Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Mayıs '11

 
Kategori
Çevre Bilinci
Okunma Sayısı
571
 

Dünya Çiftçiler Günü


14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

TEMA Vakfı, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlama yapılacak törensel bir gün olarak görmemektedir. Vakfımız bu anlamlı günü, tarım sektörü ve tarım üreticilerimizin sorunlarının sorgulanması ve kamuoyuna aktarılması için fırsat olarak değerlendirmektedir. Tarım, toplumsal ve ekonomik nitelikli bir çok nedenle Türkiye'nin yaşamsal sektörüdür. Tarımı ekonomiye ve topluma yük gibi gösteren, gerçek dışı iddiaların tersine, bu sektör ülkemizin şansıdır, önemli avantajıdır. TEMA’ya göre sektörün sorunlarının çözümü öncelikle, bu gerçeğin ayırdına varmaktan ve sektörü geliştirecek, sorunlarını çözecek doğru strateji ve politikaları oluşturulmaktan geçmektedir. Tarım, arazi kullanırken toprağı yok etmeyen, onu üretken kılan ve yaşam güvenliğini sağlayan tek sektördür. Bu yaşamsal öneme ve geçirmiş olduğu önemli gelişim ve değişime rağmen, tarım bugün de çok sayıda yapısal ve dönemsel sorunla karşı karşıyadır. Ø Türkiye üretmesi gerekeni üretmemektedir. Türkiye tarım arazilerini yeteneğine ve niteliğine göre kullanmamaktadır. Ülkemizin tarım arazilerinin verimliliğini artırmanın ön koşulu, toprağın öncelikle korunması, ıslah edilmesi, toprak koruyucu tarım tekniklerinin uygulanması ve toprağın niteliğine uygun ürün deseninin geçerli kılınmasıdır. Tarımsal üretim, toplumun gıda, ekonominin hammade taleplerini karşılayabilecek, dış pazarda rekabet ve üstünlük sağlayacak seviyeye yükseltilmeli ve üretim desenine kavuşturulmalıdır. Ø Çağdaş tarım bilimi ve teknolojisi sektöre yeterince yansıtılamamıştır. Üreticinin bilgi ve teknolojiye erişmesi kesinlikle sağlanmalıdır. Bu amaçla bilgi ve teknoloji üreten araştırmalara gereken önem verilmelidir. Devletçe yapılmaya çalışılan eğitim-yayım uygulamasının yanında, üretici örgütleri, sivil toplum örgütleri gibi kurumların görev alabileceği, özgün kamu dışı eğitim yayımı geliştirilmelidir. Ø Varolan tarımsal yapının beklenen verimliliği ve üretkenliği sağlaması mümkün değildir. Geçimlik, verimsiz küçük işletmecilik dokusu, gerekli arazi düzenlemeleri yapılarak ekonomik nitelikli tarım işletmeleri yapısına dönüştürülmelidir. Bölünmüş ve üretkenliğini yitirmiş tarım arazileri toplulaştırılmalıdır. Ø Tarım sektörü gereğince örgütlenememiştir. Kırsal toplum demokratikleşmeli, üretici demokratik ekonomik nitelikli çağdaş örgütlenmeye kavuşturulmalı ve örgütleri aracılığı ile emeğinin hakkını savunmalı, ürününün piyasalarında yer almalı ve kendi ile ilgili tüm karar süreçlerinde etkinlikle rol almalıdır. Ø Tarımsal destekleme politikaları, amacından sapmış, sektör dışı kesimlere kaynak aktarma mekanizması haline gelmiştir. Doğrudan gelir desteği, dengesiz bir sosyal yardım özelliği ile uygulanmaktadır. Tarımın gelişmesi ve verimin artmasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bunun yerine, doğru üretimi özendiren, piyasanın fiyat yapısını bozmayan, dış koşullarla uyumlu, üreticiyi korurken tüketicinin fazla bedel ödemesine yol açmayan destekleme politikaları uygulanmalıdır. Ø Üretici pazarla bütünleşememiştir. Üretim sonrası ürün katma değerini artıran işleme-değerlendirme yapısı gelişememiştir. Ürününü değeri üzerinden pazarlayamayan çiftçi, artan maliyeti karşılayamaz durumdadır. Tarımın ekonomiyle bütünleşmesi, üreticinin pazar işleme ve değerlendirme süreçlerinde hakkını alması, ürün pazarlama yeteneğinin geliştirilmesi için, pazar alt yapıları oluşturulmalı, pazar eğilimleri sektöre yansıtılmalıdır. Ayrıca üretimi yönlendirecek borsa yapıları gelişmeli, küçük üreticiyi koruyacak pazarlama, kredi ve depo sistemleri kurulmalıdır. TEMA Vakfı, özetlediği tarımın sorunları ve toprağın sahiplenilmesini görev ve sorumluluk saymaktadır. Bu amaçla, 2011 Genel Seçimleri öncesi doğal varlıklar ve çevre yönetimini ele alan Eko-Siyaset Bildirgesi’ni hazırlanmış, partilerimize sunmuştur. Bildirge, tarım sorunlarının çözümüne ilişkin önermeleri de içermektedir. Kamuoyumuzun ve medyamızın, toprağımızın korunmasının yanında verimli kullanılmasını da sağlayacak doğru tarım amaçlı çabalarımıza ilgi ve duyarlılık göstermesini diliyoruz. TEMA Vakfı Muğla ve Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Tema Vakfı ülkemizin büyük sanayicilerinin önderliğinde kurulmuş bir vakıftır. Sahip olduğu ekonomik güç ile toprakların korunması ve çevre konularında ses getiren birçok çalışmaya imza atmıştır. Ne yazık ki bazı sanayicilerin gerek orman gerekse çevreye zarar vermelerinin önüne geçememekte, renkli faaliyetleri ile basın gündeminde rahat yer alabilmekte, sahip olduğu referansları sayesinde bazı sanayi ve ticaret kesiminden alınan destekler ile iyi işler yapabilmektedir. Ülkemizde kuruluşu uzun yıllara dayanan Ziraat Odaları ve Kooperatiflerimiz vardır. Ama ayni sanayi ve ticaret kesimi bu kuruluşlarımızın faaliyetlerine destek anlamında ayni ilgiyi göstermemektedir.

Ünal Örnek 
 17.05.2011 8:04
Cevap :
Konuya duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim.TEMA Sizin de belirttiğiniz gibi her yaraya merhem olmaya çalışıyor. Ama destekleyen az. HES konusunda DA halk desteğinden yoksun. Sevgilerle. ÜŞD  17.05.2011 9:42
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam yorum
: 2687
Toplam mesaj
: 200
Kayıt tarihi
: 22.05.08
 
 

Önce kendimi tanıtayım: Ben Ünal Şöhret Dirlik, Aksu Köy Enstitüsü'nde üç yıl okudum. Dördüncü sı..