Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Şubat '16

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
151
 

E-Tebligat'ta kafalar karışık

E-Tebligat'ta kafalar karışık
 

Geçen “Elektronik Tebligat Zorunluluğu Başlıyor” başlıklı yazımda Maliye Bakanlığının elektronik bir adres vasıtası ile yapacağı tebligatlar konusuna değinmiştim.

Yazımdan sonra “Biz zaten kep almıştık, sadece tüzel kişilere zorunlu değil mi”  gibi okuyuculardan gelen bir çok soru ile karşılaştım.

Anlaşılan o ki piyasada elektronik tebligat konusunda kafalar biraz karışık…

Bu yazımda elektronik tebligat konusunu kurumlara göre biraz irdelemek istedim.

“Elektronik Tebligat” konusu;

A-     7201 sayılı Tebligat Kanunu

B-     6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

(Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

C-      5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

(Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

D-     213 sayılı Vergi Usul Kanunu

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)

gibi farklı yasalarla farklı kurumlar tarafından belirlenmiştir.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gibi farklı mevzuatlarda da spesifik olarak belirlenmekte ise de bu yazımızda sadece yukarıdaki yasalara değinilmiştir.

A- 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU’na göre

Elektronik tebligat yapacak kurumlar;

Kazaî merciler,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,

(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları

İl özel idareleri,

Belediyeler,

Köy hükmî şahsiyetleri,

Barolar,

Noterler,

tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

Zorunluluk kapsamında olanlar;

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.

Cezai yaptırım;

Herhangi bir cezai yaptırım belirlenmemiştir.

B- 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’a ve

C- 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’a göre

Elektronik tebligat yapacak kurum;

Maliye Bakanlığı/ Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını

Hesabın açılması;

Kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar Başkanlığa hesap açılması için başvuruda bulunur.

Zorunluluk kapsamında olanlar;

Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketleri

Cezai yaptırım;

Elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.

D- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUN’a göre

Elektronik tebligat yapacak kurumlar;

Maliye Bakanlığı

Hesabın açılması;

Zorunluluk kapsamında olan kurumlar vergisi mükellefleri, 01.04.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.04.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Zorunluluk kapsamında olanlar;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

Cezai yaptırım;

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

İsmail ŞENGÜN

S.M.Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi

sorularınız için:

ismail@ortakmusavir.com

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 18
Toplam yorum
: 2
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 554
Kayıt tarihi
: 25.01.16
 
 

1967 Bodrum doğumluyum. 1998 yılından bu yana S.M.Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanları ile hi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster