Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

05 Ocak '07

 
Kategori
Kent Tarihi
Okunma Sayısı
5892
 

Gaziantep kültürü ve mutfağı

Gaziantep kültürü ve mutfağı
 

Gaziantep son yıllardaki başarısı ile Türkiyede sanayileşmek isteyen kentlere model olmuştur; başarısını başarılı ve istikrarlı yönetimi ile kalıcı kılan gaziantep daha uzun yıllar model kent olma özelliğini koruyacaktır. Güneydoğu anadalu bölgesinin en büyük kenti olan Gaziantep gerçekleştirdiği dev atılımlarla düzenli ve hızlı büyüyerek kendi öz kaynaklarıyla bölgede cazibe merkezi haline gelmiş gerek ekonomi ve gerekse sanayi yönünden özellikle çevre illere örnek teşkil etmiştir; Ayrıca ortadoğudan anadoluya açılan önemli bir kilit oluştumuştur. çevre illerden çok fazla göç alan Gaziantep bu yoğun göçün sonucunda bir takım sorunları da beraberinde getirmiş artan nüfusla birlikte yetersiz kalan alt yapı ve üst yapı eksikleri yapılan çalışmalarla hızla giderilmiştir. Gaziantep ile ilgili genel bilgilere bakacak olursak Yüzölçümü:7.642 km nüfus:1.450.000(2000).

Güneydoğu anadolunun en eski kültür merkezlerinden biri olan gaziantep m.ö.4000 yıllarına kadar uzanan ve ilk uygarlıkların doğduğu mezopatamya ve akdeniz arasında tarihi ipek yolu üzerindedir.Gaziantep kültürel zenginliği doğal güzellikleri, coğrafyası, zengin mutfağı ile bir turizm cennetidir.gazinatep tarihçesini şöyle bir incelediğimizde kalkolitik,paleolitik,neolitik dönemler tunç çağı, hitit, med, asur v.s. bu dönemlerin izlerini günümüzdede açık bir şekilde görmek mümkündür HZ.Ömer zamanında islamiyetin arap yarım adası dışına yayılması için sürdürülen mücadeleler esnasında islam ordusu gaziantep yöresini bizanslılardan aldı böylece 639 yılında yöre halkı müslüman oldu.1.Dünya savaşı sonunda Gaziantep önce ingilizlerden daha sonrada fransızlar tarafından işgal edilmiştir. gaziantep savunması ulusal kurtuluş savaşı tarihimizde yiğitlik,kahramanlık,ve fedakarlığın simgesi olmuştur gaziantep savunması milli birliğin ve benliğin şahlanışı olarak tarihteki yerini almıştır.eskiden ayıntap olan daha sonra antep olarak anılan şehir milli mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafasından ve Kurtuluş savaşında halkın göstermiş olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle şehre 8 şubat 1921 tarihinde T.B.M.M. Tarafından "GAZİ"ünvanı verilmiştir. karayolu, havayolu ve demiryolu ile Gaziantep'e gitmek mümkündür.bakır işlemeler,sedef kakmalı eşyalar, gümüş takılar,yemeni ,kilim,altın küp v.s.alınabilecek hediyelik eşyalardır.ayrıca antep fıstığı,tatlı sucuk ve pestil,kırmızı biber, baharatlar, kurutulmuş dolmalık patlıcanlar,antep biber salçası v.s.alınması tavsiye edilir. gezilecek yerlerin başlıcaları Belkıs/zeugma antik kenti.kaya mezarlar ve kaya kileseler dir, geçmişi neolitik döneme rastlayan dülük, tarihi antep kalesi v.s. ve birçok han,hamam,medrese,cami,türbe vardır bu tarihi kentimizde sokaklar dar ve gölgelidir ve bu sokakları dik olarak kesen çıkmaz sokaklar vardır bunada yerel ağızda delhiz denir;evlerin hemen hepsinde "hayat"denilen büyük avlular vardır. curun vardır (su ihtiyacını karşılamak için)ve 14.000 öğrencisi olan önceleri ODTÜ 'ye bağlı olan önemli bir üniversitesi vardır. Gelelim zengin mutfağına gaziantep mutfağı seneler boyunca geleneklerin ve yöresel olarak lezzetinin zenginliği ile ülkemiz ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir bunlardan bazıları; içli köfte,çiğköfte,ekşili ufak köfte,malhıtalı(mercimek),kebepları ile meşhur olan yuvarlama, lahmacun, dolma,maş, lolaz, şiveydiz, beyran, kabaklama, börk aşı, doğrama,alinazik ve daha saymaklı bitmez türlü yemek, kebap ve tatlı çeşitleri ile oldukça zengindir.

ATATÜRK’ÜN GAZİANTEP’E GELİŞİ

Türk Milleti’ni en iyi tanıyan büyük Atatürk’ün Gaziantep’e geliş tarihi olan 26 Ocak 1933 günü, Gaziantep halkı yollara dökülmüştü. Caddeler tıklım tıklım dolmuştu. Alkışlar, Varol! sesleri duyuluyor, sevinçten bağıranlar, ağlayanlar görülüyordu.

Atatürk, Başkarakol’da arabasından indi, halkı selamladı. Halkın kalabalık ve heyecanlı oluşu, caddede yürümeyi imkansız hale getirmişti. Alınan bütün tedbirler boşa gitti. Halk, Atatürk’ü daha yakından görmek ve ellerinden öpmek istiyordu. Savaşlarda büyük ıstıraplar çekmiş Antep halkı, büyük kurtarıcısını heyecanla bağrına basmak için çılgına dönmüştü. Yaşa!, Varol! sesleri ve alkışlar arasında tekrar arabasına binen Atatürk, Atatürk Bulvarı’nı takiben bugünkü Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına, o zamanki Halkevi ve parti binasına geldi. O sırada saatler 11.00’ı gösteriyordu, günlerden Perşembe, hava açık ve güzel, Ramazan Bayramı arifesiydi. Halk coşkun bir sel gibi taşıyor, Yaşa!, Varol! sesleri her tarafı çınlatıyordu. Atatürk parti binasında biraz dinlendi. Gelenleri kabul etti ve onlarla görüştü. Şehir Meclisi Atatürk’e verilmek üzere o zamanki parti başkanı Ömer Asım Aksoy’un hazırladığı “ Antep Hemşehriliği ” tutanağını ittifakla kabul etmişti. Hemşehrilik beratının Gazi’ye sunulması görevi Belediye Başkanı Hamdi KUTLAR’a verilmişti.

27 Ocak 1933 tarihinde Gaziantep Nüfus Müdürlüğü’nde, yaşlı bir katip, meşin kaplı büyük bir deftere şu kaydı geçiyordu.

BELEDİYE MECLİS KARARI

Ulu Önder 26 Kanunisani ( Ocak ) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler. Şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir meclisi yüce Halâskâr için halkımızın taşıdığı sonsuz minnet ve şükran duygularını ifade etmek üzere Büyük Atatürk’e Gazi yurdun hemşehriliğini arz etmeyi kararlaştırdı. Ve şu mazbatayı tanzim etti. Tarihi yüksek kıymetine binaen aşağıya alıyoruz.

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiye’nin bânisi ve en büyük milli rehberidir. İşgal edilen yurdumuzun istiklalini temin için milli bir cihat açmış ve milletin Başkumandanlığını yaparak Türkiye’yi kurtarmıştır. Bundan sonra idari, fikri, iktisadi, ilmi, bir çok inkılâplar meydana getirerek yurdumuzu mütemadiyen yükseltmiş ve yalnız Türkiye’de değil bütün dünyada tarihin en büyük Kumandanı, en büyük inkılâpçısı, en büyük ilim ve fikir adamı olarak tanınmıştır.

İşgal edilmiş olan Gaziantep’te bu mücadele ve inkılâplarda Büyük Liderin yaktığı ışık arkasından koşmuş, vesaiti harbiyesi olmadığı halde her şeyden evvel tek başına onbir ay mücehhez Fransız ordusuyla çarpışmış, şehrin bombardıman edilmesinden, mitralyözlerle taranmasından, hücuma uğramasından yılmamış; Fransızlarla harben teslim olmamış; bu suretle milli mücadelenin şanlı bir sahifesini yazmış ve tarihe emsali bulunmaz bir kahramanlık namı bırakmıştır.

Bunun için Büyük Millet Meclisi bir Mustafa Kemal’e bir de Antep’e Gazilik madalyası takmıştır.

Gazi Halâskâr, Gazi şehre 26 Kanunisani 1933 tarihinde ilk defa teşrif buyurmuşlardır. Gaziantep Ahalisinin hissiyatına tercüman olan belediye meclisi bu çok ulvi levhanın hatırasını ebedileştirmek için şehrin fahri hemşehriliğini cumhuriyet Halk Fırkasının daimi, umumi reisi olan adaşına arz ve takdim etmeye ve Gaziantep Cumhuriyet halk fıkrasının bulunduğu Bey mahallesi nüfusuna bu kaydı tescil ettirmeğe karar vermiştir.

TÜRKÜM DİYEN HER ŞEHİR,HER KASABA VE EN KÜÇÜK TÜRK KÖYÜ GAZİANTEPLİLERİ KAHRAMANLIK MİSALİ OLARAK ALABİLİRLER EN ESKİ ÇAĞLARDAN BERİ TARİHİ TÜRK YURTLARINDA TÜRKLÜĞÜN YÜKSEK VARLIĞINI KAHRAMANLIKLA TESPİT ETMİŞ ONLARLA ŞAHSEN BERABER OLDUĞUMU BEYAN ETMEKTEN DUYDUĞUM ZEVK VE SAADET YÜCEDİR.25/12/1936 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ANTEPLİ ŞAHİN

Ben Antepliyim, Şahin’im ağam.
Mavzer omzuma yük.
Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
Yumruklarım memleket kadar büyük.

Hey, hey!
Yine de hey hey!
Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım
Düşman kurşunlarına inat köprü başında
Memleket türküleri çağıracağım.

Bu dağlarda biz yaşarız,bu dağlar bizim dağımız.
Namusumuz temiz, bayrağımız hür
Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız
Burada erkekçe dövüşür

Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde
Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak
Bayraklar içinde en güzel bayrak
Düşüncem senden yanadır

Hep senden yanadır çektiğim kahır
Bu senin ülkende, senin gölgende
Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar
Korkum yok ölümden kâfirden yana
Alacaksa alsın beni şafaklar.

Hey, hey!
Yine de ey hey!
Al bayraklar altında kara bir kartal gibi
Yaşamak ne güzel şey.

Bir sır var bu mavzerde, attığım gitmez boşa
Çıkmış bir eski savaştan
Türk ün bir karış toprak parçası için
Destanlar yazacağız yeni baştan.

Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini
Çıktı karşıma biri,
Çıktıkça çektim tetiği Bismillâhlar la beraber
Vurdum alnından kâfiri.

Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillâh
Bu kaçıncı ölüdür?
Bir türkü söylenir siperlerde her sabah
Vurun Antepliler namus günüdür!

Ben Antepliyim Şahin’im ağam
Mavzer omzuma yük
Ben yumruklarımla dövüşeceğim
Yumruklarım memleket kadar büyük

Yavuz Bülent Bakiler

NOT:Geçtğimiz günde trafik terörüne kurban verdiğimiz gaziantep'in yetiştirmiş olduğu Anavatan Partisi kurucularından,eski Milletvekili ve bakanlarından merhum Mustafa TAŞAR'a allahtan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim.

kaynak:Dünya gazetesi busines & life in Gaziantep

Gaziantep.gov.tr.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 25
Toplam yorum
: 27
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 6403
Kayıt tarihi
: 12.12.06
 
 

İstanbul'da yaşıyorum, iktisat mezunuyum. Evliyim, 1 kızım,1 oğlum  var.... Siyaset, ekonomi ve s..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster