Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Ocak '15

 
Kategori
Etkinlikler / Festivaller
Okunma Sayısı
416
 

Emin Nedret İşli'nin 'sahaflığın bugünü ve geleceği' sohbeti 24 Ocak'ta Gezegen Sahaf'ta

Emin Nedret İşli'nin 'sahaflığın bugünü ve geleceği' sohbeti 24 Ocak'ta Gezegen Sahaf'ta
 

Emin Nedret İşli sahaf erbabının önemli kanaat önderlerindendir.


1 - 24 Ocak 2015, Cumartesi günü Gezegen'de Emin Nedret İşli sohbeti var

Gezegen Sahaf Sohbeti'nin 24 Ocak 2015, Cumartesi günü yapılacak olan sekizincisinin

konuğu sahaf Emin Nedret İşli.  

2 - Emin Nedret İşli’nin kısa hal tercümesi

1959 Eylül'ünde Cerrahpaşa, İstanbul’da doğan Emin Nedret İşli sırasıyla Aksaray İlkokulu, Koca Mustafa Paşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi (1978). Lise son sınıftayken Sahaf İsmail Özdoğan’nın Enderun Kitapevi’nde çıraklık yaptı. Bu pratik onda eski kitap toplama ve eskiye dair koleksiyonlar oluşturma alışkanlığının gelişmesine neden oldu. Sahaflar Çarşısının müdavimleri arasına girdiği 1980’lerin ilk yarısında Nedret İşli, artık yavaş yavaş genç bir koleksiyoner olarak temayüz etmeye başlamıştı.İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987’de mezun olan Nedret İşli, aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında ‘İstanbul’da Gömülü Şairlerin Mezar taşları’ konusunda hazırladığı teziyle yüksek lisans yaptı (1991). 


Türkiye’de modern kitap müzayedeciliğini başlatan kişi olarak kabul edilen Uğur Güraçar’ın müessisi ve sahibi olduğu Librairie de Pera'da kitap müzayedesi kataloglarının hazırlanmasında çalıştı (1986 - 1998) (1). Yapı Kredi Yayınları ve Sermet Çifter Kütüphanesi'nde eski kitaplar ve kütüphane danışmanı olarak görev yapan Emin Nedret İşli; aralarında Kitap-lık, Sanat Dünyamız, Cogito, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Arkitekt, Albüm, İstanbul, P (antika), Tombak, Müteferrika, Simurg, Dergah, Kapalıçarşı, 4.Kat, İlgi, Asklepios, Kültür, Türk Edebiyatı gibi dergilerin de olduğu çok sayıdaki süreli yayına ‘kitap, kitapçılık, mezar taşları ve İstanbul tarihi’ ile ilgili yazılar yazdı.


Mehmet Rauf'un Halas romanının basıma hazırlanmasını gerçekleştiren (1998) Nedret İşli; Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Evveli adlı anılarının; Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu ile Nadir Kitaplar Kataloğu'nun; Edirne: Serhattaki Payitaht ve Diyarbakır: Müze Şehir gibi iki şehir monografisinin hazırlanmasında da görev aldı. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat’ın Şevket Rado’ya yazdıkları mektupları bulup yayına hazırlayan Emin Nedret İşli’nin bu çalışması Yapı Kredi Yayınları tarafından kitaplaştırıldı (2002, 2014).  


Nedret İşli’nin Türkiye Yayıncılık Kurultayı sırasında düzenlenen sergide kamuoyuyla paylaştığı Bâbıâli kitapçılık tarihine yönelik çalışmaları bilâhare bir sergi kataloğu formatında ve Kitaphaneden Yayınevine Bâbıâli adı altında Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı (Mayıs 2004). Asaf Halet Çelebi’nin ‘Defter-i Meşâhir’ini bulan Emin Nedret İşliİsmail Kara ve Yusuf Çağlar’la birlikte mezkûr eserin yayına hazırlanma ve basım operasyonlarını gerçekleştiren heyette yer aldı (Zaman Kitap, 2006). Yusuf Çağlar ile birlikte yayına hazırladıkları Fotoğraflarla Beyoğlu Sahaf Festivali 2008 – 2011 isimli albüm kitabı 2012’de kitapçı raflarındaki yerini alarak meraklısıyla buluşan Emin Nedret İşli; elinden geçen yüzlerce kıymetli ve nadirattan eserin en önemlilerini yazarak tanıtmaya gayret ederken, Püzant Akbaş’la birlikte müessisi ve ortağı olduğu Turkuaz Sahaf’ın kurumsal çatısı altında eski kitap alım-satımı işini sürdürmekte, bir taraftan da büyük bir aşk ve coşkuyla Türk kitapçılık tarihine ait belge, kitap, broşür, fotoğraf gibi malzemeyi bir araya getirmeye devam etmektedir (2).


3 - Turkuaz Sahaf, ya da Sahaf Turkuaz

Emin Nedret İşli ve Püzant Akbaş Turkuaz Sahaf'ın

bir önceki mekânında.

Emin Nedret İşli’den bahseden bir metnin olmazsa olmazı (sine qua non, mütemmim cüz) hiç kuşkusuz Turkuaz Sahaf’tır. 2001 Nisan ayında Emin Nedret İşli ve Püzant Akbaş tarafından kurulan bahse konu işletme, hali hazırda Türkiye’nin en önemli birkaç sahafından birisi durumundadır. Kitapçılık ve yayıncılık tarihi ağırlıklı olmak üzere, çeşitli spesifik sahalarda neşriyat yapan Sahaf Turkuaz; başta Türkçe, Osmanlıca, Ermenice, Rumca, İbranice gibi Osmanlı anasırına ait olanlar olmak üzere, dünyanın hemen hemen bütün önemli lisanlarından eserleri skalasında bulundurarak, bunların araştırmacı ve koleksiyonerlere intikalini sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye’nin en önemli özel kitaplıklarından bazılarını satın alan, bazılarının ise müzayedesinin gerçekleştirilmesinde aracı olan Sahaf Turkuaz, bütün bu vasıfları yüzünden araştırmacılar, akademisyenler, koleksiyonerlerce sık sık tavaf edilmesi zaruri olan bir adres olarak öne çıkmaktadır. İşletmenin Kasım 2013’de taşındığı Erol Dernek Sokak, Erman Han’daki yeni yeri, gerek mevcudundaki asarı rahatça sergilemeye izin veren ferahfeza imkânları ve gerekse de neo-klasik tarzdaki ahşap dekorasyonunun muhatabında oluşturduğu estetik ve psikolojik tesirler nedeniyle, kitapperestler için adeta bir kutsal ziyaretgâh hüviyetini kazanmış gibidir.


Sahaf Turkuaz’a dair olan bu bahsi, mezkûr müessesenin ‘Türkiye’de birden çok ortağı olan işletmelerin ömrü çok kısa olur’ kabulünü yanlışlayıp, üniversitelerin iş idaresi bölümlerinde örnek bir vaka (study case) olarak incelenmeyi hak eden bir performans sergilediği başarılarla dolu 14 yıllık geçmişine atıf yaparak tamamlamış olalım (3).


4 – Şeyhül sahaf

Cerrahi Şeyhi Hacı Muzaffer Ozak’ın (1916 – 1985) son sahaflar şeyhi olduğu konusunda geniş / yaygın ve oldukça da muhkem bir mutabakat vardır. Bu mutabakattan yola çıkılarak yapılacak bir argümantasyona göre, sahhafların tam 30 yıldır bir şeyhi bulunmamaktadır. Buna karşın; mezkûr meslek erbabının karşılaştığı çeşitli sorunlarda devreye giren ve bunların halli noktasında önemli sorumluluklar alan kanaat önderleri her zaman var olmuştur. Emin Nedret İşli; eski yazıya ve sahaflık mesleğinin inceliklerine olan vukufiyeti; başta Beyoğlu Belediyesi olmak üzere, yerel yönetimlerle olan yapıcı kontakları; dürüst, samimi ve ilke temelli duruşu sayesinde kurabildiği uzun soluklu ve güven temelli insan ilişkileri; eli kalem tutan yaşayan sahafların en önemlilerinden oluşu gibi çok sayıdaki faktörün oluşturduğu vektör sayesinde, bahse konu meslek erbabının halihazırdaki en önemli kanaat önderi olarak temayüz etmektedir.  

5 - 24 Ocak 2015 etkinliğinin zaman plânlaması:

Etkinliğimizin zaman akışı şu şekilde cereyan edecektir:

13.00 - 14.00: Emin Nedret İşli'nin 'sahaflığın bugünü ve geleceği' konulu sohbeti.

14.00 - 14.10: Ara.

14.10 - 18.30: Çoğunlukla bir liradan başlayan açılış bedelleriyle müzayedesi

gerçekleştirilecek olan eserlerin balotajının gerçekleştirilmesi 

6 - Gezegen Sahaf Müzayede ve Sohbeti'nin mottosu

Bu metni, Gezegen Sahaf Müzayede ve Sohbeti'nin adeta mottosu haline gelen o malûm çağrı ile tamamlayalım derim:

'Merak etmeden, araştırmadan, öğrenmeden, keşfetmeden, okumadan, yazmadan, çizmeden, müzik dinlemeden, film izlemeden, biriktirmeden, arşiv yapmadan, müzelere-galerilere-bienallere-festivallere-sempozyumlara-konferanslara-tarihi mekânlara ve ören yerlerine gitmeden ve ama özellikle de paylaşmadan ve muhabbet ve sohbet etmeden yaşayamam!' diyenlerdenseniz, 24 Ocak 2015, Cumartesi günü 

Gezegen Sahaf Sohbeti'ndeki 'Halil Bingöl Sohbeti' ve onun ardından gerçekleşecek olan kitap müzayedesi sizin için doğru bir tercih olacaktır (4).  

 

Etkinliğin adresi:

Gezegen Sahaf; Meşrutiyet Caddesi, Aslı Han Sahaflar Çarşısı, Galatasaray, Beyoğlu, İstanbul.

iletişim için: Kerime  Yardımcı: 0 212 293 94 87, Sedat Yardımcı: 0 544 786 12 92

 

hamiş:

(1): Kitaplar, kitabiyat, koleksiyon, arşiv, sahaflar, nadir kitaplar, müzayedeler gibi mevzularla ilgilenen birçokları gibi bu satırların yazarının da ‘Türkiye’nin Hans Peter Kraus’u olarak kabul ettiği Uğur Güraçar’ın müessisi ve sahibi olduğu Librairie de Pera Müzayede Evi'nin ‘görkemli yükselişi ve müthiş çöküşünün tarihçesi', onu yazacak bir araştırmacıyı, bir biyografisti beklemektedir.

Hans Peter Kraus ile ilgili okumalar için bknz.

http://www.pandora.com.tr/urun/bir-nadir-kitap-destani-hans-peter-krausun-otobiyografisi/126940

(2): Emin Nedret İşli ilgili okumalar için bknz.

http://www.posta.com.tr/cumartesipostasi/YazarHaberDetay/Gercek-bir-kitap-kurdu.htm?ArticleID=48029

http://www.aksiyon.com.tr/toplum/babiali-beyoglu-nda-hayat-buluyor_524400

http://www.yenisafak.com.tr/pazar/kendine-sahaf-diyen-osmanlica-bilecek-636003

http://arsiv.sabah.com.tr/2006/09/29/cm/gnc119-20060922-103.html

http://sonmezhaber.com/?p=124

(3): Sahaf Turkuaz'ın resmi sitesi için bknz.

https://www.sahaf-turkuaz.com/Anasayfa

(4):10 Ocak 2015, Cumartesi günkü gerçekleştirdiğimiz müzayedemiz ve 

muhabbetimiz hakkında bilgi için bknz. 

http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2015/01/sahhaf-halil-bingol-sahhaflk-ve.html

ali açıköz bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 295
Toplam yorum
: 148
Toplam mesaj
: 11
Ort. okunma sayısı
: 1495
Kayıt tarihi
: 29.08.11
 
 

1958 Fatih / İstanbul doğumlu. Etiler Lisesi ve İTÜ Maden Fakültesi Petrol Mühendisliği Bölümü me..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster