Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Şubat '15

 
Kategori
Sivil Toplum
Okunma Sayısı
263
 

G20 Zirvesinde T20’nin Önemi ve Kooperatifler

G20 Zirvesinde T20’nin Önemi ve Kooperatifler
 

Başlangıçta Asya finansal kriz sonrasında yedi gelişmiş ülkenin finans bakanlarının kararıyla 26 Eylül 1999 tarihinde G7 olarak kurulan ülkeler topluluğu, bugün 20 ülkeden oluşan G20 ülkeler topluluğu haline geldi, Böylesi geniş bir yapı ile dünyada ekonomik işbirliğinin en önemli forumu şekline dönüştü. G20 Zirveleri toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, daha geniş kitlelere ulaşmak, daha yapıcı ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirebilmek için farklı kesimlerden beş farklı grup oluşturdu. Bu gruplar aracılığıyla G20 zirveleri öncesi hazırlık yapmak üzere çalışma ortamları yaratıldı. Bu gruplar B20 (İş 20), C20 (Sivil Toplum20), L20 (Emek 20), Y20 (Gençlik20) ve T20 (Düşünce20) gruplarıdır.

T20 grubu ilk defa Meksika başkanlığı esnasında 2011 yılında kurulmuştur. Grup kurulduğu yıldan beri diğer alt gruplardan farklı bir çalışma yöntemi uygulamıştır. G20 gündeminde yer alan konuların daha derinlemesine değerlendirmesini yapmış, analitik analizler geliştirmiş, somut ve sürdürülebilir politikalar üretmesine yardımcı olmuştur. Yani bir düşünce platformu şeklinde çalışmıştır. Grubun ele aldığı konularda oluştutulan görüşlerı T20 başkanı Sherpalara sunmaktadır. Gerek oluşumu gerekse çalışma yapısı ve şekli olarak G20 içindeki en stratejik gruptur.

Bu önemli grubunun Türkiye’nin 2015 yılı G20 dönem başkanlığı esnasındaki organizasyon görevi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yapısı içinde yer alan TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)’a verilmiştir.  2014 yılında G20 konusunda da çalışma merkezi oluşturan TEPAV, T20’nin de başkanlığını üstlenmiştir. Türkiye’nin Aralık 2014’ten itibariyle G20 dönem başkanlığını üstlenmesinden sonra TEPAV geçtiğimiz günlerde 11 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da T20’nin açılış toplantısı gerçekleştirmiştir.    

Geçtiğimiz günlerde 11 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da T20 Türkiye'nin "Küresel Yönetişimin Dönüşümü" konulu açılış toplantısı yapıldı. T20 Türkiye koordinatörü TEPAV Direktörü Güven Sak’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalarda TEPAV Direktörü Güven Sak, G20'nin 2015 yılında dünyadaki eşitsizlik ve kalkınma meselelerine daha fazla eğileceğini düşündüklerini, ama gelişmelerin beklenen gibi olmadığını ifade etti. 2015'in başından itibaren bakınca küresel büyüme tahminleri aşağı doğru çekildiğini, deflasyon ihtimalinden bahsedildiğini, Avrupa'da problemlerin hala devam ettiğini açıkladı. Gelişmiş ülkelerin karşısında gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına eğilme meselesinin hala tam gündeme gelmiş gözükmediğini belirtti. Böyle bir ortamın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirdiğini, G20'nin etkili bir biçimde çalışmaya başlaması gerektiğini, burada üzerinde düşünülebilecek mekanizmalardan birinin G20 ülkeleri arasındaki iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi olduğuna değindi. G20'nin açılım gruplarının, bu arada T20'nin de önemli bir işlev üstlenmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Bu yıl özellikle Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'nın desteğiyle T20'yi daha güçlü bir küresel politika diyalogu platformu haline dönüştürülmesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’da konuşmasında T20’nin yani düşünce kuruluşlarının çalışmasının son derece önemli bir çalışma olduğunu,  G20’nin çok önemli bir çalışma hattını oluşturduğunu, T20’nin üç yıldan beri faaliyet gösterdiğini belirtti.  Türkiye’de TEPAV’ın öncülüğünü yaptığı bir yapıyla, bu yıl T20 hattının çok üretken bir hat olmasını, G20 gündeminin her bir alt başlığı için T20’den büyük bir katkı beklediklerini açıkladı. Bazen işin içinde olanların meslek körlüğüne kapılabildiklerini, farkına varılmayan unsurların olabildiğini, G20 çatısı altında B20 ve L20’nin olduğunu, ama 10 bin metre yüksekten bakıp olayı görebilme konusunda T20’den beklentilerinin olduğunu söyledi. Gözden kaçanı da yakalayabilme, bütüncül bir şekilde G20 gündemini ele alabilme, boşlukları doldurma ve tabii en önemlisi adı üstünde T20 dendiğinde yeni açılımlar, yeni fikirler, yeni politikalar, yeni projeler üretilmesinin akla gelmesi gerektiğini, T20’den en büyük beklentininde bu olduğunu, bir ölçüde T20’nin G20 gündemi için yenilikçilik getirmesinin beklendiğine işaret etti. T20’nin bu yıl boyunca yapacağı çalışmaların gerçekten önemli olacağını, T20’yi yakından takip edeceklerini ve izleyeceklerini, T20’nin de güzel bir küresel network’ü oluştuğunu belirtti. TEPAV’ın bütün o paydaşlarla, G20 ülkelerindeki karşılıklarıyla, bu yapılanmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini, G20 Türkiye dönem başkanlığının her anlamda farklı bir dönem başkanlığı olduğunu söyledi. Türkiye imajı için G20, B20, L20 ve T20 çalışmalarının çok önemli olduğunu, Dünya ekonomik krizinin çözüme kavuşturulmasında Türkiye'nin dönem başkanlığının katkısı oldu' kanaatini oluşturmamızın ülkemiz için büyük bir başarı olacağını açıkladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu dünya ekonomisindeki finansal gelişmeleri ve sorunları ele aldığı konuşmasında küresel yönetişim mekanizmasının nasıl olması gerektiği konusunda yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu, bu nedenle bu yıl G20 sürecini çok önemsediğini açıkladı.  

İTO Başkanı İbrahim Çağlar ise yaptığı konuşmada küreselleşme ve kurumsallaşma öyküsünün, "think tank" diye adlandırılan düşünce kuruluşlarının oluşmasıyla başladığını belirtti. G7 olarak başlayan oluşumun G20'ye taşındığını ve gelecekte hedefin tüm dünya olacağına inandığını, bunun altyapısını ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini T20 üyelerinin olgunlaştıracağına değindi.

Görüldüğü gibi T20 açılış toplantısı için ortaya konulan görüşler küresel ve ulusal ölçekte genel ekonomi ile ilgili beklentiler ve görüşlerdir. Bu noktaya kadar kooperatifler TOBB çatısı altında üyesi oldukları odalar içinde faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yerleri ve oynadıkları roller itibariyle farkında olsalarda olmasalarda bu değerlendirmelerin içinde yer almaktadırlar. Bugün yeterli teknik kapasiteye sahip olamayan kooperatifler yanında teknik kapasite sorunu olmayan birçok kooperatifimiz bulunmaktadır.

Dünyada başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkede kooperatifler G20 çalışmalarını takip etmekte, çalışmalar yürütmekte, bunun yanında uluslararası üst örgütleri olan Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) çalışmalarında öncü rol oynamakta ve ICA’nın Dünyadaki G20 çalışmalarında aktif roller üstlenmesini desteklemektedirler. Çünkü Dünya Kooperatifçilik hareketi ilkeleri çerçevesinde taşıdığı sosyal ve ekonomik sorumlulukları dikkate alarak global sorunlara çözümler üretilmesine destek vermeyi görev bilmiştir. Son olarak 2014 yılında yapılan tüm dünya kooperatiflerinin katıldığı Kanada Quebec Kooperatifler Zirvesinde G20’nin önemi konusu ayrıntılı olarak ele alınmış, kooperatiflere konuya önem vermeleri gerektiği belirtilmiştir.

ICA’nın bu mesaj sadece toplantıları izleyin bize bildirin değil, sizde çalışın, sizde bilgi ve sizde çözümler üretin, konuyla ilgili teknik kapasite oluşturun hazırlıklı olun mesajıdır. G20 grupları içindeki çalışma yöntemleri dikkate alındığında donanımlı ve yetişmiş personellere ve yöneticilere ne denli büyük ihtiyaç olduğu görülecektir. Hele T20 gibi stratejik bir grup içinde yer alınması daha da farklı özellikleri ve bilgileri gerektirmektedir. Türk Kooperatifçilik hareketinin geleceği için başta büyük kooperatiflerimiz olmak üzere bugün ve gelecekte karşılaşacakları sorunlara daha yapıcı ve geniş bakış açılı çözümler yaratmak istiyorlarsa bu süreçin bir parçası olmak zorundadırlar. Nitekim birçok kooperatifimizin gerçekte bunun içinde imkanları vardır.

TEPAV’nın G20 ve T20 konulardaki çalışmaları ve öncü rolü kooperatifler içinde büyük önem taşımaktadır. TOBB üyelerini yakından tanıyan ve izleyen TEPAV’ın bilimsel çerçevede sektörel olarak getireceği ve oluşturacağı çözümlerde yine bir TOBB üyesi olan kooperatiflerin katkısını alması G20’nin geniş tabanlı düşünme ve çözüm yaratma öngörüsüne de katkı sağlayacaktır. T20’den beklentimiz Sayın Başbakan Yardımcımız Ali Babacan’nin deyişi ile T20 grubu olaylara 10 bin metre yüksekten bakıp olayı görebilmeli, gözden kaçanı da yakalayabilmeli, bütüncül bir şekilde G20 gündemini ele alabilmeli, boşlukları doldurmalı, yeni açılımlar, yeni fikirler, yeni politikalar, yeni projeler üretilmelidir. Bunları yaparken de kooperatiflerin tarihsel süreç içinde dünyada ve ülkemizde yaptıkları çalışmaları, sorunların çözümünde oynayabilecekleri rolleri en sağlıklı şekilde görebilmelidirler. T20 geniş ve objektif görüş açısı ile daha güçlü bir küresel politika diyalogu platformu haline dönüşmelidir. 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 416
Toplam yorum
: 86
Toplam mesaj
: 4
Ort. okunma sayısı
: 773
Kayıt tarihi
: 19.02.10
 
 

Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre, Örgütlenme ve Proje konularında çalışmalarda bulunmaktayım. Öncel..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster