Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

09 Mart '11

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
1059
 

GDO'lu ürünleri 4 milyar insan üretiyor

GDO'lu ürünleri 4 milyar insan üretiyor
 

GDO 2010 GLOBAL DÜNYA RAPORU 

15 yılda 4 milyar insan GDO üreten ülkelerde yaşıyor ve toplam tüketime bakıldığında bu sayı hergün hızla giderek artıyor. 

GDO’lu ürün üreten ülke sayısı 2010 yılı sonunda yaklaşık 30’a yaklaştı. GDO’lu ürün üreten ülkelerde yaşayan insan sayısı 4 milyarı aşmış bu da topla dünya nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. GDO’lu ürünler son yıllarda Avrupa’da da artış göstermeye başlamış ve bazı ülkelerde GDO’lu tohumların ekimine izin verilmiştir. Dünyanın yaklaşık %60’ının GDO’lu ürün üreten ülkelerde yaşadığını ve bizim gibi pek çok ülkenin de GDO’lu tohumlardan elde edilen soya mısır ve pamuk ürünlerini kullandığımızı düşündüğümüzde yakın bir gelecekte dünyada GDO’lu ürünü girmediği ülkenin kalmayacağı aşikardır. Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir yandan GDO tartışmaları devam ederken bir yandan da yoğun bir şekilde GDO’lu ürün kullanımı artarak devam etmektedir. GDO’nun yararlarını ve kullanım durumunu belirte ekteki raporu okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ülkemiz için geçerli olan durum şu ki biz soya ve mısırın girdiği her üründe ve her beslenmede yoğun olarak GDO’lu ürün tüketiyoruz ve tüketmeye devam edeceğiz. Kanunda var olmasına rağmen GDO’lu ürün kullanan firmalar ürünlerinin üzerinde GDO içerdiğine dair bilgi notu düşmeleri gerektiği halde tüketici tepkilerinden korktukları için bu ibareyi koymuyorlar biz de tüketmeye devam ediyoruz, görünen o ki gelecekte de bu tüketim artarak devam edecek. 

Çalışmanın devamı; 

Pazara sunulan Biyoteknoloji /GDO ürünlerin Global durumu: 2010 

Clive JAMES 

2010 yılı, GDO’lu ürünlerin pazara sunulmasının, 1996-2010, 15. yılı olmuştur. 

1996-2010 yılları arasında kümülatif ekim alanı büyüklüğü 1 Milyar Ha geçmiştir (bu büyüklük ABD’ nin veya Çin Halk Cumhuriyeti’nin toplam alanına eşittir) ve açıkça GDO’lu ürünlerin hali hazırda kullanıldığını ve kullanılacağını göstermektedir. 

Kullanıma girdiği tarihten, 1996 yılından 2010 yılı sonuna kadar ekim alanları 87 kat artarak Modern Tarım tarihinde en hızlı kabul gören bir ürün teknolojisi unvanını almıştır. 

Ekim alanlarındaki %10’luk gibi güçlü bir büyüme gözlenen 2010 yılında, toplam ekim alanları 148 Milyon Ha’a ulaşmıştır.Yıllık 14 milyon Ha’lık ekim alanındaki artış 1996 yılında bu güne kadar geçen 15 yıllık sürede kaydedilen en hızlı ikinci artış olmuştur. Özellik (Gen)hektarları (Trait Hectares) 2009 yılında 180 Milyon Ha. iken 2010 yılında bu değer 205 milyon Ha ulaşmış başka bir ifade ile bir önceki yıla göre %14 lük veya 25 Milyon Ha. bir artış göstermiştir. 

GDO’lu ürün üreten 2009 yılında 25 olan ülke sayısı hızla yükselerek 29 ülke ile rekor kırmış ve ilk defa GDO’lu ürün üreten ilk 10 ülkenin her biri 1 Milyon Ha alandan daha büyük alanda üretimde bulunmuştur. Yaklaşık 4 milyar insan bir başka bir ifade ile toplam dünya nüfusunun yarısından fazlası % 59 GDO’lu ürün üreten söz konusu 29 ülkede yaşamaktadır. 

3 yeni ülke Pakistan, Myanmar ve İsveç resmi olarak ilk defa 2010 yılında GDO’lu ürün üretimine başladığı bildirilmiş ayrıca Almanya GDO ürün üretimine geçmiştir. 

2010 yılında GDO ürün üreten 29 ülkenin 19 Gelişmekte olan ülkeler ve 10 ise Gelişmiş ülkelerdir. Buna ilaveten diğer 30 ülke ise GDO’lu ürünleri ithal etmektedir, diğer bir deyimle toplam 59 ülke GDO’lu ürünleri üretmek için veya ithal etmek için onaylanmış olup bu ülkelerdeki yaşayan insan nüfusu, toplam dünya nüfusunun %75 ne karşılık gelmektedir. 

2010 yılında rekor sayılacak sayıda 15, 4 milyon üretici GDO’lu ürün üretmiştir. Bunların %90 dan fazlası veya 14.4 milyon üretici gelişmekte olan ülkelerdeki kısıtlı kaynaklara sahip veya fakir üreticilerdir. GDO’lu ürünlerden konvansiyonel ürünlere geçen üretici sayısı ise son derece sınırlıdır. Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise, 1996 yılından beri, dünya çapında üreticiler ilk defa GDO’lu üretim yapmayı veya tekrar bunları üretme konusunda her yıl için yaklaşık 100 milyon bağımsız karar vermekte ve bunun ana sebebi ise GDO lu ürünlerin sağladığı dikkate değer faydalardan kaynaklanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler 2010 yılında toplam GDO’lu ekim alanının % 48 sinde üretim yapmışlar ve 2015 yılında bu oranın gelişmiş ülkelerin oranını geçmesi beklenmektedir. GDO’lu ürünleri kullanılmasına yönelik talep, Gelişmiş ülkelere nazaran Gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı artmış, bu oranlar gelişmekte olan ülkelerde; %17 veya 10, 2 Milyon Ha iken gelişmiş ülkelerde ise %5 veya 3, 8 milyon Ha olmuştur. 

GDO’lu ürün üreten gelişmekte olan ilk 5 ülke ise, Asya’da Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan, Güney Amerika’da Brezilya ve Arjantin, Afrika’da ise Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. 

Avustralya’da uzun yıllar yaşanan kuraklık problemi nedeniyle gerileme gösteren GDO’lu ürünler tekrar kendisini toparlamış ve 2010 yılında yıllık ekim alanı büyüklüğündeki en büyük artışla %184 artarak 653.000 Ha ulaşmıştır. 

Burkina Faso 2010 yılında dünyada ekim alanındaki en büyük ikinci artışa % 126 ile ulaşmıştır. 80.000 üretici, toplam 260.000 Ha alanda üretim yapmış olup bu % 65 lik bir adaptasyon oranına karşılık gelmektedir. 

Myanmar’da ise 375.000 küçük üretici toplam 275.000 Ha alanda Bt pamuk üretmiştir. Bu oran, ülkenin toplam pamuk ekim alanının %75 ne karşılık gelmektedir. 

Hindistan’da ise, parlak büyüme 9. yılında da devam etmiş olup 6.3 Milyon üretici toplam 9.4 Milyon ha. alanda Bt pamuk üretimi yapmıştır. Bu oran toplam pamuk üretim alanının %84 tekamül etmektedir. 

Meksika başarılı bir şekilde GDO’lu mısırın ilk seri denemelerine başlamıştır. 

Avrupa Birliği üyesi 8 ülkede ki bu AB de bir rekor GDO’lu mısır ve 13 seneden sonra ilk defa önce onaylanan GDO’lu patates ile üretimi gerçekleştirmiştir. 

2010 yılında ilk defa GDO’lu ürünler dünyada yaklaşık olarak 1.5 Milyar Ha alanın %10 da ekim alanı bulunmuştur. 

Ayrıca GDO’lu üretim yapan 29 ülkenin toplam ekim alanı dünyada tarımsal üretim yapılan alandaki payı % 50 den fazladır. 

Kombine (Stakcked) ürünler GDO’lu ürünlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 2010 yılında, 8 tanesi gelişmekte olan ülke olmak üzere toplam 11 ülkede ekilen GDO’lu ürünlerin 2 ya da daha fazla özelliğe sahip kombine(stacked) ürünlerden oluşmaktadır ve bunların ekim alanı büyüklüğü 32.2 Milyon Ha veya toplam 148 milyon ha. alanda yapılan GDO’lu ürün üretiminin %222dir. 

1996 dan 2009 yılına kadar GDO’lu ürünler İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım üzerinde; verimliliğin artması ve bu verimliliğin 65 Milyar $ bir değere ulaşması, 393 Milyon Kg’lık bir pestisit aktif maddesinin kullanımının engellenerek çevrenin korunmasına, sadece 2009 yılında 18 milyar Kg lık CO2 emüsyonunun azalmasına (ki bu yaklaşık 8 milyon otomobillin trafikte yaydığı emüsyona eşittir), GDO’lu ürünlerin sağladığı verim artışı olmasaydı gıda talebi artışına karşılık 75 milyon Ha ilave alana ihtiyaç duyulacağından bu kadar alanın Biyoçeşitlilik açısından korunduğu, ve açlık ve yoksullukla mücadelede 14.4 milyon üreticiye yardım edilmesinde olumlu etkileri gözlenmiştir. 

Küçük ve fakir gelişmekte olan ülkeler için kısıtlamayan veya yasaklamayan fakat sorumlu ve dikkatli aynı zamanda maliyet /zaman açısından etkin, uygulanabilir yasal düzenlemelere acil ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sadece GDO’lu tohumların, 2010 yılında ulaştığı pazar büyüklüğü 11.2 milyar $ ve ticarete konu olan GDO’lu mısır, Soya ve Pamuğun ürün olarak yıllık ortalama değeri ise yaklaşık 150 milyar $ dır. 

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde karşılaşılacak GDO’lu potansiyel ürünler ise; Kuraklığa Dayanıklı Mısır 2012, Altın Pirinç 2013, ve 2015 den önce Bt Pirinç den sadece Asya kıtasında 1 milyar fakir insanın beslenmesinde faydalanması öngörülmektedir. 

 

Detailed information is provided in ISAAA Brief 42 “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2010”, authored by 

Clive James. For further information, please visit http://www.isaaa.org or contact ISAAA SEAsiaCenter at +63 49 536 721 

 

http://www.turkted.org.tr/haber-74.html 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 537
Toplam yorum
: 198
Toplam mesaj
: 7
Ort. okunma sayısı
: 1868
Kayıt tarihi
: 10.06.10
 
 

Gündemi ve olayları yakından takip etmeye çalışıyorum. Sinema, kitaplar, spor, doğa, siyaset, miz..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster