Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

10 Ocak '18

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
390
 

G. Kore Geriden Geldi. Bizi Geçti. Şifresi: Eğitimde Kazan& Kazan Modelinde Gizli!

G. Kore Geriden Geldi. Bizi Geçti. Şifresi: Eğitimde Kazan& Kazan Modelinde Gizli!
 

4 İş Kolik Arkadaş Sohbet Ediyor.

Konu: Zenginliğin Şifresi: Eğitimde Kazan& Kazan Modeli!

 

Kemal:Diğer yazılarımız gibi,  Zenginliğin Şifrelerini Kazan& Kazandır Eylem Planı “KAKEP” uygulamalarıyla keşfedeceğiz.

Serdar:Aşağıda Mahfi Eğilmez hocamızın yazısından aldığım bir tablo var. Güney Kore ve Türkiye 1980 yılında benim benzetmemle, zenginleşme maratonuna çıkıyorlar.

Bakalım ekonomik göstergeleri 1980’den bu yana nasıl değişmiş; (Kaynak: IMF, WEO Database, April, 2017.)

Güney Kore

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016

GSYH (Milyar USD)

65

279

562

1.095

1.411

1.383

1.411

Nüfus

38,1

42,9

47,0

49,6

50,7

51,0

51,2

Kişi Başına Gelir (USD)

1.711

6.513

11.947

22.087

27.811

27.105

27.539

Büyüme (%)

-1,7

9,8

8,9

6,5

3,3

2,8

2,8

Toplam Yatırımlar / GSYH (%)

34,5

39,6

32,9

32,0

29,3

28,9

29,2

Toplam Tasarruflar / GSYH (%)

24,0

38,8

34,8

34,7

35,3

36,6

36,2

Enflasyon (%)

32,2

9,3

2,8

3,0

0,8

1,1

1,3

İşsizlik Oranı (%)

5,2

2,5

4,4

3,7

3,5

3,6

3,7

Bütçe Dengesi / GSYH (%)

-

-

4,2

1,5

0,4

0,3

0,3

Toplam Kamu Borcu / GSYH (%)

-

13,4

17,1

30,3

35,9

37,8

38,6

Cari Denge / GSYH (%)

-10,5

-0,9

1,9

2,6

6,0

7,7

7,0

               

Türkiye

1980

1990

2000

2010

2014

2015

2016

GSYH (Milyar USD)

97

207

273

772

934

859

857

Nüfus

42,5

52,9

64,7

73,7

77,7

78,7

79,8

Kişi Başına Gelir (USD)

2.269

3.916

4.219

10.476

12.022

10.910

10.743

Büyüme (%)

-0,8

9,3

6,6

8,5

5,1

6,1

2,9

Toplam Yatırımlar / GSYH (%)

26,7

24,1

23,8

27,0

29,0

28,3

28,7

Toplam Tasarruflar / GSYH (%)

22,7

21,8

20,8

21,3

24,4

24,7

24,9

Enflasyon (%)

107,0

60,4

39,0

6,4

8,2

8,8

8,5

İşsizlik Oranı (%)

7,2

8,0

6,0

11,1

10,0

10,3

10,8

Bütçe Dengesi / GSYH (%)

-

-

-7,8

-2,8

-1,7

-1,2

-2,3

Toplam Kamu Borcu / GSYH (%)

-

-

50,1

40,1

28,7

27,6

29,1

Cari Denge / GSYH (%)

-3,2

-1,3

-3,6

-5,8

-4,7

-3,7

-3,8

 

1.       UYANIŞ: “Bilinç Dışı Körlükten Kurtul”

 

Caner:Türkiye’nin yüzölçümü 783.562 km2, Güney Kore’nin yüzölçümü 100.210 km2. 1980 yılı göstergelerine baktığımızda Türkiye’nin Güney Kore’den oldukça önde olduğunu görüyoruz;

·         1980’lerde, Türkiye’nin Kişi Başına Geliri (USD), Güney Kore’ den fazla,

·         1980’lerde Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası (USD), Güney Kore’ den fazla.

 

Can:Güney Kore,1980’lerde, enflasyon ve işsizlik oranlarında Türkiye’den daha iyi! 1980’lerde, Türkiye cari denge konusunda daha iyi görünüyor.

Serdar:Yıl 2016! Bakalım zenginleşme maratonu koşusunda, G. Kore, Türkiye ne durumda;

·         2016 ’da, Türkiye’nin Kişi Başına Geliri, 10.743 (USD), G. Kore’de 27.539 (USD),

·         2016 ’da, Türkiye’nin enflasyon oranı;8,5!  G. Kore deenflasyon oranı1,3

·         2016 ’da, Türkiye’nin işsizlik oranı;10,8!  G. Kore de işsizlik oranı3,7

 

2.       AMAÇ: “Kazan& Kazandır Amaçlarını Belirle”

 

Kemal:Zenginleşme Maratonu devam ediyor. 2023 yılında Türkiye! nin G. Kore’yi yakalama ve hatta geçme şansı var, diye düşünüyorum. Bunun şifrelerini çözmeyi deneyelim.

Serdar: İşin sırrı: Eğitimden Kazan& Kazan Modelinden geçiyor. Zenginleşme oyununun oyuncularından en önemlisi öğretmenlerdir. Güney Kore'de Matematik Öğretmeni Olmak Fabrika Sahibi Olmak Kadar Önemlidir. Dünyanın hiçbir yerinde öğretmenler Güney Kore'deki kadar kıymetli değildir. Eğitime büyük önem veren ülkede zengin ve popüler olmanın en iyi yolu öğretmen olmaktır. Bazı öğretmenlerin yıllık kazancı 4 milyon doları bulmaktadır.

Kemal: Türkiye'de öğretmen maaşı OECD ortalamasının yarısı bile değil! Enteresan olanı hiç de popüler bir meslek olarak görülmüyor! Türkiye'de öğretmenler yaklaşık yıllık 21 bin dolar kazanıyor. Bu rakam, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin ortalamasının oldukça altında!

3.       HEDEF: “Hedefini Duyur”

Can: Zenginleşmeye “Bir Kazan& Kazan Oyunu” olarak bakmayı deneyelim;

·         Zenginleşen öğretmenler,  mezunlarını dünyada en iyiler arasına sokuyor.

·         Dünyanın en iyileri arasına giren mezunlar, çalıştıkları şirketleri dünyanın en çok kazanan şirketleri yapıyor.

·         Dünyanın en çok kazanan şirketleri, kendi çalışanlarını zenginleştiriyor. Gayri safi milli hasıla artıyor.

·         Zenginleşen çalışanlar kendi ülkelerini daha zengin yapıyor. İşsizlik ve enflasyon azalıyor. Bu kazan& Kazan saadet zinciri böyle sürüp gidiyor.

 

4.       STRATEJİ: “Hedefe Uygun Strateji Seç”

Caner: Güney Kore'de öğretmen olmak çok kazançlı ve popüler bir meslek! Özellikle matematik ve teknoloji branşındaki öğretmenler çok para kazanıyor. Ülkede E-Öğretim Sistemiyle dersler kameralara kaydediliyor; hem CD'lere kopyalanıyor hem de internet ortamında yayınlanıyor.

Kemal: Digital avantajların geliştirilmesiyle basılı ders kitaplarına gerek kalmıyor. Dersler dijital ortamda kopyalanabiliyor ve elden ele ulaşıyor. Bununla birlikte internet sınıflarının oluşmasıyla özel ders veren öğretmenlerin popülerliği de artıyor. Güney Kore'de bu sistemle bir öğretmen yılda 4 milyon dolar kazanabiliyor.

Serdar: Özellikle matematik dersleri veren öğretmenler çok meşhur ve öğretmenler web sitesiyle 50 bin dolayında öğrenciye internet üzerinden ders verebiliyor. İnternet üzerinden ders vermek, fiziksel dershane ve kursları gereksiz kılıyor.

Caner: PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), Eğitimde kazan& kazan modelinin başarısını kanıtlamayı başarıyor. 2015 Ulusal Raporu açıklandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı-OECD tarafından finanse edilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-PISA (The Programme for International Student Assessment) eğitimin bu yeni işlevini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan bir araştırmadır.

Can: PISA’ nın altıncı döngüsü olan PISA 2015 uygulaması, 35’i OECD üyesi olmak üzere 72 ülke ve ekonomideki yaklaşık 29 milyon öğrenciyi temsilen 540.000’e yakın öğrencinin katılımıyla 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir.

Kemal: PISA sonuçları, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin gidermektedir. Eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır. PISA 2015 uygulamasının sonuçları, OECD sekreterliği tarafından Aralık 2016’da açıklanmıştır. http//www.pisa.oecd.org adresinden yayınlanmıştır.

Serdar: PISA araştırması, 2000 yılından itibaren her üç yılda bir yapılmaktadır. OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı ülkeler dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %90’ını oluştururlar.

Can: PISA araştırması, zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri araştırır. Bunun için gereken temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedefler. PISA araştırmasının hedef kitlesi 7. sınıf ve üzeri sınıf düzeylerinde örgün eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerdir.

Caner: Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kalmıştır. Uluslararası eğitim değerlendirme testi , 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapılmıştır. Bu 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35'ini Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) ülkeleri oluşturuyor.

Kemal: Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken, önceki testlere göre de performansı gerilemiştir. OECD'nin yürüttüğü PİSA testi her üç yılda bir yapılıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre;

Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler olmuştur.

Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler olmuştur.

Türkiye ise en alt sıralarda yer almıştır.

PİSA Endeksinde Türkiye ve Güney Kore’nin Sıralaması

Endeks Adı

 Türkiye

 Güney Kore

Toplam Ülke Sayısı

PISA Endeksi Bilim Alanı (2015)

52

11

72

PISA Endeksi Okuma Alanı (2015)

50

7

72

PISA Endeksi Matematik Alanı (2015)

49

7

72

 

Serdar: Öte yandan 2015 yılı insani gelişim endeksine de bir göz atalım; (*)

188 ülke arasında insani gelişim endeksinde, Türkiye 72’nci sırada yer alıyor, Güney Kore 17’nci sırada yer almaktadır.

Can: 2016 yılı İngilizce yeterlilik endeksinde Türkiye 72 ülke arasında 51’inci sırada yer alıyor. Güney Kore 11’inci sırada yer almaktadır.

5.       RİSK YÖNETİMİ: “Dinamik Önlemler Uygula”

Kemal: Robotlarla arası iyi olan milletlerden olan Koreliler, yakında eğitim sistemlerini de bu cihazlara teslim edecekler. Robot hizmetçiler, robot klonlar ve hatta robot hamamböceklerinden sonra şimdi de robot öğretmenler ortaya çıkıyor. R-Learning adı verilen proje dahilinde 2012 yılında 500 anaokulunda ve 2013 yılında toplam 8000 eğitim merkezinde robot öğretmenler kullanılmıştır.

Serdar: Anaokulu eğitiminde, çocuklar ilkokula hazırlanır ve ortalama günde 3 saat burada bulunurlar. Yaş aralığı 3-5 arasıdır. Devlet ilkokuldan önceki 1 yıl okul öncesi eğitimi ücretsiz sağlamaktadır. Devlet ayrıca özel okul öncesi kurumlarına da bütçe ayırmaktadır.

Can: İlkokul Eğitiminde, okula başlama yaşı 6 olup yıllık ilköğretim zorunlu ve parasızdır. İlköğretimde okullaşma oranı %99,9 dur.

Caner: Ortaokul Eğitimi; 11 temel ya da zorunlu dersten oluşur.  Bu dönemde, mesleki kurslar ve seçmeli derslerle mesleki yönlendirme yapılır.

Kemal: Lise Eğitiminde, yaş aralığı 17-19 arasındadır. Liselerde eğitim 3 yıldır. Lise mezunu öğrenci oranı %97’dir.  Liseye girişte öğrenciler kendilerine tamamıyla yön verecekleri bir döneme gelmiş olurlar.

Serdar:  Kişinin karakteri, yaratıcılığı, analitik düşünme yeteneği, kabiliyetleri ve hedefleri doğrultusunda bir liseye giderler. Üniversiteye hazırlayan akademik eğitim 11. sınıfta alan seçimini (sosyal bilimler, fen bilimleri ve mesleki eğitim) yaparlar. Yetenekli öğrencileri tespit edip potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlarlar.

Kemal: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 Verilerine Göre , 15 yaş üzeri eğitim durumuna göre nüfus dağılımı ise şöyle:

·         Okuma yazma bilmeyen 2 milyon 784 bin 257 (yüzde 5),

·         Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 3 milyon 784 bin 667 (yüzde 7) insanımız var.

·         İlkokul mezunu sayımız; 15 milyon 220 bin 28 (yüzde 28).

·         İlköğretim diplomasına sahip olanların sayısı 11 milyon 617 bin 159 (yüzde 21).

·         Ortaokul veya dengi okul mezunumuz, 2 milyon 849 bin 999 (yüzde 5)

·         Lise veya dengi okul mezunumuz 12 milyon 96 bin 830 (yüzde 22) .

·         Yüksekokul veya fakülte mezunlarının sayısı 5 milyon 913 bin 187 (yüzde 11) ,

·         Yüksek lisans mezunu 416 bin 741 (yüzde 1),

·         Doktora mezunu ise 122 bin 619. Oran ise yüzde 1’in altında.

 

Can: Bu tablo G. Kore ile aramızdaki eğitim farkını açıkça ortaya koyuyor. Sonuçların tersine döndürülmesi için benim kazan& kazan önerilerim şöyle;

·         7/24 anaokulundan üniversiteye tüm okulların 365 gün ve 7/24 açık kalması!

·         Destek olarak eğitimde, basılı kitaba gerek duyulmayan akıllı eğitim/dijital eğitim/ E-Eğitim modelini oluşturmak ve desteklemek

·         7 den 77 ye tüm yaşlarda E-Eğitim modeliyle Üniversite eğitimini gerçekleştirmek

·         Lise eğitiminde öğrencileri mesleki branşlara göre yönlendirerek, hangi branşta üniversite eğitimi alacaklarsa, ona yönelik mesleki eğitim vermek

·         Kamu, özel tüm işletmelerin ihtiyacı olan, nitelikli işgücü branşı ve miktarını tespit etmek.

·         İhtiyaca uygun meslek sahibi nitelikli mezunlar verecek şekilde tüm eğitim sistemini dönüştürmek

·         Finlandiya’nın örneğinde olduğu gibi, asgari ücretli ve işsiz anne babaların çocukları için, yükseköğretim sisteminin tamamının hükümet tarafından ücretsiz ve burslu yapılması.

Caner: Eğitimde FİNLANDİYA’ nın yüksek eğitim performansına dikkat çekmek istiyorum.

·         Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: % 39,3

·         Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): % 1,7

·         Eğitim için harcanan GDP: % 6,5

Kemal: Finlandiya orta dereceli okul öğrencilerinin uluslararası başarılarının ardında çok farklı ve etkili bir eğitim sistemi yatıyor. Finlandiya’nın uzun süredir orta eğitime büyük yatırım yapıyor. Ayrıca gayrı safi milli hasılasının yaklaşık %2’sini lisansa eş değer eğitim programlarına yatırıyor. Finlandiya’nın yükseköğretim sisteminin neredeyse tamamı hükümet tarafından yürütülüyor. 2010 yılında kamu finansmanında Finlandiya, Norveç hariç, yüksek öğretim harcamalarının yaklaşık %96’sıyla en yüksek bütçeyi ayıran ülke olmuştur. OECD ortalaması sadece %68’dir.

Can:  İSRAİL’ nın yüksek eğitim performansı özetle şöyle;

·         Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %46,4

·         Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): n/a

·         Eğitim için harcanan GDP: %7,5

Caner: Bu arada İsrail’ in eğitimdeki performansından da söz edelim.

·         18-21 yaşındaki erkekler ve 18-20 yaşındaki kadınlar askeri bir eğitim almak zorundalar.

·         OECD’ye göre, bu eğitimi alan yaş grubundaki kayıtlar oldukça düşük seviyede…

·         İsrail’de bir yükseköğretim programından mezun olma ortalaması OECD kayıtlarından daha yüksek.

Wall Street Journal’a göre İsrail’e göç eden iki Amerikalı kimyager Nobel Ödülü kazandı ve bu durum ülkede yükseköğretim için geleceğe yönelik yeni fonlar yaratılmasına sebep oldu.

KEMAL: Türkiye de bir sorunda yaklaşık, 4 işsizden 1'inin üniversite mezunu olması! Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın 2015'te yayınladığı raporda, 2000 yılında 143 bin olan üniversite mezunu işsiz sayısının 2015'te 774 bine çıkması dikkat çekti. En çok işsiz gazetecilik, bilgisayar ve sanatta olurken güvenlik, sağlık ve veterinerlik ise en çok iş bulunan alanlar arasında yer aldı.

6.       TEKLİF: “Sektör Aktörlerine/Oyuncularına Ret Edilemeyecek Teklifler Getir”

Serdar: Türkiye'de yaklaşık 30 milyon 208 bin kişilik işgücünün 6 milyon 373 binlik kısmını Üniversite mezunları oluşturuyor. Üniversite mezunu olmak yetmiyor. İş bulmanın ve ülke kalkınmasının yolu, iyi yetişmiş ve geçerli bir mühendislik diplomasına sahip olmaktan geçiyor.

Kemal: Bilindiği üzere dünya sanayide 4,0 devriminin eşiğinde! Yapay zeka kapıda! Bu devrimi, geçerli bir mühendislik diploması olan mühendisler gerçekleştirecek. Aynı zamanda ülke kalkınmasının anahtarı da teknoloji ve bu teknolojinin üretime yönlendirilmesi.

Can: Yüksek teknoloji ile üretilen ürünler ülkelerin dünya ekonomisindeki yerini belirliyor ve bu ülkelerin halkları daha yüksek refah seviyesinde yaşayabiliyor. Bu noktada ülkelerin mühendislik ve ona benzer alanlarda eğitime yatırım yapması bu refah sorununu çözme noktasında merkezde bulunuyor. Bu sorunu anlamış ve çözme noktasına en yakın ülkeler de mühendislik eğitimine en büyük yatırımı yapan ülkeler olarak öne çıkıyorlar. Dünyadaki en fazla mühendislik mezunu veren ülkelere gelin birlikte göz atalım.

7.       PAYLAŞIM: “Kazandığından Fazla Kazandır”

Caner: Rusya Federasyonu yılda 450 binin üzerinde mühendislik öğrencisini mezun ediyor. En popüler mühendislik dalları inşaat, petrol ve makina mühendisliği. Mühendislik mezunu gençler toplam mezunların arasında %24'lük bir pay alıyor ki bu oran da inanılmaz bir seviyede. Son zamanlardaki Rusya'nın ekonomik anlamda attığı adımların sağlam olması bu temellere dayanıyor diyebiliriz.

Kemal: Amerika Birleşik Devletleri yılda 240 bin civarında genci mühendis ünvanlı ile üniversitelerden mezun ediyor. Amerikan eğitim sistemi ve üniversiteleri dünyanın en kaliteli ve değerli eğitimini vermesi sebebiyle diğer ülkelerden ayrılabilir ancak temel bilimler ve diğer alanların da çok geniş olması sebebiyle mühendislik mezunlarının toplam mezunlar içindeki oranı %6,5 civarında

Serdar: İran'ın yıllık mühendislik mezunu genç sayısı 230 bin civarında. Ülkenin nükleer atılımı ve endüstrideki yükselişinin sebepleri arasında ilk sırada bu eğitim hamlesi yer alıyor. Ülkedeki kaliteli üniversite sayısı her geçen gün artıyor ve bu mezunlar ülkeyi ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Mühendislik mezunlarının toplam mezunlar içindeki payı ise inanılmaz bir seviyede, %40.

Caner: Japonya'nın üst sıralarda olması çok beklediğimiz bir sonuç. Özellikle gündelik yaşamı daha kolay bir hale getirmeyi amaçlayan Japon mühendislerin sağlam bir alt yapı ile bu noktaya gelmeleri beklenen bir durum. Yıllık mühendislik mezunu sayısı 165 bin civarında olan Japonya'nın elbette en popüler mühendislik alanları elektronik ve buna bağlık robotik disiplinleri. Japon mühendis mezunlarının toplam mezunlar içindeki oranı ise %17 olarak bildiriliyor.

Kemal: Kore'nin geçirdiği gelişimi inceleyerek aslında neyin nasıl yapılması gerektiği noktasında çok iyi dersler alınabilir. Kore'nin ayağa kalkışının arkasında da kesinlikle uyguladıkları eğitim politikası geliyor. Üretimi ve yüksek teknolojiyi inanılmaz seviyede geliştiren bu ülkenin yıllık mühendislik mezun sayısı 165 bin sularında. Mühendislik mezunlarının toplam mezunlar içindeki oranı ise %24.

8.       TAKTİKLER: “Ortaklaşa Kazandıran Taktikler Uygula”

Serdar: Nüfusu ile inanılmaz bir insan kaynağına sahip olan Endonezya'nın son yıllardaki gelişimi zaten uluslararası alanda yüksek ilgi çekiyor. Elbette böyle bir üretim kapasitesinin altında da yetişmiş insan kaynağı olması gerekiyor. Ülkenin yıllık 140 bin civarında mühendislik mezunu genci ekonomiye katılıyor. Bu taze kan ile ülkenin ekonomisi gün geçtikçe büyüyor. Mühendislik fakültesi mezunlarının toplam yüksek öğretim mezunları arasındaki payı %9.

Can: Sovyetler Birliği'nden kalan köklü bir eğitim geleneği ülkenin aslında güncel durumunu da etkiliyor. Yılda verilen 130 bin mühendislik mezunu genç; ülkenin tarım, demir çelik ve diğer ağır sanayi kollarında üretimini sürekli kılıyor. Ukrayna'nın eğitim istatistikleri bu sayı ile kalmıyor. Mühendislerin toplam mezunlar arasındaki oranı %20'ler seviyesinde.

Caner: Meksika'nın ülkemizdeki imajı hiç öyle olmasa da dünya ekonomisinin çok önemli parçalarından biri olarak Meksika karşımıza çıkıyor. Özellikle petrol ve otomotiv alanlarında yarattıkları katma değer ülke ekonomilerini dünyanın en önemli ekonomilerinin arasına sokuyor. Elbette bunu yaparken de iyi bir eğitim politikasına sahip olmak zorundalar ve aynen öyle yapıyorlar. Meksika'da yılda 110 bin civarında yeni mühendis piyasaya çıkıyor. Toplam mezunların %21'i mühendislik fakültelerinden geliyor.

Kemal: Havacılık, savunma, otomotiv, tarım gibi endüstrilerin Avrupa'daki en önemli ülkelerinden biri olan Fransa'nın neden buralarda olduğunu anlamamız için eğitim sistemlerini incelemek yeterli olacaktır. Her yıl 105 bin mühendisi ekonomisine kazandıran Fransız eğitim sistemi, bu sürekli kaliteli insan kaynağını canlı tutuyor. Bu da elbette etkin üretimi beraberinde getiriyor. Fransa'nın mühendislik eğitimine verdiği önemi toplam mezun sayısı içindeki %15'lik mühendislik mezunlarının oranı ile daha da iyi kavrayabiliriz.

Serdar: Bir çok uzmana göre dünya üzerindeki ekonomi ve refahtaki en dramatik değişim olumlu anlamda Vietnam'da gerçekleşiyor. Vietnam, sahip olduğu büyük potansiyeli eğitime verdikleri önemle kinetiğe çeviriyor ve geleceğin dünyasında büyük söz sahibi olacağını bugünden belli ediyor. Vietnam'da 100 bin mühendislik öğrencisi her sene mezun olarak ekonomiye katılıyor. Önceleri teknolojinin daha az yoğun kullanıldığı Tekstil ve ona bağlı sektörlerde adını duymaya alışkın olduğumuz Vietnam'ın teknoloji yoğun sektörlerde de atılım yaptığı biliniyor. Bu konudaki hırsları toplam mezunlar arasında mühendislik mezunlarının %22'lik payı ile daha da iyi anlaşılıyor.

Can: Ülkemizde neredeyse 81 ilin hepsinde mühendislik fakültesi var. Öncelikle şunu söyleyeyim Türkiye her yıl mezun olan mühendis sayısında Dünya'da ilk 10'da bile değil. Türkiye 2015 yılında yüksek öğretimden 733 bin öğrenci mezun etti ve bunlardan 85 bin'i mühendislik alanlarındandı.

9.       KURALLAR: “Kazan& Kazandır Kurallarından Ödün Verme”

Caner: Üniversiteden mezun etmek yetmiyor. Mühendislere iş bulup ülkenin zenginleşmesine katkıda bulunmaları gerekiyor. Onlara yapılan eğitim yatırımı geri dönmek zorunda! Bu konuda zayıfız. Türkiye’de işsiz sayısı yaklaşık 6 milyon civarında! İyi bir gelecek hayali kuran yaklaşık 1 milyon üniversite mezunu ise ellerinde diplomalarla iş arıyor.

Kemal: Türkiye'de her geçen gün üniversite ve bağlı bölüm sayısı artıyor. Ancak bu durum işsizlik oranlarını düşürmeye yetmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım 2016 verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 12,1!

Serdar: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) ise işsizlik oranının yüzde 20'lerde olduğunu açıkladı. Buna göre, üniversite mezunu işsizlik oranının toplam işsizlik içinde payı, yüzde 13,9! 982 bin genç ellerinde diplomaları ile iş arıyor.

Can: Sosyal ve kişisel hizmetler, gazetecilik ve enformasyon, ziraat, ormancılık, balıkçılık, fizik ve inşaat bölümünü bitiren üniversite mezunlarının sayısı diğer bölümlere göre önde!

Kemal: Milyonlarca insan her gün iş bulma umuduyla yollara düşerken, maaşıyla geçinemeyen emekliler de iş arıyor. Türkiye'de bulunan yaklaşık, 8 milyon 77 bin 152 emekliden 1 milyon 801 bin 205'i halen çalışıyor, 3 milyon 301 bin 148 emekli ise iş arıyor.

Serdar: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 6 milyon 62 bin 886 üniversite öğrencisi bulunuyor. Yükseköğrenim görülen alan ve buna bağlı olarak yapılan meslek tercihi, gelecekte işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalma riskini doğrudan etkiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı itibariyle işgücü içerisinde 4 milyon 996 bin yüksekokul ve üniversite mezunu bulunuyor. Yüksekokul ve üniversite mezunlarının 503 bini işsiz, bu kapsamdakilerin işsizlik oranı yüzde 10,1 düzeyinde.

Can: Mezun olunan alanlar itibariyle yapılan değerlendirmeye göre, işsizlik sorunun en fazla yaşandığı alan gazetecilik, enformasyon ve sanat. İşsizlik oranın yüksekokul-fakülte mezunlarına ilişkin ortalamanın üzerinde olduğu alanların yanında işsizliğin adeta sorun olmaktan çıktığı alanlar da bulunuyor.

Caner: Yükseköğrenim yapanlar arasında işsizliğin en düşük olduğu alan ise güvenlik hizmetleri. İşgücü içerisinde güvenlik hizmetlerinde yükseköğrenim yapan 126 bin kişi bulunuyor. Bunlar arasında işsizlerin oranı binle sınırlı. Güvenlik hizmetlerinde işsizlik oranı sadece yüzde 1. İşsizlik oranının güvenlik hizmetlerinde bu denli düşük olmasındaki en büyük etken polislik ve askerlikle ilgili yükseköğrenim kurumlarının bu kapsamda olmasında yatıyor.

Kemal: Sağlık, işsizliğin çok düşük olduğu bir diğer alan. İşgücü içerisinde bu alandan 346 bin kişi bulunuyor. Sağlıkla ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun 7 bin kişi iş bekliyor. Sağlık eğitimi alanlar arasında işsizlik oranı yüzde 2,1'de kalıyor. Halen kamu ve özel sektörün sağlık hizmetleriyle ilgili ciddi eleman ihtiyacı bulunuyor.

Serdar: Hukuk eğitimi görenler de işsizlik konusunda diğer alanlara göre şanslı grupta yer alıyor. İşgücü içerisinde hukuk eğitimi almış 113 bin kişi yer alıyor. Bunlar arasında 4 bin kişi işsizlik sorunu yaşıyor. İşsizlik sorunu yaşayanların oranı yüzde 3,4'te kalıyor.

Can: İşgücündeki 54 bin veterinerlik mezunu arasında 2 bin işsiz yer alıyor. Bu alandaki işsizlik yüzde 4,3 düzeyinde bulunuyor.

Caner: Yüksekokul-fakülte mezunları arasında, işsizlik oranının yüzde 10,1'lik ortalamanın altında kaldığı diğer alanlar ise öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri (yüzde 6,7), beşeri bilimler (yüzde 7,3), mühendislik (yüzde 8,6), sosyal bilimler ve davranış bilimleri (yüzde 9,3), mimarlık ve inşaat (yüzde 9,4) olarak sıralanıyor.

10.   SÜREKLİ İYİLEŞTİRME”KAİZEN” “Hedefleri sürekli iyileştir” 

Serdar:2016 yılına geldiğimizde Güney Kore, 51 milyon nüfusla, GSYH’sini 1,4 trilyon dolara, kişi başına gelirini 27.539 dolara çıkardığı görülüyor.

Kemal:2016 yılında, Türkiye yaklaşık 80 milyon nüfusla, GSYH’sini ancak 857 milyar dolara ve kişi başına geliri de 10.743 dolara çıkarabilmiş!

Can:İşin sırrının eğitimde olduğunu rakamlarla açıklamaya çalıştık. Her ne kusur ettikse af ola!

 

Son söz: Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

 

(*) http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf

Faydalanılan kaynaklar:

(1)      http://mustytuglu.tr.gg/Komikler.htm

(2)      http://www.akademikpersonel.org/anasayfa/universite-mezunu-orani-avrupa-turkiye.html

(3)      http://www.sozcu.com.tr/egitim/dunyanin-en-okumus-10-ulkesi.html

(4)      https://onedio.com/haber/bir-gelismislik-kriteri-olarak-dunyada-en-fazla-muhendis-mezunu-veren-10-ulke-730736

(5)      http://www.tazemuhendis.net/2017/05/turkiyede-her-yil-mezun-olan-muhendis-sayisi.html

(6)      www.ntv.com.tr./mezunların en kolay iş bulduğu meslekler

(7)      https://www.birgun.net/haber-detay/4-issizden-1-i-universite-mezunu-103131.html

(8)      http://www.mahfiegilmez.com/2017/08/turkiye-ve-guney-kore-ekonomilerinin.html

(9)      Mehmet karakelle/http://pearsonfoundation.org

(10)   http://www.egiticininegitimi.net/2011/07/05/guney-kore-tamamen-dijital-egitime-geciyor/

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 92
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 384
Kayıt tarihi
: 10.10.11
 
 

Şükrü ÖZGÜR İ.T.Ü Metalürji mühendisliğinden mezun oldu. Kamu ve özel sektörde farklı pozisyonlar..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster