Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Temmuz '10

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
1738
 

GDO'lu 25 ürünün serbest bırakılma hikayesi

GDO'lu 25 ürünün serbest bırakılma hikayesi
 

DNA'nın fotoğrafı ve GDO'lu ürünlerin serbest bırakılması


GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Ürünlerin Hepsi Serbest

Burada yazanlar komplo teorisi değil, gerçektir.

ABD Büyükelçiliği’nce verilen seminer, “Bilimsel Komite’nin” bilgilendirilmesi (!) ve 25 GDO’lu ürünün serbest bırakılma hikayesi

Bugün Hürriyet Gazetesi’nde ekte yer alan bir haber çıktı. Bu haberin anlamı şu; bu habere göre GDO’lu 25 ürün yani dünyada GDO konusunda çalışılan ve çeşidi çıkarılan bitki türlerinin hemen hemen hepsi ülkemizde serbest bırakılmış oldu.
Kamuoyunda yapılan o kadar tartışmalar, GDO karşıtı ve lehine yapılan polemikler, bakanlığın GDO konusundaki taslak ve yasa çalışmalarının sonucu boşa gitti. GDO’lu ürünler zaten hayvan yemlerinde yoğun olarak kullanılıyordu (Özellikle de mısır ve soya ürünleri). Bu haberde belirtildiği gibi insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan 25 ürün “Bilimsel Komite’nin “ aldığı kararla “Mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir.” gibi her iki ucu açık ve tepki toplamayacak, karşı çıkanları etkisiz hale getirecek cümlelerle ve kelime oyunlarıyla serbest bırakıldı.

Bu serbest bırakmadan hiç kimsenin de haberi olmadı. Mevsim yaz, meclis kapalı, herkes tatilde, her şey güllük gülistanlık. Zaten birçok GDO ürünü kullanılıyordu ama adı konmamıştı. Böylelikle çocuğun adı kondu. Her yerde ve her türlü mamul madde yapımında ham madde olarak kullanılan GDO’lu ürünler serbestçe kullanılabilecek.

GDO’lu ürünlerin kullanımına olanak sağlayan“Bilimsel Komite” kimlerden oluşuyor ?

Bilimsel Komite, ülkemizin önde gelen, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji konusunda çalışan akademisyenlerinden yani uzman hocalardan ve bürokratlardan oluşuyor.

Peki uzman hocalar bu konuda karar alınırken nasıl bir prosedür işleniyor?

ABD Tarım Bakanlığı tarafından, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin davetiyle ve katkılarıyla Ankara HiltonSa otelinde Haziran 2010’un son haftasında bir seminer programı düzenleniyor semineri ABD’den bir profesör sunuyor.

Seminerin konusu, “Tarımsal Biyoteknoloji’de Gelişmeler ve Risk Değerlendirmesinin Önemi”

Konuyla ne alakası var diye soracaksınız ?

Bu seminere bilin bakalım kimlerin katılımına izin veriliyor ?

Seminere katılımcı sınırlı; bakanlık üst düzey bürokratları, bilimsel araştırma kurumu yetkilileri ve bir de akademisyenler yani GDO’lu ürünlere izin veren hocalardan oluşan “Bilimsel Komite” üyesi olan hocalar. Bu seminere devlet yetkileri ve akademik çevreler haricinde hiçbir özel sektör davet edilmiyor.

Sonuç;

Bu seminerden tam 1 ay sonra “Bilimse Komite”’nin aldığı kararla yani bugün 31.07.2010 tarihinde Hürriyet’te çıkan habere göre GDO’lu 25 ürün serbest bırakılıyor. Zaten bu 25 üründe kullanılan bitki türlerinde GDO konusunda çalışmalar yapılıyor. Böylelikle GDO konusunda çalışma yapılan bitki türlerinin hepsinden elde edilen ürünler serbest bırakılmış oluyor.

Ülkemizde bazı kritik ve hayati konularda uygulamalar ve kararlar bu şekilde alınıyor ve herkes tatilde iken uygulamaya konuluveriyor. Etkisi ise daha sonra Tusunami şeklinde hissedilecek

GDO'lu 25 ürün Türkiye'de

Hürriyet 31.07.2010

Daha önce sadece GDO’lu mısır ve soyaya izin veren Bilimsel Komite, aldığı son kararla GDO’lu şekerpancarı, maya, patates, pamuk, bakteri biyokütlesi ve kolzanın da ithalatına izin verdi.

Böylece bugüne kadar Türkiye’ye genetiği değiştirilmiş 9 çeşit mısır, 3 çeşit soya, 3 çeşit kanola, 6 çeşit pamuk, 1 çeşit şekerpancarı, 1 çeşit maya, 1 çeşit patates, 1 çeşit bakteri biyokütlesi olmak üzere toplam 25 çeşit genetiği değiştirilmiş ürün ithalatına izin verildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 26 Ekim 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” ile GDO’ lu ürünlerin Türkiye’ye girişinin yasaklanacağı iddia edilmişti.

Bakanlık önce 27 ürünü GDO analizine tabi tutulacağını açıklamış ancak tepkiler üzerine ve yeterli laboratuar altyapısı olmadığı için analize tabi tutulan ürün sayısı 9’a indirilmişti. Bu 9 üründen domates, papaya ve çeltik hariç diğer 6 ürünün ithalatına izin verildi. Analize tabi tutulacak listede yer almayan maya ve bakteri biyokütlesinin de ithal edilmesi dikkat çekiyor.

GDO'lu pamuğa izin

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan Bilimsel Komite’nin 3. ve 4. toplantısında alınan kararlara göre, Türkiye’ye ithalatına izin verilen “genetiği değiştirilmiş MON1445-2 pamuk, MON15985-7 pamuk, MON1445-2 x MON15985-7 melez pamuk çeşitlerinin yem, gıda (rafine yağ) ve pamuk lifi olarak kullanıldığında, mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir” görüşüne yer verildi.

Aynı kararda MON531-6 kodlu pamuk, MON531-6XMON1445-2 kodlu pamuk, LLCotton 25 pamuk çeşidi için ise “Yem, gıda(rafine yağ) ve pamuk lifi olarak kullanıldığında herhangi bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır” denildi. Bu üç çeşit pamuk için “insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen etki oluşturmayacağı “ ibaresinin yer almaması dikkat çekiyor.

Gen kaçışına önlem talebi

Bilimsel Komite kararlarında genetiği değiştirilmiş kolza (kanola) için gen kaçışı uyarısı yapıldı. Kararda GT 73 kolza, T45 kolza ve MS8 X RF hibrid kolza çeşidi için “yem, gıda (rafine yağ) olarak kullanıldığında mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir. Ancak, ülkemizde bu türün yabanileri bulunduğundan gen kaçışının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir” görüşüne yer verildi.

Uzmanlara göre, genetiği değiştirilmiş organizmaların(GDO) çevre açısından en önemli riski gen kaçışıdır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar özellikle kolzadan, şeker pancarından, mısırdan yabani akrabalarına gen geçişi olduğu tespit edildiği biliniyor. Genetiği değiştirilmiş bir ürün üretildiğinde bundan yabani akrabalarına gen geçişi olacağı için genetik kirliliğin olma olasılığı yükseliyor. Bilimsel komitenin kolza için gen kaçışı uyarısı yapması Türkiye’ye ithal edilen kolza çeşitlerinin ekiminin de yapılacağı kuşkusunu doğuruyor.

GDO'lu şekerpancarı

Bilimsel Komite kararı ile ilk kez genetiği değiştirilmiş şekerpancarı ithalatına da izin verildi. Kararda, “H7-1 şeker pancarı çeşidinin yem, gıda olarak kullanıldığında mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir” denildi.

Şekerpancarı üretimini kota ile sınırlayan ve üreticileri alternatif ürünlerin üretilmesi için destek veren Türkiye’nin GDO’lu şekerpancarı ithal etmesi dikkat çekiyor.

Fast food patatesi de GDO'lu

İlk kez resmi olarak ithalatına izin verilen genetiği değiştirilmiş amilopektin patates çeşidi fast-food zincirlerinde kızartmalık patates olarak kullanılıyor. Bilimsel Komite, EH92-527-1 patates çeşidinin doğrudan gıda ve yem olarak kullanılmasının uygun olmayacağına karar verirken bu patates çeşidine ait ürünlerin yalnızca endüstri amaçlı (kağıt ve kimya) kullanılabileceği görüşüne vardı.

Listeden çıkarılan maya ve bakteriye izin

Bilimsel Komite kararları arasında en çarpısı olanı ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Kasım ayında analize tabi tuttuğu 27 ürün arasında yer alan ancak daha sonra listeden çıkardığı genetiği değiştirilmiş maya ve bakterinin de ithalatına izin verilmesi oldu. Bilimsel Komite, “genetik olarak değiştirilmiş ve kurutularak öldürülmüş bakteri biyokütlesi PL73’ün yem katkısı olarak kullanıldığında, eldeki bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir” görüşü ile bu bakterinin ithalatına izin verdi.

“Genetik olarak değiştirilmiş, kontrollü ısı kullanılarak öldürülmüş MT 663/Pmt742 veya Pak729 maya biyokütlesi canlı GDO içermediğinden, yem katkısı olarak kullanıldığında, eldeki bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir” görüşünün yer aldığı Bilimsel komite kararı ile genetiği değiştirilmiş mayaya da ithalat izni verildi.

Daha önceki kararlarda genetiği değiştirilmiş 3 çeşit soya ve 9 çeşit mısır ithalatına izin verilmişti. Böylece Türkiye’ye bugüne kadar toplamda 25 çeşit GDO’lu ürünün girişine resmen izin verilmiş oldu.

Kararların dili tereddütlü

GDO Bilimsel Komite kararlarında “mevcut bilgiler ışığında”, “insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir” gibi kesin olmayan ifadelerin kullanılması dikkat çekiyor. Uzmanlar, Bilimsel Komite üyelerinin GDO’lu ürünlerin doğuracağı zararlar nedeniyle tüketicilerin hukuki yollara başvurmasından kaçınmak amacıyla kesin olmayan ifadeler kullandığına dikkat çekiyor.

İthal edilen GDO’lu ürün çeşitleri

Ürün / Çeşit sayısı
Mısır 9
Pamuk 6
Soya 3
Kolza(kanola) 3
Şekerpancarı 1
Patates 1
Bakteri 1
Maya 1
Toplam 25

Tarım Bakanlığı’nın GDO analizi yaptığı ürünler

-Mısır,
-Soya
-Kanola
-Pamuk
-Papaya
-Domates
-Şeker Pancarı
-Çeltik-Pirinç
-Patates

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 537
Toplam yorum
: 198
Toplam mesaj
: 7
Ort. okunma sayısı
: 1863
Kayıt tarihi
: 10.06.10
 
 

Gündemi ve olayları yakından takip etmeye çalışıyorum. Sinema, kitaplar, spor, doğa, siyaset, miz..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster