Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Ekim '13

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
6360
 

Eskiler "Talim ve Terbiye" derlerdi...

Eskiler "Talim ve Terbiye" derlerdi...
 

Eskiler talim ve terbiye derlerdi. Beden eğitimine örneğin beden terbiyesi denirdi. Yani fiziki bedeni bilinçli bir şekilde eğitmek anlaşılırdı. Atatürk de zamanında zaten kelimenin çok bilincinde olarak çok yerinde bir tabirle "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü ile beden eğitiminin fizik bedenin dışında da daha kapsamlı bir hedefi olduğunu vurgulamış.

Sonra talim ve terbiyenin adı, zamanla öğretim ve eğitim oldu. Çok daha önce de tedrisat, maarif gibi kelimeler kullanılmış.

Yani öğretim ile eğitim aynı şeyler değil.

İyi bir öğretim ancak bilinçli olunursa, arkasından iyi bir eğitime yol açıyor.

Talim demek, öğretim, çalışma, alıştırma, egzersiz, hazırlık, prova, tatbikat, uygulama demek.

Terbiye ise adabı muaşeret, adap, edep, görgü, yol erkan, yol yordam, eğitim, maarif,  tahsil, tedrisat, yetiştirme filan demek.

Terbiyesiz denilince "eğitimsiz" demek oluyor yani. Ama kelimenin daha başka derin anlamları da var. Mesela arlanmaz, arsız, hayasız, küstah, perdesi düşük, pişkin, sıkılmaz, utanmaz, yırtık, yüzsüz gibi. Terbiyesiz de "olumsuzluk" var. Terbiyeli olmak ta "olumluluk" ve "övgü".

Eğitimi bilenler “eğitimi” şöyle tanımlıyorlar.

Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan , yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme sürecidir. Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı yapılabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım: “Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde ( eğitimin amaçlarına uygun ) değişme meydana getirme sürecidir.” şeklindedir.

Bu tanıma göre;

Eğitim bir süreçtir.

Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı bütün kültürler için aynıdır. Amaçların içeriği ve öğrenme için kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre değişebilir, fakat sürecin doğası değişmez.

—Eğitim; Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.

 —Eğitim; Önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.

 —Eğitim; Bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme sürecidir.

Bir Çin Atasözü bunu doğru bir biçimde tespit etmektedir:

 —Eğer bir yıl ötesi için planlıyorsanız hububat ekin,

 —Eğer on yıl ötesi için planlıyorsanız ağaç dikin,

 —Eğer bin yıl ötesi için planlıyorsanız İnsan ekin, işte eğitim insan vasıtasıyladır ki insanlar ekilir ve inşa edilir.

Eğitim sürecinin üç temel öğesi vardır. Eğitim amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Eğitim sürecin bu mantığı bütün kültürler için aynıdır. Amaçların içeriği ve öğrenme için kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre değişebilir, fakat sürecin doğası değişmez.

Bazıları eğitimi, insan sermayesine yapılan yatırım olarak değerlendiriyor.

En genel anlamda eğitim, bireyde "davranış değiştirme" sürecidir. Eğitim sürecinden geçen bireyin davranışlarında bir değişme olması beklenmektedir. Varış (1998), eğitim yoluyla kişinin amaçlarının, bilgilerinin, davranışlarının, tavırlarının ve ahlak ölçülerinin değiştiğini anlatmaktadır. Ertürk (1979) eğitimi, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik bir şekilde değişme meydana getirme süreci olarak açıklamaktadır. Demirel (1999), eğitimi, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme süreci, Gürkan (1999), ise bireyin içinde yaşadığı toplumda davranış biçimleri edindiği süreçler toplamı olarak tanımlamaktadır.”

En geniş anlamıyla eğitim, “bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme süreci” şeklinde tanımlanıyor.

Bence eğitim, bilinçlenmedir. Bilinçlenme deyince akla; akıl, us, algı, anlayış, bellek, beyin, bilinç, şuur, hafıza, havsala, idrak, irfan, izan, kafa, kavrayış, muhakeme, sağduyu, yargılama, zeka, zihin geliyor. Eğitimin amacı kişide öğrenmeyi sağlamaktır. Öğrenme sürecinde öğrenen, öğreten ve öğretilen vardır. Eğitimde, kişide değeri olan bilgi, tutum, davranış ve yetenekleri sistematik bir biçimde geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrenme deyince akla aydınlanma da geliyor. Aydınlanma ise alim olma, aydınlanmış olma, bilgili olma, ekinli/ürünlü olma, entellektüel olma, kültürlü olma, malumatlı olma, münevver olma gibi özellikleri akla getiriyor. Öğrenme deyince yine akla beceri kazanma, belleme, bilgi edinme, bilgilenme, feyiz alma, hazmetme, kapma, öğrenim görme, tahsil görme, vakıf olma gibi boyutlar çağrışım yapıyor.

Görüldüğü gibi eğitim, insanda pratik olmak, görgülü olmak, değer yaratmak, işe yaramak, bilinçli olmak, toplumu ve yaşanılan çevreyi ilerletmek gibi özellikleri hedefliyor. 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 644
Toplam yorum
: 162
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 2338
Kayıt tarihi
: 13.09.11
 
 

1995 ODTU Fizik Lisans, 1998 ODTU Fizik Yüksek Lisans (Biyofizik)  mezunuyum. Özel sektörde kalit..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster