Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

09 Eylül '14

 
Kategori
Anılar
Okunma Sayısı
1199
 

Efsane öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık'ta göçtü

Efsane öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık'ta göçtü
 

Efsane öğretmen Hüseyin Hüsnü Tek Işık ( 1928- Eylül .2014 )


Ben daha Diyarbakır Erkek İlk öğretmen Okulu’nda iken değerli eğitimci efsane öğretmen diye anılan Hüseyin Hüsnü Tekışık’ı o yıllarda “İlköğretim Teşkilatı - İdare ve Eğitim Öğretim Düsturu “ adlı kitabını hazırladı. Bu kitabıyla tanıma fırsatını buldum yıl ( 1960-1963 ). Daha sonra Ankara’da çıkardığı “Çağdaş Eğitim” Dergisiyle daha yakından tanıma fırsatını buldum. Hiç unutmam 1982’lerde Şanlıurfa Akçakale ve Hilvan Yatılı Bölge Okullarında görevli olduğum günlerde bu Çağdaş Eğitim Dergisi okulumuza devamlı geliyor ve benim birkaç şiirimde bu dergide yer almıştı. Birkaç gündür hep bu değerli insanı ve efsane öğretmen diye anılan eğitimci yazar ve yayıncı Hüseyin Hüsnü Tekışık’la ilgili bir yazı yazayım dedim. Şu anda yazdığım bu yazımı iki gündür üzerinde uğraşıyorum. Milliyet Blogta blogdaşlarımla paylaşayım düşüncesiyle bir iki kez daha gözden geçirdim. Bu sabah markete giderken ekmek ve bir gazeteyi alırken bir de ne göreyim. Gazetenin orta sayfalarında vefat haberini okuyordum. Şaşırdım doğrusu…

Hüseyin Hüsnü Tekışık, 1928 yılında Şebinkarahisar’da doğdu.1942 yılında Şebinkarahisar’da İstiklal İlkokulu’nu 1945’de Şebinkarahisar ortaokulunu ve 1948 yılında Sivas Öğretmen Okulunu pekiyi ile bitirdi. Hüseyin Hüsnü Tekışık’ın ilk görev yeri Bingöl ilinin Karlıova ilçesi Bahçeköyüdür. Bu köyde okul binası yoktu. Tekışık, Bahçe köyünde dershane haline getirdiği bir samanlıkta iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Karlıova İlköğretim Müdürlüğüne atandı. Bu görevde de 4 yıl çalıştı. Tekışık, öğretmen okulunu bitirdiği yıl, okulu pekiyi derece ile bitirdiği için İstanbul Eğitim Enstitüsünün Fen Bölümüne parasız yatılı olarak alındı. Karlıova’nın yolları kardan kapalı olduğu için Eğitim Enstitüsüne gidemedi. Hüseyin Hüsnü Tekışık, ilk kitaplarını Karlıova’da yazmaya başladı.3000 sayfalık “İlköğretim Teşkilatı-İdare ve Eğitim Öğretim Düsturu “ adlı kitabını hazırladı. Bu kitabı yayınlanmadan Milli Eğitim Bakanlığınca incelendi. Bakanlık Müdürler Ketmenin kendini meslekte yetiştirmiş olmasına değil, elindeki diplomaya itibar edildiğini anlayınca, 1957 yılında Pedagoji bölümü imtihanlarına tekrar girdi ve kazandı. Bakanlıktaki görevinden ayrılıp Gazi Eğitim Enstitüsünde öğrenci oldu. Pedagoji bölümünde okurken, bu bölümün teftiş dersi ile ilgili” İlköğretim Teşkilat ve İdare Teşkilatı” adlı kitabı yazdı ve yayınladı. Bu kitap bakanlıkça Öğretmen Okulları için yardımcı kitap olarak kabul edildi. Hüseyin Hüsnü Tekışık, 1959 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nü bitirdikten sonra Sivas İlköğretim Müfettişliğine alındı. Bu görevde iki yıl çalıştı.1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Şubesi Müdür Yardımcılığı’na atandı. Bakanlıkta 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasında ve 1962 İlkokul Program Taslağı’nın hazırlanıp geliştirilmesinde çalıştı.

Tekışık, 1963 yılında Ankara İlköğretim müfettişliğine atandı.1968 yılına kadar Ankara Program Geliştirme Okulları müfettişliği yaptı. Bu görevi sırasında da öğretmen meslek ve öğrenci kitapları yazmaya devam etti. 1975 yılında, 27 hizmet yılını doldurarak 47 yaşında emekli oldu.
Tekışık. 1949 yılında Şebinkarahisar’da Ayten Balcı ile evlendi. Bu evlilikten Betül, Işıl, Işık adında 3 kız çocuğu oldu.omisyonu’nun 19.04.1995 tarih ve 405.1/114 sayılı kararı ile Hüseyin Hüsnü Tekışık, bu eseri meydana getirmesinden dolayı Karlıova’daki Öğretmenlik ve İlköğretim Müdürlüğü görevinde üstün başarı sayıldı.

Tekışık, askerlik görevini topçu teğmen olarak yaptıktan sonra bir yıl Giresun ilinin Alucra ilçesi Merkez İlkokulunda Öğretmen olarak çalıştı. 1956 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü PEDAGOJİ BÖLÜMÜ’ nün giriş sınavını kazandı. Maddi sıkıntı yüzünden, ikinci defa yüksek öğretim yapma fırsatını kaçırdı. Karlıova’daki üstün başarısından ve hazırladığı kitabından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Mevzuat Şubesi’ne atandı. Bu Görevde çalışırken;

“İlköğretim Yazışma Rehberi”
“Başöğretmen ve İlköğretim Müdürlerinin Görevleri”
“İlköğretim İstatistik Rehberi”
“İlkokullar Yönetmenliği ve Mevzuatı”
adında dört kitap yazdı.

Bakanlıkta çalıştığı bir yıl içinde, bir öğr

 

HİZMETLERİ:

 

Hüseyin Hüsnü Tekışık 27 yıllık meslek ve daha sonraki emeklilik hayatında durmadan çalıştı. Kendi ifadesi ile “çalışmaktan ihtiyarlamaya zaman bulamadı.” Yazdığı kitapların sayısı 1995 yılında 72’yi buldu. 472 defa basılan bu kitaplar her defasında geliştirilmeyi prensip edinmiştir. Yazdığı ve yayınladığı bu kitapların 30’u Öğretmen Meslek Kitabı, 42’side İlköğretimde ders ve kaynak kitabı olarak okutulmaktadır. Hüseyin Hüsnü Tekışık 1963 yılında eşi Ayten Tekışık adına Ankara’da Rehber Yayınevi’ni 1974 yılında’da Tekışık Matbaası’nı kurdu. Emekli olduktan sonra öğretmenler için Çağdaş Eğitim Dergisini yayınlamaya başladı. Tekışık, Türk Milli Eğitimi’ne ve Türk kültürüne hizmeti amaç edindi. Meslek hayatı boyunca yazdığı eserlerden dolayı tüm öğretmenlerden takdir ve teşvik gördü. Bu takdir ve teşvikte emeklilik hayatında da onu çalışmaya ve hizmete yönetti.

Hüseyin Hüsnü Tekışık, öğretmenlik ve müfettişliği sırasında, okul binası yüzünden öğretmen ve öğrencilerin çok sıkıntı çektiğini gördü ve üzülürdü. Çocuklarımızın her türlü imkân içinde modern bir eğitim görmeleri onun için bir idealdi. Tekışık bu idealini gerçekleştirmek için kendi çapında yazdığı okul kitaplarından elde ettiği maddi imkânlarla; 1981 yılında Ankara’da 9 dershaneli bir okul yaptırdı ve okulu, Türkiye’de ilk defa kutlanan Öğretmenler Gününde, emekli bir öğretmenin Atatürk yılı armağanı olarak öğretime açtı.1984 Şebinkarahisar’da Halk Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Öğretmenler Kütüphanesi ve Konferans Salonundan meydana gelen kültür merkezi yaptırıp Kültür Bakanlığına bağışladı.1985 yılında, özellikle doğu ve Güneydoğu illerimizin milli eğitim yönünden kalkınmasına katkıda bulunmak, bir öğretmen olarak hayırseverleri burada okul yaptırmaya teşkiv etmek amacı ile, bu illerde her yıl okul yaptırmaya karar verdi ve “HER İLDE BİR OKUL” kampanyası başlattı.

1995 yılında Hakkâri, Van, Siirt, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Samsun, Amasya, Aksaray, İçel ve Edirne illerinde 13 okul, 1 Kültür Merkezi, 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Rehberlik Araştırma Merkezi yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı. Hüseyin Hüsnü Tekışık, 1986 yılından itibaren, emekli maaşını ve bazı gelirlerini, üniversitelerde okuyan 60 öğretmen çocuğuna, öğrenimlerini tamamlayana kadar karşılıksız burs vermeye başladı. Bu öğrencilerin 50’si Tıp Fakültelerinde okumaktadır.(Belge 3)

Tekışık, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin hizmetinde yetiştirilmelerini sağlamak, sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolu üretmek amacı ile 20 yıldan beri Çağdaş Eğitim Dergisi’ni yayınlamaktadır. Bu dergi 4000 ilkokula, bütün il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Eğitim Fakültelerine ve Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına parasız gönderilmektedir.Hüseyin Hüsnü Tekışık, kütüphane kurmak isteyen okullara ve öğretmen evlerine maddi yardım yapmakta, Okul Kütüphanelerine her yıl binlerce kitap göndermektedir.1994’de Doğu ve Güneydoğu’ya 50 bin 1995’de 100 bin kitap göndermiştir.

 

ALDIĞI ÖDÜLLERDEN BAZILARI:

Eğitime yaptığı üstün hizmetleri nedeniyle TEKIŞIK'a:

• Yüzlerce şükran plaketi ve onur belgesi,

• Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu kararı ile "Öğretmenlik ve Yöneticilikte Üstün Başarı Ödülü" (1955),

• Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulunun 1990 Eğitim Hizmet Ödülü,

• Millî Eğitim Bakanlığının Çok Yönlü Hizmet Ödülü (1993),

• Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunca Fahrî Eğitim Doktoru unvanı (1995),

• Cumhurbaşkanlığının Şükran Plaketi (1996),

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunca Fahrî Eğitim Doktoru unvanı (2003),

• Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Toplumsal Fair Play Ödülü (2003),

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2004 Yılı Hizmet Ödülü,

• Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı Atatürk Haftası Hizmet Ödülü (2007),

• Kültür Bakanlığının Şükran Plaketleri (1984, 2008),

• Giresun Üniversitesi Senatosunca Fahrî Eğitim Doktoru unvanı (2008),

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü (2008) verilmiştir.

• Hüseyin Hüsnü Tekışık'ın meslek hayatı ve hizmetleri;
– 2008'de İZTV tarafından "Tek Işık" adıyla belgesel olarak hazırlandı.
– 2009'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrolarınca "Işık Öğretmen" adıyla sahnelendi.

• Sabahattin Engin tarafından yazılan "Efsane Öğretmen" adlı kitap sonrası "Efsane Öğretmen" olarak anılan ve sürekli basın kartı sahibi olan Hüseyin Hüsnü Tekışık, Ayten Tekışık ile evli olup 3 kızı, 5 torunu ve bir de torununun çocuğu vardır.

Ben bu yazıyı yazarken ertesi gün bir gazetede onun ölüm haberi vardı. Yeğeni Erol Ünal Karabıyık, kızı Işıl Karabıyık ve torunları Üner Karabıyık, Evren Karabıyık tarafından “ACI KAYBIMIZ” başlığı altında görünce adeta şaşırdım ( 09.09.2014 ). Aldıığım haübere göre: Efsane Öğretmen HüseyinHüsnü Tekışık'ın cenazesi , 9 Eylül 2014 Salıgünü Kocatepe Camisi'nde ikindi namazıından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Ankara / Karşıyaka Mezarığında dualarla toprağa verilecektir.

Değerli eğitimci efsane öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK’a Allah’tan rahmet başta TEKIŞIK ailesi olmak üzere tüm Milli Eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum.

Abdülkadir Güler

09.09.2014. SÖKE
 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Meslektaşım, ağabeyim, ülkemize okullar ve eğitim kurumları yaptıran değerli eğitimci Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK'ın ölüm haberini üzüntüyle öğrendim! Birkaç hafta önce açtığım telefona kızı Işık çıkmıştı. Babasının yoğun bakımda olduğunu söyledi. Sonuç buymuş. Yeri aydınlık olsun!

Muhsin DURUCAN 
 11.09.2014 21:56
Cevap :
Merhaba Muhsin Durucan, evet efsane öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK örnek bir öğretmendi.Gerçek bir kahramandı. O da bu fani dünyadan göçtü ,gitti. Mekanı cennet olsun...Teşekkürler...  12.09.2014 0:34
 

Bu değerli eğitimcimizi rahmetli oluşuyla birlikte medyadan, özellikle de camiaya sağladığı büyük maddi katkılara dikkat çeken yazı ve anlatılarla tanıdık. Kendisini sizin değerli kaleminizden tanımak ise daha bir başka oldu. Belli ki Sn. Tekışık sizde ve eğitim camiamızda derin ve saygın bir iz bırakmış. Yaşarken "Tekışık" imişler, artık sonsuz ışıklar içinde yatsınlar. Başınız sağ olsun. Saygı ve selamlarımla...

Ersin Kabaoglu 
 11.09.2014 14:57
Cevap :
Sayın Ersin Kaboğlu, ben Efsane öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık'ı görmedim. Görmeyi çok isterdim.Ancak anlattığım ilk olarak Diyarbakır Erkek İlk öğretmen okulunda iken ( 1960-1963 ) yıllarında okuduğumuz M.E. de Teşkilat ve idare kitabı" ve daha sonra bana gelen Çağdaş Eğitim Dergisiyle daha yakından tanıdım. O Türk Milli Eğitim camiası içinde nadiren yetişen vefakar örnek bir öğretmendi. Cennetlik olacağına inanıyorum. Çünkü çok hayırsever bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. İlginize sonsuz teşekkürler. Selam ve sevgilerimlea...  11.09.2014 18:10
 

Teşekkürler hocam,ışıklar içinde yatsın.SEVGİLERİMLE.

Şennur Köseli 
 11.09.2014 9:31
Cevap :
Ben de teşekkürlerimi sunuyorum...O örnek bir öğretmendi....Mekanı cennet olsun.   11.09.2014 12:50
 

Sayın Hocam Hüseyin Hüsnü Tek Işık beyefendiyi tanıttığınız için teşekkür ederim.Allah rahmet eylesin, nur içinde tatsın.Selam ve saygılar.NAHİDE ÇELEBİ

NAHİDE ÇELEBİ 
 10.09.2014 23:15
Cevap :
Teşekkürler Nahide Hanım...Yüce Mevlam'dan bir daha rahmetler diliyorum...Milli Eğitimde ve Anadolu'ya büyük hizmetleri vardı. Bunlarla her zaman saygıyla anılacaktır.Mekanı cennet olsun....Selamlar...   11.09.2014 10:08
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 2052
Toplam yorum
: 4396
Toplam mesaj
: 223
Ort. okunma sayısı
: 826
Kayıt tarihi
: 27.06.09
 
 

1946 Mardin ili, Kızıltepe ilçesi'nin Esenli köyünde doğmuştur. İlk ve ortaokulu Kızıltepe'de bit..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster