gün-Buda'nın Doğumgünü 22 Mayıs-Dragon Boat Festivali Mayıs sonu veya Haziran başında / 1 gün Hong Kong Özel İdari Bölgesi Kurtuluş Günü 1 Temmuz-Ulusal Gün 1 Ekim-Chung Yeung Ekim ayının ikinci yarısında / 1 gün-Noel 25-26 Aralık)

Hollanda(Yeni Yıl 1 Ocak-İyi Cuma Her yıl değişiyor-Paskalya Yortusu Her yıl değişiyor-Dini Bayram (Miraç Günü) Her yıl değişiyor-Dini Bayram Hamsin Yortusu Her yıl değişiyor-Noel 25-26 Aralık)

İngiltere(Yeni Yıl 1 Ocak-İyi Cuma Her yıl değişiyor-Paskalya Her yıl değişiyor-Noel 25-26 Aralık)

İspanya(Yeni Yıl 1 Ocak-İyi Cuma 13 Nisan-Meryem Ana Yortusu 15 Ağustos-Azizler Günü 1 Kasım-Meryem Ana'nın Günahsızlığı Yortusu 8 Aralık-Noel 25 Aralık)

İsveç(Yeni Yıl 1 Ocak-Noel'in 13. Günü 6 Ocak-İyi Cuma Her yıl değişiyor-Paskalya Her yıl değişiyor-Noel 24-25 Aralık)

İsviçre(İyi Cuma Her yıl değişiyor-Paskalya Her yıl değişiyor-2 Ocak’taki Berchtoldstag ayini

İsviçre’de ülke çapında bir devlet dini olmasa da Cenevre ve Neuchâtel kantonlarının dışındaki tüm kantonlarda vergilendirme yoluyla Roman Katolik, Eski Katolik ya da İsviçre Reform Kiliseleri desteklenir.)

İtalya(Yeni Yıl 1 Ocak-Epiphany (Acı Su Yortusu) 6 Ocak-Paskalya Her yıl değişiyor-Azizler Günü 1 Kasım-Temiz Toplum Bayramı 8 Aralık-Noel 25 Aralık-Aziz Stephan Günü 26 Aralık)

Japonya(Yeni Yıl 1 Ocak/Gelen Yaş Günü Ocak ayının ikinci pazartesisi-Bahar Noktası Günü Her yıl değişiyor-Yeşil Gün 29 Nisan-Sonbahar Noktası Her yıl değişiyor- Genshi-Sai/İlk Başlangıç kutlamaları

Japonlar "biz Japonlar Şintoist doğar Budist ölürüz" derler Örneğin düğün törenleri genelde şinto dininin kurallarına göre de yapılır Cenazelerde ise genelde Budist törenler uygulanır Şinto ülkenin yerli dinidir Ormanlarda, dağlarda, denizlerde, kısacası doğada "kami" denilen ruhların yaşadığına inanılırdı Doğa ile uyum içinde yaşayan eski topluluklar bu ruhları
sayarlardı Bu inanç Şinto dininin temelini oluşturur Sonraları bu ruhlara atalar ve kahramanlar da eklendi Bazı evlerde bu ruhlara yiyeceklerin sunulduğu "tanrı rafı" bulunur Budizm ise Şinto'dan farklı olarak 6 yüzyılda, Çin ve Kore yoluyla Hindistan'dan gelmiştir İlk kez 16 yüzyılda Portekizli denizciler aracılığıyla gelen Hıristiyanlık ise nüfusun küçük bir kısmınca benimsenmiştir )

Kanada(Yeni Yıl 1-2 Ocak-İyi Cuma Her yıl değişiyor-Paskalya Her yıl değişiyor-Teşekür Etme Günü 14 Ekim-Hatırlama Günü 11 Kasım-Noel 25-26 Aralık)

Kazakistan(Yeni Yıl 1 Ocak-Nevruz Bayramı 21 Mart-Dini Bayram (Ramazan Bayramı) Hicri takvime göre belirlenir-Dini Bayram (Kurban Bayramı) Hicri takvime göre belirlenir-Dini Bayram (Mevlit Kandili)-Hicri takvime göre belirlenir.)

Kırgızistan Cumhiriyeti(Yeni Yıl 1 Ocak-Ortodoks Noeli 7 Ocak-Nevruz (Bahar Bayramı) 21 Mart-İşçi Bayramı 1 Mayıs-Kurban Ait (Anma Günü) 13 Haziran)
Macaristan(Yeni Yıl 1 Ocak-Noel 25-26 Aralık) Malezya(Yeni Yıl 1 Ocak-Noel 25 Aralık) Norveç(Yeni Yıl 1 Ocak-Kutsal Perşembe 12 Nisan-İyi Cuma Her yıl değişiyor-Paskalya Her yıl değişiyor-Noel 25-26 Aralık)
Özbekistan(Yeni Yıl 1 Ocak-Nevruz 21 Mart)

Pakistan(Dini Bayramlar Her yıl değişiyor-Aşure Günü Her yıl değişiyor)
Polonya(Yeni Yıl 1 Ocak-Paskalya Yortusu Her yıl değişiyor-İsa Bedeni Yortusu Mayıs / Haziran-Dini Bayram Miraç Günü 15 Ağustos-Dini Bayram Azizler Günü 1 Kasım-Noel 25-26 Aralık)

Romanya(Yeni Yıl 1 Ocak-Noel 25-26 Aralık) Rusya(Yeni Yıl 1-2 Ocak-Ortodoks Yeni Yılı 7 Ocak)

Slovakya(Epiphany Acı Su Yortusu 6 Ocak-Paskalya Her yıl değişiyor-Aziz Cyril ve Aziz-Methodious Günü 5 Temmuz-Kutsal Meryem'in Yedi Acısının Günü 15 Eylül-Azizler Günü 1 Kasım-Noel 24-26 Aralık-Aziz Stephen's Günü 26 Aralık)
Suriye(Yeni Yıl 1 Ocak-Noel 25 Aralık)

Bu iki bayram olmasına karşın, Dini bayramların olmaması düşündürücü.
Suudi Arabistan (Dini Bayram Ramazan Bayramı Hicri takvime göre belirlenir-Dini Bayram Kurban Bayramı Hicri takvime göre belirlenir)

Şili(Yeni Yıl 1 Ocak-İyi Cuma Her yıl değişiyor-İşçi Bayramı 1 Mayıs-Aziz Peter ve Aziz Paul 2 Temmuz-Meryem Ana Yortusu 15 Ağustos-Azizler Günü 1Kasım-Kutsal Azize Günü 8 Aralık-Noel Günü 25 Aralık)

Tayvan(Mezar Süpürme Günü 5 Nisan)

Tunus(Dini Bayram Aid Esseghir El- Fitr Ay takvimine göre belirlenir-Dini Bayram Aid el Kebir El- Idha Ay takvimine göre belirlenir-Dini Bayram Ras el Am El Hijri Ay takvimine göre belirlenir)

Türkmenistan(Yeni Yıl 1 Ocak-Nevruz Bayramı 21 Mart-Tarafsızlık Bayramı 12 Aralık)

Ürdün(Dini Bayram Ramazan Bayramı Hicri takvime göre belirlenir-Dini Bayram Kurban Bayramı Hicri takvime göre belirlenir-Dini Bayram Hz. Muhammed'in Doğum Günü Hicri takvime göre belirlenir-Dini Bayram Hicri Yılın Başlangıcı Hicri takvime göre belirlenir-Dini Bayram İsra ve MiraçHicri takvime göre belirlenir.)
Yugoslavya(Yeni Yıl 1 Ocak-Noel 25-26 Aralık)

Yunanistan(Yeni Yıl 1 Ocak-Epiphany Acı Su Yortusu 6 Ocak-Kathara Deftera Her yıl değişir-İyi Cuma Her yıl değişir-Kutsal Cumartesi Her yıl değişir
Mayıs Günü 1 Mayıs-Assumption Hz.Meryem'in semaya uçuşu yortusu 15 Ağustos-OXİ ('hayır') Günü 28 Ekim-Noel 24-25-26-Yılbaşı Gecesi 31 Aralık / yarım gün)

GÜLDÜŞÜN ÇORBASI:

1- Bardakoğlu görevden alındı

AK Parti hükümeti, Kürt ve Alevi açılımına beklediği desteği vermeyen ‘28 Mayıs 2003’te dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından başkanlık görevine atanan’ Prof. Ali Bardakoğlu’nu, yaklaşık sekiz yıl sürdürdüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden aldı. Hükümetin gerekçesinin “Sekiz yıl bir görevde kalmak için yeteri kadar uzun bir süre. Değişiklik şart” şeklinde olduğu belirtildi.
Olgu saptırılmış; Kürt ve Alevi açılımıyla bir ilgisi yok; Bardakçıoğlunun laik ve demokratik açılımı, daha doğrusu kadının elini sıkmakta bir sakınca(Ar. Beis) yok dediği için ve de Ahmet Necdet Sezer tarafından atanmış olduğu için görevden alınmıştır.

Sen bunları yaparsan; Hollanda’nın İslam karşıtı siyasetçisi Geert Wilders: 'Derdim Müslümanlarla değil, İslam'la' der. Yanı batılılara yem verirsin.

2- Yunanistan ilk kez Atatürk'ü andı:Anmasına anlam vermek zor. Onlar anladı, bunlar anlamadı demekle yetinelim.

3- TBMM Genel Kurulu’nda, AK Partililer, 80’den fazla milletvekilinin hacca gitmesi nedeniyle oylamalarda yeter sayının bulunamama riskine karşı, içtüzüğe aykırı olarak, toplu oy kullandı.

Dürüstlüğü elde bırakmadıklarınısavlarken acaba utanç akıllarına geliyor mu?
4- ‘Mustafa Kemal neden bizde çıkmamış’

Hafta sonu yapılan uluslararası bir liberalizm toplantısında, Mısırlı Arap katılımcılar, Mustafa Kemal’i yerden yere vurmayı maharet sanan alacakaranlık yağdanlığı birkaç liboş gafile aynen şu yanıtı vermişler.

“Bizler Arap dünyasında ‘Neden Mustafa Kemal gibi bir devlet adamı bizde çıkmamış’ diye dövünürken, sizlerin şikâyetçi olup “Neden bizde çıkmış” diye dövünmenizi çok garip buluyoruz.(Cem Toker)”

5- Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan'ın demecinden satır başları ise şöyle: Viyana'da Türkler konut talebinde bulunduklarında, hep aynı semte gönderiliyorlar; bir taraftan da gettolar oluşturmakla suçlanıyorlar. İnsanlar burada başörtülü kadın görmek istemiyor. Çiplak yüzme özgürlüğü var ise, başörtüsü takma özgürülüğü de olmalıdır. Başörtüsü kanuna aykırı değil. Burada 3500'ü aşkın Türk girişimci var, 110 doktor, sanatçılar, balerinler var. Neden basın başarı hikayelerini vermiyor?

Ecvet resmen çelişki içinde; acaba bu türbanlılar kendileri mi istiyor, yoksa gönderiliyorlar mı oralara; peki neden Doktor, sanatçılar, balerinler girişimci Türkler konut isteminde bulununca hep aynı yere gönderilmiyor?

6- Başbakan ilköğretimde başörtüsü için; “Özgürlüklerin tanımı için bireysel açıklama yapmam. Özgürlüklere inancım çok farklı. Bu konularla ilgili yeni Anayasa’yı önemsiyorum”

Anladınız ise gel beri, anlamadın ise git geri. Öylesi bir açıklama ki, gel de karanlık senaryo yazma.

Adam; ben 13 yaşına gelmiş kızımı türbansız okula göndermedim, ancak şimdi İlköğretim birinci sınıfa gönderiyorum derse birileri de bu çocuk bulluğa ermiştir, kendi karar verebilir ve de türban takabilir diyerek; İlköğretim birinci sınıf öğrencisinin beynine türban sıkarsa sakın şaşırmayın.

7- Diyarbakır’da Özgür-Der üyesi olduklarını söyleyen grup ‘NATO’nun Füze Kalkanı İslam Ümmetine Açılmış Bir Savaştır’ pankartı açtı, ‘Uyan, diren, özgürleş’, ‘İşbirlikçi iktidar istemiyoruz’ sloganları attı. Protestocular adına açıklama yapan Serdar Bülent Yılmaz, “Füze kalkanı projesi, doğrudan İslam coğrafyasını, müslüman halkları ve bizleri dehdit etmektedir. Biz ABD’yi Afganistan, Irak ve bir çok ülkede yaptığı sivil katliamlardan tanıyoruz” dedi.

Füze Kalkanı Proje’nin ABD’nin milli projesi olduğunu ileri süren Yılmaz, “Füze Kalkanı Projesi’nin hem maliyeti azaltmak hem de Türkiye’yi zorlamak amacıyla NATO önderliğinde geliştirilen bir projedir. Emperyalizmin tetikçisi olan NATO, halkların, özellikle de Müslüman halkların düşmanıdır.Asıl amaç emperyalistlerin öz evladı, işgalci, siyonist İsrail’i korumaktır” diye konuştu.

Buna yorum bilgiçlik olmaz mı(Ar. Ukalalık). Şu kadarını söyleyeim ki, bunlar bu olguyu da ABD7nin talimatıyla Halkoylamasına(Fransızcası. Referandum) sunacaklardır.

*:Frenoloji: 1810’da Gall tarafından ortaya atılan teori. Buna göre, insanların zihinsel yeteneklerinin beynin belirli bölgelerinde toplandığı ve kafatasının buna göre biçimlendiği, dolayısıyla kafatasının bu merkezleri örten kısımları da ona göre şekillendiği ileri sürülmektedir. Bu bölgelerin incelenmesiyle bir kişinin yeteneklerinin belirlenebileceği kabul edilmektedir(New Scientist, 30 Ekim 2010-Reyhan Oksay-Sayı; 1234/CBT-12 Kasım 2010)

ŞEVKET ÇORBACIOĞLU
evesbere@mynet.com
Teknopolitikalar Platformu
İLET-Kİ

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Öncelikle elinize sağlık demek istiyorum. İnanç gibi ilginç bir konuyu dinleri sınıflandırarak yazıya dökmüşsünüz. Emek harcayıp bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Özellikle Branch Davidians ve Diyet Tarikatı çok tuhaf geldi, insanların bu tarz şeylere inanmalarına çok şaşırdım. Tanrı akıl fikir versin demekten başka birşey elden gelmiyor. Agnostizm, sizin de vurguladığınız gibi felsefi bir düşünce, inanç değil. Katkıda bulunmak amacıyla izninizle birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. Diğer inançları sıkmamak adına sadece adlarıyla belirtmişsiniz, ancak ilgi duymayanlar zaten bu denli uzun bir blog yazısınız okumazlardı, keşke tanıtsaydınız. İkincisi yazınızı dört bölüme ayırabilirdiniz. Birinci bölüm zeka ve inanma süreci, ikinci bölüm inançlar, üçüncü bölüm bayramlar ve son bölüm Güldüşün Çorbası. Ayrıca ilginiz çekerse Kuran, İncil ve Tevratın Sümerdeki Kökeni adlı blog yazımı öneririm. Tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım.

Güz Özlemi 
 22.11.2010 11:04
Cevap :
Öncellikle yazıma kazandırdığınız varsıllıktan dolayı teşekkür ederim. Dediğiniz gibi felsefi yaklaşımları dinsel yaklaşımlarla örtüştüren çok; özellikle her hangi bir felsefenin yaratıcısı, kendisini Peygamber ilan etmese de, başkalarına/müritlerine ettiriyor ve yutturuyor. Gerçekten insanlar okuma tembeli, eğer bir de yazı uzunsa, tıklamadan öteye geçmiyor ve siz de onun okuduğunu düşünüyorsunuz. Yazımı bölümlere ayırmak doğru bir duruş, fakat zamansızlık dediğiniz sınıflandırmayı yahtıramadı bana. Yazınızı okuyacağım. Selam ve sağlık, nice nitel bayramlar.  22.11.2010 14:19
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1559
Toplam yorum
: 1075
Toplam mesaj
: 88
Ort. okunma sayısı
: 936
Kayıt tarihi
: 16.12.07
 
 

İnş. mühendisiyim. Eskiden sesli düşünür, kentimi ve çevremi rahatsız ederdim. Şimdilerde, kendim..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster